Kalendarz ekologiczny
Pixabay / @ Geralt / CC0

Kalendarz ekologiczny obejmie wszystkie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, dzikiej przyrody, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego.

Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt, oraz pomóc zrozumieć problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i zagrożeniami dla naszej planety.


Styczeń

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
10 styczeń – Światowy Dzień Obniżania Kosztów Enrgii
23 styczeń – Dzień Bez Opakowań Foliowych


Luty

02 luty – Światowy Dzień Mokradeł
12 luty – Światowy Dzień Darwina


Marzec

03 marzec – Dzień Dzikiej Przyrody
15 marzec – Światowy Dzień Praw Konsumenta
17 marzec – Dzień Morza
22 marzec – Światowy Dzień Wody
22 marzec – Dzień Lasów


Godzina dla Ziemi (Earth Hour)

Ostatnia sobota marca – Godzina dla Ziemi
Godzina dla Ziemi (Earth Hour) to największa na świecie inicjatywa społeczna zapoczątkowana przez organizację ekologiczną WWF (World Wide Fund for Nature). Odbywa się ona w każdą ostatnią sobotę marca.


Kwiecień

04 kwiecień – Dzień Zwierząt Bezdomnych
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO (MDO-GMO)
16 kwiecień – Dzień Ochrony Słoni
24 kwiecień – Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
25 kwiecień – Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem


Maj

11 maj – Światowy Dzień Bez Śmiecenia
22 maja – Dzień Różnorodności Biologicznej
24 maja – Dzień Parków Narodowych


Czerwiec

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też jako Światowy Dzień Środowiska

05 czerwcaDzień Ochrony Środowiska
Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też jako Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day WED) obchodzony jest corocznie 5 czerwca. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej.


Światowy Dzień Oceanów

08 czerwcaŚwiatowy Dzień Oceanów
Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony w celu zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie oceanów dla naszego życia. Dzień ten stanowi okazję do podejmowania działań mających na celu ochronę dzikiej przyrody i zagrożonych siedlisk w morzach i oceanach.


8 czerwca Dzień cyrku bez zwierząt

08 czerwcaDzień Cyrku bez Zwierząt
Koalicja organizacji pozarządowych ustanowiła 8 czerwca Dniem Cyrku Bez Zwierząt. Celem kampanii jest wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terenie Polski.


15 czerwca Światowy Dzień Wiatru

15 czerwcaŚwiatowy Dzień Wiatru
Światowy Dzień Wiatru (Global Wind Day) jest wydarzeniem, podczas którego promowana jest energia wiatru, jako odnawialnego i czystego źródła energii. Celem święta jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii potencjału jaki posiada wiatr.


17 czerwca Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

17 czerwcaŚwiatowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 roku. Głównym założeniem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problem wysuszania lądów, oraz sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą.


18 czerwca Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO

18 czerwcaDzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO
Genetically Modified Organisms (GMO) czyli genetycznie modyfikowane organizmy to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.


27 czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa

27 czerwcaŚwiatowy Dzień Rybołówstwa
Światowy Dzień Rybołówstwa obchodzony 27 czerwca ma na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów mórz i oceanów.


Lipiec

05 lipca – Dzień Wypadów do Parku
15 lipca – Dzień bez Telefonu Komórkowego


Sierpień

29 sierpnia – Dzień Sprzeciwu Wobec Prób Jądrowych

Wrzesień


16 września- Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
19 września – Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
19 września – Park(ing) Day
22 września – Dzień Bez Samochodu
27 września – Światowy Dzień Turystyki
28 września – Dzień Rzek
trzeci weekend września – międzynarodowa kampania Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World)


Październik

02 października – Dzień Zwierząt Hodowlanych
04 października – Światowy Dzień Zwierząt
10 października – Święto Drzewa
13 października – Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych
16 października – Światowy Dzień Żywności
17 października – Dzień Walki z Ubóstwem
24 października – Dzień NZ


Listopad

06 listopada – Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen
20 listopada – Dzień Uprzemysłowienia Afryki
25 listopada – Dzień bez Futra
29 listopada – Dzień bez kupowania


Grudzień

10 grudnia – Dzień Praw Człowieka
11 grudnia – Dzień Terenów Górskich