Zanieczyszczenie środowiska hałasem

Zanieczyszczenie środowiska hałasem

Zanieczyszczenia środowiska w którym żyjemy, powietrza, wody, gleby to zmora naszych czasów. Mniej oczywiste jest dla nas zanieczyszczenie środowiska hałasem. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że taki problem istnieje.

Potocznie hałasem określa się wszelkie niechciane i niezbyt przyjemne dźwięki. Składają się na nie m.in. ruch drogowy, szynowy, lotniczy, a także dźwięki związane z działaniem przemysłu lub ruchem turystycznym. Zanieczyszczenie środowiska hałasem wpływa niekorzystnie zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

Zanieczyszczenie hałasem

Zanieczyszczenie środowiska hałasem to dźwięki, które przy pewnych decybelach są irytujące, a w niektórych przypadkach mogą powodować utratę słuchu u ludzi i zwierząt. Zanieczyszczenie hałasem ma szkodliwy wpływ fizjologiczny i/lub psychologiczny na ludzi, niezależnie od stopnia ich wrażliwości.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO ustaliła próg, który wskazuje, że dane dźwięki zalicza się tego rodzaju zanieczyszczeń. Wynosi on 65 decybeli (dB). Hałas powyżej 75 dB jest szkodliwy dla naszego słuchu. Obecnie jest to jeden z problemów cywilizacyjnych

Czas czytania: 6 minut

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2022

Podstawowe informacje

Zanieczyszczenie hałasem to nic innego jak otaczające nas nieprzerwanie odgłosy i dźwięki. Z problemem tym na co dzień muszą mierzyć się mieszkańcy dużych ośrodków aglomeracyjnych.

Z informacji upublicznionych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że ok. 10% populacji jest codziennie narażona na hałas, a długotrwałe oddziaływanie hałasu na ludzki organizm ma szeroki i negatywny wpływ na stan zdrowia. Konsekwencje przebywania w takim środowisku mogą nie występować od razu, za to potrafią kumulować się przez dłuższy czas, nawet przez kilka lat. Do tych najszybciej odczuwalnych należą m.in. stres, wzmożony niepokój, częstsze rozdrażnienie, problemy z koncentracją i zaburzenia snu.

Stres wywołany przez przewlekłe narażenie na niepożądane dźwięki powoduje podwyższenie ciśnienia krwi, zmiany w gospodarce hormonalnej oraz zwiększenie ilości cholesterolu. Co więcej, według badań środowisko zanieczyszczone hałasem podwyższa szanse na zawał serca aż o 50%.

Jak mierzy się poziom głośności

Poziom głośności mierzymy w decybelach (dB), a każdemu przyrostowi o 10 decybeli, odpowiada dwukrotne zwiększenie głośności.

Dla porównania przykładowe poziomy głośności

  • szum liści 10-20dB
  • szept 20dB
  • mieszkanie nocą 30dB
  • biblioteka 35-40dB
  • cicho grające radio 40dB
  • normalna rozmowa 50-60dB
  • głośna rozmowa 70dB
  • ruchliwa ulica 80-90dB
  • muzyka beatowa 120dB
  • odrzutowiec 140dB

Mapy akustyczne, jako sposób na walkę z hałasem

Hałas w miastach jest na bieżąco monitorowany i mierzony przez odpowiednie instytucje, które wykonują pomiary, oraz są odpowiedzialne za tworzenie specjalnych map akustycznych. To niezwykle istotny element, pozwalający docelowo na ograniczenie nadmiaru dźwięków, które są niekorzystne dla ludzi i całego ekosystemu.

Dzięki pomiarom, obliczeniom i modelowaniu, z dużą dokładnością można uzyskać informacje o uciążliwości akustycznej na analizowanym obszarze. Otrzymując pełny obraz sytuacji można podjąć odpowiednie działania zmierzające do poprawy sytuacji i ograniczenia hałasu.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku wymusza na członkach UE przygotowanie map akustycznych dotyczących hałasu przemysłowego, drogowego, kolejowego i lotniczego. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem jest zobowiązany sporządzić mapy akustyczne, jeśli eksploatacja dróg, linii kolejowych i lotniska może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

Zgodnie z przepisami art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska, mapy akustyczne dla aglomeracji sporządza starosta. Sporządzając mapę akustyczną, starosta uwzględnia informacje wynikające z map akustycznych terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, o których mowa w art. 179 ust. 1.

Największe źródła hałasu w Polsce i Europie

Na podstawie dotychczas prowadzonego mapowania można stwierdzić, że największym źródłem hałasu zarówno w Europie, jak i w Polsce, jest hałas drogowy.

