Redakcja bloga

Jeżeli chcesz skontaktować się z redakcją portalu Włącz oszczędzanie w sprawie współpracy, patronatu medialnego, reklamy, wysłać newsa, prasówkę lub chcesz podzielić się tematem związanym z ekologią czy ochroną środowiska, pisz na adres:
informacje@wlaczoszczedzanie.pl
tel. 600257210

Dane do korespondencji:
Łukasz Pająk
os. Słoneczne 14
31-958 Kraków
NIP 6782852469

Wysyłając wiadomość podajesz swoje dane, które administrator strony będzie przetwarzać w celu prowadzenia z tobą korespondencji na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Scroll to Top