Ogrzewacze pomieszczeń

Etykiety energetyczne dla ogrzewaczy pomieszczeń (dla urządzeń do ogrzewania pomieszczeń)

Żeby uzyskać więcej szczegółowych informacji wybierz etykietę.

Dyrektywa efektywności energetycznej (dyrektywa ErP) jest aktem prawnym wprowadzonym przez Unię Europejską, który służy do określania efektywności energetycznej urządzeń i instalacji grzewczych. Od września 2015 roku sprzedawcy i instalatorzy zgodnie z nią muszą informować swoich klientów o efektywności energetycznej, poprzez etykietowanie oferowanych urządzeń.

Dyrektywa efektywności energetycznej ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska przez zmniejszenie oddziaływania urządzeń grzewczych na środowisko, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów.

W zależności od efektywności pracy dane urządzenie zostanie przypisane do odpowiedniej klasy efektywności energetycznej.

Klasy sezonowej efektywności energetycznej

Klasy sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla ogrzewaczy, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła i ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła dla zastosowań w niskich temperaturach

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeńSezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs w %
A+++ηs ≥ 150
A++125 ≤ ηs < 150
A+98 ≤ ηs < 125
A90 ≤ ηs < 98
B82 ≤ ηs < 90
C75 ≤ ηs < 82
D36 ≤ ηs < 75
E34 ≤ ηs < 36
F30 ≤ ηs < 34
Gηs < 30

Klasy sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla niskotemperaturowych pomp ciepła i ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła dla zastosowań w niskich temperaturach

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeńSezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs w %
A+++ηs ≥ 175
A++150 ≤ ηs < 175
A+123 ≤ ηs < 150
A115 ≤ ηs < 123
B107 ≤ ηs < 115
C100 ≤ ηs < 107
D61 ≤ ηs < 100
E59 ≤ ηs < 61
F55 ≤ ηs < 59
Gηs < 55

Klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla podgrzewaczy wielofunkcyjnych, zaszeregowane według deklarowanych profili obciążeń, ηwh w %

 3XSXXSXSSMLXLXXL
A+++ηwh ≥ 62ηwh ≥ 62ηwh ≥ 69ηwh ≥ 90ηwh ≥ 163ηwh ≥ 188ηwh ≥ 200ηwh ≥ 213
A++53 ≤ ηwh < 6253 ≤ ηwh < 6261 ≤ ηwh < 6972 ≤ ηwh < 90130 ≤ ηwh < 163150 ≤ ηwh < 188160 ≤ ηwh < 200170 ≤ ηwh < 213
A+44 ≤ ηwh < 5344 ≤ ηwh < 5353 ≤ ηwh < 6155 ≤ ηwh < 72100 ≤ ηwh < 130115 ≤ ηwh < 150123 ≤ ηwh < 160131 ≤ ηwh < 170
A35 ≤ ηwh < 4435 ≤ ηwh < 4438 ≤ ηwh < 5338 ≤ ηwh < 5565 ≤ ηwh < 10075 ≤ ηwh < 11580 ≤ ηwh < 12385 ≤ ηwh < 131
B32 ≤ ηwh < 3532 ≤ ηwh < 3535 ≤ ηwh < 3835 ≤ ηwh < 3839 ≤ ηwh < 6550 ≤ ηwh < 7555 ≤ ηwh < 8060 ≤ ηwh < 85
C29 ≤ ηwh < 3229 ≤ ηwh < 3232 ≤ ηwh < 3532 ≤ ηwh < 3536 ≤ ηwh < 3937 ≤ ηwh < 5038 ≤ ηwh < 5540 ≤ ηwh < 60
D26 ≤ ηwh < 2926 ≤ ηwh < 2929 ≤ ηwh < 3229 ≤ ηwh < 3233 ≤ ηwh < 3634 ≤ ηwh < 3735 ≤ ηwh < 3836 ≤ ηwh < 40
E22 ≤ ηwh < 2623 ≤ ηwh < 2626 ≤ ηwh < 2926 ≤ ηwh < 2930 ≤ ηwh < 3330 ≤ ηwh < 3430 ≤ ηwh < 3532 ≤ ηwh < 36
F19 ≤ ηwh < 2220 ≤ ηwh < 2323 ≤ ηwh < 2623 ≤ ηwh < 2627 ≤ ηwh < 3027 ≤ ηwh < 3027 ≤ ηwh < 3028 ≤ ηwh < 32
Gηwh < 19ηwh < 20ηwh < 23ηwh < 23ηwh < 27ηwh < 27ηwh < 27ηwh < 28

zobacz:
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dom ekologiczny – podstawowe informacje:

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Scroll to Top