Hałas tego rodzaju na poziomie przekraczającym 55 dB w ciągu dnia, czyli takim, przy którym pojawiają się negatywne skutki zdrowotne, doświadcza około jednej czwartej mieszkańców Unii Europejskiej. Jedna na sześć osób jest z kolei narażona na hałas drogowy powyżej bezpiecznego poziomu 50 dB w ciągu nocy. Komisja Europejska oszacowała społeczny koszt hałasu związanego z ruchem drogowym w UE – włączając w to śmierć i choroby – na około 40 mld euro rocznie (dane z 2011 roku).

Raport o stanie akustycznym sporządzony na podstawie mapowania pokazuje, że w polskich aglomeracjach poziom hałasu powodowanego przez ruch drogowy jest zbliżony do średniej w UE.. Bardziej niż w innych krajach Unii w Polsce występuje problem pozamiejskiego hałasu drogowego, pochodzącego od głównych dróg. Ekspozycja na ten rodzaj hałasu jest w Polsce wyższa niż w państwach członkowskich. Sytuacji nie polepszają ekrany akustyczne wzdłuż głównych dróg, co może wynikać ze złego ich zaprojektowania.

Negatywne skutki zanieczyszczenia hałasem

Stopniowy zanik słuchu

Według lekarzy, u ludzi którzy przebywają w hałasie zbyt długo następuje utrata komórek rzęsatych. Funkcją takich komórek w organizmie jest prawidłowe odbieranie dźwięków z otoczenia. Z tego względu ich utrata prowadzi do stopniowego zaniku słuchu.

Do zaburzeń słuchu może dojść na skutek jednorazowego incydentu, takiego jak np. odgłosu eksplozji. Jednak bardzo często zdarza się, że do stopniowej utraty słuchu przyczynia się długotrwałe przebywanie w miejscu, w którym poziom hałasu szacuje się między 75-85 dB. Dlatego też zanieczyszczenie hałasem jest dla ludzkiego słuchu niezwykle niebezpieczne.

Zaburzenia snu

Nasz mózg pracuje i odbiera odbiera dźwięki nawet podczas snu. Reakcje fizjologiczne zaburzający naturalny sen mogą pojawić się już wtedy, gdy poziom dźwięków przewyższa 33 dB. Natomiast przy długotrwałej ekspozycji na hałas o natężeniu 55 dB mogą pojawić się już znacznie poważniejsze zaburzenia snu. Negatywnym skutkiem tego stanu może być wzrost nadpobudliwości nerwowej, a także apatia, agresja, brak koncentracji, uczucie przemęczenia.

Zaburzenie pracy układu krążenia

Długotrwała ekspozycja na hałas może być przyczyną wstępowania w organizmie takich zaburzeń jak: zmiany akcji serca, ciśnienia krwi oraz rytmu oddychania. W konsekwencji mogą rozwinąć się nawet: nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, udar lub zawał.

Hałas stanowi nieodłączny element naszej codzienności i niestety nie da się zupełnie wyeliminować go z codziennego życia, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich. Dzięki odpowiednim pomiarom i analizom, można go kontrolować a w efekcie – również ograniczać i wpływać na jego mniejsze oddziaływanie.

źródło: materiały prasowe
Hałas środowiskowy. Jak wpływa na nasze zdrowie?

Zagrożenia ekologiczne – dodatkowe informacje:
antropocen
, bielenie raf koralowych, biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji (biocapacity), bioróżnorodność, bisfenol A (BPA), blackout, choroby odzwierzęce, czerwona księga gatunków, degradacja środowiska, Dzień Długu Ekologicznego (Ecological Debt Day, Earth Overshoot Day), dziura ozonowa, farmaceutyki, gatunki inwazyjne, gatunki obce, gatunki zagrożone wyginięciem, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, granice planetarne, katastrofy i klęski ekologiczne, katastrofy ekologiczne na świecie, klęski żywiołowe, kryzys wodny, melioracja, miejska wyspa ciepła (MWC), migracje gatunków, mikroplastik, nanoplastik, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), nawałnice, neonikotynoidy, odpady niebezpieczne, ozon, pestycydy, Plastisfera (Plastisphere), podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, podtopienia, polichlorowane bifenyle (PCB), powodzie, pożary, przełownie, przeżyźnienie zbiorników wodnych, przyducha, przyłów, pustynnienie, rozszerzalność cieplna wody, sinice, składowiska odpadów (wysypiska śmieci), smog, stres wodny, susze, syndrom przesuwającego sią punktu odniesienia, szóste masowe wymieranie, topnienie lodowców i lądolodów górskich, tragedia wspólnego pastwiska, trąby powietrzne, turystyka masowa, tworzywa sztuczne (plastik), Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wylesianie (deforestacja), utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie wody, zagrożenia ekologiczne, zakwaszenie oceanów, zmiany klimatu

zobacz również:
błękitna planeta Ziemia, odnawialne źródła energii (OZE)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Przewiń do góry