Zielony marketing – green (eco) marketing

Czas czytania: 12 minut

Ostatnia aktualizacja:

Green marketing to jeden z najszybciej rozwijających się trendów na rynku z którego korzystają zarówno wielkie jak i małe firmy prowadzące działania proekologiczne. Eko marketing stosować może każda marka niezależnie od tego w jakiej branży działa, oraz czy jest to biznes stacjonarny, czy prowadzony w sieci. Zielony marketing to prosty sposób na zwiększenie sprzedaży i zyskanie sympatii klientów.

Eco marketing, green marketing (zielony marketing)

To rodzaj działań marketingowych, w którym jednocześnie propagowane są postawy i zachowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego.
Green marketing może przyjąć różne formy i dotyczyć zarówno działań proekologicznych ze strony klientów, jak i producenta. Działania związane z zielonym marketingiem mogą być związane z określonym produktem, jego opakowaniem, jak i sposobem produkcji, dystrybucji i promocją działań proekologicznych.

Podejmowane w zakresie zielonego marketingu inicjatywy sprzyjają budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i wpływają na akceptację przez konsumentów często wyższej ceny produktów ekologicznych.

Na czym polega zielony marketing?

Zielony marketing polega na propagowaniu postaw ekologicznych danej marki bądź poszczególnych produktów. Pojęcie green marketingu obejmuje każde działanie mające na celu zachęcenie do ochrony środowiska naturalnego, których przykład daje firma.

Dbałość o środowisko naturalne i przyrodę może zostać przedstawiona w każdym momencie cyklu życia produktu. Zrównoważona uprawa, ekologiczny proces produkcyjny, biodegradowalne opakowania, a także ograniczenie użycia plastikowych materiałów to tylko niektóre ze sposobów zastosowania eko marketingu.

Działania związane z zielonym marketingiem pomagają świadomym konsumentom wybierać produkty lepsze nie tylko dla siebie i własnego zdrowia, ale przede wszystkim dla planety. Tendencja związana z zielonym marketingiem nie jest już chwilową modą, ale początkiem długofalowego procesu przeobrażeń w myśleniu o produktach i ich reklamie.

Pamiętaj! Zielony marketing zadziała jedynie wtedy, gdy wszystkie podawane przez Ciebie informacje są zgodne z prawdą.

Definicje zielonego marketingu

Definicje zielonego marketingu

W 1975 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (American Marketing Association AMA) opublikowało pierwszą definicję zielonego marketingu. Według stowarzyszenia zielony marketing to rodzaj działalności polegający na dystrybucji na rynek produktów uznawanych za bezpieczne dla środowiska.

W 1988 roku biznesmen Richard N. Jurgens stwierdził, że green marketing to celowe rozbudzanie świadomości ekologicznej klientów, którzy z założenia nie są zainteresowani ochroną środowiska. Polityka przedsiębiorstwa ma wpływać na zmianę ich zachowań i doprowadzać do dokonywania przez nich zakupu produktów ekologicznych.

W 1992 roku profesor Ken Peattie zdefiniował green marketing jako proces zarządzania, który odpowiada za rozpoznanie, przewidywanie oraz zaspokajanie potrzeb konsumentów w sposób opłacalny dla producenta i uwzględniający wymogi ochrony środowiska.

W 1996 roku profesor Henryk Bronakowski tłumaczył, że marketing ekologiczny stanowi system umiejętności, wiedzy oraz stylów zarządzania umożliwiających zrealizowanie potrzeb wyrażanych przez uczestników rynku dóbr, oraz usług ekologicznych.

W 1997 roku profesor Józef Penc określił eko marketing jako działania, których skutkiem jest produkcja artykułów nieszkodliwych dla środowiska naturalnego.

