Zasada 8R: Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Rehome, Repair, Recycle, Rot

Osobą związanym z stylem życia Less Waste, lub Zero Waste znana jest zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle, która w języku polskim została przetłumaczona jako 3U: Unikaj, Użyj, Utylizuj. Redukowanie, używanie ponownie oraz utylizowanie z myślą o tym, co będzie się działo z daną rzeczą po zakończeniu cyklu życia produktu to jednak dzisiaj zbyt mało. Dlatego do 3 wymienionych R dołączyły kolejne.

Zero Waste to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiskaHierarchia Zero Waste, oparta na Zasadzie 5R  i omawianej poniżej Zasadzie 8R to zestaw procesów, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego ze znacznie szerszej perspektywy, niż powszechnie znana hierarchia sposobów postępowania z odpadami. Reguły Zero Waste komunikują, że nacisk należy położyć na zasoboszczędność i unikanie powstawania odpadów. Można uznać, że powyższe zasady to doskonały wzór na zrównoważone życie w każdej dziedzinie, oraz droga do osiągniecia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Zasada 8R: Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Rehome, Repair, Recycle, Rot

Zasada 8R promuje przyjazny dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i postępowania z wytworzonymi odpadami. Jej nazwa pochodzi od 8 anglojęzycznych słów zaczynających na literę R czyli Rethink, RefuseReduceReuse, Rehome, RepairRecycleRot, które pozwalają wypracować, a następnie utrwalić nawyki pozwalające na ograniczenie powstawania odpadów.

Zasada 8R wywodzi się z Zasady 3RReduce (Unikaj)Reuse (Używaj ponownie), Recycle (Utylizuj). Jest również drogą do osiągnięcia postawy opartej na Zasadzie 5R.

Czas czytania: 6 minut

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2022

Rethink (Przemyśl swoją relację ze środowiskiem)

Jesteśmy częścią przyrody, połączeni z nią pępowiną której nigdy nie odetniemy. Wyłoniliśmy się z przyrody i ciągle w niej tkwimy. Błędem jest stosowanie podziału: MY i PRZYRODA, że coś robimy dla SIEBIE, a coś dla PRZYRODY. Chronić przyrodę skutecznie oznacza chronić ją wraz z człowiekiem, nie zaś bez niego lub wbrew człowiekowi. Każdy człowiek ma wpływ na Ziemię która jest domem dla nas i innych zwierząt. Wszyscy żyjemy na Ziemi która jest systemem naczyń połączonych i mamy wpływ bezpośredni i pośredni na siebie nawzajem: zwierzęta rośliny, ludzi.

W myśl zasady Rethink należy przemyśleć naszą relacje z przyrodą. To, jaki jest nasz stosunek do fizycznych rzeczy, w dużej mierze obrazuje nasz stosunek do świata. Dlatego warto się zastanowić, co nasze zakupy i codzienne wybory o nas mówią. Nie musimy zmieniać wszystkiego w jeden wieczór. Zmiany można wprowadzać małymi krokami, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Oczywiście czym szybciej tym lepiej.

zobacz więcej informacji: zasada Rethink (Przemyśl swoją relację ze środowiskiem)

Refuse (Odmawiaj)

W myśl zasady Refuse należy unikać produktów, które są problematyczne zarówno przy późniejszym ich przetworzeniu, jak i przy ponownym użyciu. To odmawianie użytkowania przedmiotów pozwala na realne zmniejszenie ich produkcji, a co za tym idzie zmniejszenia ilości generowanych odpadów. Przykładem produktów, których powinno się unikać są ulotki, plastikowe, jednorazowe opakowania, torby, próbki kosmetyków.

zobacz więcej informacji: zasada Refuse (Odmawiaj)

Reduce (Unikaj, Ogranicz)

Zasada Reduce przypomina o możliwości zmniejszenia ilości generowanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów. Aby przyczynić się do wypełniania tej zasady, podczas każdego zakupu zastanów się, czy dana rzecz jest niezbędna, oraz z jakiego surowca została wykonana.

zobacz więcej informacji: zasada Reduce (Unikaj, Ogranicz)

Reuse (Użyj ponownie)

W myśl zasady Reuse należy ponownie wykorzystać produkty, które ma się już w posiadaniu. Jeśli w obecnej postaci nie znajdują już zastosowania, być może można je wykorzystać do nowej funkcji.

