Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

LOHAS to nazwa ruchu społecznego i styl życia oparty na zdrowiu i zrównoważonym rozwoju. Konsument LOHAS aktywnie wspiera środowisko, nabywa produkty ekologiczne i wpływa na postawę innych osób. Coraz więcej firm widzi ten potencjał i stara się dostosować swoje produkty właśnie do tej grupy docelowej.


LOHAS czyli Lifestyle of Health and Sustainability

jest to określenie grupy konsumentów dla których jednym z najważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji zakupowej jest świadoma i odpowiedzialna konsumpcja, respektowanie przez producenta produktu zasad zrównoważonego rozwoju w całym procesie cyklu życia produktu.

LOHAS to skrót od amerykańskiego terminu „Lifestyle of Health and Sustainabilty”, czyli nurtu promującego życie w zdrowiu i równowadze z naturą.

LOHAS utożsamia się z ekologiem, jednak stara się zmieniać otaczający go świat, zaczynając od siebie – małymi krokami. Nie tylko dba o środowisko naturalne, ale również stara się przekazywać szacunek do natury innym.

LOHAS rozwiązuje problemy bez konfliktowania się, nie odmawiania sobie dobrej jakości życia. Lubi żyć wygodnie i zgodnie z duchem czasu, a także może poświęcić na to więcej pieniędzy. Poszukuje pomostów między tym, co zdrowe i przyjemne, indywidualne i globalne.

LOHAS zamiast przykuwać się do maszyny w proteście przeciwko wycince drzew, pójdzie na zakupy z wielorazową torbą i wróci z drogim produktem wykonanym według zasad fair trade. LOHAS nie wyszukuje jedzenia na śmietnikach jak walczący z marnotrawieniem żywności Freeganie. Ważniejsza jest dla niego ewolucja i metoda drobnych kroczków, a nie radykalizm i ekologiczna rewolucja.

Poparcie dla ekoaktywistów wyrazi raczej, dodając odpowiednią nakładkę do swojego zdjęcia profilowego na Facebooku lub podpisując stosowną petycję.

LOHAS jako konsument świadomie demonstruje swoje przekonania podczas każdego zakupu. Często wybiera dobra wyższej jakości, unikając jednak nadmiernego konsumpcjonizmu. Ma świadomość, że jego wybory mają wpływ na kształt świata.

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)
LOHASi to współcześni zieloni.

Poza samą wartością danego produktu, dla LOHASa znaczenie mają takie czynniki, jak jego długotrwała przydatność, sposób transportu, redukcja opakowań, a także sprawiedliwość społeczna: poszanowanie praw człowieka, dobre warunki pracy, uczciwe praktyki handlowe czy dialog społeczny.

Filozofia LOHAS nie wymaga poświęceń, to po prostu bardziej świadomy konsumpcjonizm.

Definicja czyli skąd ten LOHAS?

Termin LOHAS powstał w 2000 roku i pochodzi z książki Paula H. Raya The Cultural Creatives: How 50 Million People Are Changing the World.

Socjolog Paul H. Ray dzieli w niej 50-milionową grupę Cultural Creatives na core i green. To właśnie tą drugą część stanowią LOHASi. Ray tłumaczy, że w przyszłości będą oni liderami zmian kulturowych i cywilizacyjnych. Będą świadomi tego, jakie efekty dla świata mogą przynieść decyzje podejmowane indywidualnie i zbiorowo.

Obie grupy stawiają nacisk na umiłowanie natury. Dbają o stan zdrowia fizyczny jak i psychiczny, lubią ludzi, rzeczy i miejsca, które wydają się im inne, są za równością płci. Kieruje nimi optymizm i nie utożsamiają osiągania sukcesu z zarabianiem pieniędzy.

LOHASi na dodatek dbają o środowisko naturalne poprzez przemyślane i świadome wybory konsumenckie. Dążą do zmniejszenia marnotrawstwa jedzenia, znają oznakowania opakowań i wiedzą z czego wynika zazwyczaj wyższa cena produktu ekologicznego.

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

Właściwy termin LOHAS ukuli w 1999 roku założyciele LOHAS Journal (Conscious Media). LOHAS czyli akronim od terminu Lifestyle of Health and Sustainability, to słowo opisujące gwałtownie rosnący w siłę, globalny trend polegający na podejmowaniu decyzji konsumenckich, które prowadzą do osiągania zdrowia, równowagi i sprawiedliwości społecznej, a zarazem opisujące cały gigantyczny światowy rynek dóbr i usług, które mają te dążenia zaspokoić.

