Wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna

Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska dla Polski, Europy i Świata. Przegląd najważniejszych katastrof i klęsk ekologicznych w Polsce i na świecie.

Użyteczne informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Zestawienia, zbiory, przeglądy i podsumowania

Aforyzmy ekologiczne czyli złote myśli, sentencje, maksyma

Aforyzmy ekologiczne
Aforyzmy ekologiczne czyli złote myśli, sentencje, maksyma, o pięknie, unikalności i kruchości otaczającej nas przyrody. Cytaty, wiersze, przysłowia o tematyce ekologicznej, poruszając kwestię ochrony przyrody i środowiska.

Biblioteka ekologa

Biblioteka ekologa
Największe w polskim internecie alfabetyczne zestawienie książek, poradników dla młodzieży i dorosłych czytelników, na tematy związane z ekologią, ochroną środowiska i zagrożeniami ekologicznymi.

Biblioteka młodego ekologa

Biblioteka młodego ekologa
Największe w polskim internecie alfabetyczne zestawienie książek, poradników dla dzieci i młodzieży, na tematy związane z ekologią, ochroną środowiska i zagrożeniami ekologicznymi.

Ekoprognoza czyli prognoza ekologiczna

Ekoprognoza
Prognoza pogody na świecie, pogoda kosmiczna. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeży. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla obszaru Polski, Europy, Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line jakości powietrza.

Encyklopedia ekologiczna

Encyklopedia ekologiczna
Encyklopedia ekologiczna czyli precyzyjnie opracowane kompendium wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i przyrodzie. Zapewnia dostęp do poszukiwanych haseł i przyporządkowanych im informacją. Encyklopedia jest wciąż rozbudowywana i uzupełniana w miarę rozwoju portalu Włącz oszczędzanie.

Hasła ekologiczne

Hasła ekologiczne
Największy w polskim internecie zbiór haseł ekologicznych o ekologii, ochronie środowiska, przyrodzie. Obecnie zbiór liczy 212 pozycji.

Hasztagi (hashtagi) ekologiczne

Hasztagi (hashtagi) ekologiczne
Zestawienie hasztagów ekologicznych do wykorzystania w serwisach społecznościowych, na tematy związane ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, ekozachowaniami, ekonawykami i odnawialnymi źródłami energii.

Kalendarium wydarzeń ekologicznych

Kalendarium wydarzeń ekologicznych
Co? Gdzie? Kiedy? Zobacz kalendarium wydarzeń ekologicznych i już teraz zapisz się na wybrane targi ekologiczne, spotkania, wydarzenia, prelekcje i webinary, organizowane przez różne instytucje, organizacje, fundacje i stowarzyszenia.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Międzynarodowe organizacje ekologiczne

Międzynarodowe organizacje ekologiczne i agencje
Międzynarodowe organizacje zajmujące się ekologią i ochroną dzikiej przyrody. Organizacje odpowiedzialne za zbieranie informacji, monitorowanie i analizowanie zmian klimatu. Instytucje zajmujące się problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów.

Podcasty ekologiczne

Podcasty ekologiczne
Największy w polskim internecie przegląd (zbiór) podcastów na tematy związane m.in. z ekologią, ochroną środowiska i dzikiej przyrody.

Poradniki ekologiczne

Poradniki ekologiczne
Największe w polskim internecie alfabetyczne zestawienie poradników na tematy związane z ekologią i ochroną środowiska.

Nie tęgie głowy

(Nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły
To przegląd najciekawszych, najzabawniejszych i najbardziej kontrowersyjnych wypowiedzi tłumaczących zmiany związane z globalnym ociepleniem, zmianami klimatu, oraz zagrożeniami dla naszej błękitnej planety.

Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny
Kalendarz ekologiczny obejmie wszystkie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, dzikiej przyrody, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego.

Instytucje, ministerstwa, fundusze oraz placówki naukowe

Instytucje, ministerstwa, fundusze oraz placówki naukowe
Urzędy państwowe, instytucje, ministerstwa, fundusze, inspektoraty, agencje oraz placówki naukowe zajmujące się ochroną środowiska naturalnego, poszanowaniem energii i prawami konsumenta.

Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne

Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne
Polskie fundacje, stowarzyszenia ekologiczne zajmujące się edukacją, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska. Związki firm, partie i kluby ekologiczne. Ekologiczne organizacje pożytku publicznego. Koalicje obywatelskie i towarzystwa przyrodnicze.

Blogi, strony i portale ekologiczne

Blogi, strony i portale ekologiczne
Zielone blogi, strony i portale zajmujące się edukacją ekologiczną. Serwisy publikujące informacje o zmianach klimatu, zagrożeniach ekologicznych, OZE, ekologicznym transporcie, zrównoważonym rozwoju. Internetowe wyszukiwarki, encyklopedie, bazy wiedzy.

Polskie start-upy, firmy, pomysły i technologie ekologiczne

Polskie start-upy, firmy, pomysły i technologie ekologiczne
Innowacyjne pomysły na biznes związany z ekologią, ochroną środowiska i przyrodą, które mają szansę podbić świat, zrewolucjonizować rynek i uczynić Polskę nową doliną, nie tyle krzemową, co zieloną

Kampanie ekologiczne

Zbiór polskich i światowych kampanii ekologicznych
Przegląd kampanii ekologicznych, projektów społecznych i akcji edukacyjnych, które mają na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Programy aktywnej edukacji ekologicznej.

Filmoteka ekologa

Filmoteka ekologa
Filmy przyrodnicze i ekologiczne, animacje o tematyce związanej z zanieczyszczeniem środowiska. Filmy dokumentalne o katastrofach i klęskach ekologicznych, zmianach klimatu, lokalnych i globalnych zagrożeniach ekologicznych.

Hasła powiązane tematycznie

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Świadomy konsument – dodatkowe informacje:
cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), dieta roślinna, dyrektywa Omnibus, dyrektywa Single-Use Plastics, etykiety energetyczne, greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), ekonomia subskrypcji, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), odpowiedzialna konsumpcja, pakiet odpadowy, produkty bio, produkty ekologiczne (eko), recykling, rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP), ekonomia współdzielenia (sharing economy), system kaucyjny, transport ekologiczny, turystyka ekologiczna, upcykling, uwalnianie książek (bookcrosing), zdrowa żywność, zrównoważone rybołówstwo, żywność drukowana, żywność ekologiczna

ślad ekologiczny (ecologicla footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint),

Jak każdego dnia dbać o środowisko naturalne:
na wakacjach, w podróży
oszczędzanie prądu, oszczędzanie wody
energooszczędne ogrzewanie, energooszczędne urządzenia
segregacja odpadów
znaki i oznaczenia ekologiczne

Ekologiczny styl życia:
freganizm, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), Less Waste, Recycle (Utylizuj, Recyklinguj, Oddaj do odzysku), Reduce (Unikaj), Refuse (Odmawiaj), Reuse (Użyj ponownie), Rot (kompostuj), Slow fashion, Slow life, weganizm, wegetarianizm, zasada 3R, zasada 5R, zasada 8R, Zero Waste

Śmieci i odpady – dodatkowe informacje:
cykl życia produktu, dzikie wysypiska, Dyrektywa Unii Europejskiej Single Use Plastic, ekoprojektowanie, elektroodpady, gospodarka odpadami, greenwashing, Hierarchia postępowania z odpadami (Waste hierarchy), kompost, kompostowanie, Less Waste, mikroplastik, opakowania ekologiczne, oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny, overpacking (nadmier opakowania) papier, Plastisfera (Plastisphere), recykler, recykling odpadów, recyklomaty, Rot (Kompostuj), Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP), segregacja odpadów, selektywna zbiórka odpadów, spalarnie odpadów, Sprzątanie świata, szkło, tworzywa sztuczne (plastik), świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja, upcykling odpadów, utylizacja odpadów, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wysypiska śmieci (składowiska odpadów), zakład termicznego przetwarzania odpadów, zanieczyszczenie środowiska, Zasada 3R, Zasada 5R, Zasada 8R, Zero Waste, znaki ekologiczne, znaki ekologiczne dla opakowań

