Zagrożenia dla Ziemi
Depositphotos / @ lightsource

Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi.

Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Badaczy niepokoi skala strat jakie człowiek spowodował na Ziemi w tym zmniejszenie warstwy ozonowej, zniszczenie flory i fauny, wylesianie, zmiany klimatu i efekt cieplarniany. Grabieżcza polityka rolna, odbieranie naturalnego środowiska zwierzętom, szalone tempo rozmnażania się ludzi, zatruwanie powietrza, gleby, oraz wody.

Wkrótce będzie za późno, aby zmienić kurs i zejść z naszej trajektorii, czasu jest niewiele. Powinniśmy zrozumieć, zarówno na poziomie życia codziennego, jak i na poziomie instytucji państwowych, że Ziemia ze wszystkim, co na niej żyje – to nasz jedyny dom

Pierwsze i drugie ostrzeżenie dla ludzkości

Pierwsze ostrzeżenie dla ludzkości „World Scientists’ Warning to Humanity” pojawiło się w 1992 roku. Podpisało się pod nim 1700 naukowców z całego świata, w tym wielu laureatów Nagrody Nobla. Naukowcy ostrzegają w nim, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, oraz że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury.

W 2017 roku w 25 rocznicę pierwszego manifestu naukowcy wydali drugie ostrzeżenie dla ludzkości. Podpisało się pod nim ponad 15,3 tysięcy naukowców ze 184 państw. Opierając się na odpowiednich statystykach, badacze twierdzą, że w ciągu minionego ćwierćwiecza ludzkość nie rozwiązała wielu problemów ekologicznych, a w części z nich zaszła dramatyczna zmiana na gorsze:

 • nastąpił wzrost liczby ludności o 35% – o kolejne 2 miliardy w ciągu ostatnich 25 lat
 • postępuje wycinanie lasów –  blisko 120,4 mln hektarów lasów w przeciągu przekształcono w przeważającej części w grunty rolne
 • postępuje niszczenie ostatnich dużych siedlisk dzikich zwierząt
 • zmniejszenie się o 29% liczebności ssaków, ssaków, gadów, płazów, ptaków i ryb
 • maleje ilość dostępnej wody pitnej na świecie – od 25 lat ilość dostępnej wody pitnej na świecie per capita zmalała o 26%
 • w oceanach powiększają się martwe strefy –  liczba stref martwych wód w oceanach wzrosła o 75 proc. Martwe strefy to obszary o zbyt niskiej zawartości tlenu dla organizmów roślinnych, czy zwierzęcych. Rozciągają się nawet na kilka tysięcy kilometrów kwadratowych. Są rezultatem procesów eutrofizacji, czyli nadmiernej żyzności zbiorników wodnych, spowodowanego wzrostem zawartości środków piorących i innych detergentów z fosforanami oraz intensyfikacją nawożenia i erozją gleby.
 • całe kontynenty przekształcane są pod uprawy żywności dla człowieka, z czego najbardziej szkodliwe dla środowiska są hodowle zwierząt na mięso
 • z naszej przyczyny rozpoczął się już szósty w dziejach Ziemi epizod wielkiego wymierania gatunków
 • nastąpiło pogorszenie sytuacji w kwestii emisji gazów cieplarnianych, która może doprowadzić do załamania się równowagi całych ekosystemów.

Zagrożenia ekologiczne dla naszej planety

Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat
błękitna planeta Ziemia
Dziura ozonowa
dziura ozonowa
Zmiany klimatu to niekorzystne zmiany obserwowane jako wzrost średniej temperatury na Ziemi,
zmiany klimatu

Zalecane środki na poprawę sytuacji Ziemi

Obecnie sytuacja naszej błękitnej planety Ziemi jest zła, ale nie jest jeszcze za późno, aby odwrócić niekorzystne tendencje i umożliwić ekosystemom odzyskanie równowagi.
Wśród zalecanych środków na poprawę sytuacji Ziemi naukowcy sugerują:

 • stworzenie większej liczby rezerwatów przyrody, lądowych i morskich
 • wzmocnienie przepisów antykorupcyjnych
 • rygorystyczne ograniczenia w handlu produktami dzikiej fauny i flory
 • upowszechnienie planowania rodziny i programów edukacyjnych dla kobiet, żeby ograniczyć wzrost populacji w krajach rozwijających się
 • stosowanie diety opartej na roślinach
 • powszechnego stosowania energii odnawialnej i innych technologii ekologicznych