OZE czyli Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Czas czytania: 9 minut

Ostatnia aktualizacja:

Obecnie, aby funkcjonować każdy z nas zużywa ogromne ilości energii z których większość pozyskiwana jest z nieodnawialnych surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Wykorzystanie paliw kopalnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale, niesie za sobą zanieczyszczenie środowiska naturalnego i wiele niebezpieczeństw dla zdrowia człowieka. Współczesna wiedza i technika pozwala wykorzystać również inne, przyjazne dla środowiska naturalnego źródła energii odnawialnej, których nie brakuje na naszej planecie.

Odnawialne źródła energii

To źródła, których wykorzystywanie nie wiąże się z długofalowym zmniejszaniem zasobów, a ich pozyskiwanie wiąże się z bardzo niskim negatywnym oddziaływanie na środowisko.

Z uwagi, że definicja odnawialnych źródeł energii nie jest precyzyjna, często można spotkać się z definicją OZE poprze ich wymienienie.

Podstawowe informacje

W ustawie prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowana słonecznego, geotermalną, energię fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek, oraz energie pozyskiwana z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków, albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Zasoby energii odnawianej są olbrzymie. W ciągu godziny do Ziemi dociera więcej energii słonecznej niż wynosi roczne zużycie energii na świecie.

Mówiąc o zasobach energii odnawialnej należy pamiętać, że z uwagi na ograniczenia techniczne, czy ekonomiczne, nie zawsze całą energię z danego źródła można w pełni wykorzystać. Z tego względu OZE dzieli się na:

  • zasoby teoretyczne – zasoby danego źródła ogólnie dostępne, bez uwzględniania możliwości ich technicznego pozyskiwania, ograniczeń środowiskowych i ekonomicznych
  • zasoby techniczne – zasoby dostępne danego źródła jakie można pozyskać za pomocą najnowocześniejszych technologii przetwarzania, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych
  • zasoby ekonomiczne – zasoby źródła jakie można pozyskać za pomocą dostępnych technologii, z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego, czyli opłacalności pozyskiwania energii z danego źródła

W Polsce wytwarzanie energii odbywa się przede wszystkim w elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Zasoby węgla są jednak ograniczone, a ich wykorzystanie uciążliwe i szkodliwe dla środowiska, dlatego tak ważna stała się zielona transformacja energetyczna w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Zielona transformacja energetyczna

Rozwój nowoczesnych technologii, energetyki odnawialnej, energoefektywności, przeobrażenia na rynku surowców wraz z ich geopolitycznymi uwarunkowaniami, oraz walka ze zmianami klimatu to główne czynniki energetycznej rewolucji.

Dostępność energii ze źródeł odnawialnych rośnie, szybko spadają koszty jej wytworzenia, co wpływa na rynek tradycyjnej energetyki opartej na spalaniu paliw węglowodorowych. Celem rozwiniętych gospodarek jest wzrost bez zwiększania popytu na energię, co jest pochodną stosowania technik, procedur i materiałów sprzyjających energetycznej efektywności.

Nowa energetyka szeroko wykorzystuje narzędzia informatyczne i pomiarowe pozwalające sterować zapotrzebowaniem na energię i racjonalnie zarządzać energetycznymi zasobami. Rośnie znaczenie energetyki obywatelskiej i rozproszonej, co wpływa na perspektywy rozwoju wielkich koncernów energetycznych i stawia nowe wymagania wobec dystrybucji.

Od początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosną w sposób wykładniczy. Spowodowane jest to spadkiem ich cen, oraz dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw.

Zwolennicy odnawialnych źródeł energii wskazują na problemy związane ze spalaniem paliw kopalnych, stanowiących źródło ponad 85% energii dla ludzkości: wyczerpywanie się zasobów, zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu spowodowane emisją gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Przeciwnicy OZE wskazują na wysokie koszty, niestabilność produkowanej energii, dodatkowe koszty ekologiczne i wątpliwy wpływ na zużycie paliw kopalnych.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Energia słoneczna

Energia słoneczna
Energia słoneczna to główne źródło energii na Ziemi, dzięki któremu rośliny zielone produkują biomasę. Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.

Energia wodna

Energia wodna
Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Wykorzystanie energii wodnej polega na spiętrzeniu wody, a następnie przetworzeniu energii spadających wód w energię mechaniczną lub elektryczną.

Energia wiatru

Energia wiatru
Energia wiatru to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych.

Energia geotermalna

Energia geotermalna
Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Ciepło to powstaje w wyniku zachodzących we wnętrzu Ziemi reakcji jądrowych i termochemicznych.

Energia prądów morskich, pływów i falowania

Energia prądów morskich, pływów i falowania
Jednym ze źródeł energii odnawialnej jest energia związana z ruchami wody morskiej: falowaniem (wiatrowym i sejsmicznym), pływami (przypływy i odpływy) i prądami morskimi. Moc prądów morskich jest oceniana na 7 TW. Jest to prawie dwa razy więcej niż moc możliwa do otrzymania ze spadku wód śródlądowych.

Energia cieplna oceanu

Energia cieplna oceanu
Energia cieplna oceanu (Thermal Energy Conversion OTEC) to technologia mająca pozwolić odzyskiwać energię cieplną zgromadzoną w wodach oceanów, a dokładnie wykorzystać różnicę temperatur między chłodniejszymi wodami z głębin a cieplejszymi z wód powierzchniowych.

Biomasa

Biomasa
Biomasa oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Biopaliwo

Biopaliwo
Biopaliwo to paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy czyli produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów.

Biogaz

Biogaz
Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. Jest źródłem wtórnym powstającym z przetworzenia biomasy przy wykorzystaniu różnych procesów. Biogaz może zostać oczyszczony do bio-metanu, aby spełniał standardy jakości gazu ziemnego. Może zostać sprężony i wykorzystywany jako paliwo CNG.

Odnawialne źródła energii – dodatkowe informacje:
bateria ze stałym elektrolitem, biogaz, biomasa, biometan, biopaliwo, biowodór, efektywność energetyczna, energetyka prosumencka, energetyka jądrowa, energetyka rozproszona, energia cieplna oceanu, energia geotermalna, energia prądów morskich pływów i falowania, energia słoneczna, energia wiatru, energia wodna, fuzja termojądrowa, klastry energii, kogeneracja, kryzys energetyczny, magazyny energii, offshore, perowskit, prosument, prosument lokatorski, prosument zbiorowy, REPowerEU, Small Modular Reactor (SMR), spółdzielnie energetyczne (wspólnoty energetyczne), system net-billingu, transformacja energetyczna, wodór, ubóstwo energetyczne, zielona energia, zrównoważona energetyka

źródło: materiały prasowe

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top