Włącz oszczędzanie to portal o oszczędzaniu, ekologii i ochronie środowiska. Praktyczny poradnik który pomaga w codziennych wyborach, podpowiada jak oszczędzać i żyć w sposób przyjazny przyrodzie. Portal z którego można korzystać w codziennym życiu, domu, pracy, podróży, czy na zakupach.

Aktualne wiadomości i porady zamieszczane na stronie mają przekonać każdego komu zależy na ochronie NASZEJ Błękitnej Planety, że warto żyć świadomie, rozważnie i uważnie. Brać odpowiedzialność za swoje życie i wybory.

Oszczędzanie wody i prądu nie jest ani trudne, ani uciążliwe. Ma nie tylko pozytywny wpływ na otaczające nas środowisko, ale również na zawartość naszego portfela. Wystarczy wprowadzić w życie kilka ekologicznych nawyków i nie chodzi tu o zmuszanie się do funkcjonowania w ciemnościach czy ograniczenie higieny, ale o zwyczajne i rozsądne gospodarowanie.

Ekologiczne podejście do życia powinno być częścią naszej codzienności, a nie przykrym obowiązkiem, który uprzykrza nam życie.

To oszczędzanie jest bardziej eko niż konsumowanie! Oszczędzanie to kolejny krok w stronę bardziej ekologicznego życia i lepszej kontroli nad własnymi rachunkami.

Każda, nawet najmniejsza zmiana w naszym codziennym życiu ma znaczenie dla życia na naszej błękitnej planecie.

Zapraszam do poznania co portal Włącz oszczędzanie ma do zaoferowania, oraz do polubienia profilu strony na Facebooku, gdzie zamieszczane są dodatkowo informacje z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Fanpage portalu ma obecnie ponad 34 tysiące użytkowników.

Każdy z nas ma swój wpływ, może małymi krokami zmieniać rzeczywistość i polepszać stan planety.

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas.

Nie czekaj do jutra,
los Ziemi jest w naszych (Twoich) rękach!
Już dziś Włącz oszczędzanie
na własną, domową miarę!

Poprzez prowadzenie portalu dziele się z WAMI pozytywną energią i przekonaniem, że każda, choćby najmniejsza NASZA codzienna decyzja ma znaczenie.

Łukasz Pająk – autor portalu Włącz oszczędzanie

Błękitna Planeta Ziemia

Ziemia! Błękitna perła w przestrzeni, cudowny ale wrażliwy świat!

Skalna kula którą zamieszkujemy, jest zlepkiem kosmicznego pyłu krążącego wokół Słońca. Nasz glob pod swoją skorupą jest ciekły, rozgrzany do białości. Na tym ciekłym podłożu przesuwają się kontynenty i poszerzają dna oceanów. Pomiędzy powierzchnią Ziemi a kosmiczną próżnią mieści się cudowny, wrażliwy świat nazwany BIOSFERĄ.

Bez liczącej 4 i pół miliarda lat Matki Ziemi nie moglibyśmy istnieć. Urodziliśmy się na jej powierzchni i tu spędzamy całe swoje życie. Im dłużej badamy przestrzeń kosmiczną i system słoneczny, tym wyraźniej stwierdzamy niezwykłość NASZEGO świata.

NASZA Błękitna, Żywa Planeta, znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli człowiek, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie. Powoli zbliżamy się do globalnej katastrofy ekologicznej.

Globalna temperatura przez okres prawie 10 tys. lat nie wahała się o więcej niż plus minus jeden stopień Celsjusza. Teraz spalane przez nas paliw kopalnych, niszczenie przyrody, nasze podejście do zasobów Ziemi uwalniają dwutlenek węgla do atmosfery w niespotykanym tempie i na niespotykaną skalę.

Stabilność klimatu, na której wszyscy polegaliśmy, drży w posadach. Dziś ci, którzy zrobili najmniej, aby wywołać kryzys klimatyczny, są nim najbardziej dotknięci. Ostatecznie wszyscy odczujemy jego skutki, a niektóre z nich są teraz nieuniknione.

