Depositphotos /@ lightsource Recykling czyli „zawracać do obiegu”, jest to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Zasadą działania recyklingu jest ponowne wykorzystanie tych samych materiałów tzw. surowców wtórnych i odpadów technologicznych, do wytworzenia nowych produktów, z uwzględnieniem jak najmniejszych nakładów na ich przetworzenie.

Dzięki temu chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.