Polska czerwona księga roślin

Czas czytania: 11 minut

Ostatnia aktualizacja:

Polska czerwona księga roślin to wybór taksonów roślin (ogromna większość w randze gatunku) zagrożonych na terenie Polski wyginięciem, a także tych, które już wyginęły. Obejmuje paprotniki i rośliny nasienne występujące w XIX, XX i XXI wieku na terenie Polski, w jej obecnych granicach.

Kolejne wydania Polskiej czerwonej księgi roślin obejmują coraz bardziej obszerny wykaz gatunków, zbliżając jej zawartość do Czerwonej listy roślin i grzybów Polski, stanowiącej pełny rejestr gatunków zagrożonych wraz z ich klasyfikacją do odpowiednich kategorii zagrożenia.

Polska czerwona księga roślin

Analogicznie do Czerwonej Księgi Zwierząt zawiera listę ginących gatunków roślin z opisem biologii, występowania, zagrożeń i sposobów ochrony. Zawarte w niej informacje ilustrują zarówno stopień zagrożenia flory, jak i stan rozeznania tego zjawiska.

Tworzenie i aktualizowanie Polskiej czerwonej księgi roślin ma duże znaczenie nie tylko w zakresie związanym z porządkowaniem wiedzy naukowej o florze Polski, ale jest przydatne w działaniach związanych z ochroną przyrody, oraz w szeroko pojętej edukacji przyrodniczej.

Podstawowe informacje

Pierwsze książkowe wydanie Polskiej czerwonej księgi roślin ukazało się w 1993 roku. Księga ta zawierała opisy 206 taksonów, w tym 34 wymarłych. Drugie wydanie ukazało się w 2001 roku i dotyczy już 296 taksonów. Liczba ta stanowi 58% gatunków zagrożonych w naszej florze (zgodnie z Czerwoną listą), oraz 15% gatunków flory roślin naczyniowych Polski. Trzecie wydanie ukazało się w 2014 roku. Obejmuje 370 taksonów paprotników, oraz roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 84 taksony.

Liczby te oczywiście nie są ostateczne. W miarę opracowywania danych na temat kolejnych gatunków zagrożonych i upływu czasu powodującego zmiany stopnia zagrożenia i stanu wiedzy zasobach roślin w środowisku – spodziewać się należy, że kolejne wydania księgi będą coraz bardziej obszerne.

Tworzenie i aktualizowanie księgi ma duże znaczenie nie tylko w zakresie związanym z porządkowaniem wiedzy naukowej o florze Polski, ale jest przydatne w działaniach związanych z ochroną przyrody oraz w szeroko pojętej edukacji przyrodniczej.

Czerwona lista roślin i grzybów Polski

Dereń szwedzki

Czerwona lista roślin i grzybów Polski

Czerwona lista roślin i grzybów Polski to lista taksonów (w ogromnej większości w randze gatunków) zagrożonych na terenie Polski wyginięciem, a także tych, które już wyginęły. Obejmuje takie grupy organizmów, jak: rośliny naczyniowe, mchy, wątrobowce i glewiki, porosty, glony, grzyby (wielkoowocnikowe) i śluzowce występujące w XIX i XX wieku na terenie Polski w jej obecnych granicach. Jest to pełny rejestr gatunków zagrożonych, wraz z ich klasyfikacją do odpowiednich kategorii zagrożenia opracowany przez Instytut Botaniki im. prof. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W trzecim wydaniu brak listy zagrożonych mchów. Opracowanie napisane jest w języku polskim i angielskim.

W trzecim wydaniu z 2006 wprowadzono następujące kategorie zagrożenia:

 • Ex – Wymarłe i zaginione – gatunki, które nie występują już w Polsce na znanych dawniej stanowiskach i nie znaleziono ich nowych stanowisk.
 • EW – Wymarłe i zaginione – gatunki wymarłe na stanowiskach naturalnych, istniejące w uprawie lub na stanowiskach zastępczych.
 • E – Wymierające – krytycznie zagrożone – gatunki mocno zagrożone wymarciem, których przetrwanie jest mało prawdopodobne, jeśli będą się utrzymywać istniejące czynniki zagrożenia. Zaliczono tu gatunki określone jako CR, czyli krytycznie zagrożone.
 • |E| – Wymierające krytycznie zagrożone – gatunki silnie zagrożone wymarciem na izolowanych stanowiskach poza głównym obszarem swojego występowania.
 • V – Narażone – zagrożone wyginięciem – jeżeli nie znikną czynniki ich zagrożenia, to w najbliższej przyszłości gatunki te przesunięte zostaną do kategorii wymierających.
 • |V| – Narażone – zagrożone na izolowanych stanowiskach poza głównym obszarem swojego występowania.
 • R – Rzadkie (potencjalnie zagrożone) – występujące na małych obszarach oraz występujące w dużym rozproszeniu. Zaliczono tu gatunki o małym zagrożeniu, określane jako LR.
 • I – O nieokreślonym zagrożeniu – gatunki, dla których brak jest pewnych źródeł informacji, by zaliczyć je do określonej kategorii, z różnych informacji jednak wiadomo, że są zagrożone, wymierające lub już wymarłe.