Jedno wiemy.
Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi.
Wszystko jest ze sobą złączone jak krew, co wiąże jedną rodzinę.
Co się przydarza Ziemi, przydarza się także synom tej Ziemi.
To nie człowiek przędzie tkaninę życia, on jest w niej tylko małą nitką.
Cokolwiek uczyni tkaninie, uczyni samemu sobie.

Wódz Seattle
Antropocen czyli epoka człowieka

Doprowadziliśmy naszą planetę na skraj wytrzymałości

Obecnie żyjemy w Antropocenie, nowej epoce historii Ziemi zdominowanej przez człowieka, a nie przez aktywność geologiczną. Jeżeli szybko nie podejmiemy zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska i bioróżnorodności, doprowadzimy do destabilizacji życia na NASZEJ planecie. Do momentu którego nikt z nas nie chciałby być świadkiem.

Zwyczajne ludzkie życie przynosi naturze większą szkodę niż jeden wilki atomowy wybuch.

Martin Cruz Smith, pisarz amerykański

Według danych Banku Światowego w ciągu ostatnich 50 lat:

 • globalny PKB wzrósł o 330%
 • wolumen światowego handlu zwiększył się o 960%
 • liczba ludzi żyjących na Ziemi podwoiła się
 • populacja dzikich zwierząt spadła o 50%
 • populacji kręgowców zmalała o 60%
 • emisja gazów cieplarnianych wzrosła o 94%
 • ilość wykorzystywanej energii w przeliczeniu na osobę zwiększyła się o 44%

Zgodnie z prognozami ONZ, jeżeli światowa populacja wzrośnie do 9,6 mld ludzi w 2050 roku, ludzkość będzie potrzebować zasobów naturalnych trzykrotnie przekraczających obecne zasoby planety!

Pogłębiającym się problemem staje się kryzys klimatyczny. Jak pokazuje ostatni raport IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu), średnia globalna temperatura jest obecnie wyższa o 1°C od poziomu przedindustrialnego. Jeśli emisje gazów cieplarnianych nie zostaną szybko zahamowana, to dynamika wzrostu globalnej temperatury przekroczy bezpieczny próg 1,5°C już w 2040 roku, co grozi katastrofą klimatyczną na niespotykaną dotąd skalę.

Jeżeli przekroczymy punkty krytyczne zmian klimatu, na reakcję będzie za późno. Staniemy się biernymi obserwatorami wydarzeń, które wcześniej sami sprowokowaliśmy.

Żyjemy w epoce fake newsów i post prawdy. W epoce ekościemy, kampanii dezinformacyjnych sponsorowanych przez trucicieli i sprawców katastrof ekologicznych. Nauka przechodzi kryzys, jeśli chodzi o publikowanie nierzetelnych badań i niesprawdzonych informacji.

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne – nawałnice, huragany, trąby powietrzne, fale gorąca, pożary, susze, powodzie, zakwaszanie oceanów, postępująca utrata kriosfery – stały lub stają się faktem. Prowadzą, do ograniczonych możliwości produkcji żywności, konfliktów o wodę, wojen, masowych migracji, coraz dotkliwszych skutków zdrowotnych.

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi

Oddalamy się od świata przyrody – wyciskamy planetę jak cytrynę

Wpływ Homo Sapiens jest coraz bardziej widoczny na Ziemi, a niszczycielska działalność człowieka zachwiała podstawami świata przyrody. Doprowadzamy NASZĄ planetę na skraj przepaści. Ślepo, powoli, nieubłagalnie, zmierzamy ku katastrofie.

Mamy zdolność do eksterminacji życia na globalną skalę. Zanika bioróżnorodność, znikają całe siedliska i ekosystemy. Nie zostawiamy przestrzeni dla innych gatunków, doprowadzamy do szóstego masowego wymierania zwierząt.

