Carbon offset

Kompensacja emisji dwutlenku węgla to redukcja lub usunięcie emisji dwutlenku węgla lub, innych gazów cieplarnianych, dokonane w celu zrekompensowania emisji powstałych gdzie indziej. Przesunięcia są mierzone w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Carbon offset

Jedna tona redukcji emisji dwutlenku węgla oznacza redukcję lub usunięcie jednej tony dwutlenku węgla lub jego ekwiwalentu w innych gazach cieplarnianych.

Czas czytania: 4 minuty

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2022

Istnieją dwa rodzaje rynków kompensacji emisji CO2: zgodny i dobrowolny

Rynek zgodny

Na rynku zgodności, takim jak System Handlu Emisjami Unii Europejskiej (UE), czyli European Union Emissions Trading System (EU ETS), firmy, rządy lub inne podmioty kupują kompensację emisji dwutlenku węgla, aby zachować zgodność z obowiązkowymi i prawnie wiążącymi limitami całkowitej ilości dwutlenku węgla, którą mogą emitować rocznie. Nieprzestrzeganie tych obowiązkowych limitów na rynkach zgodności skutkuje grzywną lub karami prawnymi.

Zgodnie z raportem Banku Światowego na temat stanu i trendów 2020 , 61 inicjatyw w zakresie ustalania cen emisji CO2 zostało wprowadzonych lub jest planowanych do wdrożenia na całym świecie. Obejmują one zarówno systemy handlu uprawnieniami do emisji (takie jak systemy typu cap-and-trade ), jak i podatki węglowe i chociaż inicjatywy te reprezentują rynki emisji dwutlenku węgla, nie wszystkie zawierają przepisy dotyczące kompensacji emisji dwutlenku węgla, ale zamiast tego kładą większy nacisk na osiągnięcie redukcji emisji w ramach działalności podmiotów regulowanych.

Pierwotny rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla został zainicjowany przez mechanizm czystego rozwoju Protokołu z Kioto (Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism (CDM). Sygnatariusze Protokołu z Kioto zgodzili się na obowiązkowe cele redukcji emisji, które umożliwiły (częściowo) zakupy kompensacji emisji dwutlenku węgla przez kraje o wyższych dochodach z krajów o niskich i średnich dochodach, ułatwione przez CDM. Protokół z Kioto miał wygasnąć w 2020 roku i zostać zastąpiony Porozumieniem Paryskim. Ustalenia Porozumienia Paryskiego dotyczące roli kompensacji emisji dwutlenku węgla są nadal ustalane w drodze negocjacji międzynarodowych. Rynki zgodności dla kompensacji emisji obejmują zarówno międzynarodowe rynki emisji dwutlenku węgla rozwinięte na mocy protokołu z Kioto i porozumienia paryskiego, jak i krajowe inicjatywy w zakresie cen emisji dwutlenku węgla, które zawierają mechanizmy kompensacji emisji.

Wraz ze wzrostem liczby ludności, a dokładniej ludności miejskiej z powodu zagęszczenia, rośnie zapotrzebowanie na kompensację emisji dwutlenku węgla. W ramach dobrowolnego rynku popyt na kredyty kompensacji emisji dwutlenku węgla jest generowany przez osoby fizyczne, firmy, organizacje i samorządy lokalne, które kupują kompensację emisji dwutlenku węgla, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w celu osiągnięcia neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, zerowej netto lub innej ustalonej redukcji emisji cele.

Rynek dobrowolny

Dobrowolny rynek emisji dwutlenku węgla jest wspierany przez programy certyfikacji (np. Puro Standard, Verified Carbon Standard, Gold Standard, Climate Action Reserve), które dostarczają standardów, wskazówek i określają wymagania, których muszą przestrzegać deweloperzy projektów w celu wygenerowania kredytów zrównoważenia emisji dwutlenku węgla.

Programy te generują kredyty kompensacyjne emisji dwutlenku węgla pod warunkiem, że działania związane z redukcją lub usuwaniem emisji spełniają wszystkie wymagania programu, stosuje zatwierdzony protokół projektu (zwany również metodologią) i pomyślnie przejdzie przegląd przez stronę trzecią (zwany również weryfikacją). Po wygenerowaniu kredytów emisyjnych każdy nabywca może je nabyć; na przykład osoba fizyczna może nabyć kompensację emisji dwutlenku węgla, aby zrekompensować emisje wynikające z podróży lotniczych.

źródło:
Carbon offset
Carbon Offest Guide
Climate Action Reserve
European Union Emissions Trading System
Gold Standard (carbon offset standard)
Porozumienie Paryskie
Verified Carbon Standard

Zmiany klimatu – dodatkowe informacje:
carbon offset, dekarbonizacja, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), depresja klimatyczna (ekolęk, lęk klimatyczny), fakty i mity klimatyczne, handel emisjami CO2, hipoteza pistoletu metanowego, naturalna zmienność klimatu, neutralność klimatyczna, neutralność węglowa, odnawialne źródła energii, rekompensata węglowa, sekwestracja CO2, ślad ekologiczny, ślad węglowy, ślad wodny, węglowy rezerwuar, zielona transformacja energetyczna, zielony rozwój, zrównoważony rozwój

efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie
dwutlenek węgla, freony (chlorofluorowęglowodory CFC), metan, ozon, podtlenek azotu

międzynarodowe organizacje, petycje, protokoły, umowy:
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS), Europejski Zielony Ład, funduszu Loss and Damage, Green Climate Fund, Konferencje Stron COP (Conferences of the Parties), Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), Petycja Oregońska, Porozumienie Paryskie, Protokół z Kioto, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, FCCC)

zagrożenia ekologiczne związane z zmianami klimatu:
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, El Niño, ekstremalne zjawiska, gatunki zagrożone wyginięciem, geoinżynieria klimatu, gwałtowne zmiany pogody, huragany, kwaśny deszcz, La Niña, miejska wyspa ciepła, migracje gatunków, migracja ludności, ocieplenie oceanu, odtlenienie oceanu, osuwiska i tsunami, otwarcie nowych szlaków handlowych, paliwa kopalne, podtopienia, powodzie, punkty krytyczne w ziemskim systemie klimatycznym, pustynnienie, redukcja morskiej pokrywy lodowej (zmniejszenie zasięgu i frekwencji lodu morskiego), sprzężenia zwrotne w ziemskim systemie klimatycznym, straty ekonomiczne, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, topnienie wiecznej zmarzliny, ubożenie (utrata) różnorodności biologicznej, wydłużony okres wegetacyjny roślin, wylesianie (deforestacja), wymieranie gatunków, wzrost poziomu mórz i oceanów, wzrost śmiertelności, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zmniejszony dopływ słodkiej wody, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zmiana (modyfikacja) cyrkulacji atmosferycznej, zmiana cyrkulacji termohalinowej (zaburzenie cyrkulacji oceanicznej), zwiększenie produkcji rolnej, zwiększenie powierzchni tundry w Arktyce, zwiększony zasięg występowania wektorów przenoszących zakaźne drobnoustroje (rozprzestrzenianie się chorób)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top