Znaki ekologiczne

Czas czytania: 12 minut

Ostatnia aktualizacja:

Nie każdy produkt nazywany ekologicznym jest nim faktycznie. Można to łatwo sprawdzić, czytając dokładnie etykietę konkretnego produktu. Etykieta to ważna część każdego opakowania. Niejednokrotnie to ona decyduje czy konsument zdecyduje się kupić dany produkt.

Na etykietach i opakowaniach znajduje się wiele cennych informacji dotyczących użytkowania przedmiotu np. termin przydatności, sposób prania, sposób jego wytworzenia i jakość. Często informacje te są podane w postaci znaków graficznych. Etykieta przymocowana do produktu służy nie tylko zidentyfikowaniu, czy określeniu jego zawartości, ale również działaniom marketingowym, reklamując produkt przez przyciągnięcie uwagi konsumentów.

Wraz ze wzrostem świadomości ochrony środowiska i modą na odpowiedzialne zakupy, producentom zaczęło zależeć na tym, żeby móc umieszczać na swoich produktach ekologiczne symbole. Ma to bezpośredni wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania człowieka na przyrodę.

Co to są znaki ekologiczne – etykiety ekologiczne

Znaki ekologiczne (etykiety ekologiczne, oznaczenia ekologiczne, certyfikaty ekologiczne) to symbole, których umieszczanie na opakowaniu, lub przypisanie do danej usługi ma na celu poinformowanie klienta o tym, że jest to produkt przyjazny dla środowiska i że w porównaniu z innymi, podobnymi produktami (usługami), mniej szkodzi środowisku naturalnemu. Etykiety ekologiczne to odpowiednie symbole na etykietach danego produktu.

Dla producentów ekoznaki stały się częścią wizerunku, a dla konsumentów źródłem informacji o produkcie. Dzięki systemom certyfikacji produkty nabrały wiarygodności.

Produkty oznaczone symbolem ekologicznym

Znając znaki ekologiczne można dowiedzieć się z jakich surowców został wyprodukowany dany produkt (surowce naturalne, pochodzące z recyklingu, nietoksyczne itd.), czy jest on bezpieczny dla ludzi, przyjazny dla środowiska na każdym etapie cyklu życia produktu (od chwili pozyskiwania surowca, przez produkcję i dystrybucję aż po utylizację), energooszczędny, oraz czy podczas produkcji respektuje się określone standardy socjalne.

Podstawowe symbole ekologiczne można podzielić na kategorie w zależności od umiejscowienia etykiety:

 • urządzenia ze znakiem eko – zużywają mniej wody i energii niż standardowe, mniej hałasują, mają gwarancję producenta na wydłużone działanie, części zamienne są do nich dostępne jeszcze przez wiele lat od momentu zakończenia produkcji
 • produkty spożywcze – są zdrowe, wykonane z naturalnych surowców, niepryskane, a każdy etap produkcji jest jawny i możliwy do skontrolowania
 • detergenty – są mniej szkodliwe dla zdrowia, nie podrażniają skóry i oczu, nie mają właściwości rakotwórczych, można je bezpiecznie przechowywać, mają instrukcję właściwego dozowania.

Przyznawanie etykiet ekologicznych

Producenci i importerzy mogą posługiwać się określonym ekoznakiem po spełnieniu szeregu wymagań i otrzymaniu stosownego certyfikatu. Wymagania te są zróżnicowane, co może oznaczać, że nie każdy produkt jest ekologiczny w 100%, ale jedynie w określonym zakresie. Dany certyfikat ekologiczny jest przyznawany na określony czas, a przedsiębiorstwo i produkt poddawane są regularnym, niezależnym kontrolom.

Etykiety ekologiczne mogą nadawać:

 • wyznaczone instytucje publiczne lub prywatne
 • organizacje lub osoby
 • administracje rządowe
 • stowarzyszenia przemysłowe
 • stowarzyszenia handlowe
 • organizacje konsumenckie

Ubieganie się o przyznanie znaku ekologicznego jest dobrowolne, ale coraz więcej firm, chcąc poprawić i zazielenić swój wizerunek, chętnie poddaje się procedurom oceny ekologiczności. Poprzez wdrażanie ekoprogramów producenci poprawiają wizerunek firmy, dostrzegają możliwość ograniczenia kosztów produkcji.

