Znaki ekologiczne

Znaki ekologiczne, ekooznaczenia, symbole ekologiczne

Nie każdy produkt nazywany ekologicznym jest nim faktycznie. Można to łatwo sprawdzić, czytając dokładnie etykietę konkretnego produktu. Etykieta to ważna część każdego opakowania. Niejednokrotnie to ona decyduje czy konsument zdecyduje się kupić dany produkt.

Jak producenci oznaczają ekologiczne produkty

Na etykietach i opakowaniach znajduje się wiele cennych informacji dotyczących użytkowania przedmiotu np. termin przydatności, sposób prania, sposobu jego wytworzenia i jakości. Często informacje te są podane w postaci znaków graficznych.

Etykieta przymocowana do produktu służy nie tylko zidentyfikowaniu, czy określeniu jego zawartości, ale również działaniom marketingowym, reklamując produkt przez przyciągnięcie uwagi konsumentów.

Co to są znaki ekologiczne – etykiety ekologiczne

Znaki ekologiczne (etykiety ekologiczne, oznaczenia ekologiczne) to symbole, których umieszczanie na opakowaniu ma na celu poinformowanie klienta o tym, że jest to produkt przyjazny dla środowiska i że w porównaniu z innymi, podobnymi produktami, mniej szkodzi środowisku naturalnemu.

Wraz ze wzrostem świadomości ochrony środowiska i modą na odpowiedzialne zakupy, producentom zaczęło zależeć na tym, żeby móc umieszczać na swoich produktach ekologiczne symbole. Ma to bezpośredni wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania człowieka na przyrodę.

Etykiety ekologiczne to odpowiednie symbole na etykietach danego produktu.

Dlaczego warto kupować produkty oznaczone symbolem ekologicznym

Znając znaki ekologiczne można dowiedzieć się z jakich surowców został wyprodukowany dany produkt (surowce naturalne, pochodzące z recyklingu, nietoksyczne itd.), czy jest on bezpieczny dla ludzi, przyjazny dla środowiska (od chwili pozyskiwania surowca, przez produkcję i dystrybucję aż po utylizację), energooszczędny, oraz czy podczas produkcji respektuje się określone standardy socjalne.

Podstawowe zalety produktów ekologicznych

Produkty oznaczone znakiem ekologicznym:

 • są przyjazne dla środowiska naturalnego na każdym etapie cyklu życia produktu – począwszy od cyklu produkcyjnego aż po utylizację
 • urządzenia ze znakiem eko zużywają mniej wody i energii niż urządzenia standardowe, mniej hałasują, mają gwarancję producenta na wydłużone działanie, części zamienne do nich są dostępne jeszcze przez 12 lat od momentu zakończenia produkcji
 • produkty spożywcze są zdrowe, wykonane z naturalnych surowców, niepryskane, każdy etap produkcji jest jawny i możliwy do skontrolowania
 • detergenty są mniej szkodliwe dla zdrowia, nie podrażniają skóry i oczu, nie mają właściwości rakotwórczych, można je bezpiecznie przechowywać, zawsze maja instrukcję właściwego dozowania.

Co kryje się za etykietą ekologiczną

Podstawowe symbole ekologiczne możemy podzielić na kategorie w zależności od umiejscowienia etykiety:

 • żywność ekologiczną
 • produkty ekologiczne
 • opakowania ekologiczne

Znaki ekologiczne na poszczególnych produktach

Znaki ekologiczne dla żywności

 • wskazują, że dany produkt spożywczy pochodzi z określonego kraju lub regionu geograficznego
 • przy jego produkcji zadbano o redukcję emisji dwutlenku węgla (gazów cieplarnianych)
 • przy jej produkcji nie ucierpiały inne żywe organizmy
 • produkt nie jest testowany na zwierzętach
 • gospodarstwo rolne, które wytwarza dane produkty dba o zachowanie bioróżnorodności – chroni glebę i łąkę, nie wypala traw, nie zagraża zwierzętom i ptakom żyjącym w tym samym środowisku
Oznaczenia żywności ekologicznej

Oznaczenia żywności ekologicznej
Znaki ekologiczne na żywności stanowią poświadczenie, że dany produkt spełnia określone wymagania i posiada certyfikat ekologiczny, uprawniający do jego stosowania. Obok zielonego znaku Euroliść przyznawanego dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej, istniej wiele znaków krajowych i regionalnych które wspierają zrównoważony rozwój i rolnictwo przyjazne naturze.

Znaki ekologiczne dla produktów

Oznaczenia ekologiczne na kosmetykach, środkach do prania i czystości

Oznaczenia ekologiczne na kosmetykach, środkach do prania i czystości
Oprócz czytania składu chemicznego kosmetyku, warto zwrócić uwagę na umieszczone na nich symbole graficzne, które dostarczają wielu cennych informacji. Wskazują na długość terminu ważności, sposób badań nad kosmetykiem, informują o jego wpływie na środowisko, oraz o surowcach użytych do jego produkcji.

Oznaczenia produktów ekologicznych

Oznaczenia produktów ekologicznych
Znaki ekologiczne umieszczone na opakowaniu mają na celu poinformowanie klienta że jest to produkt przyjazny dla środowiska i w porównaniu z innymi, podobnymi produktami, mniej szkodzi środowisku naturalnemu.