W odpowiedzi na zidentyfikowanie nowej grupy konsumenckiej zaczęły pojawiać się kolejne firmy i stowarzyszenia definiujące siebie jako przyjazne LOHASom. Ich wyróżnikiem jest praktykowanie odpowiedzialnego kapitalizmu, czyli dostarczenie dóbr i usług uzyskiwanych w oparciu o zrównoważone praktyki, a także przejrzystość i uczciwość.

Stowarzyszenia spod znaku Lohas to m.in.
American Solar Energy Society (ASES)
Social Venture Network (SVN)
Business for Social Responsability (BSR)
The International Ecotourism Society (TIES).

Co znaczy żyć według zasad LOHAS czyli jak być LOHAS na co dzień

Bycie konsumentem określanym jako LOHAS wymaga pewnego zaangażowania i wiąże się z większymi kosztami.

LOHASi kupują w rozsądnych, niezbędnych ilościach, to czego aktualnie potrzebują i są w stanie skonsumować. Wybierają te dobra, które ich zdaniem są warte zakupu, zwykle firm z wyższej półki.

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)
Pixabay / @ GDJ

Oprócz redukowania własnego negatywnego wpływu na środowisko, niezwykle istotny dla LOHASów jest rozwój osobisty, a kluczem do zrozumienia istoty tej grupy równowaga pomiędzy tym, co dostają i oddają środowisku oraz pomiędzy ciałem i duchem.

Produkty ważne dla LOHASów

W polu zainteresowań LOHASów pozostaje cała gama produktów oferowanych na rynku przez firmy, ze szczególnym uwzględnieniem produktów i usług lokalnych.

LOHAS kieruje się zasadą Less is More, kupuje drożej, ale mniej, a rzeczy, jakie kupuje, są z reguły najlepszej jakości.

Kategorie zachowań istotne dla klientów LOHAS

 • wybór produktów naturalnych i ekologicznych
 • zakup niezbędnych ilości produktów – tylko tego czego aktualnie się potrzebuje i jest się w stanie skonsumować
 • wspieranie lokalnych producentów i rolników
 • gotowość do zapłacenia wyższej ceny za produkty lepszej jakości i trwałości – które będą dobrze służyły i działały przez wiele lat
 • znajomość oznaczeń i znaków ekologicznych na produktach i opakowaniach
 • znajomość zagadnień związanych z zielonym marketingiem i ekościemą
 • segregacja, recykling i upcykling śmieci i odpadów
 • filozofia less i zero waste, slow fashion
 • wegetarianizm, weganizm
 • oszczędzanie wody, energii
 • własnoręczne przygotowywanie i używanie naturalnych środków czystości
 • nadawanie drugiego życia przedmiotom
 • naprawa zepsutych przedmiotów
 • renowacja starych mebli
 • nauka szycia, szydełkowania, robótek ręcznych
 • handel wymienny
 • hodowla ziół w doniczkach i w kiełkownicach
 • wspieranie fundacji, stowarzyszeń i organizacji ekologicznych
 • wspieranie kampanii ekologicznych
 • aktywność fizyczna na powietrzu
 • podróż ekologiczna – jazda na rowerze, wybieranie komunikacji miejskiej
 • wakacje w gospodarstwach ekologicznych
 • wybieranie transportu współdzielonego – carsharing i carpooling
 • ecodriving czyli ekojazda – ekonomiczne prowadzenie samochodu
 • dbanie o rozwój intelektualny i duchowy – uczestnictwo w warsztatach rozwojowych, ćwiczenia np. joga, pilates, reiki
 • organizowanie spotykań i uroczystości w domu lub ogrodzie
 • wysoka świadomość i wiedza ekologiczna – zainteresowanie ekologią, zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem środowiska
 • podejmowanie nowych decyzji przybliżających do bardziej ekologicznego stylu życia

LOHAS to już teraźniejszość i kierunek na przyszłość

LOHAS to kierunek który już dziś wpisał się na stałe w naszą rzeczywistość. Z roku na rok rośnie świadomość konsumentów związana z zanieczyszczeniem środowiska, zmianami klimatu i innymi zagrożeniami ekologicznymi dla naszej błękitnej planety. LOHASi są zaś osobami, które jako pierwsze reagują na takie informacje.

LOHAS jako filozofia, która nie wymaga od nas poświęceń, ma szansę na coraz więcej zwolenników. Firmy i koncerny już podejmują działanie związane z ochroną środowiska. Wdrażają działania podyktowane nie nagłą moralną przemianą koncernów, lecz green marketingiem i potrzebami odpowiedzialnych konsumentów, którzy coraz głośniej mówią, jak ważna obok jakości i ceny jest dla nich ekologia.