Etykiety ekologiczne w Polsce

Polskim oficjalnym znakiem ekologicznym jest EKO-ZNAK przyznawany od 1998 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Mogą go otrzymać polskie i zagraniczne produkty, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, oraz spełniają szereg kryteriów odnoszących się do ochrony zdrowia, środowiska, oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji działa od 1958 roku. Zajmuje się nie tylko badaniem i certyfikowaniem wyrobów, gospodarstw ekologicznych i personelu. Tworzy także szkolenia i doskonali kadry w zakresie jakości produktów. Dotychczas certyfikat EKO wydany został ponad 80 razy. Najczęściej oznaczano nim wyroby włókiennicze, papiernicze, chemiczne i nawozy.

Posiadanie etykiety ekologicznej w Polsce staje się coraz bardziej powszechnym standardem, a po produkty nimi oznaczone sięga coraz więcej świadomych konsumentów.

Znaki ekologiczne dla żywności

 • wskazują, że dany produkt spożywczy pochodzi z określonego kraju lub regionu geograficznego
 • przy jego produkcji zadbano o redukcję emisji dwutlenku węgla lub/i innych gazów cieplarnianych
 • przy jej produkcji nie ucierpiały inne żywe organizmy
 • produkt nie jest testowany na zwierzętach
 • gospodarstwo rolne, które wytwarza dane produkty dba o zachowanie bioróżnorodności – chroni glebę i łąkę, nie wypala traw, nie zagraża zwierzętom i ptakom żyjącym w tym samym środowisku

Oznaczenia żywności ekologicznej
Znaki ekologiczne
na żywności stanowią poświadczenie, że dany produkt spełnia określone wymagania i posiada certyfikat ekologiczny, uprawniający do jego stosowania. Obok zielonego znaku Euroliść przyznawanego dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej, istniej wiele znaków krajowych i regionalnych, które wspierają zrównoważony rozwój i rolnictwo przyjazne naturze.

Euroliść (Euroleaf)

Znaki ekologiczne dla produktów

Od każdego produktu oznaczonego jako ekologiczny, czyli posiadającego certyfikat ekologiczny wymaga się:

 • żeby proces jego wytworzenia był przyjazny dla środowiska
 • na każdym etapie procesu produkcyjnego ograniczono zużycie energii
 • został wytworzony z surowców nietoksycznych
 • został wytworzony z ograniczonej liczby surowców lub surowców pochodzących z recyklingu
 • nie był testowany na zwierzętach – dotyczy wszystkich składników produktu
 • opakowanie zostało ograniczone do minimum lub zrezygnowano z niego całkowicie
 • opakowanie można wykorzystać ponownie
 • produkt nie jest sztucznie postarzany – fizycznie lub moralnie np. poprzez reklamę nowszych jego typów
 • nowy typ towaru powinien wypierać typ stary w taki sposób, żeby sztucznie nie dewaluować jego przydatności
 • produkt można wykorzystać ponownie w całości lub w części
 • istnieje system zbierania produktów wyeksploatowanych lub ich części

Oznaczenia ekologiczne na kosmetykach, środkach do prania i czystości

Znaki ekologiczne umieszczone na kosmetykach, środkach do prania i czystości, mają na celu poinformowanie klienta że jest to produkt przyjazny dla środowiska i w porównaniu z innymi, podobnymi produktami, mniej szkodzi środowisku naturalnemu.

Oznaczenia ekologiczne na kosmetykach, środkach do prania i czystości

Oznaczenia produktów ekologicznych
Znaki ekologiczne
umieszczone na opakowaniu mają na celu poinformowanie klienta że jest to produkt przyjazny dla środowiska i w porównaniu z innymi, podobnymi produktami, mniej szkodzi środowisku naturalnemu.