Liczby gatunków w poszczególnych grupach organizmów

 • rośliny naczyniowe: Ex – 44, EW – 3, E – 144, V – 183, R – 107, |E| – 25. Razem 506 gatunków, co stanowi 21% rodzimej flory Polski.
 • wątrobowce i glewiki: Ex – 2, E – 21, V – 16, R – 38, I – 15. Razem 92 gatunki, co stanowi 38,7% wszystkich gatunków rodzimej flory Polski.
 • grzyby (wielkoowocnikowe): Ex – 53, E – 425, V – 175, R – 270, I – 40. Razem 963 gatunki.
 • glony : 594 gatunki. Lista ma charakter tylko orientacyjny i prowizoryczny, w znacznym stopniu jest niepełna.
 • porosty: 886 taksonów. Zastosowano do ich podziału inne kryteria zagrożenia.
 • śluzowce: 82 gatunki. Lista oparta jest na niewielkiej ilości danych.

Łącznie lista zawiera 3123 taksony.

W miarę opracowywania danych na temat kolejnych gatunków zagrożonych i upływu czasu powodującego zmiany stopnia zagrożenia i stanu wiedzy zasobach roślin w środowisku – spodziewać się należy, że kolejne wydania księgi będą coraz bardziej obszerne.

Wykaz taksonów opisanych w Polskiej czerwonej księdze roślin z 2001 roku

Sasanka zwyczajna

Wykaz taksonów opisanych w Polskiej czerwonej księdze roślin z 2001 roku

Podział na grupy w kolejności według malejącego stopnia zagrożenia.

EX (extinct) w Polsce całkowicie wymarłe, lub EW (extinct in wild) wymarłe w naturze (38)

 1. czosnek sztywny
 2. dereń szwedzki
 3. dichostylis Michela – odnaleziona ponownie w 2003 roku na Dolnym Śląsku
 4. goździk lśniący
 5. goździk łysy
 6. jezierza najcieńsza
 7. karmnik nadmorski
 8. kosaciec trawolistny EW – uprawiany w ogrodach
 9. koślaczek stożkowaty – odnaleziony w 2009 roku w Dolinie Odry
 10. lnicznik właściwy
 11. ludwigia błotna (płytek błotny)
 12. marsylia czterolistna
 13. muchotrzew trwały
 14. nerecznica Villara
 15. nasięźrzał wielolistny
 16. niezapominajka smukła
 17. obione szypułkowa
 18. oczeret amerykański
 19. pęczyna wodna
 20. pierwiosnka bezłodygowa EW – reintrodukowana w okolicach Łańcuchowa na Lubelszczyźnie
 21. pierwiosnka długokwiatowa
 22. pięciornik płonny – odnaleziony ponownie w 2008 roku na dwóch stanowiskach na Dolnym Śląsku
 23. podejźrzon lancetowaty
 24. przetacznik stokrotkowy – odnaleziony w 2009 roku w Karkonoszach
 25. rdestnica zabarwiona
 26. sasanka zwyczajna
 27. sit torfowy
 28. sitniczka drobna – gatunek odnaleziony w 2010 roku na kilku stanowiskach na Lubelszczyźnie
 29. sodówka nadmorska
 30. starzec cienisty EW – w 1993 roku jedyny osobnik został przeniesiony do ogrodu eksperymentalnego przy Tatrzańskiej Stacji Terenowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, gdzie po kilku latach udało się go rozmnożyć
 31. storczyk cuchnący – odnaleziony w 2003 roku w Dolinie Narwi i w 2006 roku w Kotlinie Sandomierskiej
 32. storczyk trójzębny – odnaleziony w 2012 roku w powiecie gryfińskim (woj. zachodniopomorskie)
 33. śmiałek szczeciniasty
 34. turzyca drobnozadziorkowa
 35. turzyca wyciągnięta
 36. uwroć wodna – odnaleziona w 2003 roku na Dolnym Śląsku
 37. warzucha polska EW – rośnie na stanowiskach zastępczych
 38. widliczka szwajcarska

CR (critical) – krytycznie zagrożone (74)

 1. aldrowanda pęcherzykowata
 2. babka pierzasta
 3. bylica pontyjska
 4. ciemiężyca czarna (ciemierzyca czarna)
 5. cyklamen purpurowy
 6. czechrzyca (trybulka) grzebieniowa
 7. czosnek kulisty
 8. dyptam jesionolistny
 9. fiołek bagienny
 10. fiołek torfowy
 11. gałuszka kulecznica
 12. gęsiówka uszkowata
 13. irga kutnerowata
 14. jaskier illiryjski
 15. języczka syberyjska
 16. kaldezja dziewięciornikowata
 17. karmnik ościsty
 18. kiksja zgiętoostrogowa
 19. kotewka orzech wodny
 20. kręczynka jesienna
 21. kropidło Lachenala
 22. lindernia mułowa
 23. łoboda zdobna
 24. macierzanka wczesna
 25. mannica nadmorska
 26. mieczyk błotny
 27. miłek szkarłatny
 28. miodokwiat krzyżowy
 29. mniszek pieniński
 30. mokrzyca szczeciolistna
 31. nadbrzeżyca nadrzeczna
 32. okrzyn jeleni
 33. oman niemiecki
 34. ostnica piaskowa
 35. perłówka orzęsiona
 36. perz sitowy
 37. pierwiosnka omączona
 38. podejźrzon marunowy
 39. podejźrzon pojedynczy
 40. podejźrzon wirginijski
 41. ponikło maleńkie
 42. poryblin kolczasty
 43. przetacznik wczesny
 44. przewiercień cienki
 45. przymiotno alpejskie
 46. przytulia sudecka
 47. rdestnica błyszcząca
 48. rdestnica gęsta
 49. rdestnica nitkowata
 50. rdestnica podługowata
 51. rogownica alpejska
 52. rozrzutka alpejska
 53. rozrzutka brunatna
 54. rozchodnik owłosiony
 55. różanecznik żółty
 56. rzeżucha rezedolistna
 57. saussurea wielkogłowa
 58. selery węzłobaldachowe
 59. sierpik różnolistny
 60. skalnica śnieżna
 61. storczyk błotny
 62. storzan bezlistny
 63. szachownica kostkowata
 64. szafirek miękkolistny
 65. tłustosz pospolity dwubarwny
 66. traganek zwisłokwiatowy
 67. turzyca czarna
 68. turzyca patagońska
 69. turzyca stopowata
 70. turzyca żytowata
 71. wełnianka delikatna
 72. widlicz (widłak) Isslera
 73. zmienka górska
 74. żmijowiec czerwony

EN (endangered) – zagrożone (61)

 1. brzeżyca jednokwiatowa
 2. brzoza karłowata
 3. brzoza niska
 4. buławnik czerwony
 5. cebulica dwulistna
 6. chamedafne północna
 7. dąb omszony
 8. dziurawiec wytworny
 9. dzwonek brodaty
 10. dzwonek karkonoski
 11. elisma wodna
 12. głodek mroźny
 13. gnidosz sudecki
 14. groszek szerokolistny
 15. jarząb szwedzki
 16. jeżogłówka pokrewna
 17. kruszczyk drobnolistny
 18. kukuczka kapturkowata
 19. stoplamek krwisty żółtawy (kukułka krwista żółtawa)
 20. stoplamek Ruthego (kukułka Ruthego)
 21. lobelia jeziorna
 22. łoboda nadbrzeżna
 23. malina moroszka
 24. ostrołódka polna
 25. ostrzew rudy
 26. ponikło wielołodygowe
 27. potrostek alpejski
 28. przesiąkra okółkowa
 29. przetacznik zwodny
 30. przygiełka brunatna
 31. przytulia stepowa
 32. pszonacznik wschodni
 33. selery błotne (pęczyna błotna)
 34. sit trójłuskowy
 35. skalnica torfowiskowa
 36. skalnica zwodnicza
 37. starodub łąkowy
 38. storczyk drobnokwiatowy
 39. storczyk samiczy
 40. stulisz miotłowy
 41. szczodrzeniec zmienny
 42. szyplin jedwabisty
 43. tojad niski
 44. traganek wytrzymały
 45. turzyca kulista
 46. turzyca skalna
 47. turzyca wąskolistna
 48. wawrzynek główkowy
 49. wątlik błotny
 50. wełnianeczka alpejska
 51. wełnianeczka darniowa
 52. widlicz (widłak) cyprysowy
 53. wiechlinostrzewa fioletowa (wiechlina fioletowa)
 54. wieczornik śnieżny
 55. wierzba borówkolistna
 56. wierzba lapońska
 57. wywłócznik skrętoległy
 58. zanokcica ciemna
 59. zanokcica klinowata
 60. zanokcica serpentynowa
 61. zaraza goryczelowa

