fbpx

Oznaczenia ekologiczne na wyrobach z drewna

Rainforest Alliance Certified

Rainforest Alliance Certified
Rainforest Alliance Certified

Rainforest Alliance Certified to znak ekologiczny który znajduje się na wyrobach z drewna i produktach spożywczych, pochodzących z upraw prowadzonych zgonie ze standardami SAN (Sustainable Agriculture Network). Konsument kupując produkt z tym symbolem ma pewność, że powstał on w sposób nieszkodliwy dla lokalnego ekosystemu tzn. w procesie produkcyjnym nie zniszczono lasów, nie zanieczyszczono wód, a osoby zatrudnione do jego produkcji otrzymały godziwe wynagrodzenie. Certyfikacja ta promuje żywność uprawianą w sposób przyjazny dla środowiska i ludzi.

Znak Rainforest Alliance Certified mogą otrzymać wyłącznie naturalne produkty, których proces powstawania nie wpływa negatywnie na miejscowe lasy, gleby, rzeki czy zwierzęta. Symbol ten gwarantuje też, że osoby zatrudnione przy produkcji są dobrze traktowane, a ich rodziny mają dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej.

Rainforest Alliance Certified został uznany za wiodący system weryfikacji legalności pochodzenia wyrobów z drewna w niezależnym raporcie Greenpeace z 2008 roku.

Produkty ekologiczne z tym certyfikatem (m. in. żywność, wyroby z drewna i papieru) znajdują się w wielu punktach sprzedaży na całym świecie.

Rainforest Alliance CertifiedTM i Rainforest Alliance VerifiedTM

Rainforest Alliance (RA) przyznaje certyfikat różnym grupom produktów, takim jak: drewno, papier, banany, herbata, kawa, kakao, olej palmowy, kwiaty cięte i paprocie, a także produktom wieloskładnikowym (np. czekolada), a nawet hodowli bydła, farmom przyjaznym dla klimatu i zrównoważonej turystyce.

W przypadku produktów z drewna i papieru zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap łańcucha produkcji czyli pozyskiwanie surowca.

Certyfikat jest przyznawany przez powstałą w 1987 r. organizację non-profit Rainforest Alliance, która opracowała swój program certyfikacji lasów Smart Wood – najstarszy międzynarodowy program certyfikacji lasów.

Po powstaniu FSC, Rainforest Alliance stał się jej organizacją członkowską i dostosował program SmartWood do zasad FSC.

SmartWood certyfikuje obecnie 51 mln ha lasów na świecie, co czyni go największym systemem certyfikacji lasów w ramach FSC. Jest również największy, jeśli chodzi o liczbę społeczności tubylczych, których lasów dotyczy.

Kategorie oznaczeń przyznawane przez Rainforest Alliance

Rainforest Alliance Certified

W przypadku produktów leśnych oparty na programie Smart Wood i w pełni spójny ze standardami FSC. Na produktach przemysłu drzewnego i papierniczego znak Rainforest Alliance Certified zawsze występuje obok logo FSC, natomiast znak FSC może występować samodzielnie.

Rainforest Alliance Verified

Dotyczy jedynie weryfikacji legalności pochodzenia drewna i ma gwarantować, że firma pozyskuje je z legalnych źródeł i działa zgodnie z prawem. Rainforest Alliance Verified nie jest więc certyfikatem, a logo może być stosowane jedynie na materiałach promocyjnych, nie zaś na produktach.

Proces weryfikacji Rainforest Alliance Certified

Weryfikacja Rainforest Alliance Certified w przypadku produktów leśnych odbywa się poprzez coroczne audyty terenowe. Audytorzy starają się pozyskać opinie społeczne dotyczące działalności kandydata, poprzez zbieranie publicznych komentarzy, wysłane ankiety, wywiady indywidualne i spotkania publiczne.

Zainteresowane strony mogą składać odwołania lub skargi dotyczące działań, które ich zdaniem nie są zgodne ze standardami FSC / Rainforest Alliance Certified.

Mechanizm akredytacji

W zakresie certyfikacji produktów leśnych, opartych na programie SmartWood, Rainforest Alliance posiada akredytację FSC jako jednostka certyfikująca spełniająca normy ISO 65.


zobacz: Rainforest Alliance

Przewiń do góry
X