Oznaczenia produktów ekologicznych

Oznaczenia ekologiczne na wyrobach z drewna
Znaki ekologiczne
na wyrobach z drewna informują konsumenta, że dany produkt, całość lub część surowca użytego do jego produkcji pochodzi z lasów posiadających ekologiczne certyfikaty. Kupując produkt z takimi oznaczeniami wspieramy odpowiedzialną gospodarkę leśną.

Oznaczenia ekologiczne na wyrobach z drewna

Znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach
Oznaczenia ekologiczne
na ubraniach i tekstyliach są to znaki jakości poświadczające, że produkty zostały przetestowane, sprawdzone i oznaczone certyfikatem. Produkty otrzymują certyfikat wyłącznie wtedy, gdy pokonają wszystkie przeszkody i spełnią poszczególne kryteria.

Oznaczenia ubrań i tekstyliów

Znaki ekologiczne dla opakowań

Wskazują, że dane opakowanie jest przydatne do wielokrotnego użytku, wykonane z surowców biodegradowalnych, lub nadające się do ponownego przetworzenia.

Oznaczenia opakowań ekologicznych
Oznaczenia pokazujące czy dane opakowanie nadaje się do powtórnego wykorzystania, recyklingu, czy też ulega biodegradacji. Symbole określające skład chemiczny opakowania.

Oznaczenia opakowań ekologicznych

Oznaczenia ekologiczne na materiałach informacyjnych
Znaki ekologiczne
i oznaczenia, które nie występuje na produktach ani opakowaniach, a pojawiają się na materiałach informacyjnych i reklamowych.

Oznaczenia ekologiczne na materiałach informacyjnych

Certyfikaty turystyki zrównoważonej

Certyfikaty ekoturystyki
Certyfikacja ekoturystyki stanowi dla firm turystycznych okazję do dobrowolnego wykazania się postawami proekologicznymi, a konsumentom daje pewność, że firma lub oferowany przez nią produkt spełnia szczegółowe wymagania.

Certyfikaty ekoturystyki i turystyki zrównoważonej

Oznakowanie obowiązkowe CE

Znak CE
Oznaczenie obowiązkowe CE Conformité Européenne jest kluczowym wskaźnikiem spełniania przez produkt wymogów prawnych Unii Europejskiej. Przez umieszczenie znaku CE na produkcie, wytwórca deklaruje, że jego produkt jest zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie do tego produktu wymaganiami prawnymi, koniecznymi do uzyskania znaku CE.

Oznakowanie obowiązkowe CE Unii Europejskiej

źródło: materiały prasowe

Znaki i oznaczenia ekologiczne – dodatkowe informacje:
Bezpieczny dla ozonu – pozbawiony FCKW, Buy Smart+, certyfikaty produktów sprawiedliwego handlu, Certyfikowany Kosmetyk Naturalny EKO, certyfikaty ekoturystyki, Demeter, Do ponownego wykorzystania (możliwość ponownego wykorzystania), ECO Control, ECO GarantieEKO ITB, EMAS, Ekoland, Energy star, EU Ecolabel zwany też Stokrotką lub Margerytką, Euroliść (Euroleaf), Fairtrade, Fair Trade Federation, Forest Stewardship Council (FSC), IHTK, MSC, Nadaje się do recyklingu (Pętla Mobiusa), Nie testowane na zwierzętach, Nordycki łabędź (Nordic ecolabel), Opakowanie biodegradowalne, oznaczenia ekologiczne na kosmetykach, środkach do prania i czystości, oznaczenia ekologiczne na materiałach informacyjnych, oznaczenia ekologiczne na wyrobach z drewna, oznaczenia ekologiczne na ubraniach i tekstyliach, oznaczenia produktów ekologicznych, oznaczenia żywności ekologicznej, oznaczenie obowiązkowe CE, oznaczenia opakowań ekologicznych, oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny, PEFC, Rainforest Alliance Certified, SmartWood, RugMark, Sprawiedliwy handel, TCO Certified, V-Label, Zielone Płuca Polski, Zielony Punkt, Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego BIO, Znak ekologiczny EKO, znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach, znak przekreślonego kosza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE

zobacz również:
greenwashing (ekościema, zielone kłamstwo)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top