Etykiety energetyczne

Etykiety energetyczne

Zakup nowych urządzeń RTV czy AGD to spory wydatek, który nadwyręża domowy budżet. Analiza ofert promocyjnych, reklam, rozmowy z sprzedawcami czy znajomymi powoduje mętlik w głowie i nie pomaga w wybraniu odpowiedniego dla nas modelu. Przy wyborze sprzętu który będzie służyć lata, w rozsądnej cenie i przyjaznego dla środowiska naturalnego, pomagają etykiety energetyczne zamieszczane na urządzeniach.

Zużywając mniej energii do wykonania tego samego zadania, możemy zaoszczędzić znaczną ilość energii i zmniejszyć ilość odpadów. Jest to podstawowa zasada efektywności energetycznej i jeden z najważniejszych sposobów odejścia w UE od paliw kopalnych i osiągnięcia do 2050 roku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Poprawa efektywności energetycznej pomaga też zmniejszyć zależności od importu energii, a jednocześnie obniży koszt energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w całej UE.

System etykiet efektywności energetycznej wprowadziła unijna dyrektywa ELD 92/75/WE, która od lipca 2011 roku została zastąpiona przez dyrektywę 2010/30/UE. Na podstawie obu dyrektyw powstały akty wykonawcze dla poszczególnych grup sprzętu.

W związku z coraz wyższą wydajnością energetyczną urządzeń od 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące etykiet energetycznych. Od 1 marca 2021 dla lodówek, zamrażarek, urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej (np. szafy chłodnicze), pralek i pralko-suszarek, zmywarek do naczyń oraz wyświetlaczy elektronicznych o powierzchni powyżej 100 cm2 (telewizory i monitory), natomiast od 1 września 2021 dla źródeł światła. Co więcej, od 1 stycznia 2019 roku dla wyżej wymienionych grup producenci zobowiązani są zamieścić informacje o swoich produktach w europejskiej bazie danych o produktach do celów etykietowania energetycznego EPREL, zanim wprowadzą swoje produkty na rynek.

Etykieta energetyczna

Etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. W Unii Europejskiej muszą w nią być zaopatrzone urządzenia AGD oraz źródła światła. Etykieta taka daje konsumentowi możliwość porównania kilku urządzeń z tej samej grupy. Dane zawarte na etykiecie informują także, jaki będzie koszt użytkowania urządzenia przez cały okres jego funkcjonowania, oraz jaki będzie miało wpływ na środowisko.

Etykieta energetyczna to nalepka, którą umieszcza się na frontowej stronie urządzenia.

Etykietowanie wpływa na podejmowane przez konsumentów decyzje dotyczące energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów.

Czas czytania: 11 minut

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2022

Klasa energetyczna

Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G, gdzie klasa A umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasą G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami.

Od grudnia 2010 roku na lodówkach, pralkach, zmywarkach i telewizorach wprowadzono dodatkowo trzy nowe klasy A+, A++ oraz A+++ charakteryzujące urządzenia najbardziej efektywne energetycznie. Ze względu na coraz wyższą energooszczędność urządzeń do 2017 roku ponad 90% pralek i lodówek zawierało się w tych 3 klasach.

Wraz z nowymi przepisami klasy A+, A++, oraz A+++ znikają i najwyższą klasą pozostaje A. Klasy z plusem zostają zaszeregowane do niższych kategorii zgodnie z poniższym kluczem:

 • klasa A – klasa zarezerwowana dla urządzeń najbardziej energooszczędnych
 • klasa B – urządzenia przekraczające energooszczędność dawnej klasy A+++ – obecnie pojedyncze urządzenia spełniają wymagane kryteria
 • klasa C – odpowiednik dawnego A+++
 • klasa D – odpowiednik dawnego A+++ ze współczynnikiem efektywności energetycznej (EEI) niższym niż 44
 • klasa E – odpowiednik A++
 • klasa F – odpowiednik dawnego A+ oraz B, z EEI poniżej 55
 • klasa G – dawne klasy B i C z EEI mniejszym niż 95

Pozostałe klasy energetyczne ze starego systemu etykietowania nie są uwzględniane, jako że odchodzi się od ich produkcji. W przyszłości skala efektywności energetycznej nie będzie więcej zmieniana, a co najwyżej będą aktualizowane wytyczne wymagane do zaszeregowania do konkretnej klasy.

Stara i nowa etykieta energetyczna dla lodówek i zamrażarek

Wybierając urządzenia energooszczędne warto zwrócić szczególną uwagę na klasę efektywności energetycznej podaną na etykiecie.

