Zanieczyszczenie środowiska naturalnego

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ suRANTo dwisaputra /CC0 1.0

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego to obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Są to również odmiany energii które przekraczają swój naturalny poziom.

Warunki panujące w mieście mogą niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka, który poddany jest szeregowi bodźców chemicznych (zanieczyszczenie powietrza), fizycznych (np. miejska wyspa ciepła) czy akustycznych (hałas).

 

zanieczyszczenie powietrza - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ CLAUDIA DEA / Public Domain Mark 1.0
zanieczyszczenie powietrza
Flickr / @ Dicoplio Family / CC BY SA 2.0
zanieczyszczenie wody
Zanieczyszczenie środowiska hałasem - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ William Clifford / CC BY 2.0
zanieczyszczenie środowiska hałasem
Flickr / @ elandarel / CC BY ND 2.0
zanieczyszczenie uciążliwym zapachem

Co to są kwaśne deszcze i jaki mają wpływ na środowisko naturalne
kwaśne deszcze
Depositphotos / @ nikolaykaz
śmieci i odpady
katastrofy ekologiczne
katastrofy ekologiczne