Przydatna wiedza ekologiczna

Wiedza ekologiczna

Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska dla Polski, Europy i Świata. Przegląd najważniejszych katastrof i klęsk ekologicznych w Polsce i na świecie.

Użyteczne informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Encyklopedia ekologiczna

Encyklopedia ekologiczna
Encyklopedia ekologiczna czyli precyzyjnie opracowane kompendium wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i przyrodzie. Zapewnia dostęp do poszukiwanych haseł i przyporządkowanych im informacją. Encyklopedia jest wciąż rozbudowywana i uzupełniana w miarę rozwoju portalu Włącz oszczędzanie.

Hasła ekologiczne

Hasła ekologiczne, aforyzmy, wiersze, cytaty, złote myśli, sentencje i przysłowia
Największy w polskim internecie zbiór haseł ekologicznych, cytatów, złotych myśli i sentencji, aforyzmów, wierszy i przysłowii o ekologii, ochronie środowiska, przyrodzie.

Hasztagi (hashtagi) ekologiczne

Hasztagi (hashtagi) ekologiczne
Zestawienie hasztagów ekologicznych do wykorzystania w serwisach społecznościowych, na tematy związane ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, ekozachowaniami, ekonawykami i odnawialnymi źródłami energii.

Ekoprognoza

Ekoprognoza
Prognoza pogody na świecie, pogoda kosmiczna. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeż. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla obszaru Polski, Europy, Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line jakości powietrza.

Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny
Kalendarz ekologiczny obejmie wszystkie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, dzikiej przyrody, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego.

Kalendarium wydarzeń ekologicznych

Kalendarium wydarzeń ekologicznych
Co? Gdzie? Kiedy? Zobacz kalendarium wydarzeń ekologicznych i już teraz zapisz się na wybrane targi ekologiczne, spotkania, wydarzenia, prelekcje i webinary, organizowane przez różne instytucje, organizacje, fundacje i stowarzyszenia.

Instytucje, ministerstwa, fundusze oraz placówki naukowe

Instytucje, ministerstwa, fundusze oraz placówki naukowe
Urzędy państwowe, instytucje, ministerstwa, fundusze, inspektoraty, agencje oraz placówki naukowe zajmujące się ochroną środowiska naturalnego, poszanowaniem energii i prawami konsumenta.

Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne

Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne
Polskie fundacje, stowarzyszenia ekologiczne zajmujące się edukacją, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska. Związki firm, partie i kluby ekologiczne. Ekologiczne organizacje pożytku publicznego. Koalicje obywatelskie i towarzystwa przyrodnicze.

Międzynarodowe organizacje ekologiczne

Międzynarodowe organizacje ekologiczne i agencje
Międzynarodowe organizacje zajmujące się ekologią i ochroną dzikiej przyrody. Organizacje odpowiedzialne za zbieranie informacji, monitorowanie i analizowanie zmian klimatu. Instytucje zajmujące się problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów.

Blogi, strony i portale ekologiczne

Blogi, strony i portale ekologiczne
Zielone blogi, strony i portale zajmujące się edukacją ekologiczną. Serwisy publikujące informacje o zmianach klimatu, zagrożeniach ekologicznych, OZE, ekologicznym transporcie, zrównoważonym rozwoju. Internetowe wyszukiwarki, encyklopedie, bazy wiedzy.

Polskie start-upy, firmy, pomysły i technologie ekologiczne

Polskie start-upy, firmy, pomysły i technologie ekologiczne
Innowacyjne pomysły na biznes związany z ekologią, ochroną środowiska i przyrodą, które mają szansę podbić świat, zrewolucjonizować rynek i uczynić Polskę nową doliną, nie tyle krzemową, co zieloną

Kampanie ekologiczne

Zbiór polskich i światowych kampanii ekologicznych
Przegląd kampanii ekologicznych, projektów społecznych i akcji edukacyjnych, które mają na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Programy aktywnej edukacji ekologicznej.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Katastrofa ekologiczna oznacza tak daleko posuniętą destrukcję środowiska, że podjęcie środków zaradczych jest niemożliwe lub nadzwyczaj utrudnione.

Filmoteka ekologa

Filmoteka ekologa
Filmy przyrodnicze i ekologiczne, animacje o tematyce związanej z zanieczyszczeniem środowiska. Filmy dokumentalne o katastrofach i klęskach ekologicznych, zmianach klimatu, lokalnych i globalnych zagrożeniach ekologicznych.

Podcasty ekologiczne

Podcasty ekologiczne
Największy w polskim internecie przegląd (zbiór) podcastów na tematy związane m.in. z ekologią, ochroną środowiska i dzikiej przyrody.

Nie tęgie głowy

(Nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły
Naukowcy są zgodni – ZMIANY KLIMATU STAŁY SIĘ FAKTEM!! Wciąż jednak zdarzają się osoby, które w to wątpią. Przegląd kontrowersyjnych wypowiedzi osobistości, celebrytów i polityków negujących zmiany klimatu, oraz inne zagrożenia ekologiczne.

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument odpowiedzialna konsumpcja

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród ekologiczny

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Turystyka ekologiczna

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X