Żywność ekologiczna posiada wiele walorów, ale nie każdy produkt oznaczony słowem eko, bio, czy organic jest ekologiczny. Ważniejsze od reklamowych chwytów są poszczególne znaki ekologiczne na produktach.

Oznaczenia żywności ekologicznej

Znaki ekologiczne stanowią poświadczenie, że dany produkt spełnia określone wymagania i posiada certyfikat ekologiczny, uprawniający do jego stosowania. Obok zielonego znaku Euroliść przyznawanego dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej, istniej wiele znaków krajowych i regionalnych które wspierają zrównoważony rozwój i rolnictwo przyjazne naturze.

Czas czytania: 17 minut

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2022

Znaki ekologiczne na żywności ekologicznej

Ecolabel zwany też Stokrotką lub Margerytką

Ecolabel (Eu Ecolabel) zwany też Stokrotką lub Margerytką
Jest to znak ekologiczny ustanowiony przez Komisję Europejską żeby informować konsumentów, które produkty i usługi są przyjazne środowisku. Jest głównym europejskim wyróżnieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe, honorowanym we wszystkich krajach Wspólnoty.

Ekoland

Ekoland
Znak nadawany wyrobom pochodzącym z gospodarstw przyjaznych środowisku, których cały cykl produkcyjny jest bezpieczny dla środowiska, beż użycia nawozów mineralnych, z ekonomicznym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Euroliść (Euroleaf)

Euroliść (Euroleaf)
Euroliść (Euroleaf) to znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany jest obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe.

MSC (Marine Stewardship Council)

MSC (Marine Stewardship Council)
MSC to znak ekologiczny który przyznaje organizacja MSC Marine Stewardship Council. Niebieski certyfikat MSC na produktach rybnych i owocach morza gwarantuje, że produkty pochodzą ze zrównoważonych połowów, a kupowana przez nas ryba pochodzi ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.

Rainforest Alliance Certified

Rainforest Alliance Certified
Rainforest Alliance Certified to znak ekologiczny który znajduje się na wyrobach z drewna i produktach spożywczych, pochodzących z upraw prowadzonych zgonie ze standardami SAN (Sustainable Agriculture Network). Konsument kupując produkt z tym symbolem ma pewność, że powstał on w sposób nieszkodliwy dla lokalnego ekosystemu tzn. w procesie produkcyjnym nie zniszczono lasów, nie zanieczyszczono wód, a osoby zatrudnione do jego produkcji otrzymały godziwe wynagrodzenie.

V-Label

V-label
Znak jest uznaną i chronioną marką, którą oznaczana jest żywność, oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla wegan i wegetarian. Zastosowanie odpowiedniej wersji tego znaku na opakowaniu, umożliwia łatwe i zrozumiałe przyporządkowanie określonego artykułu jako produkt wegetariański lub wegański zgodnie z przyjętymi zasadami.

Zielone Płuca Polski

Zielone Płuca Polski
Znak ekologiczny który informuje o wysokiej jakości usług i produktów oraz o ich przyjaznym dla środowiska charakterze. Ma on podnosić renomę danego produktu lub usługi, oraz pomóc w ich efektywnej sprzedaży.

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego BIO

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego BIO
Znak Bio stosowany jest w oznakowaniu i reklamie produktów ekologicznych oraz producentów, którzy znajdują się pod nadzorem Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji S.A.

Bio-Siegels

Bio-Siegels
Jest to niemiecki certyfikat rolnictwa ekologicznego. Umieszczany jest na produktach pochodzących z kontrolowanej produkcji ekologicznej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Bio-Siegel powstał w Niemczech w 2001 roku i do dziś jest najpowszechniej wykorzystywanym symbolem do oznakowania żywności ekologicznej.

Logo Bio-Siegel może być używane przez wszystkich producentów, przetwórców i sprzedawców, o ile kontrola uprawnionych organów wykaże, że ich produkty odpowiadają normom określonym w Rozporządzeniu EWG 2092/91 oraz WE 834/2007

Obecnie w informacji Bio-Siegel zgłoszonych było już ponad 90 tys. produktów.

