Redakcja bloga

Jeżeli chcesz skontaktować się z redakcją bloga w sprawie współpracy, patronu medialnego, wysłać newsa, prasówkę lub chcesz podzielić się tematem związanym z ekologią czy ochroną środowiska, to pisz na adres:
wlaczoszczedzanie@gmail.com

Redaktor naczelny

Jeżeli chcesz skontaktować się z redaktorem naczelnym to pisz na adres:
Łukasz Pająk mrlukaspajak@gmail.com
lub dzwoń tel: 600257210

Dane do korespondencji

Dane wysyłkowe, do korespondencji:
Łukasz Pająk
os. Słoneczne 14
31-958 Kraków
NIP 678-285-24-69

Reklama

Jeżeli jesteś zainteresowany reklamą lub inną formą współpracy to pisz na adres:
mrlukaspajak@gmail.com lub dzwoń tel: 600257210