Zanieczyszczenie środowiska naturalnego

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego

Zanieczyszczenie środowiska to obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Są to również odmiany energii które przekraczają swój naturalny poziom.

Warunki panujące w mieście mogą niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka, który poddany jest szeregowi bodźców chemicznych (zanieczyszczenie powietrza), fizycznych (np. miejska wyspa ciepła) czy akustycznych (hałas).

Statystyki niekorzystnych zmian na Ziemi

Każdej sekundy

 • emitujemy 200 ton tlenku węgla podgrzewając tym samym atmosferę Ziemi
 • zużywamy 579 baryłek ropy
 • powstaje 1 torebka foliowa

Każdej minuty

 • 174 tony kwasu siarkowego spada w postaci kwaśnego deszczu, zabijając tysiące jezior i dewastując miliony hektarów lasu
 • 21 hektarów lasów tropikalnych ulega zniszczeniu
 • 19 hektarów ziemi uprawnej ulega dewastacji
 • 17 gatunków znika bezpowrotnie z naszej planety

Każdej godziny

 • ponad 1000 ludzi umiera z powodu braku wody, lub jej zatrucia

Każdego dnia

 • emituje się do atmosfery 100 milionów ton gazów powodujących efekt cieplarniany

Każdego roku

 • produkuje się prawie bilion torebek jednorazowych
 • pozostaje po nich 18 milionów ton odpadów

Zanieczyszczone środowisko naturalne zabija małe dzieci

Według raportu (z dnia 6.03.2017) przedstawionego w Genewie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie środowiska naturalnego sprawia, że rokrocznie umiera na świecie 1,7 mln dzieci, które nie skończyły jeszcze 5 roku życia. Brudna woda, zanieczyszczone powietrze i niedostateczne warunki higieniczne są odpowiedzialne za śmierć jednej czwartej dzieci w tej grupie wiekowej.

Blisko 570 tys. małych dzieci umiera rocznie na zapalenie płuc i inne infekcje dróg oddechowych, ponieważ nieustannie są wystawione na zanieczyszczone lub zadymione powietrze. Jego zanieczyszczenie zagraża dziecku już w łonie matki. W efekcie w przyszłości w większym stopniu niż inne dzieci może ono zapaść na choroby serca, doznać udaru mózgu lub zachorować na raka.

Ponad 361 tys. dzieci umiera z powodu biegunki, ponieważ nie mają dostępu do czystej wody czy toalet. Inne zabija malaria, chociaż w prosty sposób można by tego uniknąć, choćby przykrywając zbiorniki z wodą.

Raport WHO z 2016 roku przedstawia dramatyczne dane następstw związanych z zapyleniem powietrza. Ponad 90% ludzi na całym świecie oddycha spalinami, ponad 6 mln przypłaca to życiem. Zanieczyszczone środowisko jest szczególnie niekorzystne dla małych dzieci. Ich rozwijające się jeszcze organy i system odpornościowy, małe ciała i drogi oddechowe czynią je szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczone powietrze i wodę.

Równie niebezpieczne są dla małych dzieci rosnące góry elektrycznych i elektronicznych śmieci np. telefonów komórkowych. Toksyczne odpady wpływają na zdolności kognitywne (mentalne) dzieci, prowadzą do ograniczenia możliwości koncentracji, są rakotwórcze, mogą też uszkodzić płuca. Góry tzw. e-śmieci rosną z roku na rok, według WHO w latach 2014 – 2018 na całym świecie urosną o 19 procent do 50 mln ton.

Na zdrowie dzieci wpływa też ocieplenie klimatu i wzrastająca zawartość CO2 w powietrzu. WHO ostrzega, że jednym z efektów zmian klimatycznych jest coraz większe obciążenie pyłkami roślin, wzrost skłonności do alergii u dzieci i zachorowań na astmę.

