Buy Smart+ Green Procurement in Europe (BUY SMART+)

Głównym celem projektu Buy Smart + była promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich UE. We wszystkich zaangażowanych krajach zostały utworzone punkty informacyjne.

Buy Smart+ Green Procurement in Europe (BUY SMART+)

Europejski projekt Buy Smart+ oferował bezpłatne konsultacje, szkolenia i materiały informacyjne na tematy związane z zieloną energią. Oferta skierowana była do sektora publicznego, oraz firm prywatnych.

Czas czytania: 5 minut

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2022

Buy Smart+

Dzięki Buy Smart + zielone zamówienia w 7 państwach członkowskich UE mogłyby zostać skonsolidowane i włączone do głównego nurtu. Ponadto ekspertyzy w zakresie zielonych zamówień mogłyby zostać przeniesione z tych krajów do kolejnych 8 państw członkowskich, w których zamówienia ekologiczne były jeszcze na wcześniejszym etapie. Skupiono się na technologiach związanych z energią.

Buy Smart +
Buy Smart +

Firma BUY Smart + utworzyła centra informacyjne Green Procurement w 15 uczestniczących krajach, zapewniając konsultacje, szkolenia, dobre praktyki i sprawdzone narzędzia. Te ostatnie obejmują wytyczne techniczne dotyczące kilku grup produktów, narzędzia do obliczania kosztów cyklu życia i materiały szkoleniowe. Zaangażowane grupy produktów składały się z komponentów budowlanych, oświetlenia, sprzętu biurowego, sprzętu gospodarstwa domowego, zielonej energii elektrycznej i pojazdów.

Poprzez pomoc w projektach pilotażowych, udanym przypadkom zielonych zamówień towarzyszyła wiedza partnerów projektu. 70 projektów pilotażowych otrzymało pomoc ekspercką dzięki Buy Smart +. Wyniki projektów pilotażowych zostały zebrane i ocenione.

W sumie w procesach zakupowych promowanych przez Buy Smart + dokonano inwestycji w wysokości 24 158 121 EUR. Oszczędności uzyskane dzięki zakupowi energooszczędnych produktów i zielonej energii elektrycznej przewyższają jednak te koszty. Nabywcy zaoszczędzili łącznie 88.830.145 €. Zużycie energii zmniejsza się o 552 492 MWh / rok i 3 059 950 MWh przez cały okres eksploatacji produktów. Prowadzi to do zmniejszenia emisji CO2 o 99.548 t rocznie i 532.305 t przez cały okres użytkowania produktów.

Szczegółowe wyniki programu Buy Smart+

Najbardziej konkretny wpływ Buy Smart + został osiągnięty dzięki 70 pilotażowym projektom zrealizowanym łącznie. 63 z tych projektów pilotażowych poddano szczegółowej ocenie pod względem oszczędności energii, CO2 i kosztów. Inwestycje zostały uznane, jeśli są dostępne. Łączne oszczędności energii pierwotnej sumują się do 3 Mio. MWh, co prowadzi do oszczędności CO2 w wysokości 53.000 t do 2020 roku. Łączna oszczędność kosztów wynosi do 89 mln. €.

Z 39 spośród tych projektów konsorcjum zna zarówno inwestycję, jak i oszczędności w euro: w sumie 24 mln. € prowadzi do oszczędności kosztów w wysokości 56 mln. €.

Centra informacyjne, w tym duża część wyników i wyników projektu, pozostały dostępne przez kolejne dwa lata, do września 2016 roku. W większości krajów ustanowione punkty kontaktowe były dostępne jeszcze dłużej.

Opracowane wytyczne i narzędzia obliczeniowe zostały wykorzystywane w działaniach konsultacyjnych po zakończeniu programu + i zostały wykorzystywane w innych projektach.

Ponieważ zostały opracowane dla konkretnych działań związanych z zamówieniami, wiele instytucji zastosowała je w przyszłych działaniach związanych z zamówieniami.

Zdobyta wiedza

Partnerzy konsorcjum dzięki swojej intensywnej pracy w ramach projektu uzyskali bardzo bliski wgląd w działania zakupowe gmin, instytucji politycznych, firm i organizacji. Aby wydać zalecenia dla polityków i decydentów w sprawie dalszego promowania zielonych zamówień, przeprowadzono szczegółową analizę barier i możliwości dla zielonych zamówień w każdym z uczestniczących krajów.

Niektóre z najsilniejszych barier:

  • wyższe inwestycje początkowe i brak uwzględnienia kosztów cyklu życia
  • ogólny brak dostępnego kapitału w sektorze publicznym
  • brak świadomości, informacji i wiedzy na temat możliwych procedur i ich potencjalnych oszczędności energii i kosztów
  • obecność kilku poziomów decyzyjnych w przedsiębiorstwie lub instytucji sprawia, że ​​definicja zielonych kryteriów i ich wdrożenie w procesie udzielania zamówień przez organizację jest bardzo czasochłonne

Środki mające na celu przezwyciężenie tych barier i zidentyfikowanie możliwości dla zielonych zamówień:

  • wyznaczenie jednostki administracyjnej w rządzie centralnym odpowiedzialnej za promocję zielonych zamówień publicznych
  • przyjęcie zasady, że osiągnięcie oszczędności na kosztach operacyjnych (np. energia, woda, materiały) może pozostać w budżecie instytucji, które wdrożyły działanie GPP
  • monitorowanie wypełniania mających zastosowanie środków legislacyjnych

zobacz:
Oficjalna strona: Buy Smart+
Buy Smart+

Darmowe materiały do pobrania

W przygotowaniu:
zestawienie znaków ekologicznych

źródło:
materiały prasowe

Znaki i oznaczenia ekologiczne – dodatkowe informacje:
Bezpieczny dla ozonu – pozbawiony FCKW, Buy Smart+, certyfikaty produktów sprawiedliwego handlu, Certyfikowany Kosmetyk Naturalny EKO, certyfikaty ekoturystyki, Demeter, Do ponownego wykorzystania (możliwość ponownego wykorzystania), ECO Control, ECO GarantieEKO ITB, EMAS, Ekoland, Energy star, EU Ecolabel zwany też Stokrotką lub Margerytką, Euroliść (Euroleaf), Fairtrade, Fair Trade Federation, Forest Stewardship Council (FSC), IHTK, MSC, Nadaje się do recyklingu (Pętla Mobiusa), Nie testowane na zwierzętach, Nordycki łabędź (Nordic ecolabel), Opakowanie biodegradowalne, oznaczenia ekologiczne na kosmetykach, środkach do prania i czystości, oznaczenia ekologiczne na materiałach informacyjnych, oznaczenia ekologiczne na wyrobach z drewna, oznaczenia ekologiczne na ubraniach i tekstyliach, oznaczenia produktów ekologicznych, oznaczenia żywności ekologicznej, oznaczenie obowiązkowe CE, oznaczenia opakowań ekologicznych, oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny, PEFC, Rainforest Alliance Certified, SmartWood, RugMark, Sprawiedliwy handel, TCO Certified, V-Label, Zielone Płuca Polski, Zielony Punkt, Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego BIO, Znak ekologiczny EKO, znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach, znak przekreślonego kosza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE

zobacz również:
greenwashing (ekościema, zielone kłamstwo)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top