Oznaczenia żywności ekologicznej

Euroliść (Euroleaf)

Żywność ekologiczna posiada wiele walorów, ale nie każdy produkt oznaczony słowem eko, bio, czy organic jest ekologiczny. Ważniejsze od reklamowych chwytów są poszczególne znaki ekologiczne na produktach.

Znaki ekologiczne stanowią poświadczenie, że dany produkt spełnia określone wymagania i posiada certyfikat ekologiczny, uprawniający do jego stosowania. Obok zielonego znaku Euroliśc przyznawanego dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej, istniej wiele znaków krajowych i regionalnych które wspierają zrównoważony rozwój i rolnictwo przyjazne naturze.

Znaki ekologiczne na żywności ekologicznej

Rainforest Alliance Certified

Rainforest Alliance Certified
Rainforest Alliance Certified znak ekologiczny który znajduje się na wyrobach z drewna i produktach spożywczych, pochodzących z upraw prowadzonych zgonie ze standardami SAN (Sustainable Agriculture Network). Konsument kupując produkt z tym symbolem ma pewność, że powstał on w sposób nieszkodliwy dla lokalnego ekosystemu tzn. w procesie produkcyjnym nie zniszczono lasów, nie zanieczyszczono wód, a osoby zatrudnione do jego produkcji otrzymały godziwe wynagrodzenie.

Euroliść (Euroleaf)

Euroliść (Euroleaf)
Euroliść (Euroleaf) to znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany jest obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe

Ecolabel (Eu Ecolabel) zwany też Stokrotką lub Margerytką

Ecolabel (Eu Ecolabel) zwany też Stokrotką lub Margerytką
Jest to znak ekologiczny ustanowiony przez Komisję Europejską żeby informować konsumentów, które produkty i usługi są przyjazne środowisku. Jest głównym europejskim wyróżnieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe, honorowanym we wszystkich krajach Wspólnoty.

MSC Marine Stewardship Council

MSC Marine Stewardship Council
MSC to znak ekologiczny który przyznaje organizacja MSC Marine Stewardship Council. Niebieski certyfikat MSC na produktach rybnych i owocach morza gwarantuje, że produkty pochodzą ze zrównoważonych połowów, a kupowana przez nas ryba pochodzi ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.

ekoland - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
ekoland

Ekoland – znak ekologiczny najbardziej rozpoznawalny na polskim rynku, występuje na produktach żywnościowych pochodzących z gospodarstw ekologicznych, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Nadawany wyrobom pochodzącym z gospodarstw przyjaznych środowisku i których cały cykl produkcyjny był bezpieczny dla środowiska, beż użycia nawozów mineralnych, z ekonomicznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Producenci, przetwórcy oraz handlowcy chcący oznaczać tym znakiem swoje wyroby muszą uzyskać certyfikat nadany przez uprawnioną jednostkę i jednocześnie będący członkami „Ekolandu”.

Gospodarstwa, które ubiegają się o przyznanie oznaczenia ekologicznego muszą spełnić szereg kryteriów, m.i n.: użytkować działki w sposób służący zachowaniu bioróżnorodności, nie stosować wypalania traw, planować wypas zwierząt tak, aby nie zagrażał on ptakom łąkowym i cennym gatunkom roślinności dzikiej, a także chronić glebę i wodę. Gospodarstwa ekologiczne, które chcą posługiwać się znakiem ekologicznym Ekolandu nie mogą też produkować żywności modyfikowanej genetycznie (GMO).

zielone płuca polski - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
zielone płuca polski

Zielone Płuca Polski – znak ekologiczny który informuje o wysokiej jakości usług i produktów oraz o ich przyjaznym dla środowiska charakterze. Ma on podnosić renomę danego produktu lub usługi oraz pomóc w ich efektywnej sprzedaży. Właścicielem znaku jest Fundacja Zielone Płuca Polski.

O przyznanie znaku mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prawne, które prowadzą działalność na terenie Zielonych Płuc Polski. Ten wyjątkowy pod względem ekologicznym obszar zajmuje obecnie około 20% powierzchni kraju. Położony jest w północno-wschodniej części Polski. Obejmuje następujące województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, część województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Warunkami przyznania znaku są bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska, odpowiednia kontrola wytwarzania towarów, a także potwierdzenie, że towar lub usługa są nowoczesne i poszukiwane na rynku (dyplomy, wyróżnienia, certyfikaty).