Syndrom przesuwającego się punkt odniesienia zakłóca sposób w jaki postrzegamy przyrodę. Nie pamiętamy, że kilkanaście / kilkadziesiąt / kilkaset lat temu, w naszej okolicy istniały rozległe, zielone tereny, powietrze wypełniał zapach kwiatów, świergot ptaków i brzęczenie owadów. Lasy zwierzyna, a rzeki, jeziora i oceany były pełne ryb.

Zadeptujemy i niszczymy Matkę Ziemię

Nic nas nie ogranicza i nie powstrzymuje. Traktujemy Ziemię jak NASZĄ własność.

Niekorzystne zmiany dzieją się na naszych oczach. Bogactwa naturalne które Ziemia oferowała za darmo znikają. Jeżeli czegoś nie zrobimy, doświadczymy zagrożeń poważniejszych niż obecne, a życie kolejnych pokoleń ulegnie całkowicie zmianie.

Pamiętajmy! Nie znamy innego życia, jesteśmy sami we wszechświecie! Kiedy dojdzie do globalnej katastrofy ekologicznej ludzkość nie będzie miała Planety B.

Wszystko jest ze sobą połączone los Ziemi i los ludzkości

Jesteśmy częścią przyrody, połączeni z nią pępowiną której nigdy nie odetniemy. Wyłoniliśmy się z przyrody i ciągle w niej tkwimy. Chronić przyrodę skutecznie oznacza chronić ją wraz z człowiekiem, nie zaś bez niego lub wbrew człowiekowi.

Błędem jest stosowanie podziału: MY i PRZYRODA, że coś robimy dla SIEBIE, a coś dla PRZYRODY.

Każdy człowiek ma wpływ na Ziemię która jest domem dla nas i innych zwierząt. Wszyscy żyjemy na Ziemi która jest systemem naczyń połączonych i mamy wpływ bezpośredni i pośredni na siebie nawzajem: zwierzęta rośliny, ludzi.

Zmiany środowiska naturalnego uświadamiają nam, że nie chodzi o jeden ekosystem, chodzi o całą biosferę. Korzystamy z dóbr biosfery, które działają w skomplikowanych procesach współzależności, tego co żywe, z tym co martwe. Razem z miliardami organizmów współtworzymy warunki do życia.

Natura jest kluczowym sojusznikiem w walce o czystą i funkcjonującą w zrównoważony sposób Błękitną Planetę. Za każdym razem, gdy odtwarzamy środowisko naturalne pomagamy przywrócić równowagę na naszej planecie.

Mamy tylko jedną Ziemię, nie mamy planety B

Wspólnie mamy planetę do uratowania

To już ostatni dzwonek, by zmienić swoje nawyki. Musimy działać zarówno na małą jak i wielką skalę.

W walkę o czyste środowisko angażuje się coraz więcej znanych na całym świecie osób – aktorzy, celebryci, biznesmeni: Leonardo diCaprio, Jane Fonda, Cate Blanchett, Bill Gates. Im jest łatwiej bo mają pieniądze, wpływy.

Kilka lat temu zadawałem sobie pytanie: W jaki sposób JA mogę pomóc PLANECIE?

Nie jestem politykiem, influencerem, aktorem, osobą o dużych możliwościach finansowych, czy mocy opiniotwórczej. Zdecydowałem się jednak na podjęcie konkretnych działań.

Tak właśnie powstała inicjatywa edukacyjna związana z prowadzeniem portalu. Portalu który ma uświadamiać, co zrobiliśmy z NASZĄ Błękitną Planetą.

Dla dobra ZIEMI działam! Chce zmieniać NASZE postępowanie!

W dobie post prawdy staram się dostarczać aktualne informacje, szerzyć wartościową wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Wyjaśniać co oznaczają poszczególne pojęcia i zagadnienia ekologiczne.

Daje czytelnikom więcej świadomości i otwieram oczy na nowe rzeczy, zagadnienia, zachowania. Pokazuje wielotorowość, różnorodność i użytkowość przyrody. Uważam, że dzięki mojej pracy ludzie lepiej rozumieją świat który nas otacza.

