fbpx

Na ubraniach i tekstyliach

Znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach

Oznaczenia ekologiczne na ubraniach i tekstyliach są to znaki jakości poświadczające, że produkty zostały przetestowane, sprawdzone i oznaczone certyfikatem. Produkty otrzymują certyfikat wyłącznie wtedy, gdy pokonają wszystkie przeszkody i spełnią poszczególne kryteria.

Materiał zatwierdzony przez bluesign®

Produkty oznaczone znakiem bluesign® składają się z zatwierdzonych materiałów i tkanin, które zostały wyprodukowane zgodnie z normą bluesign®. Norma bluesign® opiera się na różnych kategoriach, takich jak bezpieczeństwo konsumenta oraz pracy, czy też ochrona wód. Norma ta to globalny gwarant bezpieczeństwa. Do łańcucha tkanin dostają się wyłącznie komponenty, które są nieszkodliwe dla ludzi oraz środowiska.


Norma Öko-Tex Standard 100

Etykieta Öko-Tex Standard 100 służy do oznaczania niezagrażających zdrowiu wyrobów włókienniczych — zarówno produktów tekstylnych i ubrań, jak i materiałowych zabawek.
Niezależny instytut Stowarzyszania Öko-Tex sprawdza, czy przestrzegane są wartości graniczne dla zakazanych lub regulowanych prawnie substancji, takich jak substancje rakotwórcze lub barwniki alergizujące, formaldehyd, zmiękczacze, metale ciężkie, pentachlorofenol, pestycydy, herbicydy i związki cyny. Sprawdzanych jest w sumie około 100 budzących obawy substancji i składników.

Instytut zwraca ponadto uwagę na trwałość koloru oraz wartość pH przyjazną dla skóry. Kryteria zawsze dotyczą nieszkodliwości dla ludzi. Obowiązuje następująca zasada: im bliższy kontakt ze skórą i im młodsze dzieci, dla których produkt jest przeznaczony, tym bardziej rygorystyczne ograniczenia.

więcej szczegółowych informacji: oeko-tex.com


Bawełna z ekologicznej uprawy/ bawełna organiczna

Zapewnianie dobrego samopoczucia i wkład w ochronę środowiska: bawełna z kontrolowanych upraw biologicznych uprawiana jest bez pestycydów, zbierana ręcznie i przetwarzana bez użycia chemicznych środków pomocniczych i udoskonalających. Jej przetwarzanie przebiega przy rozsądnym wykorzystaniu energii oraz zasobów. Bawełna organiczna jest więc naturalnie przyjazna dla skóry, miękka, odporna na rozdarcia, łatwa do czyszczenia. Jej dodatkową zaletą jest fakt, że przepuszcza powietrze i umożliwia regulację temperatury i poziomu wilgotności. Ponadto jest trwała oraz odporna na rozdarcia, dlatego doskonała dla dzieci.


Global Organic Textile Standard (GOTS)

Etykieta Global Organic Textile Standard (GOTS) to międzynarodowo jednolity standard oznaczania tkanin ekologicznych.

Żeby produkt mógł zostać opatrzony etykietą GOTS, musi składać się w co najmniej 90% z naturalnych włókien, a maksymalnie 10% może być włóknami syntetycznymi. Niezależnie od tego, co najmniej 70% włókien roślinnych lub zwierzęcych musi pochodzić z upraw kontrolowanych biologicznie.

Do barwienia i nanoszenia nadruków na tkaniny mogą być stosowane wyłącznie substancje nieszkodliwe dla zdrowia i ekologiczne, które zostały zatwierdzone przez organy certyfikacji. Wszystkie produkty końcowe muszą spełniać wymagania odnośnie limitów pozostałości obejmujących obszerne listy materiałów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i zanieczyszczających środowisko.

Ponieważ standard GOTS ma zasięg globalny znak jakości pozwala od razu stwierdzić, czy trzyma się w ręku prawdziwy, naturalny materiał, nawet w przypadku produktów importowanych.

Standard UV 801

Konfekcja oraz materiały do zacieniania oznaczone tym znakiem posiadają funkcyjną ochronę UV, która filtruje szkodliwe dla zdrowia naturalne promienie UV.

Oznaczenie przyznawane jest na różnych poziomach, zależnie od wskaźnika ochrony przeciwsłonecznej od 2 do 80. Wskaźnik informuje, w jakim stopniu ubranie chroni przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i zapobiega zaczerwienieniom skóry. Standard UV 801 opiera się na kryteriach zdrowotnych, które wykraczają poza wymogi prawne i odzwierciedlają współczynnik ochrony przeciwsłonecznej produktu końcowego w nowym i używanym stanie.

Rozporządzenie REACH

REACH to skrót od rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie reguluje więc kwestie dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń dla chemikaliów. Jest to rozporządzenie UE, które kontroluje handel substancjami chemicznymi na obszarze Unii Europejskiej od 1. czerwca 2007 roku. Każdy producent lub importer, który chce wprowadzić do obiegu materiały podlegające pod rozporządzenie REACH, musi posiadać unikalny numer rejestracyjny dla takich materiałów.

Przewiń do góry
X