Oznaczenia ekologiczne na wyrobach z drewna

Oznaczenia ekologiczne na wyrobach z drewna
Znaki ekologiczne na wyrobach z drewna informują konsumenta, że dany produkt, całość lub część surowca użytego do jego produkcji pochodzi z lasów posiadających ekologiczne certyfikaty. Kupując produkt z takimi oznaczeniami wspieramy odpowiedzialną gospodarkę leśną.

Znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach

Znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach
Oznaczenia ekologiczne na ubraniach i tekstyliach są to znaki jakości poświadczające, że produkty zostały przetestowane, sprawdzone i oznaczone certyfikatem. Produkty otrzymują certyfikat wyłącznie wtedy, gdy pokonają wszystkie przeszkody i spełnią poszczególne kryteria.

Znaki ekologiczne dla opakowań

 • wskazują, że dane opakowanie jest przydatne do wielokrotnego użytku
 • wykonane z surowców biodegradowalnych
 • nadające się do ponownego przetworzenia
Oznaczenia opakowań ekologicznych

Oznaczenia opakowań ekologicznych
Oznaczenia pokazujące czy dane opakowanie nadaje się do powtórnego wykorzystania, recyklingu, czy też ulega biodegradacji. Symbole określające skład chemiczny opakowania, czyli oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny.

Oznaczenia ekologiczne na materiałach informacyjnych

Oznaczenia ekologiczne na materiałach informacyjnych
Znaki ekologiczne i oznaczenia, które nie występuje na produktach ani opakowaniach, a pojawiają się na materiałach informacyjnych i reklamowych.

Oznakowanie obowiązkowe CE (Conformité Européenne) - wyrób zgodny z normami Unii Europejskiej

Oznakowanie obowiązkowe CE
Oznaczenie obowiązkowe CE Conformité Européenne) jest kluczowym wskaźnikiem spełniania przez produkt wymogów prawnych Unii Europejskiej. Przez umieszczenie znaku CE na produkcie, wytwórca deklaruje, że jego produkt jest zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie do tego produktu wymaganiami prawnymi, koniecznymi do uzyskania znaku CE.

Wymogi dla produktu oznaczonego jako ekologiczny

Od każdego produktu oznaczonego jako ekologiczny czyli posiadającego certyfikat ekologiczny wymaga się:

 • żeby proces jego wytworzenia był przyjazny dla środowiska
 • na każdym etapie procesu produkcyjnego ograniczono zużycie energii
 • został wytworzony z surowców nietoksycznych
 • został wytworzony z ograniczonej liczby surowców lub surowców pochodzących z recyklingu
 • nie był testowany na zwierzętach – dotyczy wszystkich składników produktu
 • opakowanie zostało ograniczone do minimum lub zrezygnowano z niego całkowicie
 • opakowanie można wykorzystać ponownie
 • produkt nie jest sztucznie postarzany – fizycznie lub moralnie np. poprzez reklamę nowszych jego typów
 • nowy typ towaru powinien wypierać typ stary w taki sposób, żeby sztucznie nie dewaluować jego przydatności
 • produkt można wykorzystać ponownie w całości lub w części
 • istnieje system zbierania produktów wyeksploatowanych lub ich części

Kto może nadawać i przyznawać etykiety ekologiczne

Producenci i importerzy mogą posługiwać się określonym ekoznakiem po spełnieniu szeregu wymagań i otrzymaniu stosownego certyfikatu. Wymagania te są bardzo zróżnicowane, co może oznaczać, że nie każdy produkt jest ekologiczny w 100%, ale jedynie w określonym zakresie. Certyfikat jest przyznawany raz na 2-3 lata, a przedsiębiorstwo i produkt poddawane są regularnym, niezależnym kontrolom.

Etykiety ekologiczne mogą nadawać:

 • wyznaczone instytucje publiczne lub prywatne
 • organizacje lub osoby
 • administracje rządowe
 • stowarzyszenia przemysłowe
 • stowarzyszenia handlowe
 • organizacje konsumenckie

Ubieganie się o przyznanie znaku ekologicznego jest dobrowolne, ale coraz więcej firm chcąc poprawić swój wizerunek chętnie poddają się procedurom oceny ekologiczności. Poprzez wdrażanie ekoprogramów producenci poprawiają wizerunek firmy, dostrzegają możliwość ograniczenia kosztów produkcji.

Dla producentów ekoznaki stały się częścią wizerunku, a dla konsumentów źródłem informacji o produkcie. Dzięki systemom certyfikacji produkty nabrały wiarygodności.

Etykiety ekologiczne w Polsce

Polskim oficjalnym znakiem ekologicznym jest EKO-ZNAK przyznawany od 1998 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Mogą go otrzymać polskie i zagraniczne produkty, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, oraz spełniają szereg kryteriów odnoszących się do ochrony zdrowia, środowiska, oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji działa od 1958 roku. Zajmuje się nie tylko badaniem i certyfikowaniem wyrobów, gospodarstw ekologicznych i personelu. Tworzy także szkolenia i doskonali kadry w zakresie jakości produktów. Dotychczas certyfikat EKO wydany został ponad 80 razy. Najczęściej oznaczano nim wyroby włókiennicze, papiernicze, chemiczne i nawozy.

Posiadanie etykiety ekologicznej w Polsce staje się coraz bardziej powszechnym standardem, a po produkty nimi oznaczone sięga coraz więcej świadomych konsumentów.

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X