Flickr / @ Bernard Spragg. NZ / CC0 1.0 UniversalTransport to w prostych słowach przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Potrzeby transportowe są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy.

Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Unia Europejska w ramach polityki zrównoważonego rozwoju transportu podejmuje działania na rzecz ograniczenia tego szkodliwego wpływu poprzez integrację polityki transportowej z polityką ekologiczną. Efektem tych działań jest zaostrzanie norm dotyczących emisji spalin, promocja alternatywnych źródeł energii (biopaliwa, CNG, LPG), oraz promocja środków transportu o mniejszym stopniu zużycia paliwa na tonę przewożonego ładunku (np. transport multimodalny, transport współmodalny, transport wodny śródlądowy).

Żegluga jest najbardziej ekologiczną i energooszczędną formą transportu. Dla przykładu średni ładunek węgla przewożony na jednej barce to tyle, ile drogą lądową musiałoby wieźć co najmniej 20 ciężarówek, produkując pięć razy więcej spalin. Natomiast 1 litr paliwa pozwala przemieścić statkiem na odległość 1 km aż 127 ton ładunku, podczas gdy koleją 97 ton, a samochodem jedynie 50 ton.

Flickr / @ Blondinrikard Fröberg / CC BY 2.0
transport powierzchniowy
Flickr / @ revedavion.com / CC BY SA 2.0
transport powietrzny
Jak ograniczyć zużycie paliwa - wlaczoszczedzanie.pl Flickr / @ Chris Potter / CC BY 2.0
jak ograniczyć zużycie paliwa

Ogranicz podróżowanie samolotem i samochodem
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka
Pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda podróżowania niż samolot, samochód
Pamiętaj że każde zaoszczędzone 4 litry paliwa to 10 kg CO2 mniej
Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy