Polska czerwona księga zwierząt

Polska czerwona księga zwierząt

Czas czytania: 10 minut

Ostatnia aktualizacja:

Polska czerwona księga zwierząt to rejestr zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski. Została stworzona na wzór międzynarodowej Czerwonej księgi gatunków zagrożonych.

Polska czerwona księga zwierząt

Zawiera listę ginących gatunków zwierząt na terenie Polski, z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Określa także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony.

Polską czerwoną księgę zwierząt opracowuje Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (dawniej Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN), przy współpracy z kilkudziesięcioma naukowcami z całej Polski.

Podstawowe informacje

Po raz pierwszy Polską czerwoną księgę zwierząt opracowano w 1992 roku. Najnowsze dwutomowe wydanie to:

 • Tom I – Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce, red. Zbigniew Głowaciński, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2001
 • Tom II – Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce, red. Zbigniew Głowaciński & Janusz Nowacki, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 2004. W tym wydaniu wymieniono 365 gatunków na (jak się ocenia) 33-47 tysięcy gatunków występujących w Polsce.

W 2002 roku Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie opublikował Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, która jest uproszczoną formą czerwonej księgi, uwzględniając przy tym szerszą skalę zagrożeń.

Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce to lista gatunków zagrożonych wyginięciem na terenie Polski. W stosunku do Polskiej czerwonej księgi zwierząt zawiera większą liczbę gatunków, lecz ogranicza się do ewidencji gatunków o różnym stopniu zagrożenia (bez opisu i charakterystyki poszczególnych gatunków), z podaniem kategorii zagrożenia oraz ogólnego opisu sytuacji danej grupy gatunków (np. gromady czy rzędu). W polskiej edycji najwięcej uwagi poświęcono bezkręgowcom, a zwłaszcza stawonogom. Wersja opublikowana w roku 2002 została opracowana w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, pod redakcją Zbigniewa Głowacińskiego. Wydanie z 2002 roku zawiera 2769 gatunków.

dodatkowe informacje:
Elektroniczna wersja księgi na stronie Instytutu Ochrony Przyrody

Kategorie zagrożenia gatunków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt

Żubr

Kategorie zagrożenia gatunków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt

EX – gatunki wymarłe (2 gatunki): tarpantur

EXP – gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce (kręgowce – 14 gatunków, bezkręgowce – 22 gatunki)
m.in. drop zwyczajnyjaszczurka zielonajesiotr zachodnikarliczka zwyczajnanorka europejskapustułeczkasęp płowystrepetsuseł moręgowanybrodawnicamrówkolew drzewnypazurecznik wielki

CR – gatunki skrajnie zagrożone (kręgowce – 22 gatunki, bezkręgowce – 67 gatunki)
m.in. bekasikdzierzba rudogłowagadożer zwyczajnygłuszec zwyczajnykozica tatrzańskakraskakulon zwyczajnyłosośmodraszek gniadyniepylak apolloorlik grubodziobyorzełek włochatyrybitwa czubatarybitwa popielatasokół wędrownyświstun zwyczajnywąż Eskulapażołędnica europejskamorświn zwyczajny

EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone (kręgowce – 23 gatunki, bezkręgowce – 80 gatunków)
m.in. batalioncietrzew zwyczajnykoza złotawaminóg morskinocek łydkowłosyorzeł przednipodgorzałka zwyczajnasuseł perełkowanyświstak tatrzańskitroć jeziorowazając bielakżółw błotnyżbik europejskiżubr europejskimodraszek orionszczeżuja spłaszczona

VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie (kręgowce – 15 gatunków, bezkręgowce – 54 gatunki)
m.in. gniewosz plamistyminóg rzecznypiekielnicauszatka błotnawodniczkamodraszek alkontrajkotka czerwonaniepylak mnemozyna

NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (kręgowce – 30 gatunków, bezkręgowce – 14 gatunków)
m.in. piskorzryjówka średniaryś euroazjatyckiwilk szaryniedźwiedź brunatny

LC – gatunki na razie niezagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane do Czerwonej Księgi (kręgowce – 23 gatunki, bezkręgowce – 1)
m.in. mroczek posrebrzanypodkowiec dużyrzęsorek mniejszytraszka karpacka.

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce

Kozica tatrzańska

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce

Polska czerwona księga zwierząt Kręgowce to pierwszy tom Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt kręgowych występujących w Polsce, z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Określa także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony.

Księga powstała w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w Pracowni Ochrony Gatunkowej, pod redakcją Zbigniewa Głowacińskiego. Przy jej tworzeniu współpracowało kilkudziesięciu naukowców z całego kraju. Została wydana w 2001 roku przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie. W 2022 roku w „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” ukazał się artykuł Zbigniewa Głowacińskiego Czerwona lista kręgowców Polski – wersja uaktualniona (okres 1 i 2 dekady XXI w.)

Wykaz uwzględnionych gatunków

LC – (least concern) gatunki najmniejszej troski (22 gatunki)

 1. bąk
 2. bielik
 3. czapla purpurowa
 4. czeczotka
 5. darniówka tatrzańska
 6. hełmiatka
 7. mewa mała
 8. mroczek posrebrzany
 9. morświn
 10. nornik śnieżny (polnik śnieżny)
 11. ohar
 12. orlik krzykliwy
 13. podkowiec duży
 14. puszczyk mszarny
 15. puszczyk uralski
 16. rybitwa białowąsa
 17. rzęsorek mniejszy
 18. sóweczka
 19. ślepowron
 20. traszka karpacka
 21. wąsatka
Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce

Jelonek rogacz

Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce

Polska czerwona księga zwierząt Bezkręgowce to drugi tom Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt bezkręgowych występujących w Polsce, z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Określa także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony.

