Oznaczenia produktów ekologicznych

EU Ecolabel

Znaki ekologiczne umieszczone na opakowaniu mają na celu poinformowanie klienta że jest to produkt przyjazny dla środowiska i w porównaniu z innymi, podobnymi produktami, mniej szkodzi środowisku naturalnemu.

Wraz ze wzrostem świadomości ochrony środowiska, modą na świadome i odpowiedzialne zakupy, producentom zaczęło zależeć, żeby umieszczać na swoich produktach ekologiczne symbole. Ma to bezpośredni wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania człowieka na przyrodę.

Znaki ekologiczne na produktach ekologicznych

Euroliść (Euroleaf)

Euroliść (Euroleaf)
Euroliść (Euroleaf) to znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany jest obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe.

Ecolabel (Eu Ecolabel) zwany też Stokrotką lub Margerytką

Ecolabel (Eu Ecolabel) zwany też Stokrotką lub Margerytką
Jest to znak ekologiczny ustanowiony przez Komisję Europejską żeby informować konsumentów, które produkty i usługi są przyjazne środowisku. Jest głównym europejskim wyróżnieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe, honorowanym we wszystkich krajach Wspólnoty.

Energy star

Energy Star
Energy Star to znak ekologiczny istniejący od 1992 roku, umieszczany na energooszczędnych produktach RTV i AGD. Pomaga konsumentom w identyfikacji energooszczędnych urządzeń już na etapie podejmowania decyzji o zakupie.

Bezpieczny dla ozonu - pozbawiony FCKW

Bezpieczny dla ozonu – pozbawiony FCKW
Znak ekologiczny z kulą ziemską informuje konsumenta, że dany produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową. Znaleźć go można na kosmetykach, środkach do prania i czystości.

błękitny anioł - znak ekologiczny na produktach ekologicznych - wlaczoszczedzanie.pl
błękitny anioł

Błękitny anioł – to najstarszy znak ekologiczny w Europie (od 1977 roku). Znajdziemy go na wielu rozmaitego rodzaju produktach pochodzenia niemieckiego. Oznaczane są nim produkty o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarów, zaspokajające te same potrzeby.

Podstawę środowiskowej oceny stanowi uproszczona analiza cyklu życia produktu, obejmująca produkcję, użytkowanie produktu i zagospodarowanie odpadów. W ocenie oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników środowiska przyrodniczego – powietrza, wody, gleby – bierze się pod uwagę także hałas, oraz możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych.

Występuje m.in. na urządzeniach biurowych, urządzeniach gospodarstwa domowego, RTV, bateriach, na papierze, detergentach.

Etykietę ekologiczną można spotkać na produktach różnego rodzaju – od piły mechanicznej, przez zegarki, do komputerów. Pomaga identyfikować ponad 10 tys. produktów.

Oznakowanie ekologiczne uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE. Etykieta jest ważnym narzędziem dla tych konsumentów, którzy przy zakupie produktów i usług zwracają uwagę na normy ekologiczne.

Znak ekologiczny jest przyznawany przez jury, które decyduje zgodnie z kryteriami określonymi przez instytucje naukowe i niemieckie ministerstwo środowiska. O przyznaniu ekoznaku decydują m.in. oszczędność w zużyciu energii, wpływ zastosowanych materiałów na środowisko i możliwości przetworzenia produktu.

więcej: strona znaku ekologicznego bezpieczny anioł

demeter - znak ekologiczny na produktach ekologicznych - wlaczoszczedzanie.pl
demeter

Demeter – to znak ekologiczny przyznawany przez Stowarzyszenie Demeter produktom pochodzącym z upraw biologiczno-dynamicznych. Należą do nich głównie żywność, naturalne kosmetyki, a także wyroby z bawełny i wełny.

Produkty oznaczone tym symbolem ekologicznym muszą powstawać w ściśle określonych warunkach, tzn. bez nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin i przy wykorzystaniu intensyfikacji biologicznej

Związek Demeter powstał z inicjatywy niemieckiego stowarzyszenia producentów ekologicznych już w 1924, a w 1997 organizacja objęła swoją działalnością cały świat, gdzie reprezentuje ponad 3.300 gospodarstw biodynamicznych w blisko 40 krajach. W Polsce, Stowarzyszenia Demeter zaczęło swoją działalność dopiero w 2005 roku, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego województwa Wielkopolskiego. Od tego momentu grono sympatyków rolnictwa biodynamicznego rośnie, zarówno wśród producentów jak i konsumentów.

czytaj więcej na: demeter.net
zobacz listę produktów oznaczoną tym znakiem: database.demeter.net

polskie produkty które uzyskały ten znak:
kozy.alfatel.pl

eci itb - znak ekologiczny na produktach ekologicznych - wlaczoszczedzanie.pl
ECI ITB

EKO-ITB – znak ekologiczny przeznaczony dla produktów budowlanych. Symbol ekologiczny jest przyznawany przez centrum akredytacji Instytutu Techniki Budowlanej.

O oznaczenie ekologiczne EKO-ITB mogą się starać wyroby budowlane o względnie mniejszej szkodliwości dla środowiska podczas całego cyklu życia produktu.

Początki działania Instytutu sięgają okresu międzywojennego. W latach 1929-1939 istniała samodzielna jednostka badawcza zajmująca się problematyką budowlano-drogową. Instytut posiada Zespół Laboratoriów Badawczych, w skład którego wchodzi 14 akredytowanych w PCA laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych.

fair trade federation - znak ekologiczny na produktach ekologicznych - wlaczoszczedzanie.pl
Fair Trade Federation

Fair Trade Federation – znak ekologiczny organizacji, która zrzesza działających zgodnie z ideą sprawiedliwego handlu północnoamerykańskich producentów.