VU (vulnerable) – narażone (101)

 1. babka górska
 2. babka nadmorska
 3. brzoza ojcowska
 4. brzoza Szafera
 5. centuria nadbrzeżna
 6. cibora żółta
 7. cis pospolity
 8. czarcikęsik Kluka
 9. czosnek syberyjski
 10. dwulistnik muszy
 11. dziewanna austriacka
 12. dziewięćsił popłocholistny
 13. dzwonek piłkowany
 14. głodek kutnerowaty
 15. gnidosz Hacqueta
 16. goździk siny
 17. grążel drobny
 18. groszek pannoński
 19. groszek wielkoprzylistkowy
 20. grzybienie północne
 21. grzybieńczyk wodny
 22. jałowiec sabiński (jałowiec sawina)
 23. jarząb nieszpułkowy
 24. jastrzębiec włosisty
 25. karmnik bezpłatkowy
 26. kokorycz drobna (kokorycz skąpokwiatowa)
 27. kosaciec bezlistny
 28. kostrzewa ametystowa
 29. kostrzewa makutrzańska
 30. kostrzewa nibyowcza
 31. kruszczyk połabski
 32. kukułka bzowa (storczyk bzowy)
 33. len austriacki
 34. len włochaty
 35. lepnica drobnokwiatowa
 36. lipiennik Loesela
 37. lnica wonna
 38. marzyca czarniawa
 39. nadwodnik naprzeciwlistny
 40. nadwodnik okółkowy
 41. nadwodnik sześciopręcikowy
 42. nadwodnik trójpręcikowy
 43. nawrot czerwonobłękitny
 44. niezapominajka wczesna
 45. obrazki plamiste
 46. obuwik pospolity
 47. oczeret sztyletowaty
 48. oset klapowany
 49. ostnica Jana
 50. ostnica powabna
 51. ostrołódka Hallera
 52. owsica spłaszczona
 53. pajęcznica liliowata
 54. piaskowiec trawiasty
 55. pięciornik drobnokwiatowy
 56. pięciornik śląski
 57. poryblin jeziorny
 58. posłonek skalny
 59. przytulia małopolska
 60. przytulia trójdzielna
 61. pszonak pieniński
 62. rezeda mała
 63. róża francuska
 64. rukiew drobnolistna
 65. rupia morska
 66. sasanka słowacka
 67. sasanka wiosenna
 68. sesleria Bielza
 69. sosna drzewokosa
 70. skalnica bazaltowa
 71. skalnica zwisła
 72. sparceta górska
 73. starzec wielkolistny
 74. storczyk blady
 75. storczyk purpurowy
 76. sybaldia rozesłana
 77. szyplin zielny
 78. tawuła średnia
 79. tojad lisi
 80. tojad maniński
 81. tojad morawski
 82. tojad sudecki
 83. tojad wiechowaty
 84. tojad wschodniokarpacki
 85. traganek jasny
 86. turzyca dacka
 87. turzyca delikatna
 88. turzyca Lachenala
 89. turzyca luźnokwiatowa
 90. turzyca oścista
 91. turzyca pchla
 92. turzyca strunowa
 93. turzyca szczupła
 94. turzyca życicowa
 95. warzucha tatrzańska
 96. wielosił błękitny
 97. wilczomlecz pstry
 98. wiśnia karłowata (wisienka stepowa)
 99. włosienicznik pędzelkowaty
 100. zaraza oleśnikowa
 101. zdrojek błyszczący (zdrojek źródlany)

LR (low risk) – gatunki niskiego ryzyka (21)