Nie trzeba nawet wiedzieć, że się jest LOHASem, żeby żyć zdrowo i ekologicznie, z myślą o przyszłych pokoleniach. Na decyzje polityków większego wpływu niestety nie mamy. Za to możemy kształtować rzeczywistość wokół siebie indywidualnymi decyzjami.


Ekologiczna firma

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)
Przez cykl życia produktu rozumiemy kolejne etapy przez jakie przechodzi produkt, od momentu pozyskania surowców, wytworzenia, transportu, do etapu recyklingu. Jako konsumenci rejestrujemy tylko fragment cyklu życia każdego produktu, czyli czas kiedy go używamy. Nie widzimy jak surowce potrzebne do wyprodukowania danego produktu są wydobywane, a następnie przetwarzane. Nie widzimy produkcji i sposobu transportu produktu do punktu sprzedaży. Kiedy produkt wyrzucamy do kosza, przestaje on dla nas istnieć.

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint
Ślad środowiskowy to narzędzie służące do oceny stopnia oddziaływania produktu, usługi lub organizacji na środowisko. Ślad środowiskowy uwzględnia wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu, od wydobycia surowców, lub uprawy, poprzez ich przetwarzanie, transport, eksploatację, aż po unieszkodliwienie lub recykling. Poprzez pojęcie wpływu na środowisko należy rozumieć bezpośrednie bądź pośrednie emisje do wody, gleby, powietrza, zużywanie nieodnawialnych i deficytowych zasobów wody, minerałów, gleby, pokrycia leśnego, degradację bioróżnorodności.

Ślad wodny czyli water footprint

Ślad wodny czyli water footprint
Ślad wodny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które na co dzień konsumujemy. Ślad wodny to suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumenta. Dotyczy on produktów, do których wytwarzania potrzebna jest woda. Ślad wodny można obliczyć indywidualnie za pomocą określenia całkowitej ilości wody zużywanej przez daną osobę podczas codziennych czynności.

Zielony marketing czyli green (eco) marketing

Zielony marketing czyli green (eco) marketing
Zielony marketing to rodzaj działań marketingowych, w którym jednocześnie propagowane są postawy i zachowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. Green marketing może przyjąć bardzo różne formy i dotyczyć zarówno działań proekologicznych ze strony klientów, jak i producenta. Działania związane z zielonym marketingiem mogą być związane z określonym produktem, jego opakowaniem, jak i sposobem produkcji, dystrybucji i promocją działań proekologicznych.

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo
Greenwashing to zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. Innymi słowy greenwashing to mydlenie oczu konsumentom, którzy mają kojarzyć markę z ekologią, chociaż ta tak naprawdę działa na szkodę środowiska naturalnego.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
Jest to indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Indeks powstał we wrześniu 1999 roku dzięki współpracy Dow Jones Indexes (najbardziej znany na świcie indeks giełdowy), STOXX Limited (wiodący wydawca indeksów europejskich) i SAM Group (Sustainable Asset Management – uznany na świecie pionier społecznie odpowiedzialnego inwestowania).

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)
LOHAS to nazwa ruchu społecznego i styl życia oparty na zdrowiu i zrównoważonym rozwoju. Konsument LOHAS aktywnie wspiera środowisko, nabywa produkty ekologiczne i wpływa na postawę innych osób. Coraz więcej firm widzi ten potencjał i stara się dostosować swoje produkty właśnie do tej grupy docelowej.

Zielona gospodarka czyli green economy

Zielona gospodarka czyli green economy
Zielona gospodarka to taka, która wpływa na poprawę dobrobytu ludzi i zwiększa sprawiedliwość społeczną jednocześnie zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zasobów naturalnych. W ujęciu węższym zieloną gospodarkę rozumie się dosłownie jako obszary powiązane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego. W szerszym dopuszcza się także te płaszczyzny, które na ochronę środowiska oddziałują również pośrednio, lub wiążą się pośrednio z dziedzinami, które bezpośrednio mają wpływ na środowisko naturalne.

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)
Zielone miejsca pracy to stanowiska, które wspierają zieloną gospodarkę. Zalicza się do nich branże i przedsiębiorstwa, które zmieniają swoje produkty, technologie na przyjazne środowisku. Zielone zawody definiuje się jako specjalności związane z szeroko rozumianą działalnością w dziedzinach ochrony środowiska, ekologii i odnawialnych źródeł energii, sektorem transportu zbiorowego, budownictwa ekologicznego i gospodarki odpadami.

Zielony wzrost (green growth)

Zielony wzrost (green growth)
Zielony wzrost to dążenie do wzrostu i rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, utracie różnorodności biologicznej i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Przewiń do góry
X