Podstawowe wytyczne dla Bio-Siegel:

  • co najmniej 95% surowców pochodzi z upraw ekologicznych
  • zakaz stosowania syntetycznych pestycydów i nawozów sztucznych
  • zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie
  • zakaz używania promieniowania jonizującego w celu konserwacji środków spożywczych
  • zakaz stosowania wzmacniaczy smaku, sztucznych aromatów, barwników i emulgatorów

Wprowadzenie unijnego znaku produktów ekologicznych nie koliduje z możliwością wykorzystywania znaku Bio-Siegel.

zobacz:
oekolandbau.de/bio-siegel

Dolphin safe

Dolphin safe
Znak ekologiczny wprowadzony w 1990 roku. Jest to amerykańskie oznakowanie, przyznawane przez Earth Island Institute, które mówi o tym, że połów tuńczyka odbywał się w sposób bezpieczny dla delfinów (przykładowo nie używano sieci dryfujących). Znak ma zastosowanie międzynarodowe. Pełni podobną funkcję do znaku USDA and Earth Island Institute.

Dolphin Safe (USCD)

Dolphin Safe (USCD)
Amerykański znak ekologiczny Departamentu Handlu (USCD) dotyczący bezpiecznego dla delfinów połowu tuńczyka. Znak mogą używać rybacy, którzy ograniczyli śmiertelność delfinów przy połowie tuńczyka do 1%. Akcję oznakowania poparły liczne organizacje m.in.: WWF, Center for Marine Conservation i the Environmental Defense Fund. Obecnie jest to oficjalny znak NOAA Fisheries.

zobacz:
fisheries.noaa.gov

KRAV

KRAV
Szwedzki znak żywności ekologicznej, oznaczający, że dany artykuł pochodzi z gospodarstwa ekologicznego, w którym nie stosuje się sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Przyznawany jest przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych.

znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego ZCRE – znak ekologiczny nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Mogą otrzymać go producenci ekologiczni, którzy respektują europejskie normy ekologiczne. Występuje na produktach żywnościowych wytworzonych w produkcji rolnej i przetwórstwa rolno – spożywczego, które prowadzone są zgodnie z europejskimi normami ekologicznymi, czyli bez użycia chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów syntetycznych.

ab - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

AB Agriculture Biologique – znak ekologiczny stosowany we Francji. Co najmniej 95% składników produktu to składniki organiczne wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej i są zgodne z normą EN 45011. Certyfikat ekologiczny AB przyznawany jest od roku 1985. Jest to symbol ekologiczny dotyczący żywności ekologicznej.

bio hellas - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
bio hellas

Bio Hellas – znak ekologiczny – certyfikat ekologiczny przyznawanym w Grecji. Dotyczy żywności ekologicznej – produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Znak ekologiczny Bio Hallas przyznaje niezależna strona trzecia. Akredytacją zajmuje się IFOAM oraz Program Organics w Unii Europejskiej. Wydawanie certyfikatu ekologicznego rozpoczęto w roku 2001.

bio suisse - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
bio suisse

Bio suisse – znak ekologiczny przyznawany produktom, których surowce w 90% pochodzą ze Szwajcarii. Produkty te noszą miano ekologicznych. Ten symbol ekologiczny pojawia się na opakowaniach od roku 1981. Od tamtej pory przyznano 760 certyfikatów na produkty ekologiczne zgodne z wymaganiami Bio Suisse. Akredytacją zajmuje się Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM). Etykietę ekologiczną Bio spotkać można na żywności ekologicznej.

biodar - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Biodar – znak ekologiczny umieszczany na produktach spożywczych. Symbol ekologiczny w roku 1997 wprowadziła na rynek Słowenia. Żywność ekologiczna oznaczona BIODAR pochodzi z gospodarstw prowadzonych zgodnie ze standardami Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements). Zarządcą etykiety ekologicznej jest Stowarzyszenie Słoweńskich Rolników Ekologicznych (ISOFA).