Słucham, czytam, publikuje wypowiedzi ekspertów, naukowców, innowatorów i wizjonerów. Doradzam jak oszczędzać energię, wodę, a przez to pieniądze i środowisko, dokonywać świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Jak odczytywać znaki ekologiczne, etykiety energetyczne, kupować i użytkować energooszczędne urządzenia, jak wybudować i prowadzić dom ekologiczny.

Zamieszczane przeze mnie eko porady można śmiało wykorzystywać każdego dnia, w codziennych czynnościach, w życiu prywatnym i firmowym. Mogą być źródłem prawdziwej inspiracji.

Metoda małych kroczków

Spotkałem się z opiniami, że to co robię NIE MA SENSU! Że są to mało istotne działania. Uważam zupełnie inaczej!

Wierzę, że mam moc czynienia zmian, podążam odpowiednią drogą, a pojedyncze decyzje robią (czynią) wielką różnicę.

Każde działanie zaczyna się od pierwszego kroku!
Każda, nawet najmniejsza zmiana w naszym codziennym życiu, ma znaczenie dla życia na NASZEJ Ziemi!
Każdy z nas ma swój mały, ale realny wpływ na środowisko!
Każdy może zmieniać rzeczywistość i polepszać stan planety!

Zmiany można wprowadzać małymi krokami, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Oczywiście czym szybciej tym lepiej.

Ważne jest żeby jak największa liczba osób zyskała ekologiczną świadomość!
Że BYCIE EKO nie wymaga ogromnego wysiłku i zaangażowania!
Że trzeba podjąć decyzję o ruszeniu z miejsca!
Dawać dobry przykład rodzinie, przyjaciołom!
Zacząć działać już dziś, by zmiana stylu życia przysłużyła się światu i środowisku.


Celem niech stanie się
poszanowanie matki natury
i ochrona Błękitnej Planety

Jeśli działając osobno, jesteśmy wystarczająco potężni, aby zdestabilizować naszą planetę, z pewnością pracując razem mamy dość mocy, aby ją uratować. W swoim życiu byłem świadkiem przerażającej degradacji natury. Wy za waszego życia możecie – i powinniście – być świadkami cudownego powrotu planety do zdrowia.

sir David Attenborough

Co udało mi się już zrobić, osiągnąć?

Co udało mi się już zrobić, osiągnąć? - Włącz oszczędzanie

Od początku działania portalu Włącz oszczędzanie dzielę się (z WAMI czytelnikami) wiedzą zupełnie za darmo. Zamiast poświęcać wiele godzin na szukanie informacji strona wlaczoszczedzanie.pl pozwala uporządkować, przyspieszyć proces poznania danych zagadnień i pojęć ekologicznych.

Tworzę największą w polskim internecie encyklopedię ekologiczną – bazę haseł ekologicznych, które odpowiadają na podstawowe pytania związane z ekologią, ochroną środowiska i zagrożeniami ekologicznymi (333 haseł ekologicznych – stan na 13.10.2022).

Tworzę unikalne, rozbudowane i merytoryczne treści. Publikuje tematycznie powiązane ze sobą grupy artykułów, linkując do informacji, które traktuje jako kluczowe, najbardziej wartościowe:

Uruchomiłem dział aktualności, gdzie codziennie dodaje nowe eko wiadomości (2663 artykułów – stan na 08.09.2022).

Doprowadziłem wiele haseł ekologicznych zamieszczonych na stronach portalu do pierwszych wyników wyszukiwania Google.

