Ekokampanie czyli kampanie ekologiczne

Przegląd kampanii ekologicznych, projektów społecznych i akcji edukacyjnych, które mają na celu podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Programy aktywnej edukacji ekologicznej zarówno dla przedszkolaków, dzieci jak i dorosłych mieszkańców Ziemi.

Uwaga! Brak tu Twojej kampanii ekologicznej ulubionego hasztagu? Jesteś autorem/autorką akcji społecznych i edukacyjnych o tematyce ekologicznej? Pisz na adres wlaczoszczedzanie@gmail.com. Aktualizacja zestawienia następuje raz w miesiącu.

Czas czytania: 15 minut

Liczba: 27

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022

Kampanie i inicjatywy ekologiczne, programy edukacyjne, projekty społeczne

Błękitny Patrol WWF

Błękitny Patrol WWF
Działający od 2010 roku Błękitny Patrol WWF pozwala na czynne zaangażowanie społeczności lokalnej w ochronę przyrody. Ponad 200 wolontariuszy, którzy zamieszkują polskie wybrzeże Bałtyku, na co dzień pomaga fokom, morświnom i ptakom morskim, a także innym potrzebującym wsparcia zwierzętom. Wolontariusze propagują wiedzę o ssakach i ptakach bałtyckich poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach, bibliotekach, urzędach, a także w czasie innych wydarzeń organizowanych na całym wybrzeżu.

Earth Day Everyday

Earth Day Everyday
Projekt społeczny “Earth Day Everyday” powstał w ramach olimpiady “Zwolnieni z Teorii”. Stworzyła go grupa licealistów z Elbląga: Mirella Kłosińska (liderka zespołu), Kamila Pater, Laura Wyszomirska oraz Klaudia Banaś. Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Poprzez edukację młodzi ludzie demonstrują, jak niewiele potrzeba aby przyczynić się do poprawy stanu środowiska naszego domu, Ziemi.

Strażnicy Rzek WWF

Strażnicy Rzek WWF
Strażnicy rzek WWF to akcja fundacji pozwalająca zaangażować lokalne społeczności w ochronę ekosystemów. WWF Polska namawia wszystkich chętnych, by zostali reprezentantami swoich lokalnych cieków wodnych. Do głównych zadań strażników będzie należało monitorowanie polskich rzek: obserwacja, interwencje oraz powstrzymywanie szkodliwych zmian. Być rzecznikiem danej rzeki to znaczy wziąć ją w ochronę. Być jej głosem np. w sporze z gminą czy spółką wodną, która chce ją uregulować.

Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów WWF

Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów WWF
Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społecznej odnośnie wpływu codziennych decyzji konsumenckich na różnorodność biologiczną mórz i oceanów poprzez dostarczenie kluczowym podmiotom sektora rybnego (rybacy, przetwórcy, sieci handlowe), a także dziennikarzom, blogerom kulinarnym i kucharzom niezbędnej wiedzy na temat sposobów zaopatrywania w produkty rybne pochodzące z odpowiedzialnych połowów.

Niech Żyją

Niech Żyją
Kampania Niech Żyją ma na celu zaprzestanie polowań na dzikie ptaki oraz ucywilizowanie i większą społeczną kontrolę myślistwa w Polsce. Polowanie na ptaki nie ma współcześnie żadnego uzasadnienia. Typowe argumenty myśliwych mające uzasadniać polowania, nie mają żadnego sensu w przypadku dzikich ptaków.

Ratujmy motyle

Ratujmy motyle
Czy wyobrażasz sobie łąki bez motyli, ogrody bez ich ulotnego piękna? Ich przyszłość jest zagrożona, zdaniem naukowców aż 40% owadów może wkrótce wyginąć, w tym najbardziej zagrożone – motyle i ćmy. Kampania Ratujmy motyle ma na celu pomóc w ochronie jednego z najbardziej zagrożonych gatunków w Polsce i w Europie – czerwończyka fioletka, należącego do rodziny modraszków.

ECO-MIASTO

Eco-Miasto
ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. ECO-MIASTO obejmuje konkurs dla wszystkich małych i dużych miast oraz projekt dla dzieci i młodzieży „Zakręceni w przestrzeni”.

Stop pożarom traw

Stop pożarom traw
Głównym celem kampanii jest edukowanie oraz uświadamianie społeczeństwa, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. W Polsce w 2017 roku odnotowano 125 892 pożarów, wśród których były 38 634 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło ok 30% wszystkich pożarów w Polsce.

Nasze śmieci

Nasze Śmieci
Kampania Ministerstwa Środowiska informująca o tym jak prawidłowo segregować odpady.

Ekoszyk

Ekoszyk
Kampania Ekoszyk promująca zrównoważoną konsumpcję a w szczególności zrównoważone zakupy. Proste przykłady codziennych wyborów i zachowań.

Godzina dla ziemi

Godzina dla ziemi
Godzina dla Ziemi (Earth Hour) to akcja związana z zieloną polityką stworzona przez World Wide Fund for Nature. Ma ona na celu nakłonienie zwykłych ludzi, a także korporacje, do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach. Godzina dla Ziemi kłania ona do refleksji nad zmianami klimatu.

Natura Przemawia - Nature Is Speaking

Natura Przemawia – Nature Is Speaking
Nieożywiona przyroda zdaje się nie posiadać głosu. Można usłyszeć jedynie przejawy jej istnienia, takie jak: szum wody, szelest drzew czy śpiew ptaków. W kampanii „Nature Is Speaking” („Natura przemawia”) pozwolono przemówić naturze, a głosu użyczyli jej znani aktorzy m.in: Julia Roberts, Harrison Ford, Kevin Spacey, Edward Norton, Penélope Cruz , Robert Redford, Joan Chen, Lee Pace, Reese Witherspon, Liam Neeson, Ian Somerhalder, Lupita Nyong.