Carbon Reduction Label - CRL - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Carbon Reduction LabelCarbon Reduction Label (CRL) – znak ekologiczny, który można znaleźć na takich produktach jak: żywność, produkty leśne, wyroby włókiennicze i usługi turystyczne. Od powstania w 2007 roku przyznano 32 certyfikaty ekologiczne tego typu.Symbol ekologiczny CRL oznacza, że przy produkcji szczególnie zadbano o redukcję emisji dwutlenku węgla (redukcja emisji gazów cieplarnianych). Proces wydawania certyfikatu ekologicznego trwa 2 lata. W 2008 roku opublikowano dokument pt.: „PAS 2050:2008 – Specyfikacja dla oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia towarów i usług”

danish_qmark - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Danish Q-mark – znak ekologiczny używany do etykietowania mleka, mięsa, warzyw, jaj, zbóż produkowanych przez ekologiczne gospodarstwa rolne. Symbol ekologiczny Danish Qmark wprowadzony został w roku 1989 w Danii. Władze tego kraju sprawują zwierzchnictwo nad etykietowaniem produktów

ecocert - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Ecocert – jest instytucją wydającą świadectwa weryfikujące dostosowanie produktów ekologicznych do standardów obowiązujących w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Wykonuje usługi w zakresie kontrolowania i wystawiania świadectw w około 70 krajach poza Unią Europejską, na wszystkich kontynentach. Każdy produkt oznaczony znakiem ekologicznym ECOCERT jest certyfikowany osobno. Symbol ekologiczny potwierdza wysoką jakoś żywności, jej organiczny charakter i pochodzenie z ekologicznych gospodarstw.

eko - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

EKO – znak ekologiczny posiadają produkty żywnościowe, które otrzymały certyfikat ekologiczny przyznawany przez holenderską organizację SKAL. Oznakowaniu ekologicznemu podlegają tylko te towary, które w składzie mają więcej niż 95% organicznych komponentów.

mahemark - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Estonian Organic Farming MAHEMARK – znak ekologiczny przyznawany w Estonii. Etykietę ekologiczną przyznaje się producentom zatwierdzonym na podstawie ustawy o rolnictwie ekologicznym. Organizacją zarządzającą znakiem jest Veterinary and Food Board. Certyfikat ekologiczny może zostać przyznany, jeśli produkt wykonany został z surowców, które w 70% pochodzą z przedsiębiorstw ekologicznych. Symbol ekologiczny może otrzymać także producent, który jest w trakcie konwersji metod produkcji na metody ekologiczne.

fair trade certified - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Fair Trade Certified – znak ekologiczny przyznawany przez amerykańską organizację TransFair USA, zrzeszoną w Fairtrade Labelling Organizations International (FLO).Symbol ekologiczny jest przyznawany producentom kawy, herbaty, czekolady i owoców, którzy płacą godziwe wynagrodzenie, zapewniają bezpieczne warunki pracy, oferują swoje produkty przy udziale jak najmniejszej liczby pośredników i dbają o środowisko naturalne.

Strona TransFair USA: www.transfairusa.org

luomu sun label - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

LUOMU SUN LABEL – znak ekologiczny umieszczany na żywności. Symbol ekologiczny Luomi należy do Fińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa. Od momentu wprowadzenia certyfikat ekologiczny Luomu uzyskało 400 produktów.

milieukeur - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Milieukeur Ecolabel – znak ekologiczny dla żywności ekologicznej i produktów konsumpcyjnych wprowadzony w Holandii. Symbol ekologiczny można znaleźć na takich produktach jak: warzywa i ziemniaki, piwo, mięso wieprzowe, drzewa i rośliny, farby, gaśnice, w myjniach samochodowych. Kryteria przyznania etykiety ekologicznej dotyczą całego cyklu życia produktu, a przede wszystkim: surowców, energii i wody, substancji szkodliwych, opakowań i odpadów. Jeśli produkt należy do kategorii żywność ekologiczna powinien zawierać znikome ilości pestycydów i nawozów sztucznych, a jego produkcja musi koncentrować się na dobrostanie zwierząt i ochronie przyrody. Od momentu powstania certyfikat ekologiczny przyznano 339 produktom.