Wiele przedmiotów jednorazowego użytku można tak naprawdę użyć ponownie, co skutecznie zmniejszy ilość odpadów. Dla wielu innych produktów, na pozór zużytych, można znaleźć nowe przeznaczenie.

zobacz więcej informacji: Reuse (Użyj ponownie)

Rehome (Znajdź nowy dom)

Zasada Rehome (Znajdź nowy dom) mówi, żeby dać przedmiotom których już nie potrzebujemy, drugie życie. Nie powinniśmy wyrzucać zbędnych rzeczy, ale przekazać innym, którzy wykorzystają je ponownie. Zasada Rehome (Znajdź nowy dom) jest rozwinięciem zasady Reuse (Użyj ponownie).

zobacz więcej informacji: Rehome (Znajdź nowy dom)

Repair (Naprawiaj)

Zasada Repair (Naprawiaj) ma zwrócić uwagę na problem zbyt szybkiego i bezrefleksyjnego wyrzucania, często porządnych sprzętów, które po naprawie mogą dalej służyć swoim użytkownikom przez kolejne lata. Repair pokazuje, że można i trzeba naprawiać. Nie tylko ze względu na oszczędność rzeczy, ale przede wszystkim oszczędność zasobów i ochronę środowiska

zobacz więcej informacji: Repair (naprawiaj)

Recycle (Utylizuj, Recyklinguj)

Zasada Recycle mówi co należy zrobić w sytuacji, gdy nie można zrezygnować z produktu, a powstałego z niego odpadu nie da się wykorzystać ponownie. Należy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji.

zobacz więcej informacji: Recycle (Utylizuj, Recyklinguj)

Rot (Kompostuj)

Rot to kompostowanie i nabywanie takich produktów, które ulegną rozkładowi i powrócą do środowiska w przyjaznej dla niego formie.

Jest to ekologiczne rozwiązanie, które zadowoli zwłaszcza osoby posiadające ogród. Wybudowanie kompostownika pozwala na stworzenie dobrego nawozu, który można wykorzystać do użyźnienia ziemi. Dzięki temu nie będą potrzebne sztuczne nawozy, które mocno zanieczyszczają środowisko, w tym wody gruntowe.

zobacz więcej informacji: Rot (Kompostuj)

źródło: materiały prasowe, wlaczoszczedzanie.pl
Tajemniczy skrót 8R, czyli przepis na eko-życie – Zielony weekend, mieszkanie.pl

Śmieci i odpady – dodatkowe informacje:
air-commerce, aluminium, baterie, cykl życia produktu, dzikie wysypiska, Dyrektywa Single Use Plastic (SUP), Dyrektywa opakowaniowa, ekoprojektowanie, elektroodpady (elektrośmieci), gospodarka odpadami, greenwashing, Hierarchia postępowania z odpadami (Waste hierarchy), End Plastic Pollution, kompost, kompostowanie, Less Waste, mikroplastik, opakowania ekologiczne, oznaczenie opakowań ze względu na skład chemiczny, overpacking (nadmier opakowania), Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), papier, Plastisfera (Plastisphere), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), recykler, recykling odpadów, recyklomaty, Rot (Kompostuj), Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP), segregacja odpadów, selektywna zbiórka odpadów, spalarnie odpadów, Sprzątanie Świata (Clean up the World), system kaucyjny (depozytowy), szkło, tworzywa (polimery) biodegradowalne (zielone polimery), tworzywa sztuczne (plastik), świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja, upcykling odpadów, utylizacja odpadów, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wysypiska śmieci (składowiska odpadów), zakład termicznego przetwarzania odpadów, zanieczyszczenie środowiska, Zasada 3R, Zasada 5R, Zasada 8R, Zero Waste, znaki ekologiczne, znaki ekologiczne dla opakowań, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)