Znaki i oznaczenia ekologiczne – dodatkowe informacje:
Bezpieczny dla ozonu – pozbawiony FCKW, Buy Smart+, certyfikaty produktów sprawiedliwego handlu, Certyfikowany Kosmetyk Naturalny EKO, certyfikaty ekoturystyki, Demeter, Do ponownego wykorzystania (możliwość ponownego wykorzystania), ECO Control, ECO GarantieEKO ITB, EMAS, Ekoland, Energy star, EU Ecolabel zwany też Stokrotką lub Margerytką, Euroliść (Euroleaf), Fairtrade, Fair Trade Federation, Forest Stewardship Council (FSC), IHTK, MSC, Nadaje się do recyklingu (Pętla Mobiusa), Nie testowane na zwierzętach, Nordycki łabędź (Nordic ecolabel), Opakowanie biodegradowalne, oznaczenia ekologiczne na kosmetykach, środkach do prania i czystości, oznaczenia ekologiczne na materiałach informacyjnych, oznaczenia ekologiczne na wyrobach z drewna, oznaczenia ekologiczne na ubraniach i tekstyliach, oznaczenia produktów ekologicznych, oznaczenia żywności ekologicznej, oznaczenie obowiązkowe CE, oznaczenia opakowań ekologicznych, oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny, PEFC, Rainforest Alliance Certified, SmartWood, RugMark, Sprawiedliwy handel, TCO Certified, V-label, Zielone Płuca Polski, Zielony Punkt, Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego BIO, Znak ekologiczny EKO, znaki ekologiczne na ubraniach i tekstyliach

zobacz również:
greenwashing (ekościema, zielone kłamstwo)

Jak każdego dnia dbać o środowisko naturalne – dodatkowe informacje:
w domu, w ogrodzie, w pracy, na zakupach, w podróży, na wakacjach, w społeczeństwie

Firma ekologiczna – dodatkowe informacje:
biologiczny potencjał Ziemi, cleantech, cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), czynniki ESG, degrowth (postwzrost), dekarbonizacja gospodarki, Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Dzień długu ekologicznego, efektywność energetyczna, ekologiczna dystrybucja, ekonomia subskrypcji, Europejski Zielony Ład, Fit for 55, ekologiczna wysyłka i dostawa towarów, ekoprojektowanie, greentech, gospodarka niskooemisyjna, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), Less waste, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), neutralność klimatyczna (net-zero), normy środowiskowe z serii ISO 14000 14001 26000, opakowanie ekologiczne (zielone opakowanie) (green packaging, sustainable packaging), polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), produkty ekologiczne, Ranking Best Global Green Brands, sharing economy, ślad ekologiczny (ecologicla footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint), transformacja energetyczna, United Nations Environment Programme (UNEP), Zero Waste, zielona gospodarka (green economy), zielone inwestycje, zielona rewolucja, zielona transformacja, zielone miejsca pracy – zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs), zielone certyfikaty dla budynków (BREAM, LEED), zielone technologie, zielone trendy, zielone zarządzanie, Zielony Europejski Ład, zielony marketing – green (eco) marketing, zielony wzrost (green growth), znaki i oznaczenia ekologiczne, zrównoważony rozwój

zobacz również:
odnawialne źródła energii
oszczędzanie energii elektrycznej
oszczędzanie wody

Zielony marketing – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, hasła ekologiczne, hasztagi ekologiczne, odpowiedzialna konsumpcja, świadomy konsument, zielony marketing

Ogród naturalny, ekologiczny – dodatkowe informacje:
drzewa, kompostowanie, łąki kwietne, naturalne środki chemiczne w ogrodzie, owady zapylające, odpady biodegradowalne, permakultura, Rot (Kompostuj)