FTF nie jest organizacją charytatywną. Stara się budować rzeczywiste relacje handlowe w oparciu o transparentność i szacunek dla różnorodności kulturowej. Promuje nie tylko konkretne produkty, ale wspólnotę producentów i sprzedawców, która oparta jest na współpracy i rzetelnej wymianie informacji.

O symbol ekologiczny organizacji mogą starać się producenci, którzy płacą godziwe wynagrodzenie, nie korzystają z pracy dzieci, stwarzają bezpieczne warunki pracy i nie niszczą środowiska naturalnego i dbają, by przekazać konsumentom pełne dane o produkcie.

faitrade - znak ekologiczny na produktach ekologicznych - wlaczoszczedzanie.pl
fairtrade

Fairtrade – międzynarodowy znak ekologiczny nadawany przez Fairtrade International (FLO), producentom przestrzegającym standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli tym, którzy spełniają kryteria takie jak: równe traktowanie kobiet i mężczyzn, sprawiedliwe płace, uczciwe ceny za produkty, określone standardy ekologiczne.

Certyfikacja tym znakiem obejmuje takie produkty jak: banany, cukier, herbatę, kakao, kawę, miód, owoce suszone, owoce i warzywa świeże, soki, orzechy/ziarna oleiste, przyprawy, ryż, wino, kwiaty cięte, rośliny ozdobne oraz piłki sportowe.

czytaj więcej na: fairtrade.org.pl, ekonsument.pl

nordycki łabędź - znak ekologiczny na produktach ekologicznych - wlaczoszczedzanie.pl
nordycki łabędź

Nordycki łabędź – znak ekologiczny Nordycki łabędź posiadają produkty przyjazne dla środowiska – zarówno na etapie produkcji, przez użytkowanie i kończąc na utylizacji. Oznaczane nim są produkty ekologiczne pochodzące z krajów skandynawskich, których proces wytwarzania jest przyjazny zarówno środowisku i jego nabywcom.

Produkty tak oznaczone spełniają wysokie standardy ekologiczne. Kryteria przyznawania etykiety uwzględniają wpływ produktu na środowisko podczas całego cyklu życia produktu.

Symbol występuje na m.in.: wyrobach drewnianych, papierniczych, sprzęcie AGD, systemach grzewczych i zaopatrzenia w wodę, a w zakresie usług może go otrzymać baza hotelowa dla turystów. Nie obejmuje on natomiast branży spożywczej i farmaceutycznej. Proces przyznawania tego symbolu uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie. Oznaczenie ekologiczne przyznawane jest na 3 lata, po upływie których ponownie sprawdzana jest zgodność towaru z kryteriami.

Nordycka Etykieta Ekologiczna przyznawana jest od 1989 roku przez Nordic Council of Ministers, czyli stowarzyszenie Ministrów Krajów skandynawskich: Szwecji, Finlandii, Norwegii i Islandii, a od 1997 roku i Danii.

Rugmark - znak ekologiczny na produktach ekologicznych - wlaczoszczedzanie.pl
Rugmark

RugMark– jest organizacją, która stara się przeciwdziałać praktyce zatrudniania dzieci przy produkcji dywanów.

Skala problemu jest ogromna. W Pakistanie, Indiach, Nepalu przy wyrobie dywanów zatrudnionych jest nawet 300 000 dzieci. RugMark przyznaje znak producentom dywanów którzy spełniają następujące kryteria: nie zatrudniają dzieci, wpuszczają na teren zakładów niezapowiedziane kontrole inspektorów RugMark, przekazują informacje o sprzedaży dywanów oznaczonych przez RugMark, część zysku ze sprzedaży oznakowanych produktów przekazują na programy edukacyjne , które mają pomagać dzieciom z ubogich rodzin.
Strona RugMark

tco development - znak ekologiczny na produktach ekologicznych - wlaczoszczedzanie.pl
tco development

TCO Development – znak ekologiczny umieszczany na sprzęcie komputerowym: komputerach, monitorach, klawiaturach, drukarkach, myszkach, meblach biurowych. Informuje, że poza niskim zużyciem energii dany produkt jest bezpieczny dla środowiska oraz dla jego użytkownika.

Produkt oznaczony TCO Development musi:

  • być bezpieczny dla środowiska i człowieka
  • odznaczać się niskim zużyciem energii
  • posiadać minimalną zawartość szkodliwych substancji zapobiegających szybkiemu paleniu się oraz metali ciężkich (rtęć, kadm)
  • być produktem przystosowanym do recyklingu
  • spełniać wymogi ISO 14001 lub standardy EMAS
  • zapewniać bezpieczeństwo w użytkowaniu

Znak umieszczany na sprzęcie komputerowym (komputerach, monitorach, klawiaturach, drukarkach, etc.).

znak ekologiczny Eko - znak ekologiczny na produktach ekologicznych - wlaczoszczedzanie.pl
znak ekologiczny EKO

Znak ekologiczny EKO – oficjalny znak ekologiczny w Polsce, przyznawany od 1998 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Nadawany wyrobom i usługom zarówno krajowym jak i zagranicznym, bezpiecznym dla środowiska w trakcie całego cyklu życia produktu, spełniających wymagające kryteria ochrony środowiska, zdrowia i ekonomicznie wykorzystujące zasoby naturalne. Oznaczenie można znaleźć na: kosmetykach, zabawkach, artykułach piśmienniczych, papierze opakowaniowym, zadrukowanych wyrobach papierniczych.

System przyznawania tego znaku opiera się na kryteriach ustanowionych dla oznakowania Ecolabel. Dzięki temu wnioskodawcy mogą otrzymać obydwa znaki jednocześnie, na korzystnych warunkach finansowych.

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Przewiń do góry
X