Stemilt Responsible Choice - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Stemilt Responsible Choice (Stelmit Odpowiedzialny Wybór) – znak ekologiczny dotyczący owoców. Oznacza, że żywność wyprodukowana została zgodnie z „Responsible Choice Program”.Organizacją zarządzającą jest Stemilt Growers, Inc., a pomysłodawcą programu Tom Mathison. Firma Stemilt utworzona została w roku 1893, a obecnie jest liderem w zakresie produkcji owoców ekologicznych. Jedną z idei Responsible Choice jest promowanie recyklingu.

shopping guide - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Shopping Guide – znak ekologiczny, który można znaleźć na produktach takich jak żywność ekologiczna. Certyfikacja produktów następuje na terenie Wielkiej Brytanii i odbywa się zgodnie z zasadami Good Shopping Guide Ethical Company Standard. Organizacją non-profit, która zarządza znakiem jest The Ethical Company Organisation.

soil assocation - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Soil Association – znak ekologiczny który pomaga identyfikować produkty ekologiczne, które otrzymały certyfikat rolnictwa ekologicznego w Wielkiej Brytanii.Wyroby oznaczone znakiem ekologicznym – Soil Association są w pełni organiczne – nie mają sztucznych dodatków. Gwarantuje też zachowanie wysokich standardów ekologicznej hodowli, tj. takiej, która odbywa się w warunkach jak najkorzystniejszych dla zwierząt (także drobiu).

USDA organic - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

USDA Organic – amerykański znak ekologiczny przyznawany przez The National Organic Program (NOP).NOP rozwija, wdraża i nadzoruje produkcję, handel i oznakowanie żywności naturalnej, a także licencjonuje przedstawicieli (nie tylko w USA), którzy certyfikują produkcję zgodną z amerykańskimi standardami.

whole trade guarantee - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

WHOLE TRADE™ GUARANTEE – znak ekologiczny umieszczany na żywności ekologicznej. Produkty certyfikowane w ten sposób muszą spełniać 4 kryteria:- odpowiednia jakość,- zapewniają większe udział w zyskach przez producentów,- zapewniają lepszą płacę pracownikom wytwórców,- są przyjazne środowisku.Obszarem, na którym stosowany jest symbol ekologiczny Whole Trade jest Europa i Ameryka Północna. Zarządcą etykiety ekologicznej jest organizacja non-profit o nazwie Whole Foods.

Wholesome Food Association - WFA - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Wholesome Food Association /WFA/ – znak ekologiczny stosowany na opakowaniach żywności ekologicznej od roku 1999. Wholesome Food Association jest organizacją non-profit.Działania organizacji WFA skupiają się na trzech dziedzinach:Zobowiązań producentów do przestrzegania zasad WFASymbolu ekologicznym umieszczanym na produktachPolityce otwartych drzwi WFA.

Darmowe materiały do pobrania

W przygotowaniu:
zestawienie znaków ekologicznych

źródło: materiały prasowe

Znaki i oznaczenia ekologiczne – dodatkowe informacje:
Bezpieczny dla ozonu – pozbawiony FCKW, Buy Smart+, certyfikaty produktów sprawiedliwego handlu, Certyfikowany Kosmetyk Naturalny EKO, certyfikaty ekoturystyki, Demeter, Do ponownego wykorzystania (możliwość ponownego wykorzystania), ECO Control, ECO GarantieEKO ITB, EMAS, Ekoland, Energy star, EU Ecolabel zwany też Stokrotką lub Margerytką, Euroliść (Euroleaf), Fairtrade, Fair Trade Federation, Forest Stewardship Council (FSC), IHTK, MSC, Nadaje się do recyklingu (Pętla Mobiusa), Nie testowane na zwierzętach, Nordycki łabędź (Nordic ecolabel), Opakowanie biodegradowalne, oznaczenia ekologiczne na kosmetykach, środkach do prania i czystości, oznaczenia ekologiczne na materiałach informacyjnych, oznaczenia ekologiczne na wyrobach z drewna, oznaczenia ekologiczne na ubraniach i tekstyliach, oznaczenia produktów ekologicznych, oznaczenia żywności ekologicznej, oznaczenie obowiązkowe CE, oznaczenia opakowań ekologicznych, oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny, PEFC, Rainforest Alliance Certified, SmartWood, RugMark, Sprawiedliwy handel, TCO Certified, V-Label, Zielone Płuca Polski, Zielony Punkt, Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego BIO, Znak ekologiczny EKO, znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach, znak przekreślonego kosza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE

zobacz również:
greenwashing (ekościema, zielone kłamstwo)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Scroll to Top