Stworzyłem i wciąż aktualizuje pierwsze w polskim internecie zestawienia i przeglądy:

Zajmuje się technicznymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem strony www:

 • zaprojektowałem i wykonałem stronę portalu wlaczoszczedzanie.pl
 • codziennie dbam o aktualną wersję CMS-a, przyjazny charakter, wygodną, przejrzystą strukturę i responsywność strony internetowej
 • wykonuje prace z zakresu obowiązków administratora strony, domeny i hostingu
 • dostosowuje witrynę do wytycznych Google
 • wciąż rozbudowuje i ulepszam zaplecze portalu
 • optymalizuje stronę pod kątem prędkości działania i ładowania
 • przygotowuje zdjęcia i grafiki

Współpraca prasowa i patronat medialny

Treści zawarte w artykułach z działu nowości i encyklopedii ekologicznej wykorzystywane są:

 • przez portale internetowe, lokalne, branżowe, ekologiczne i edukacyjne
 • magazyny studenckie
 • w pracach naukowych
 • na forach dyskusyjnych
 • w prasie codziennej, radiu i telewizji

Nawiązałem współpracę:

 • z agencjami prasowymi: Newseria, Newseria Biznes, Newseria Innowacje, Newseria Lifestyle, Nauka w Polsce, Serwis Zdrowie, Kurier PAP
 • pracownią badań opinii publicznej SW Research 

Portal Włącz oszczędzanie jest patronem medialnym wydarzeń ekologicznych, stowarzyszeń, fundacji i organizacji ekologicznych:

 • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego OSBN
 • Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych Pta.com
 • Green Energy Congress
 • Warsaw EcoTech Expo
 • Targi Bio Eko Natura
 • Ekotyki – Targi kosmetyków naturalnych
 • PV GigaCon
 • Targi NATURA 2021 zdrowie i uroda
 • W klimacie zmian

Przegląd wybranych publikacji ekologicznych:

Marcel Warda, Michał Deląg, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Greenwashing na przykładzie Dieselgate (Greenwashing, czyli ekościema i zielone kłamstwo)

Rafał Baum, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Antropocen jako wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego (Antropocen czyli nowa epoka w historii Ziemi)

Monika Michejdová, Filozoficka Fakulta Univerzity, Palackeho v Olomouci Katedra Slavistiky, Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny (Ekojazda – Eco-driving – podstawowe zasady jazdy ekonomicznej)

Prof. dr hab. Sztangret I, University of Economics in Katowice, International Scientific Journals of Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Knowledge Management in the Sector of Waste Disposal Enterprises (Oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny)

Katastrofa ekologiczna na Krymie, kierunekchemia.pl (Na Krymie doszło do katastrofy ekologicznej. Władze przez dwa tygodnie nie przyznawały się do tego faktu

Ryszard Machał, Dobry czas na instalowanie urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, Małopolski Informator Rolniczy Doradca Lipiec/Sierpień 2019 (Odnawialne Źródła Energii)

Judyta Witkiewicz, Oszczędzanie prądu to ratunek dla planety i naszego portfela. Osiem zasad, które warto wprowadzić w życie, gazeta.pl (Energooszczędne oświetlenie)

Judyta Witkiewicz, Segregowanie śmieci nie ma sensu, a woda z kranu jest niezdrowa, czyli największe eko mity, w które nadal wierzymy, gazeta.pl (Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo)

Ukryta prawda o produktach, które codziennie zjadamy. Może was zszokować, fakt.pl, onet.pl (Ślad wodny czyli water footprint)

List partnerów z którymi współpracuje portal wlaczoszczedzanie.pl

dhosting.pl – Hosting Domeny Serwer
O wyborze firmy hostingowej, która obsługuje stronę, domenę, powinny decydować w kolejności: szybkość i koszty związane z obsługą serwera, rejestracji, przedłużania domeny, jakość obsługi klienta, oraz opinie użytkowników. Obecnie portal Włącz oszczędzanie znajduje się na serwerach dhosting.pl. Firma charakteryzuje się wysoką jakością usługi, szybkością działania wsparcia technicznego. Dzięki elastycznemu web hostingowi skończyły się problemy z dostępem do strony i błędy typu 5xx. Portal działa zawsze, niezależnie od liczby odwiedzających!!!

dhosting

Płacę cenę podstawową 240zł (netto) za rok, plus średnio ok 18 zł za miesiąc, w związku z przekroczeniem limitów serwera, związanym z nagłym wzrostem ruchu. Taniej niż u poprzedniego dostawcy hostingu, u którego strona przestawała działać w związku z nadmiernym ruchem.

Newseria – Agencja Informacyjna
Newseria jest multimedialną agencją informacyjną która tworzy depesze dla m.in. stacji radiowych i telewizyjnych, prasy oraz portali internetowych w Polsce i za granicą. Rozmówcami redakcji są najważniejsze osoby w państwie, w tym politycy, prezesi instytucji państwowych i firm – także tych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, analitycy, eksperci rynku oraz przedstawiciele świata kultury. Newseria prowadzi trzy wyspecjalizowane serwisy informacyjne: gospodarczy Newseria Biznes, technologiczny Newseria Innowacje, oraz lifestylowy Newseria Lifestyle.

Newseria
Newseria Biznes
Newseria Biznes
Newseria Innowacje
Newseria Innowacje
Newseria Lifestyle
Newseria Lifestyle

SW Research
Lider i prekursor społecznościowych badań przez Internet w Polsce. Firma oferująca profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze. W swojej działalności SW Research łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych i ścisłych, oraz kompetencje w obszarze technologii informatycznych. Oferta SW Research to komfort pracy z doświadczonymi badaczami, gwarantującymi wysoką jakość wykonywanych badań, przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań informatycznych.

SW Research

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
Poish Green Building Council
jest organizacją wspierającą sektor budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Głównym celem PLGBC jest rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego OSBN
Stowarzyszenie zrzesza profesjonalistów w tym projektantów, wykonawców, producentów, inwestorów oraz pasjonatów budownictwa naturalnego. Głównym celem działalności OSBN jest propagowanie idei budownictwa naturalnego i wartości z nim związanych, stowarzyszenie jest platformą do wymiany doświadczeń i ich wyników.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego OSBN

Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych Pta.com
Stowarzyszenie skupia osoby wrażliwe na los dzikich ptaków – ofiar kolizji z przezroczystymi obiektami, elementami architektury i infrastruktury. Pta.com wspiera inwestorów, właścicieli, zarządców, specjalistów branży architektonicznej i budowlanej w tworzeniu ekologicznego budownictwa przyjaznego ptakom.

PTA.com

Green Energy Congress
Green Energy Congress
to wydarzenie kierowane jest do osób z kadry zarządzającej, managerów, naukowców oraz praktyków, wdrażających proekologiczne rozwiązania w swoich firmach lub planujących takie wdrożenia. Green Energy Congress kierowany jest do wszystkich zainteresowanych zastosowaniem zielonej energii w gospodarce i poprawą sytuacji klimatycznej w Polsce i Europie.

Green Energy Congress

Warsaw EcoTech Expo
Warsaw EcoTech Expo to targ/bloki poświęcone ekologii i ochronie środowiska. Podczas targów poznasz najnowsze trendy ekologiczne, dowiesz się, w jaki sposób możesz wpłynąć na zmiany klimatyczne oraz poznasz opinie światowych ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zakres branżowy targów to m.in.: OZE, gospodarka komunalna, recykling, jakość powietrza, zielone budownictwo i ekomobilność.

Warsaw EcoTech Expo - Międzynarodowe Targi Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Targi Bio Eko Natura
Celem targów Bio Eko Natura jest wsparcie rodzimego biznesu oraz propagowanie proekologicznego i zdrowego stylu życia. Na targach znaleźć będzie można czołowych producentów i dystrybutorów produktów naturalnych z całej Polski. Od zdrowej żywności, przez kosmetyki, tekstylia, biżuterię, zabawki i akcesoria, aż po organiczne środki do produkcji rolnej.

