fbpx

Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny

Kalendarz obejmie wszystkie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, dzikiej przyrody, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego.


Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt, oraz pomóc zrozumieć problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i zagrożeniami dla naszej planety.

Styczeń

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
10 styczeń – Światowy Dzień Obniżania Kosztów Energii
11 styczeń – Światowy Dzień Wegetarian
23 styczeń – Dzień Bez Opakowań Foliowych


Luty

01 luty – Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego
02 luty – Światowy Dzień Mokradeł
12 luty – Światowy Dzień Darwina


Marzec

03 marzec – Dzień Dzikiej Przyrody
15 marzec – Światowy Dzień Praw Konsumenta
17 marzec – Dzień Morza
22 marzec – Światowy Dzień Wody
22 marzec – Dzień Lasów


Godzina dla Ziemi (Earth Hour)

Ostatnia sobota marca – Godzina dla Ziemi
Godzina dla Ziemi (Earth Hour) to największa na świecie inicjatywa społeczna zapoczątkowana przez organizację ekologiczną WWF (World Wide Fund for Nature). Odbywa się ona w każdą ostatnią sobotę marca.


Kwiecień

04 kwiecień – Dzień Zwierząt Bezdomnych
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO (MDO-GMO)
16 kwiecień – Dzień Ochrony Słoni


Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi
Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii.


24 kwiecień – Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
25 kwiecień – Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem


Maj

11 maj – Światowy Dzień Bez Śmiecenia
22 maja – Dzień Różnorodności Biologicznej
24 maja – Dzień Parków Narodowych


Czerwiec

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też jako Światowy Dzień Środowiska

05 czerwcaDzień Ochrony Środowiska
Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego obchodzony jest 5 czerwca. Ideą święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane z zanieczyszczeniem, ochroną środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do działalności proekologicznej.


Światowy Dzień Oceanów

08 czerwcaŚwiatowy Dzień Oceanów
Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony w celu zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie oceanów dla naszego życia. Dzień ten stanowi okazję do podejmowania działań mających na celu ochronę dzikiej przyrody i zagrożonych siedlisk w morzach i oceanach.


8 czerwca Dzień cyrku bez zwierząt

08 czerwcaDzień Cyrku bez Zwierząt
Koalicja organizacji pozarządowych ustanowiła 8 czerwca Dniem Cyrku Bez Zwierząt. Celem jest wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terenie Polski. Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii jednoznacznie uznała, że cyrki nie są w stanie zapewnić dzikim zwierzętom odpowiednich warunków.


15 czerwca Światowy Dzień Wiatru

15 czerwcaŚwiatowy Dzień Wiatru
Światowy Dzień Wiatru (Global Wind Day) jest wydarzeniem, podczas którego promowana jest energia wiatru, jako odnawialnego i czystego źródła energii. Celem święta jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii potencjału jaki posiada wiatr.


17 czerwca Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

17 czerwcaŚwiatowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 roku. Głównym założeniem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problem wysuszania lądów, oraz sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą.


18 czerwca Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO

18 czerwcaDzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO
Genetically Modified Organisms (GMO) czyli genetycznie modyfikowane organizmy to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Genetyczna modyfikacja oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu.


27 czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa

27 czerwcaŚwiatowy Dzień Rybołówstwa
Światowy Dzień Rybołówstwa obchodzony 27 czerwca ma na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów mórz i oceanów.


Lipiec

05 lipca – Dzień Wypadów do Parku
15 lipca – Dzień bez Telefonu Komórkowego


Sierpień

Dzień Sprzeciwu Wobec Prób Jądrowych

29 sierpniaDzień Sprzeciwu Wobec Prób Jądrowych
Obchody Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu Wobec Prób Jądrowych mają na celu zwrócenie uwagi świata na temat skutków wybuchów, testów oraz awarii jądrowych, a także na konieczność wprowadzenia całkowitego zakazu testowania i używania broni jądrowej, co pozwoliłoby zwiększyć światowe bezpieczeństwo.


Wrzesień

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba

7 wrześniaMiędzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba
Celem ustanowienia Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba jest wspieranie i upowszechnianie działań służących poprawie jakości powietrza.


Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

16 wrześniaMiędzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej ma na celu przypominanie społeczności międzynarodowej o ciągle istniejącym zagrożeniu związanym z ubytkiem warstwy ozonowej.


Sprzątanie świata - Clean up the World

Trzeci weekend wrześniaSprzątanie Świata – Clean up the World
Akcja Sprzątanie świata (Clean Up the World) Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.


Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu ETZT

16 – 22 wrześniaEuropejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych form mobilności takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy, carpooling, carsharing, oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu.


19 września – Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
19 września – Park(ing) Day
22 września – Dzień Bez Samochodu
27 września – Światowy Dzień Turystyki
27 września – Dzień Zrównoważonego Piękna
28 września – Dzień Rzek


Październik

02 października – Dzień Zwierząt Hodowlanych
04 października – Światowy Dzień Zwierząt
10 października – Święto Drzewa
13 października – Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych
16 października – Światowy Dzień Żywności
17 października – Dzień Walki z Ubóstwem
24 października – Dzień NZ


Listopad

06 listopada – Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen
20 listopada – Dzień Uprzemysłowienia Afryki
25 listopada – Dzień bez Futra
29 listopada – Dzień bez kupowania


Grudzień

10 grudnia – Dzień Praw Człowieka
11 grudnia – Dzień Terenów Górskich

Przydatne informacje

Przydatna wiedza ekologiczna

Wiedza ekologiczna
Linki do haseł ekologicznych, świąt, wydarzeń i kampanii. Encyklopedia ekologiczna. Prognoza zanieczyszczenia środowiska dla Polski, Europy i świata. Przegląd najważniejszych katastrof ekologicznych i klęsk w Polsce i na świecie.
Użyteczne informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Przewiń do góry
X