Informuje, że żywność pochodzi z obszaru Zielone Płuca Polski oraz wyprodukowana jest w warunkach nie oddziaływujących ujemnie na środowisko przyrodnicze. Występuje też na artykułach przemysłowych, budowlanych, itp. Właścicielem znaku jest Fundacja Zielone Płuca Polski.

V-label

V-Label – znak ekologiczny. Współczesny znak „V” został stworzony przez włoskiego projektanta Bruno Nascimbena. Zaprezentowano go na kongresie European Vegetarian Union w 1985 roku. Wkrótce stał się znakiem wegetariańskiej żywności na całym świecie.

Rynek produktów nie zawierających składników zwierzęcych rósł bardzo szybko. Pojawiła się potrzeba rejestracji oznakowania, aby klienci mieli pewność, co do pochodzenia danych produktów spożywczych. Znak zarejestrowano w Szwajcarii w 1996 roku. Rok później „V” pojawił się na produktach w innych częściach Europy, w Austrii, Belgii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii i innych.

Zanim jakikolwiek produkt otrzyma znak „V”, musi zostać sprawdzony. Podczas tej procedury muszą zostać ujawnione wszystkie składniki. Jest także przeprowadzana kontrola produkcji. Każda, późniejsza zmiana składu musi zostać odnotowana przez odpowiednią organizację wegetariańską. O symbol ekologiczny mogą się starać także restauracje – „V” świadczy o wegetariańskim menu.

KRAV - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
KRAV

KRAV – znak ekologiczny – Szwedzki znak żywności ekologicznej, oznaczający, że dany artykuł pochodzi z gospodarstwa ekologicznego, w którym nie stosuje się sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Przyznawany jest przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych.

znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego ZCRE – znak ekologiczny nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Mogą otrzymać go producenci ekologiczni, którzy respektują europejskie normy ekologiczne. Występuje na produktach żywnościowych wytworzonych w produkcji rolnej i przetwórstwa rolno – spożywczego, które prowadzone są zgodnie z europejskimi normami ekologicznymi, czyli bez użycia chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów syntetycznych.

dolphin safe - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
dolphin safe

Dolphin safe – znak ekologiczny wprowadzony w 1990 roku. Jest to amerykańskie oznakowanie, przyznawane przez Earth Island Institute, które mówi o tym, że połów tuńczyka odbywał się w sposób bezpieczny dla delfinów (przykładowo nie używano sieci dryfujących). Znak ma zastosowanie międzynarodowe. Pełni podobną funkcję do znaku USDA and Earth Island Institute.

Strona internetowa IEE

dolphin safe USCD - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
dolphin safe USDC

Dolphin Safe (USCD) – amerykański znak ekologiczny Departamentu Handlu (USCD), dotyczący bezpiecznego dla delfinów połowu tuńczyka. Znaku mogą używać rybacy, którzy ograniczyli śmiertelność delfinów przy połowie tuńczyka do 1%. Akcję oznakowania poparły liczne organizacje m.in.: WWF, Center for Marine Conservation i the Environmental Defense Fund.

biosiegel - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
biosiegel

BiO Siegel – znak ekologiczny – niemiecki certyfikat ekologicznego rolnictwa.
Umieszczany jest na produktach pochodzących z kontrolowanej produkcji ekologicznej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

ab - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

AB Agriculture Biologique – znak ekologiczny stosowany we Francji. Co najmniej 95% składników produktu to składniki organiczne wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej i są zgodne z normą EN 45011. Certyfikat ekologiczny AB przyznawany jest od roku 1985. Jest to symbol ekologiczny dotyczący żywności ekologicznej.

bio hellas - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
bio hellas

Bio Hellas – znak ekologiczny – certyfikat ekologiczny przyznawanym w Grecji. Dotyczy żywności ekologicznej – produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Znak ekologiczny Bio Hallas przyznaje niezależna strona trzecia. Akredytacją zajmuje się IFOAM oraz Program Organics w Unii Europejskiej. Wydawanie certyfikatu ekologicznego rozpoczęto w roku 2001.