Uwaga! Na etykiecie może znajdować się dodatkowy znak graficzny Ecolabel (Eu Ecolabel) zwany też Stokrotką lub Margerytką. Jest to znak ekologiczny ustanowiony przez Komisję Europejską żeby informować konsumentów, które produkty i usługi są przyjazne środowisku.

Cechy wspólne etykiet energetycznych

Głównym zadaniem etykiet energetycznych jest podanie informacji dotyczących produktu, dlatego zawierają one informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia np. o rocznym zużyciu energii, poziomie hałasu, zużyciu wody, pojemności, czy wielkości załadunku. W Unii Europejskiej muszą być w nią zaopatrzone m.in urządzenia AGD i RTV, źródła światła, opony, klimatyzatory.

Etykiety energetyczne dają konsumentowi możliwość porównania różnych urządzeń. Posiadają konkretne cechy wspólne, które sprawiają, że etykieta jest łatwo rozpoznawalna i pozwala na uzyskanie jak największej ilości informacji ważnych dla danego typu produktu.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi dla etykiet energetycznych na etykietach znaleźć można:

 • nazwa dostawcy lub znak towarowy
 • identyfikator modelu produktu
 • skala klas efektywności energetycznej
 • klasa efektywności energetycznej danego modelu
 • kolorystyka – kolory od ciemnej zieleni (wysoka efektywność energetyczna) do czerwonego (niska efektywność energetyczna)
 • zużycie energii w kWh
 • kod QR przekierowujący do bazy EPREL gdzie uzyskać można dodatkowe informacje o produkcie
 • numer rozporządzenia do którego odnosi się etykieta
 • piktogramy pozwalające szybko uzyskać najważniejsze informacje o produktach

Na ich podstawie konsument jest w stanie zidentyfikować rzeczywistą efektywność energetyczną urządzenia, oraz ocenić jego potencjał oszczędności w rachunkach za prąd. Etykiety mogą również zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w opracowywanie energooszczędnych urządzeń.

Ponieważ etykiety są obowiązkowe w całej Unii, to wszyscy producenci dokonując w laboratoriach pomiarów swojego sprzętu stosują te same normy unijne. Dzięki temu konsument może porównać różne marki i modele tego samego sprzętu mając przy tym pewność, że rzetelne dane na etykiecie są gwarantowane prawem unijnym.

Produkty które wymagają etykiety energetycznej

Etykiety energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich sprzętów sprzedawanych w UE, dla których istnieje tego rodzaju etykieta. Informacja o klasie energetycznej musi zostać umieszczona w widocznym miejscu na każdym takim urządzeniu wystawionym w punkcie sprzedaży, żeby pomóc klientom porównać urządzenia.

Etykiety energetyczne muszą być takie same we wszystkich krajach UE i są neutralne językowo – prezentują informacje za pomocą piktogramów zamiast zapisu słownego.

Etykiety energetyczne dla poszczególnych grup urządzeń

Etykiet energetyczne dla danego typu urządzenia:

Etykiety energetyczne

Historia wprowadzania etykiet energetycznych

Etykiety energetyczne dla urządzeń takich jak suszarki, pralki, lodówki, zostały wprowadzona w Unii Europejskiej w latach 90. XX wieku. Pokazywały jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (oznaczona kolorem zielonym) oznaczała najmniejsze zużycie, a klasa G (kolor czerwony) – największe.

Wyniki badań rynku wykazały że takie czytelne oznaczenie urządzeń okazały się sukcesem. Od roku 2005 do 2010 zużycie energii przez urządzenia gospodarstwa domowego spadło średnio o 9%, co wiązało się z zakupem przez konsumentów bardziej energooszczędnych urządzeń.

Sukces etykiet pociągnął za sobą znaczące inwestycje w podnoszenie wydajności energetycznej AGD. W konsekwencji, po 10 latach stosowania, dostępne klasy od najniższej G do najwyższej A, stały się mało ambitne, a prawo unijne przestało nadążać za wzrostem efektywności energetycznej pozostałych urządzeń. Producenci wprowadzając najnowsze technicznie urządzenia klasyfikowali je do najwyższej klasy A, mimo, że były one nawet o 30% wydajniejsze od innych urządzeń z tej samej klasy A.

Nowy system etykiet efektywności energetycznej wprowadziła unijna dyrektywa ELD 92/75/WE, która została zastąpiona przez dyrektywę 2010/30/UE. Na podstawie obu dyrektyw powstały akty wykonawcze dla poszczególnych grup sprzętu. Nowe przypisy ramowe pozwalały, aby etykiety mogły być stosowane dla szerszej gamy urządzeń. Najistotniejszą zmianą było wprowadzenie nowych klas A+, A++ oraz A+++. Bez zmian pozostała ilość klas pokazywana na etykiecie (7 pasków).