Odnawialne źródła energii – dodatkowe informacje:
biogaz, biometan, biopaliwo, efektywność energetyczna, energetyka prosumencka, energetyka rozproszona, energia cieplna oceanu, energia geotermalna, energia prądów morskich pływów i falowania, energia słoneczna, energia wiatru, energia wodna, kryzys energetyczny, offshore, prosument, spółdzielnie energetyczne (wspólnoty energetyczne), transformacja energetyczna, wodór, ubóstwo energetyczne, zielona energia, zrównoważona energetyka

zobacz również:
zagrożenia ekologiczne

Transport ekologiczny – dodatkowe informacje:
biopaliwo, carbon offset, carpooling, carsharing, elektromobilność, mikromobilność, etykieta energetyczna dla opon samochodowych, ekojazda – ecodriving (podstawowe zasady jazdy ekonomicznej), ekonomiczna eksploatacja samochodu, kilka prostych sposobów na oszczędzanie paliwa, samochody elektryczne (BEV), samochody zero i niskoemisyjne, smog, strefa Tempo 30, strefa czystego transportu, ślad węglowy (carbon footprint), transport publiczny, turystyka ekologiczna, wykluczenie komunikacyjne, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu

Zagrożenia ekologiczne – dodatkowe informacje:
antropocen, bielenie raf koralowych, biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji (biocapacity), bioróżnorodność, choroby odzwierzęce, czerwona księga gatunków, Dzień Długu Ekologicznego (Ecological Debt Day, Earth Overshoot Day), dziura ozonowa, gatunki inwazyjne, gatunki obce, gatunki zagrożone wyginięciem, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, granice planetarne, katastrofy i klęski ekologiczne, klęski żywiołowe, katastrofy ekologiczne na świecie, miejskie wyspy ciepła, migracje gatunków, mikroplastik, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), nawałnice, neonikotynoidy, ozon, pestycydy, Plastisfera (Plastisphere), podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, podtopienia, powodzie, pożary, przełownie, przeżyźnienie zbiorników wodnych, przyłów, pustynnienie, rozszerzalność cieplna wody, sinice, składowiska odpadów (wysypiska śmieci), smog, susze, syndrom przesuwającego sią punktu odniesienia, szóste masowe wymieranie, topnienie lodowców i lądolodów górskich, tragedia wspólnego pastwiska, trąby powietrzne, turystyka masowa, tworzywa sztuczne (plastik), Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wylesianie (deforestacja), utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie wody, zagrożenia ekologiczne, zakwaszenie oceanów, zmiany klimatu

zobacz również:
błękitna planeta Ziemia, odnawialne źródła energii (OZE)

Zmiany klimatu – dodatkowe informacje:
carbon offset, bielenie raf koralowych, bioróżnorodność, Konferencje Stron COP (Conferences of the Parties), dom ekologiczny, dekarbonizacja, dwutlenek węgla, gazy cieplarniane, handel emisjami CO2, IPCC, miejskie wyspy ciepła, metan, migracje gatunków, neutralność klimatyczna, neutralność węglowa, odnawialne źródła energii, odpowiedzialna konsumpcja, ogród ekologiczny, paliwa kopalne, podtopienia, powodzie, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, FCCC), rekompensata węglowa, susze, sekwestracja CO2, ślad ekologiczny, ślad węglowy, ślad wodny, świadomy konsument, tlen, transport ekologiczny, turystyka ekologiczna, węglowy rezerwuar, zielona energia, zielona infrastruktura, zagrożenia ekologiczne, zakwaszenie oceanów, zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zrównoważony rozwój

Turystyka ekologiczna – dodatkowe informacje:
carbon offset, certyfikaty ekoturystyki, ekoturysta i ekotyrystyka, filozofia Leave No Trace, gatunki zagrożone wyginięciem, kodeks czyli dekalog podróżnika, Konwencja Waszyngtońska CITIES, Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, masowa turystyka, Natura 2000 – obszary ptasie, obszary siedliskowe, obszary chronionego krajobrazu, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, przełowienie, przyłów, rezerwat, ślad węglowy czyli carboon footprint, ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad wodny (water footprint), transport ekologiczny, turystyka ekologiczna, użytki ekologiczne, Wildlife Selfie Code, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje/zestawienie/artykuł do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X