bio suisse - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl
bio suisse

Bio suisse – znak ekologiczny przyznawany produktom, których surowce w 90% pochodzą ze Szwajcarii. Produkty te noszą miano ekologicznych. Ten symbol ekologiczny pojawia się na opakowaniach od roku 1981. Od tamtej pory przyznano 760 certyfikatów na produkty ekologiczne zgodne z wymaganiami Bio Suisse. Akredytacją zajmuje się Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM). Etykietę ekologiczną Bio spotkać można na żywności ekologicznej.

biodar - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Biodar – znak ekologiczny umieszczany na produktach spożywczych. Symbol ekologiczny w roku 1997 wprowadziła na rynek Słowenia. Żywność ekologiczna oznaczona BIODAR pochodzi z gospodarstw prowadzonych zgodnie ze standardami Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements). Zarządcą etykiety ekologicznej jest Stowarzyszenie Słoweńskich Rolników Ekologicznych (ISOFA).

Carbon Reduction Label - CRL - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Carbon Reduction LabelCarbon Reduction Label (CRL) – znak ekologiczny, który można znaleźć na takich produktach jak: żywność, produkty leśne, wyroby włókiennicze i usługi turystyczne. Od powstania w 2007 roku przyznano 32 certyfikaty ekologiczne tego typu.Symbol ekologiczny CRL oznacza, że przy produkcji szczególnie zadbano o redukcję emisji dwutlenku węgla (redukcja emisji gazów cieplarnianych). Proces wydawania certyfikatu ekologicznego trwa 2 lata. W 2008 roku opublikowano dokument pt.: „PAS 2050:2008 – Specyfikacja dla oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia towarów i usług”

danish_qmark - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Danish Q-mark – znak ekologiczny używany do etykietowania mleka, mięsa, warzyw, jaj, zbóż produkowanych przez ekologiczne gospodarstwa rolne. Symbol ekologiczny Danish Qmark wprowadzony został w roku 1989 w Danii. Władze tego kraju sprawują zwierzchnictwo nad etykietowaniem produktów

ecocert - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Ecocert – jest instytucją wydającą świadectwa weryfikujące dostosowanie produktów ekologicznych do standardów obowiązujących w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych.Wykonuje usługi w zakresie kontrolowania i wystawiania świadectw w około 70 krajach poza Unią Europejską, na wszystkich kontynentach. Każdy produkt oznaczony znakiem ekologicznym ECOCERT jest certyfikowany osobno.Symbol ekologiczny potwierdza wysoką jakoś żywności, jej organiczny charakter i pochodzenie z ekologicznych gospodarstw.

eko - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

EKO – znak ekologiczny posiadają produkty żywnościowe, które otrzymały certyfikat ekologiczny przyznawany przez holenderską organizację SKAL. Oznakowaniu ekologicznemu podlegają tylko te towary, które w składzie mają więcej niż 95% organicznych komponentów.

mahemark - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Estonian Organic Farming MAHEMARK – znak ekologiczny przyznawany w Estonii. Etykietę ekologiczną przyznaje się producentom zatwierdzonym na podstawie ustawy o rolnictwie ekologicznym. Organizacją zarządzającą znakiem jest Veterinary and Food Board. Certyfikat ekologiczny może zostać przyznany, jeśli produkt wykonany został z surowców, które w 70% pochodzą z przedsiębiorstw ekologicznych. Symbol ekologiczny może otrzymać także producent, który jest w trakcie konwersji metod produkcji na metody ekologiczne.

fair trade certified - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Fair Trade Certified – znak ekologiczny przyznawany przez amerykańską organizację TransFair USA, zrzeszoną w Fairtrade Labelling Organizations International (FLO).Symbol ekologiczny jest przyznawany producentom kawy, herbaty, czekolady i owoców, którzy płacą godziwe wynagrodzenie, zapewniają bezpieczne warunki pracy, oferują swoje produkty przy udziale jak najmniejszej liczby pośredników i dbają o środowisko naturalne.

