Segreguj – odzyskuj – oszczędzaj – racjonalna gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami - wlaczoszczedzanie.pl - Depositphotos / @ Thomaspajot

Od zawsze tam gdzie pojawiał się człowiek pojawiały się też odpady. Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną, a środowisko nie potrafi sobie sama poradzić z ich szybkim usunięciem. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

W 2015 roku zebrano w Polsce w sumie 10 863,5 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowi wzrost o 5,2% w stosunku do roku 2014. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypadało ich średnio 283 kg.

Zebrane odpady trafiają w większości na zorganizowane wysypiska śmieci, ale wciąż istnieje spory problem nielegalnych wysypisk, których w roku 2015 zlikwidowano 14 322.

W przypadku wysypisk legalnych, podlegających kontroli przez różnego rodzaju instytucje, śmieci od podłoża oddziela np. warstwa wytrzymałej folii zabezpieczającej i żużlu, dzięki czemu nie ma niebezpieczeństwa przedostania się groźnych substancji w głąb ziemi.

Nielegalne wysypiska śmieci nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń, przez co szkodliwe substancje trafiają do gleby, a następnie do wód gruntowych.  W dodatku na „dzikie” wysypiska trafiają głównie śmieci nieposegregowane, a więc także te wyjątkowo niebezpieczne dla środowiska, np. baterie, leki czy opakowania po środkach chemicznych.

Niekontrolowane wysypiska np. w lasach to także śmiertelne zagrożenie dla miejscach ptaków i innych zwierząt.

Segregacja odpadów - wlaczoszczedzanie.pl - Depositphotos / @ photkas
segregacja odpadów
Recykling odpadów - wlaczoszczedzanie.pl - Depositphotos /@ lightsource
recykling odpadów
Upcykling odpadów - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ Liesl Marelli / CC BY 2.0
upcykling odpadów