Ogród naturalny – ekologiczny

Ogród ekologiczny

Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Ogród ekologiczny powinien być prowadzony tak, aby nie szkodzić naturze, tylko być jej kontrolowanym przedłużeniem. Nie jest to jednakże dziki, pozostawiony samemu sobie zakątek. Nawet na niewielkim obszarze możemy stworzyć odpowiednie warunki, w których przyroda będzie się rozwijać zgodnie z rytem natury. Wymaga to czasu i cierpliwości, ale z czasem zaowocuje ogrodem który nie tylko pięknie wygląda, ale żyje własnym rytmem.

Pięć podstaw ekologicznego ogrodu

1. Staraj się nie zmieniać panujących w ogrodzie warunków

 • dobierz odpowiednie gatunki roślin zgodnie z ich siedliskami
 • nie przycinaj roślin gdy nie ma takiej potrzeby
 • nie nawoź ogrodu preparatami chemicznym
 • zamiast ścieżek z kostki stosuj drewniane kładki, lub wysiej trawnik
 • załóż kwiecistą łąkę
 • dbaj o różnorodność sadzonych gatunków – im większa różnorodność gatunków, tym więcej okazów dzikiej przyrody w naszym ogrodzie

2. Zasadź bujne rośliny

 • na tarasie przed domem postaw donice z kwiatami jednorocznymi
 • przy ścianach budynków umieść kratki i posadź pnącza
 • zamiast typowego iglastego sadź bujne liściaste żywopłoty

3. Stwórz w ogrodzie zaciszne zakątki, gdzie ptaki znajdą miejsca lęgowe

 • zasadź gęste drzewa i krzewy
 • przycinaj je sporadycznie i tylko w miarę potrzeb
 • stawiaj na niestrzyżone, liściaste żywopłoty

4. Zasadź rośliny, które będą pożywienie dla ptaków i owadów

 • sadź gatunki nektarodajne – słodki i bogaty w cukier nektar skutecznie wabi do ogrodu owady zapylające
 • sadź drzewa i krzewy wydające owoce – są one bogate w składniki odżywcze potrzebne dla ptaków do przetrwania zimy
 • sadź kwiaty jednoroczne – maki, groszek pachnący, łubin- są one idealnym jesiennym pokarmem dla ptaków

5. Załóż staw lub oczko wodne

 • nawet najmniejsze oczko wodne pozwoli zasiedlić się w ogrodzie żabom, ropuchom oraz ważkom
 • ptaki z chęcią zażyją wodnej kąpieli w upalne dni

Przydatne informacje

Drzewa, lasy i ich niezwykłe właściwości

Drzewa, lasy i ich niezwykłe właściwości
Drzewa rządzą klimatem Ziemi i naszym życiem. Ograniczają smog, obniżają temperaturę w miastach w czasie upałów, a nawet zmniejszają zużycie energii. Dzięki drzewom mamy czym oddychać.

Owady zapylające

Owady zapylające
Większość roślin występujących w naszej strefie klimatycznej wymaga zapylenia przez owady. Owady odwiedzają rośliny w poszukiwaniu pokarmu. Pszczoły i trzmiele odżywiają się nektarem i pyłkiem kwiatowym, motyle spijają nektar, chrząszcze zjadają pyłek kwiatowy i płatki korony, muchówki są amatorami nektaru.

Naturalne środki chemiczne w ogrodzie

Naturalne środki chemiczne w ogrodzie – roślinny preparat na mszyce
Tępienie mszyc należy rozpocząć niezwłocznie po zauważeniu szkodników. Z każdym dniem owadów będzie przebywać, a mszyce będą przemieszczać się z rośliny na roślinę opanowując coraz większy obszar.
Jeżeli mszyce zadomowiły się w ogrodzie, można je opryskać roślinnymi preparatami, które łatwo jest wykonać samemu. Są one nieszkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego.

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument odpowiedzialna konsumpcja

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród ekologiczny

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Turystyka ekologiczna

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Przewiń do góry
X