Strona TransFair USA: www.transfairusa.org

luomu sun label - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

LUOMU SUN LABEL – znak ekologiczny umieszczany na żywności. Symbol ekologiczny Luomi należy do Fińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa. Od momentu wprowadzenia certyfikat ekologiczny Luomu uzyskało 400 produktów.

milieukeur - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Milieukeur Ecolabel – znak ekologiczny dla żywności ekologicznej i produktów konsumpcyjnych wprowadzony w Holandii. Symbol ekologiczny można znaleźć na takich produktach jak: warzywa i ziemniaki, piwo, mięso wieprzowe, drzewa i rośliny, farby, gaśnice, w myjniach samochodowych. Kryteria przyznania etykiety ekologicznej dotyczą całego cyklu życia produktu, a przede wszystkim: surowców, energii i wody, substancji szkodliwych, opakowań i odpadów. Jeśli produkt należy do kategorii żywność ekologiczna powinien zawierać znikome ilości pestycydów i nawozów sztucznych, a jego produkcja musi koncentrować się na dobrostanie zwierząt i ochronie przyrody. Od momentu powstania certyfikat ekologiczny przyznano 339 produktom.

Stemilt Responsible Choice - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Stemilt Responsible Choice (Stelmit Odpowiedzialny Wybór) – znak ekologiczny dotyczący owoców. Oznacza, że żywność wyprodukowana została zgodnie z „Responsible Choice Program”.Organizacją zarządzającą jest Stemilt Growers, Inc., a pomysłodawcą programu Tom Mathison. Firma Stemilt utworzona została w roku 1893, a obecnie jest liderem w zakresie produkcji owoców ekologicznych. Jedną z idei Responsible Choice jest promowanie recyklingu.

shopping guide - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Shopping Guide – znak ekologiczny, który można znaleźć na produktach takich jak żywność ekologiczna. Certyfikacja produktów następuje na terenie Wielkiej Brytanii i odbywa się zgodnie z zasadami Good Shopping Guide Ethical Company Standard. Organizacją non-profit, która zarządza znakiem jest The Ethical Company Organisation.

soil assocation - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Soil Association – znak ekologiczny który pomaga identyfikować produkty ekologiczne, które otrzymały certyfikat rolnictwa ekologicznego w Wielkiej Brytanii.Wyroby oznaczone znakiem ekologicznym – Soil Association są w pełni organiczne – nie mają sztucznych dodatków. Gwarantuje też zachowanie wysokich standardów ekologicznej hodowli, tj. takiej, która odbywa się w warunkach jak najkorzystniejszych dla zwierząt (także drobiu).

USDA organic - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

USDA Organic – amerykański znak ekologiczny przyznawany przez The National Organic Program (NOP).NOP rozwija, wdraża i nadzoruje produkcję, handel i oznakowanie żywności naturalnej, a także licencjonuje przedstawicieli (nie tylko w USA), którzy certyfikują produkcję zgodną z amerykańskimi standardami.

whole trade guarantee - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

WHOLE TRADE™ GUARANTEE – znak ekologiczny umieszczany na żywności ekologicznej. Produkty certyfikowane w ten sposób muszą spełniać 4 kryteria:- odpowiednia jakość,- zapewniają większe udział w zyskach przez producentów,- zapewniają lepszą płacę pracownikom wytwórców,- są przyjazne środowisku.Obszarem, na którym stosowany jest symbol ekologiczny Whole Trade jest Europa i Ameryka Północna. Zarządcą etykiety ekologicznej jest organizacja non-profit o nazwie Whole Foods.

Wholesome Food Association - WFA - znak ekologiczny na żywności ekologicznej - wlaczoszczedzanie.pl

Wholesome Food Association /WFA/ – znak ekologiczny stosowany na opakowaniach żywności ekologicznej od roku 1999. Wholesome Food Association jest organizacją non-profit.Działania organizacji WFA skupiają się na trzech dziedzinach:Zobowiązań producentów do przestrzegania zasad WFASymbolu ekologicznym umieszczanym na produktachPolityce otwartych drzwi WFA.

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Przewiń do góry
X