Przydatna wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna

Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska dla Polski, Europy i Świata. Przegląd najważniejszych katastrof i klęsk ekologicznych w Polsce i na świecie.

Użyteczne informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Encyklopedia ekologiczna

Encyklopedia ekologiczna
Encyklopedia ekologiczna czyli praktyczne i precyzyjnie opracowane kompendium wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i przyrodzie. Zapewnia szybki dostęp do poszukiwanych haseł i przyporządkowanym im informacją. Encyklopedia jest wciąż rozbudowywana i uzupełniana w miarę rozwoju portalu Włącz oszczędzanie.

Hasła ekologiczne, aforyzmy, wiersze, cytaty, złote myśli i sentencje, przysłowia o ekologii, ochronie środowiska, przyrodzie

Hasła ekologiczne, aforyzmy, wiersze, cytaty, złote myśli, sentencje i przysłowia
Największy w polskim internecie zbiór haseł ekologicznych, cytatów, złotych myśli i sentencji, aforyzmów, wierszy i przysłowii o ekologii, ochronie środowiska, przyrodzie.

Hasztagi (hashtagi) ekologiczne

Hasztagi (hashtagi) ekologiczne
Zestawienie hasztagów ekologicznych do wykorzystania w serwisach społecznościowych, na tematy związane ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, ekozachowaniami, ekonawykami i odnawialnymi źródłami energii.

Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie

Ekoprognoza
Prognoza pogody na świecie, pogoda kosmiczna. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeży w związku ze zmianami klimatu. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla obszaru Polski, Europy, Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line jakości powietrza dla poszczególnych polskich miast i województw.

Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny
Kalendarz ekologiczny obejmie wszystkie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, dzikiej przyrody, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego. Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt, oraz pomóc zrozumieć problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i zagrożeniami dla naszej planety.

Kalendarium wydarzeń ekologicznych

Kalendarium wydarzeń ekologicznych
Co? Gdzie? Kiedy? czyli wszystkie naturalne i ekologiczne wydarzenia zebrane w jednym miejscu. Zobacz kalendarium wydarzeń ekologicznych i już teraz zapisz się na wybrane targi ekologiczne, spotkania, wydarzenia, prelekcje i webinary, organizowane przez różne instytucje, organizacje, fundacje i stowarzyszenia.

Rządowe i pozarządowe instytucje, ministerstwa,fundusze oraz placówki naukowe zajmujące się ochroną środowiska

Instytucje, ministerstwa, fundusze oraz placówki naukowe
Rządowe i pozarządowe urzędy państwowe, instytucje, ministerstwa, fundusze, inspektoraty, agencje oraz placówki naukowe zajmujące się ochroną środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, poszanowaniem energii i prawami konsumenta.

Polskie kluby ekologiczne, fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne zajmujące się edukacją, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i dzikiej przyrody

Polskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne
Polskie fundacje, stowarzyszenia ekologiczne zajmujące się edukacją, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i dzikiej przyrody. Związki firm, partie i kluby ekologiczne. Ekologiczne organizacje pożytku publicznego. Koalicje obywatelskie i towarzystwa przyrodnicze.

Międzynarodowe organizacje ekologiczne

Międzynarodowe organizacje ekologiczne i agencje
Międzynarodowe organizacje zajmujące się ekologią, ochroną środowiska i dzikiej przyrody. Organizacje odpowiedzialne za zbieranie informacji, monitorowanie i analizowanie zmian klimatu. Instytucje zajmujące się problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów, oraz tworzeniem instalacji które pomogą w ich usuwaniu.

Ciekawe strony i portale internetowe o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska

Blogi, strony i portale internetowe
Strony internetowe o tematyce związanej z edukacją ekologiczną, ochroną środowiska i zagrożeniami dla naszej planety. Zielone blogi i portale zajmujące się zmianami klimatu i globalnym ociepleniem. Serwisy publikujące informacje o OZE, ekologicznym transporcie, zrównoważonym budownictwie. Internetowe wyszukiwarki, encyklopedie, bazy wiedzy.

Polskie start-upy, firmy, przedsiębiorstwa, pomysły i technologie ekologiczne

Polskie start-upy, firmy, przedsiębiorstwa, pomysły i technologie ekologiczne
Ekologia i ekonomia przeplatają się tworząc innowacyjne produkty. Polskie start-upy, firmy, przedsiębiorstwa, pomysły i technologie ekologiczne które mają szansę podbić świat, zrewolucjonizować rynek i uczynić Polskę nową doliną nie tyle krzemową, co zieloną. Innowacyjne pomysły na biznes związany z ekologią, ochroną środowiska i przyrodą.

Zbiór polskich i światowych kampanii związanych z ekologią i ochroną środowiska

Zbiór polskich i światowych kampanii ekologicznych
Przegląd kampanii ekologicznych, projektów społecznych i akcji edukacyjnych, które mają na celu podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Programy aktywnej edukacji ekologicznej zarówno dla przedszkolaków, dzieci jak i dorosłych mieszkańców Ziemi.

Katastrofy i klęski ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Katastrofy ekologiczne są spowodowane nagłymi lub długotrwałymi, kumulującymi się w czasie zmianami warunków fizycznych i chemicznych siedliska, przekraczającymi granice tolerancji biocenozy. Klęski ekologiczne prowadzą do trwałego uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływając negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, a często i życie ludzi.

Filmoteka ekologa

Filmoteka ekologa
Filmy przyrodnicze i ekologiczne, animacje o tematyce związanej z zanieczyszczeniem środowiska i zagrożeniami dla naszej błękitnej planety. Filmy dokumentalne o katastrofach i klęskach ekologicznych, zmianach klimatu, lokalnych i globalnych zagrożeniach ekologicznych.

(Nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły

(Nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły
Naukowcy są zgodni. Globalne ocieplenie stało się faktem, a za jego główną przyczyną uważa się nadmierną emisję dwutlenku węgla CO2, w dużej mierze wynikającą ze spalania węgla. Jednak wciąż zdarzają się osoby, które wątpią, a wśród nich są osobistości, celebryci i politycy. Przegląd najciekawszych, najzabawniejszych i najbardziej kontrowersyjnych wypowiedzi tłumaczących zmiany klimatyczne, oraz zagrożeniami dla naszej błękitnej planety.

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Przydatna wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska dla Polski, Europy i Świata. Przegląd najważniejszych katastrof i klęsk ekologicznych. Użyteczne informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród naturalny - ekologiczny

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Podstawowe informacje na temat transportu

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Ekoturystyka

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X