 1. bylica skalna
 2. chaber Kotschyego
 3. ciemiernik czerwonawy
 4. czeremcha skalna
 5. konietlica syberyjska
 6. krwawnica wąskolistna
 7. ostrożeń siedmiogrodzki
 8. przymiotno jednokoszyczkowe
 9. przymiotno węgierskie
 10. przytulia szorstkoowockowa
 11. pszeniec biały
 12. rutewnik jaskrowaty
 13. sasanka otwarta
 14. szczwoligorz tatarski (pochwiasty)
 15. turzyca bagienna
 16. turzyca bladozielona
 17. turzyca poznańska
 18. turzyca zgrzebłowata
 19. wiechlina granitowa
 20. wyblin jednolistny
 21. zarzyczka górska

DD (data deficient) – stopień zagrożenia trudny do określenia z braku danych (2)

 1. krwawnik wyprostowany – stwierdzony w 1969 r. na Hali Tomanowej w Tatrach
 2. wiechlina szlachetna

źródło: materiały prasowe
Czerwona lista roślin i grzybów Polski, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Polska czerwona księga roślin, autorzy, licencja CC BY SA 3.0

Zagrożenia ekologiczne – dodatkowe informacje:

definicje, teorie, hipotezy, zjawiska:
antropocen, antropopresja, bezpieczeństwo ekologiczne, biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji (biocapacity), bioremediacja, ekobójstwo (ekocyd), ekomodernizm, ekosystem sztuczny, ekoterroryzm, globalne zagrożenia ekologiczne, granice planetarne, hipoteza wypadających nitów (rivet popping), homogenocen, kapitalocen, katastrofy i klęski ekologiczne, katastrofy ekologiczne na świecie, klęski żywiołowe, masowe wymieranie, monokultura, komodyfikacja żywności (utowarowanie), plantacjocen, plastikoza, plastisfera (plastisphere), przeludnienie, syndrom przesuwającego sią punktu odniesienia, szóste masowe wymieranie (szósta katastrofa), tragedia wspólnego pastwiska, utrata bioróżnorodności, Wielkie przyspieszenie, zielony anarchizm, zjawisko przedniej szyby

degradacja środowiska:
akwakultura, betonoza (betonowanie miast), choroby odzwierzęce, górnictwo morskie, hodowla zwierząt, melioracja, monokultura, niszczenie siedlisk, przełownie, przemysł wydobywczy, przyłów, rolnictwo, spadek liczebności owadów, turystyka masowa, wylesianie (deforestacja), wypalanie traw

ozon i ozonosfera (warstwa ozonowa):
dziura ozonowa, freon (CFC)

zanieczyszczenie środowiska:
beton, bisfenol A (BPA), eutrofizacja, farmaceutyki, handel emisjami zanieczyszczeń, kwaśny deszcz, mikroplastik, martwe strefy, nanoplastik, neonikotynoidy, niedopałki papierosów, odpady niebezpieczne, pestycydy, polichlorowane bifenyle (PCB), przemysł tekstylny (włókienniczy). sieci widma, sinice, składowiska odpadów (wysypiska śmieci), smog, sól drogowa, sztuczne ognie (fajerwerki, petardy), tworzywa sztuczne (plastik), Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wycieki ropy naftowej, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie wody, związki per- i polyfluoroalkilowe (PFAS) – wieczne chemikalia

zmiany klimatu (kryzys klimatyczny):
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), efekt cieplarniany, ekstremalne zjawiska, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, kryzys wodny, miejska wyspa ciepła (MWC), migracje gatunków, nawałnice, ocieplenie oceanu, wzrost poziomu mórz i oceanów, podtopienie, powódź, pożar lasu, przyducha, pustynnienie, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, trąba powietrzna, upał

klęski i katastrofy ekologiczne:
katastrofy jądrowe (nuklearne), katastrofy przemysłowe, największe katastrofy ekologiczne na świecie, największe katastrofy ekologiczne w Polsce, wycieki ropy naftowej

Czerwona księga gatunków zagrożonych, Czerwona Lista IUCN (The IUCN Red List):
gatunek wymarły (extinct EX), gatunek wymarły na wolności (extinct in the wild EW), gatunek krytycznie zagrożony (critically endangered CR), gatunek zagrożony (endangered EN), gatunek narażony gatunek wysokiego ryzyka (vulnerable VU), gatunek bliski zagrożenia (near threatened NT), gatunek najmniejszej troski (least concern LC)
Polska czerwona księga roślin, Polska czerwona księga zwierząt
gatunek inwazyjny (inwazyjny gatunek obcy IGO)

Poruszający i inspirujący do działania apel Davida Attenborough

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top