Hierarchia postępowania z odpadami (Waste hierarchy)

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami ustala preferowane priorytety programu z uwzględnieniem zrównoważoności. Aby proces gospodarowania odpadem był uznany za zrównoważony, nie wystarczy zastosowanie rozwiązań technicznych Końca rury, lecz konieczne jest zintegrowane podejście.

Pojęcie Końca rury (End of pipe equipment) oznacza urządzenia służące ochronie środowiska, nie wpływające na proces produkcyjny (produkcja może być prowadzona bez tych urządzeń), lecz redukujące lub eliminujące zanieczyszczenia już po ich wytworzeniu (np. oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów).

Hierarchia postępowania z odpadami (Waste hierarchy)

To sposób postępowania wykorzystywany w ocenie procesów chroniących środowisko z uwzględnieniem zużycia zasobów i energii, który szereguje procesy te od działań najkorzystniejszych do najmniej korzystnych.
Hierarchia postępowania z odpadami pozwala zmniejszyć obciążenie środowiska naturalnego oraz optymalnie wykorzystać cenne surowce zawarte w odpadach.

Czas czytania: 4 minuty

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2022

Podstawowe informacje

Hierarchia gospodarowania odpadami wskazuje preferowaną kolejność działań mających na celu efektywne zarządzanie odpadami i ich redukcję. Jest zwykle przedstawiana schematycznie w formie piramidy.

Hierarchia ujmuje przechodzenie substancji, mieszaniny lub wyrobu przez kolejne etapy gospodarowania odpadami i reprezentuje ostatnią część cyklu życia każdego produktu.

Celem hierarchii postępowania z odpadami jest osiągnięcie maksymalnych praktycznych korzyści z produktów i wytworzenie minimalnej ilości odpadów.

Właściwe stosowanie hierarchii postępowania z odpadami prowadzi do osiągnięcia szeregu korzyści. Może pomóc zapobiegać emisjom gazów cieplarnianych, zmniejszać zanieczyszczenie środowiska, oszczędzać energię, oszczędzać zasoby, tworzyć zielone miejsca pracy i stymulować rozwój zielonych technologii.

Z

Hierarchia postępowania z odpadami
Wikipedia / @ Drstuey / CC BY SA 3.0 / Hierarchia postępowania z odpadami

Hierarchia postępowania z odpadami w Unii Europejskiej

Europejska hierarchia postępowania z odpadami odnosi się do 5 poziomów gospodarowania odpadami, wprowadzona została do porządku prawnego poprzez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, która określa je w artykule 4.

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów europejska hierarchia odpadów jest prawnie wiążąca, z wyjątkiem przypadków, które mogą wymagać odejścia od hierarchii określonych strumieni odpadów. Powinno to być uzasadnione na podstawie myślenia opartego na cyklu życia.

Kolejność działań uszeregowana od procesu najbardziej pożądanego do najmniej korzystnego:

Zapobieganie

Zapobieganie i ograniczanie wytwarzania odpadów.

Ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia

Nadanie produktom drugiego życia, zanim staną się odpadami.

Recykling

Każda operacja odzysku, w ramach której materiały odpadowe są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, zarówno do celów pierwotnych, jak i innych zastosowań. Obejmuje to kompostowanie, a nie obejmuje spalania.

zobacz:
Rot (Kompostuj)

Odzysk

Odzyskanie energii z odpadów, o ile i tylko w takim zakresie, w jakim są to najbardziej ekologiczne z dostępnych metod.

Unieszkodliwianie

Procesy usuwania odpadów, takie jak składowanie, spalanie, piroliza, zgazowanie i inne ostateczne rozwiązania.

Rozwinięta wersja schematu hierarchii postępowania z odpadami
Wikipedia / @ Jmarchn / CC BY SA 3.0 / Rozwinięta wersja schematu hierarchii postępowania z odpadami

Hierarchia Zero Waste vs. Hierarchia postępowania z odpadami

Zero Waste to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska.

Hierarchia Zero Waste to zestaw procesów, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego ze znacznie szerszej perspektywy, niż hierarchia postępowania z odpadami. Reguły Zero Waste komunikują, że nacisk należy położyć na zasoboszczędność i unikanie powstawania odpadów.

Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania Zasady 5R:

  • odmawiaj (refuse)
  • ograniczaj (reduce)
  • wykorzystaj ponownie (reuse)
  • recyklinguj (recycle)
  • kompostuj (rot)

źródło: materiały prasowe
Hierarchia postępowania z odpadami, autorzy, licencja CC BY SA 3.0

Śmieci i odpady – dodatkowe informacje:
air-commerce, aluminium, baterie, cykl życia produktu, dzikie wysypiska, Dyrektywa Single Use Plastic (SUP), Dyrektywa opakowaniowa, ekoprojektowanie, elektroodpady (elektrośmieci), gospodarka odpadami, greenwashing, Hierarchia postępowania z odpadami (Waste hierarchy), End Plastic Pollution, kompost, kompostowanie, Less Waste, mikroplastik, opakowania ekologiczne, oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny, overpacking (nadmier opakowania), Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), papier, Plastisfera (Plastisphere), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), recykler, recykling odpadów, recyklomaty, Rot (Kompostuj), Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP), segregacja odpadów, selektywna zbiórka odpadów, spalarnie odpadów, Sprzątanie Świata (Clean up the World), system kaucyjny (depozytowy), szkło, tworzywa (polimery) biodegradowalne (zielone polimery), tworzywa sztuczne (plastik), świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja, upcykling odpadów, utylizacja odpadów, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wysypiska śmieci (składowiska odpadów), zakład termicznego przetwarzania odpadów, zanieczyszczenie środowiska, Zasada 3R, Zasada 5R, Zasada 8R, Zero Waste, znaki ekologiczne, znaki ekologiczne dla opakowań, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top