Użyteczne ekolinki i odnośniki do stron ekologicznych

Przydatna wiedza ekologiczna

Użyteczne informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Linki do haseł ekologicznych, świąt i kampanii. Prognoza zanieczyszczenia środowiska dla Polski, Europy i świata. Przegląd najważniejszych katastrof ekologicznych i klęsk w Polsce i na świecie.


Rządowe i pozarządowe instytucje, ministerstwa,fundusze oraz placówki naukowe zajmujące się ochroną środowiska

Instytucje, ministerstwa, fundusze oraz placówki naukowe
Rządowe i pozarządowe instytucje, ministerstwa, fundusze oraz placówki naukowe zajmujące się ochroną środowiska.


Polskie kluby ekologiczne, fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne zajmujące się edukacją, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i dzikiej przyrody

Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne zajmujące się edukacją, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i dzikiej przyrody.


Międzynarodowe organizacje ekologiczne

Międzynarodowe organizacje ekologiczne i agencje
Międzynarodowe organizacje zajmujące się ekologią, ochroną środowiska i dzikiej przyrody. Organizacje odpowiedzialne za zbieranie informacji, monitorowanie i analizowanie zmian klimatu.


Ciekawe strony i portale internetowe o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska

Blogi, strony i portale internetowe
Ciekawe strony i portale internetowe o tematyce związanej z ekologią, ochroną środowiska i zagrożeniami dla naszej błękitnej planety.


Polskie start-upy, firmy, przedsiębiorstwa, pomysły i technologie ekologiczne

Polskie start-upy, firmy, przedsiębiorstwa, pomysły i technologie ekologiczne
Polskie pomysły i technologie ekologiczne które mają szansę podbić świat i zrewolucjonizować rynek. Innowacyjne pomysły na biznes związany z ekologią, ochroną środowiska i przyrodą.


Zbiór polskich i światowych kampanii związanych z ekologią i ochroną środowiska

Zbiór polskich i światowych kampanii ekologicznych
Przegląd kampanii ekologicznych, projektów i programów edukacyjnych, które mają na celu podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.


Encyklopedia ekologiczna

Encyklopedia ekologiczna
Encyklopedia ekologiczna czyli praktyczne i precyzyjnie opracowane kompendium wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i przyrodzie. Zapewnia szybki dostęp do poszukiwanych haseł i przyporządkowanym im informacją.


Hasła ekologiczne, aforyzmy, wiersze, cytaty, złote myśli i sentencje, przysłowia o ekologii, ochronie środowiska, przyrodzie

Hasła ekologiczne, aforyzmy, wiersze, cytaty, złote myśli, sentencje i przysłowia
Największy w polskim internecie zbiór haseł ekologicznych, cytatów, złotych myśli i sentencji, aforyzmów, wierszy i przysłowi o ekologii, ochronie środowiska, przyrodzie.


Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie

Ekoprognoza
Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia środowiska; powietrza, wody, gleby, w Polsce i na świecie. Wyniki on-line pomiarów powietrza dla poszczególnych województw i miast.


Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny
Kalendarz ekologiczny obejmie wszystkie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, dzikiej przyrody, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego. Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt, oraz pomóc zrozumieć problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i zagrożeniami dla naszej planety.


Katastrofy i klęski ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Katastrofy ekologiczne są spowodowane nagłymi lub długotrwałymi, kumulującymi się w czasie zmianami warunków fizycznych i chemicznych siedliska, przekraczającymi granice tolerancji biocenozy. Klęski ekologiczne prowadzą do trwałego uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływając negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, a często i życie ludzi.


Filmoteka ekologa

Filmoteka ekologa
Filmy przyrodnicze i ekologiczne, animacje o tematyce związanej z zanieczyszczeniem środowiska i zagrożeniami dla naszej błękitnej planety

Dodaj komentarz