BIOEKO Natura

Ekotyki – Targi kosmetyków naturalnych
Peeling do ciała z prawdziwymi pestkami malin, soczysty tonik do twarzy z aromatycznych ziół. Maseczka jak mus owocowy, krem o konsystencji jogurtu, który przynosi Twojej cerze ukojenie i nie uczula. Na odbywających się cyklicznie targach Ekotyki, można znaleźć najciekawsze, dostępne na polskim rynku marki kosmetyczne, które opierają produkcję na ekologicznych, naturalnych lub wegańskich surowcach.

Ekotyki - Targi Kosmetyków Naturalnych

PV GigaCon
PV GigaCon
to konferencja poświęcona zagadnieniom fotowoltaiki. W trakcie spotkania online uczestnicy rozmawiają o szansach i wyzwaniach stojących przed firmami zajmującymi się tym tematem. Omawiają także jak energia pozyskiwana ze słońca wykorzystywana jest w Polsce, a jak w Europie.

PV GigaCon

Targi NATURA zdrowie i uroda
Targi NATURA
zdrowie i uroda mają na celu pokazanie i promowanie wszelkich przejawów dbania o zdrowie własne i kondycję naszej planety, przy użyciu naturalnych metod, znanych od wieków lecz często już zapomnianych. Znajdzie się więc na targach miejsce dla wszystkich, którzy w szeroko pojętym znaczeniu holistycznie podchodzą do dbania o zdrowie własne jak i innych oraz dążą do przywrócenia równowagi ekologicznej i energetycznej na naszej Ziemi.

Targi NATURA Zdrowie i Uroda

W klimacie zmian
Realizatorami projektu społecznego pod nazwą W klimacie zmian jest dziesięcioosobowa grupa uczniów z kilku warszawskich liceów. Młodzież zaangażowana w sprawy ochrony środowiska, tworzy krótkie filmy edukacyjne, w których porusza istotne problemy dotyczące zmian klimatycznych, ich przyczyn oraz następstw. Celem działań licealistów jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, a szczególnie młodzieży, na temat zagrożeń dla naszej planety oraz zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych.

Bio Green Future – Międzynarodowe Targi Ekologicznego i Zrównoważonego Stylu Życia
Targi Bio Green Future to unikatowy projekt na skalę europejską, który podaża za europejską strategią zielonego ładu i będzie wspierał jej założenia poprzez edukację konsumentów w każdym wieku. Projekt ten powstał w trosce o środowisko i zdrowie wszystkich mieszkańców Ziemi, by uświadamiać społeczeństwo, że eco to nie tylko moda, a konieczność i nasza przyszłość. Poprzez wydarzenie organizatorzy pragną propagować zdrowy styl życia oraz innowacyjne i jednocześnie ekologiczne modele prowadzenia biznesu stosujące zasadę zrównoważonego rozwoju.

Bio Green Future

Earth Day Everyday
Projekt społeczny Earth Day Everyday powstał w ramach olimpiady “Zwolnieni z Teorii”. Stworzyła go grupa licealistów z Elbląga: Mirella Kłosińska (liderka zespołu), Kamila Pater, Laura Wyszomirska oraz Klaudia Banaś. Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Poprzez edukację młodzi ludzie demonstrują, jak niewiele potrzeba aby przyczynić się do poprawy stanu środowiska naszego domu, Ziemi.

Earth Day Everyday

Targi Zero Waste
Celem Targów Zero Waste jest edukacja, promocja oraz upowszechnianie towarów i usług, umożliwiających redukcje wytwarzania odpadów. Targi Zero Waste to całodniowe panele dyskusyjne i wykłady poświęcone tematowi zero waste w domu, pracy i w podróży. Wystawcy, którzy oferują produkty i usługi zaprojektowane tak, by odpadów nie produkować i by wykorzystywać wtórnie to, co mogłoby stać się odpadem. To także całodniowe warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych oraz konkursy z nagrodami zero waste i zbiórka elekroodpadów. To doskonała okazja do poznania prostych rozwiązań, które pomogą zredukować wytwarzanie odpadów od zaraz.

Targi Zero Waste

Wspieraj portal Włącz oszczędzanie na Patronite

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje/zestawienie/artykuł do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top