Świadomy konsument – dodatkowe informacje:
ekologiczne i zrównoważone święta, black friday, Clean label, cyber monday, cyfrowy paszport produktu (Digital Product Passport, DPP), cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), data przydatności do spożycia, data ważności, degrowth, domowe (naturalne) środki czystości, dyrektywa Cyfrowa, Dyrektywa Omnibus, dyrektywy PPWD (Packaging and Packaging Waste Directive). dyrektywa Towarowa, dyrektywa Single-Use Plastics, ekoprojekt, ekoprojektowanie (ecodesign), etykiety energetyczne, greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), ekonomia subskrypcji, fast fashion (szybka, śmieciowa moda), fast homeware, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), kosmetyki naturalne (ekokosmetyki), marnowanie żywności, Nutri-Score (5-Colour Nutrition Label, 5-CNL) pięciokolorowa etykieta żywieniowa, olej palmowy, odpowiedzialna konsumpcja, pakiet odpadowy, Prawo Do Naprawy (#RightToRepair), produkt bio, produkt ekologiczny (eko), produkt naturalny, recykling, redesign, rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP), ekonomia współdzielenia (sharing economy), slow fashion, społeczna lodówka, strategia Od pola do stołu, system kaucyjny, transport ekologiczny, turystyka ekologiczna, upcykling, uwalnianie książek (bookcrosing), zdrowa żywność, zrównoważona moda, zrównoważone rybołówstwo, żywność alternatywna, żywność drukowana, żywność ekologiczna

ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint)
air-commerce, downsizing, overpackaging

Jak każdego dnia dbać o środowisko naturalne:
na wakacjach, na zakupach, w podróży, ograniczenie zużycia papieru
oszczędzanie energii elektrycznej (oszczędzanie prądu): tryb czuwania Stand-by
energooszczędne oświetlenie: świetlówka kompaktowa (energooszczędna), żarówka LED
oszczędzanie gazu, oszczędzanie wody: perlator
energooszczędna wentylacja, energooszczędne ogrzewanie
energooszczędne urządzenia: czajnik elektryczny, komputer, lodówka i zamrażarka, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, płyta grzejna, pojemnościowy podgrzewacz do wody, pralka, telewizor, zmywarka
segregacja odpadów
znaki i oznaczenia ekologiczne

Ekologiczny styl życia:
dieta planetarna, fleksitarianizm, freganizm, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), Less Waste, Roślinne zamienniki mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, Repair Cafe, Slow fashion, Slow life, weganizm, wegetarianizm,
Zero Waste
zasada 3R, zasada 5R, zasada 8R: Rethink (Przemyśl swoją relację ze środowiskiem), Refuse (Odmawiaj), Reduce (Unikaj), Reuse (Użyj ponownie), Rehome (Znajdź nowy dom), Repair (Naprawiaj), Recycle (Utylizuj, Recyklinguj, Oddaj do odzysku), Rot (kompostuj)

Zrównoważony rozwój – dodatkowe informacje:
Agenda 21, air-commerce, biologiczny potencjał Ziemi, carsharing, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs), cleantech, cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), czynniki ESG, degrowth (postwzrost), dekarbonizacja gospodarki (przemysłu), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), dyrektywa (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Dzień długu ekologicznego, efektywność energetyczna, ekologiczna dystrybucja, ekonomia ekologiczna, ekonomia subskrypcji, ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Europejski Zielony Ład (European Green Deal), Fit for 55, ekologiczna wysyłka i dostawa towarów, ekoprojekt, ekoprojektowanie, greentech, gospodarka niskooemisyjna, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), inteligentna wieś (smart village), Konferencja RIO+20, kryteria ESG, Less waste, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), neutralność klimatyczna (net-zero), normy środowiskowe z serii ISO 14000 14001 26000, opakowanie ekologiczne (zielone opakowanie) (green packaging, sustainable packaging), paperless, Społeczna Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), produkty ekologiczne, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, Ranking Best Global Green Brands, REPowerEU, sparing economy, ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint), transformacja energetyczna, United Nations Environment Programme (UNEP), Zero Waste, zielona gospodarka (green economy), zielone inwestycje, zielona rewolucja, zielona transformacja, zielone miejsca pracy – zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs), zielone certyfikaty dla budynków (BREAM, LEED), zielone technologie, zielone trendy, zielone zarządzanie, zielony marketing – green (eco) marketing, zielony wzrost (green growth), znaki i oznaczenia ekologiczne, zrównoważone miasto, zrównoważony rozwój (sustainable development)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top