Paliwa kopalne i ich wpływ na środowisko

Paliwa kopalne (inaczej konwencjonalne) to węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny. Szacuje się, że węgla kamiennego i brunatnego wystarczy na 150 lat, gazu ziemnego na około 50 lat, a ropy naftowej – na 40 lat. W Polsce głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej (około 70%) jest węgiel. W Europie Zachodniej tylko 20% energii produkowane jest z węgla.

Procesowi spalania węgla towarzyszy emisja zanieczyszczeń (dwutlenek siarki, tlenki węgla, pyły drobne), w tym gazów cieplarnianych. Od czasów rewolucji przemysłowej emisja ta nieustannie rośnie i przyczynia się do globalnych zmian klimatu.

Aby zredukować emisję CO2, należy zróżnicować paliwa i wykorzystywać np. gaz ziemny, który emituje mniejsze ilości CO2, a przede wszystkim konieczne jest większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Przydatne informacje

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza
Składnikami zanieczyszczającymi powietrze są drobne cząsteczki ciał stałych, takie jak pyły i sadza, drobne kropelki cieczy oraz gazy. Część z nich pod wpływem światła lub pary wodnej ulega przemianom na nowe, bardziej szkodliwe substancje.

Zanieczyszczenie wody, mórz i oceanów

Zanieczyszczenie wody, mórz i oceanów
Ocean jest kolebką życia na naszej Planecie. Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi. Ocean odgrywa podstawową rolę w regulowaniu klimatu, jego wody to największy pochłaniacz dwutlenku węgla. Jednak, aby w pełni korzystać z dóbr oceanu, musimy rozwiązać problem zanieczyszczenia wody.

Zanieczyszczenie środowiska hałasem

Zanieczyszczenie środowiska hałasem
Zanieczyszczenia środowiska w którym żyjemy, powietrza, wody, gleby to zmora ostatnich czasów. Mniej oczywiste jest dla nas zanieczyszczenie hałasem. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że taki problem istnieje.

Zanieczyszczenie uciążliwym zapachem - odorem

Zanieczyszczenie uciążliwym zapachem – odorem
Nieprzyjemny, uciążliwy zapach zwany często odorem wywołuje negatywne skutki, wpływa na komfort oraz zdrowie ludzi i zwierząt lub powoduje zniszczenie mienia, szkody materialne, utratę przyjemności normalnego użytkowania nieruchomości, bądź zakłócenie normalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze
Charakterystyczne dla rejonów uprzemysłowionych opady deszczu zawierające zanieczyszczenia z atmosfery (tlenki azotu i dwutlenek siarki). Powodują zakwaszenie wód powierzchniowych i gruntowych, na skutek czego giną ryby i inne organizmy wodne. Mają negatywny wpływ na glebę i rośliny.

Śmieci i odpady

Plastikowe śmieci i odpady
Większość zużytego tworzywa sztucznego jest wyrzucana, dlatego plastikowe śmieci zaścielają lądy, a na oceanie tworzą ogromne, pływające wyspy. Jego cząstki znajdowane są w organizmach zwierząt żyjących w najbardziej odległych częściach Ziemi.

Antropocen czyli nowa epoka w historii Ziemi

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną. Obecnie aktywność ludzi jest tak intensywna, a jej skutki rozległe, że mówiąc o kształcie naszej planety, nie sposób pominąć wpływu ludzi.

Katastrofy i klęski ekologiczne

Katastrofy i klęski ekologiczne
Katastrofy ekologiczne są spowodowane nagłymi lub długotrwałymi, kumulującymi się w czasie zmianami warunków fizycznych i chemicznych siedliska, przekraczającymi granice tolerancji biocenozy. Klęski ekologiczne prowadzą do trwałego uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego.

Największe katastrofy ekologiczne na świecie

Katastrofy ekologiczne na świecie
Przegląd największych katastrof ekologicznych na świecie. Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić człowiek i jego ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Przewiń do góry
X