Linki

Użyteczne linki do najważniejszych instytucji, ministerstw, fundacji, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska.

Ekołącza do kampanii ekologicznych, oraz symboli związanych z ekologią. Stron poświęconych ekologii, monitorowaniu zmian klimatu, zanieczyszczeniu środowiska w tym wody, powietrza i gleby.


Rządowe i pozarządowe instytucje, ministerstwa,fundusze oraz placówki naukowe zajmujące się ochroną środowiska

instytucje ministerstwa

Polskie kluby ekologiczne, fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne zajmujące się edukacją, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i dzikiej przyrody

polskie organizacje ekologiczne

Znane i mniej znane międzynarodowe organizacje ekologiczne zajmujące się ochroną środowiska

międzynarodowe organizacje ekologiczne

Ciekawe strony i portale internetowe o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska

ekoportale

Zbiór polskich i światowych kampanii związanych z ekologią i ochroną środowiska - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ Niall Collins / CC BY ND 2.0

ekokampanie


Ekologiczne symbole związane z zagrożeniami, ekologią i ochroną środowiska

ekosymbole

Polskie i światowe organizacje zajmujące się zbieraniem informacji, monitorowaniem, analizowaniem zmian klimatu, oraz globalnym ociepleniem

monitorowanie zmian klimatu

Organizacje zajmujące się problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów, problemem oceanicznej plamy śmieci, oraz tworzeniem instalacji które pomogą w ich usuwaniu

zanieczyszczenie mórz i oceanów

Najciekawsze transmisje nadawane na żywo (online) z świata przyrody

Świat dzikiej przyrody na żywo


Brak możliwości komentowania