Oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów oznakowania opakowań z dnia 23 kwietnia 2004 roku oznakowanie opakowań towarów określono ze względu na skład chemiczny opakowania. Wyróżnione zostały opakowania, których składnik znacząco oddziałuje na środowisko. Najważniejsze z nich to

Aluminium – Al

Najczęściej spotykane na puszkach aluminiowych oraz tackach do grilla

Politereftalan etylenu – PET

Najczęściej spotykane opakowania to plastikowe butelki,  naczynia, opakowania kosmetyków, obudowy różnorodnych urządzeń elektronicznych

Polietylen dużej gęstości – PEHD, HDPE 

Opakowania wykorzystujące PEHD to: folie, opakowania, worki na śmieci, rury kanalizacyjne, zbiorniki na wodę deszczową, pojemniki na śmieci

Polichlorek winylu – PVC

Opakowania zawierające PVC to: strzykawki, wykładziny, izolacja kabli

Polietylen małej gęstości – LDPE, PELD

Opakowania z LDPE to: woreczki foliowe, worki na śmieci

Polipropylen – PP

Opakowania z PP: izolacja piankowa, wykładziny, zabawki, artykuły AGD

Polistyren – PS

Opakowania z polistyrenu to: styropian, galanteria, zabawki, pianki