Portal Dzień Ziemi

Dzień Ziemi
Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym świętem ekologicznym obchodzonym corocznie od 1970 roku. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku.

Gruntownie badamy zanim zamieszkamy

Gruntownie badamy zanim zamieszkamy
Celem kampanii „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy” jest zwrócenie uwagi osób zainteresowanych zakupem mieszkania lub domu na problem zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a także zachęcenie ich do zadawania pytań pośrednikom i deweloperom. Kampania jest oparta o check listę zawierającą pytania, które warto zadać kupując nieruchomość.

Weź oddech

Weź oddech
Weź oddech to program aktywnej edukacji ekologicznej, którego celem jest podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i członków społeczności lokalnych na temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza. Projekt korzysta z różnorodnych form pracy, oferuje ciekawe i ambitne zajęcia przedmiotowe oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne realizowane metodą projektu uczniowskiego.

Otwórz oczy na naturę

Otwórz oczy na naturę
Rocznie do Bałtyku trafia 1,5 tony soczewek kontaktowych. Akcja „Otwórz Oczy Na Naturę” ma zwrócić uwagę na niewłaściwy sposób ich wyrzucania i ograniczyć zatruwanie środowiska przez osoby, które spłukują zużyte soczewki w umywalce lub toalecie. Po spłukaniu dostają się do oczyszczalni ścieków, potem do rzek i mórz. Stamtąd mogą już łatwo trafić do łańcucha pokarmowego ryb i owoców morza, a finalnie wylądować na naszych stołach i w naszym organizmie.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Kubusiowi Przyjaciele Natury
Kubusiowi Przyjaciele Natury to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli. Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

zielona lekcja

Zielona lekcja
Zielonalekcja.pl to portal edukacji ekologicznej który ma być drogowskazem dla tych, którzy chcą żyć w zgodzie z naturą i chronić środowisko naturalne. Zamieszczone tutaj materiały edukacyjne pozwolą nauczycielom w ciekawy sposób przeprowadzić lekcje dotyczące edukacji ekologicznej.

ElectroMobility Poland

ElectroMobility Poland
Utworzenie i działalność ElectroMobility Poland jest częścią Planu Rozwoju Elektromobilności, który ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych. Efektem wdrażania planu z perspektywy miast będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę dostępności i komfortu komunikacji miejskiej.

GreenEvo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii
Jest projektem resortu środowiska i ma promować polską myśli techniczną na świecie w zakresie innowacyjnych technologii środowiskowych. Priorytetem programu jest dostarczanie polskich technologii na rynki

re100

ProjektRE100
Projekt RE100 ma na celu promowanie używania energii odnawialnej. Firmy, które do niego dołączają, zobowiązują się, iż będą dążyły do tego, aby ich działalność była w całości zasilana w ten właśnie sposób.

clean sky

Clean Sky
Europejski programem badawczy w dziedzinie lotnictwa. Celem Clean Sky jest opracowanie przełomowych technologii, które znacznie polepszą poziom ekologiczności sektora transportu lotniczego, dzięki wytworzeniu cichszych i bardziej paliwooszczędnych samolotów i śmigłowców. Celem Clean Sky jest zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa o 30% oraz poziomu emisji CO2 o 40% i NOx o 53%

bociany.pl

Bociany.pl
Projekt bociany.pl polega na prowadzeniu obserwacji bocianów białych, ich gniazd i żerowisk oraz podejmowaniu działań przyczyniających się do zachowania tych ptaków w naszym kraju. Ma on na celu czynną ochronę bociana białego w Polsce, rozbudowę ogólnopolskiej sieci osób i instytucji pomagających bocianom, stałą kontrolę polskiej populacji bociana białego, oraz propagowanie wiedzy o bocianach i idei ochrony tych ptaków.

Krakowski Alarm Smogowy

Krakowski Alarm Smogowy
Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie.Celem inicjatywy jest doprowadzenie jakości powietrza w Krakowie, w perspektywie kilkuletniej, do stanu zgodnego z prawem i bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców Krakowa.

NonHazCity

NonHazCity
Projekt NonHazCity to projekt edukacyjny, którego celem jest zmiana zachowań konsumenckich dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Edukacja w ramach projektu skierowana jest do instytucji miejskich, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Działania podjęte w ramach projektu mają wpłynąć na ograniczenie wprowadzania substancji niebezpiecznych do systemu kanalizacji sanitarnej, a docelowo do wód Morza Bałtyckiego.

W klimacie zmian

W klimacie zmian
Realizatorami projektu społecznego pod nazwą „W klimacie zmian” jest dziesięcioosobowa grupa uczniów z kilku warszawskich liceów. Młodzież zaangażowana w sprawy ochrony środowiska, tworzy krótkie filmy edukacyjne, w których porusza istotne problemy dotyczące zmian klimatycznych, ich przyczyn oraz następstw. Celem działań licealistów jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, a szczególnie młodzieży, na temat zagrożeń dla naszej planety oraz zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych.

PROM

PROM
To przełomowa inicjatywa dzięki, której poznaliśmy w końcu w Polsce rzeczywistą skalę marnowania żywności w Polsce, która wynosi blisko 5 mln ton. Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (w skrócie PROM) to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce, którego celem było zbadanie, ile żywności marnuje się w Polsce w całym łańcuchu produkcji – tzw. „od pola do stołu”.

Darmowe materiały do pobrania

źródło: materiały prasowe

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Scroll to Top