W 2018 roku Parlament Europejski opowiedział się za uproszczeniem oznakowania efektywności energetycznej sprzętów używanych w gospodarstwach domowych.

1 marca 2021 roku wprowadzona została jasna skala od A do G, która zastąpiła system zwiększającej się liczby plusów A+, A++, A+++. Nowe etykiety energetyczne w sposób czytelny pokazują klasę efektywności energetycznej danego modelu produktu i całkowitą konsumpcję energii w skali rocznej, podaną w kilowatogodzinach.

Utrzymany został wygląd etykiet i ich kolor, od ciemnozielonego po czerwony. Informacje o efektywności energetycznej produktu dostępne są także online, oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych produktów. W przypadku zmian, które będą miały wpływ na efektywność energetyczną, producent ma obowiązek poinformować o tym klientów.

Powstała strona z kompleksową bazą produktów, zawierająca także specyfikację techniczną sprzętów, co pozwala lepiej monitorować dostosowanie produktów, oraz portal dla konsumentów, gdzie mają możliwość porównywania konkretnych produktów.

Nowe przepisy obejmą także aktualizację oprogramowania sprzętów i tzw. inteligentnych urządzeń domowych, dzięki czemu mogą stać się bardziej energooszczędne.

Nowe, bardziej przejrzyste etykietowanie energetyczne powinno przyczynić się do oszczędności energii, obniżenia rachunków za prąd, oraz sprzyjać innowacjom w zakresie wytwarzania energooszczędnych sprzętów i inwestycjom w ich produkcję.

Harmonogram wprowadzania etykiet energetycznych:

 • 2011 rok – urządzenia chłodnicze, urządzenia do przechowywania wina, telewizory, pralki, zmywarki
 • 2012 rok – klimatyzatory, oświetlenie
 • 2014 rok – odkurzacze
 • 2015 rok – okapy i piekarniki, ogrzewacze pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne, podgrzewacze wody
 • od 1 stycznia 2016 rok – systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych (jedno i dwukierunkowe
 • od 1 lipca 2016 rok – szafy chłodnicze lub mroźne
 • od 1 stycznia 2020 rok – kotły na paliwa stałe

źródło: materiały prasowe
Etykieta energetyczna, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
W centrum uwagi: nowa generacja unijnych etykiet energetycznych, ec.europa.eu
Etykieta energetyczna i ekoprojekt, ec.europa.eu

Świadomy konsument – dodatkowe informacje:
black friday, cyber monday, cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), data przydatności do spożycia, data ważności, dyrektywa Omnibus, dyrektywa Single-Use Plastics, etykiety energetyczne, greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), ekonomia subskrypcji, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), kosmetyki naturalne (ekokosmetyki), odpowiedzialna konsumpcja, pakiet odpadowy, Prawo Do Naprawy (#RightToRepair), produkty bio, produkty ekologiczne (eko), recykling, redesign, rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP), ekonomia współdzielenia (sharing economy), społeczna lodówka, system kaucyjny, transport ekologiczny, turystyka ekologiczna, upcykling, uwalnianie książek (bookcrosing), zdrowa żywność, zrównoważone rybołówstwo, żywność drukowana, żywność ekologiczna

ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint)
air-commerce, downsizing, overpackaging

Jak każdego dnia dbać o środowisko naturalne:
na wakacjach, na zakupach, w podróży, ogranicz zużycie papieru
oszczędzanie energii elektrycznej (oszczędzanie prądu): tryb czuwania Stand-by
energooszczędne oświetlenie: świetlówka kompaktowa (energooszczędna), żarówka LED
oszczędzanie gazu, oszczędzanie wody: perlator
energooszczędna wentylacja, energooszczędne ogrzewanie
energooszczędne urządzenia: czajnik elektryczny, komputer, lodówka i zamrażarka, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, płyta grzejna, pojemnościowy podgrzewacz do wody, pralka, telewizor, zmywarka
segregacja odpadów
znaki i oznaczenia ekologiczne

Ekologiczny styl życia:
freganizm, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), Less Waste, Repair Cafe, Slow fashion, Slow life, weganizm, wegetarianizm, Zero Waste
zasada 3R, zasada 5R, zasada 8R: Rethink (Przemyśl swoją relację ze środowiskiem), Refuse (Odmawiaj), Reduce (Unikaj), Reuse (Użyj ponownie), Rehome (Znajdź nowy dom), Repair (Naprawiaj), Recycle (Utylizuj, Recyklinguj, Oddaj do odzysku), Rot (kompostuj)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry