Na ubraniach i tekstyliach

Znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach

Oznaczenia ekologiczne na ubraniach i tekstyliach są to znaki jakości poświadczające, że produkty zostały przetestowane, sprawdzone i oznaczone certyfikatem. Produkty otrzymują certyfikat wyłącznie wtedy, gdy pokonają wszystkie przeszkody i spełnią poszczególne kryteria.

Znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach

Materiał zatwierdzony przez bluesign®
Produkty oznaczone znakiem bluesign® składają się z zatwierdzonych materiałów i tkanin, które zostały wyprodukowane zgodnie z normą bluesign®. Norma bluesign® opiera się na różnych kategoriach, takich jak bezpieczeństwo konsumenta oraz pracy, czy też ochrona wód. Norma ta to globalny gwarant bezpieczeństwa. Do łańcucha tkanin dostają się wyłącznie komponenty, które są nieszkodliwe dla ludzi oraz środowiska.

Znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach

Norma Öko-Tex Standard 100
Etykieta Öko-Tex Standard 100 służy do oznaczania niezagrażających zdrowiu wyrobów włókienniczych — zarówno produktów tekstylnych i ubrań, jak i materiałowych zabawek.
Niezależny instytut Stowarzyszania Öko-Tex sprawdza, czy przestrzegane są wartości graniczne dla zakazanych lub regulowanych prawnie substancji, takich jak substancje rakotwórcze lub barwniki alergizujące, formaldehyd, zmiękczacze, metale ciężkie, pentachlorofenol, pestycydy, herbicydy i związki cyny. Sprawdzanych jest w sumie około 100 budzących obawy substancji i składników.

Instytut zwraca ponadto uwagę na trwałość koloru oraz wartość pH przyjazną dla skóry. Kryteria zawsze dotyczą nieszkodliwości dla ludzi. Obowiązuje następująca zasada: im bliższy kontakt ze skórą i im młodsze dzieci, dla których produkt jest przeznaczony, tym bardziej rygorystyczne ograniczenia.

więcej szczegółowych informacji: oeko-tex.com

Global Organic Textile Standard (GOTS)
Etykieta Global Organic Textile Standard (GOTS) to międzynarodowo jednolity standard oznaczania tkanin ekologicznych.

Żeby produkt mógł zostać opatrzony etykietą GOTS, musi składać się w co najmniej 90% z naturalnych włókien, a maksymalnie 10% może być włóknami syntetycznymi. Niezależnie od tego, co najmniej 70% włókien roślinnych lub zwierzęcych musi pochodzić z upraw kontrolowanych biologicznie.

Do barwienia i nanoszenia nadruków na tkaniny mogą być stosowane wyłącznie substancje nieszkodliwe dla zdrowia i ekologiczne, które zostały zatwierdzone przez organy certyfikacji. Wszystkie produkty końcowe muszą spełniać wymagania odnośnie limitów pozostałości obejmujących obszerne listy materiałów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i zanieczyszczających środowisko.

Ponieważ standard GOTS ma zasięg globalny znak jakości pozwala od razu stwierdzić, czy trzyma się w ręku prawdziwy, naturalny materiał, nawet w przypadku produktów importowanych.

Standard UV 801
Konfekcja oraz materiały do zacieniania oznaczone tym znakiem posiadają funkcyjną ochronę UV, która filtruje szkodliwe dla zdrowia naturalne promienie UV.

Oznaczenie przyznawane jest na różnych poziomach, zależnie od wskaźnika ochrony przeciwsłonecznej od 2 do 80. Wskaźnik informuje, w jakim stopniu ubranie chroni przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i zapobiega zaczerwienieniom skóry. Standard UV 801 opiera się na kryteriach zdrowotnych, które wykraczają poza wymogi prawne i odzwierciedlają współczynnik ochrony przeciwsłonecznej produktu końcowego w nowym i używanym stanie.

Bawełna z ekologicznej uprawy/ bawełna organiczna
Zapewnianie dobrego samopoczucia i wkład w ochronę środowiska: bawełna z kontrolowanych upraw biologicznych uprawiana jest bez pestycydów, zbierana ręcznie i przetwarzana bez użycia chemicznych środków pomocniczych i udoskonalających. Jej przetwarzanie przebiega przy rozsądnym wykorzystaniu energii oraz zasobów. Bawełna organiczna jest więc naturalnie przyjazna dla skóry, miękka, odporna na rozdarcia, łatwa do czyszczenia. Jej dodatkową zaletą jest fakt, że przepuszcza powietrze i umożliwia regulację temperatury i poziomu wilgotności. Ponadto jest trwała oraz odporna na rozdarcia, dlatego doskonała dla dzieci.

Rozporządzenie REACH
REACH to skrót od rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie reguluje więc kwestie dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń dla chemikaliów. Jest to rozporządzenie UE, które kontroluje handel substancjami chemicznymi na obszarze Unii Europejskiej od 1. czerwca 2007 roku. Każdy producent lub importer, który chce wprowadzić do obiegu materiały podlegające pod rozporządzenie REACH, musi posiadać unikalny numer rejestracyjny dla takich materiałów.

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Przewiń do góry
X