Przy tworzeniu księgi pracowało kilkudziesięciu naukowców z różnych ośrodków w Polsce. Całość prac prowadzili i koordynowali Zbigniew Głowaciński, z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, i Janusz Nowacki, z Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Publikacja ukazała się w 2004 roku.

Wykaz uwzględnionych gatunków

EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka

 1. biegacz Fabrycjusza
 2. cudzich brunatny
 3. dostojka eunomia
 4. gałeczka żeberkowana
 5. gmachówka smolista
 6. górówka pronoe
 7. gruboudka Ahrensa
 8. gryziel stepowy
 9. iglica mała
 10. jelonek rogacz
 11. kolcoszyjek sprężykowy
 12. konarek tajgowy
 13. kraśnik smugowiec
 14. kwietnica Fiebera
 15. łada Jelskiego
 16. miedziopierś górska
 17. mszarnik jutta
 18. modliszka zwyczajna
 19. modraszek arion
 20. modraszek eroides
 21. modraszek orion
 22. mrówka uralska
 23. mrówkolew południowy
 24. mrówkolew wydmowy
 25. nadobnica alpejska
 26. nadobnik włoski
 27. namrówka Ravoux’a
 28. namułek pospolity
 29. nawodnik ozdobny
 30. niedźwiedziówka dwórka
 31. opiętek białowieski
 32. osadnik wielkooki
 33. ozdobnica Forsslunda
 34. pasterek blady
 35. piechotek leśny
 36. poczwarówka zwężona
 37. podrywek szerokogrzbiety
 38. pokątnik złowieszczek
 39. ponurek Schneidera
 40. poskocz krasny
 41. przeplatka aurinia
 42. pysznik dębowiec
 43. ryżak austriacki
 44. rzemlik kropkowany
 45. skójka gruboskorupowa
 46. Stepówka nadnidziańska
 47. strojniś nadobny
 48. strzępotek hero
 49. szczeżuja spłaszczona
 50. szczeżuja wielka
 51. szklarka podziemna
 52. szlaczkoń torfowiec
 53. ślimak żeberkowany
 54. świdrzyk siedmiogrodzki
 55. świerszczyk szary
 56. witalnik węgliniak
 57. wysmuklica białoskrzydła
 58. wysmuklica przerwana
 59. wysmuklica żałobna
 60. wysmuklica żółtonoga
 61. wyżłobik dębowiec
 62. zaciętka
 63. zaciosek Heyera
 64. zagłębek bruzdkoany
 65. złotook
 66. żwin polluks
 67. Aedia funesta
 68. Ametropus fragilis
 69. Brachymyia floccosa
 70. Carabus clatratus
 71. Criorhina pachymera
 72. Dermestoides sanguinicollis
 73. Hagenella clathrata
 74. Heterocapillus tigripes
 75. Gyraulus acronicus
 76. Neobisium polonicum
 77. Nothorhina punctata
 78. Phasia aurigera
 79. Polistichus connexus
 80. Siro carpathicus

źródło: materiały prasowe
Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Polska czerwona księga zwierząt, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce, autorzy, licencja CC BY SA 3.0

Zagrożenia ekologiczne – dodatkowe informacje:

definicje, teorie, hipotezy, zjawiska:
antropocen, biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji (biocapacity), granice planetarne, hipoteza wypadających nitów (rivet popping), katastrofy i klęski ekologiczne, katastrofy ekologiczne na świecie, klęski żywiołowe, masowe wymieranie, plastisfera (plastisphere), przeludnienie planet, syndrom przesuwającego sią punktu odniesienia, szóste masowe wymieranie (szósta katastrofa), tragedia wspólnego pastwiska, utrata bioróżnorodności, zjawisko przedniej szyby

degradacja środowiska:
akwakultura, betonoza (betonowanie miast), choroby odzwierzęce, melioracja, niszczenie siedlisk, przełownie, przyłów, spadek liczebności owadów, turystyka masowa, wylesianie (deforestacja), wypalanie traw

ozon i ozonosfera (warstwa ozonowa):
dziura ozonowa, freon (CFC)

zanieczyszczenie środowiska:
bisfenol A (BPA), eutrofizacja, farmaceutyki, handel emisjami zanieczyszczeń, kwaśny deszcz, mikroplastik, nanoplastik, neonikotynoidy, odpady niebezpieczne, pestycydy, polichlorowane bifenyle (PCB), przeżyźnienie zbiorników wodnych, sieci widma, sinice, składowiska odpadów (wysypiska śmieci), smog, sztuczne ognie (fajerwerki, petardy), tworzywa sztuczne (plastik), Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie wody

zmiany klimatu (kryzys klimatyczny):
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, kryzys wodny, miejska wyspa ciepła (MWC), migracje gatunków, nawałnice, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, podtopienie, powódź, pożar lasu, przyducha, pustynnienie, rozszerzalność cieplna wody susza, topnienie lodowców i lądolodów górskich, trąba powietrzna, upał

Czerwona księga gatunków zagrożonych, Czerwona Lista IUCN (The IUCN Red List):
gatunek wymarły (extinct EX), gatunek wymarły na wolności (extinct in the wild EW), gatunek krytycznie zagrożony (critically endangered CR), gatunek zagrożony (endangered EN), gatunek narażony gatunek wysokiego ryzyka (vulnerable VU), gatunek bliski zagrożenia (near threatened NT), gatunek najmniejszej troski (least concern LC)
Polska czerwona księga roślin, Polska czerwona księga zwierząt
gatunek inwazyjny (inwazyjny gatunek obcy IGO)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top