W 2001 roku profesor Jan Leśniak zdefiniował marketing ekologiczny jako proces polegający na analizie rynku w celu określenia potrzeb konsumentów. Potrzeby dotyczące produktów i usług o charakterze ekologicznym, przyjaznych dla środowiska naturalnego, powinny być wdrażane do produkcji, a konsumenci informowani o pozytywnych cechach tych wyrobów. System analizy, produkcji i komunikacji musi działać jednocześnie, by spełniał swoją rolę.

W 2004 roku doktor Sabina Zaremba – Warnke uznała zielony marketing za zjawisko zaspokajania oczekiwań klientów oraz społeczeństwa przez skuteczne urzeczywistnianie i planowanie koncepcji, dystrybucji i cen dóbr, usług i idei w taki sposób, by satysfakcjonował on obie strony rynku, producentów i konsumentów.

Metody marketingu ekologicznego

Metody marketingu ekologicznego

Eko marketing przybiera różne formy i dotyczy wielu aspektów działalności firmy. Można podkreślać działania w obrębie procesu produkcji, pozyskiwania materiałów i możliwości recyklingu uzyskanych produktów. Istotny jest także odpowiedni sposób przekazania konsumentom informacji o poczynionych proekologicznych wysiłkach. W tego typu działaniach należy wykorzystać nie tylko atuty samego produktu, ale i procesu jego wytwarzania.

Najlepiej gdyby cała działalność przedsiębiorstwa wspierała ochronę środowiska. Budynki w których firmy lokują swoje siedziby były ekologiczne i energooszczędne, wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Dodatkowo zasilane energią, pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

Obecnie duże korporacje pokrywają dachy zakładów produkcyjnych panelami fotowoltaicznymi, a nawet kupują farmy wiatrowe, aby zapewnić klientów, że produkują tyle zielonej energii ile same zużywają, a dzięki temu ich działalność jest neutralna dla środowiska.

Lokalizacja budynków również nie pozostaje bez znaczenia dla ekologii, ze względu na łatwość dojazdu pracowników komunikacją miejską.

Flota samochodów przedsiębiorstw coraz częściej zawiera modele hybrydowe i elektryczne, a kierowcy uczą się zasad ekojazdy czyli jazdy ekonomicznej, dzięki czemu samochody zużywają mniejszą ilość paliwa i emitują odpowiednio mniej zanieczyszczeń i dwutlenku węgla.

Ekologiczna analiza cyklu życia produktu

Ekologiczna analiza cyklu życia produktu

Metody marketingu ekologicznego muszą być dopasowane do charakteru działalności firmy. Warto w tym celu wykorzystać tzw. ekologiczną analizę cyklu życia produktu (Life Cycle Analysis LCA)

Life Cycle Analysis polega na ocenie ekologii produktu dokonanej na podstawie charakterystyki zużycia energii, surowców i materiałów oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska we wszystkich fazach jego życia. Dzięki tego typu pomiarom można określić, które z faz cyklu życia danego wyrobu stanowią największe zagrożenie dla środowiska i gdzie należy popracować nad lepszymi rozwiązaniami. Z czego powstają produkty, w jakich warunkach, jak są pakowane, dystrybuowane oraz co stanie się z nimi, gdy przestaniemy ich używać.

Produkty ekologiczne

Zgodnie z koncepcją zielonego marketingu oferowane produkty powinny być ekologiczne, co oznacza, że nie tylko nie zanieczyszczają środowiska, lecz także w możliwie największym stopniu je chronią. Producent winien podejmować działania zmierzające do zmniejszenia szkód i negatywnych oddziaływań środowiskowych powodowanych przez niego w całym cyklu życia produktu, uwzględniając kryteria ekoprojektowania.

Ekologiczne opakowania

Kwestie eko marketingu dotyczą również ekologicznego opakowania produktu, które stanowi integralną jego część i ma kluczowe znaczenie w procesie dystrybucji wyrobu. Oprócz spełnienia swoich podstawowych funkcji, winno ono być zaprojektowane z uwzględnieniem wpływu na środowisko.

Zgodnie z tym kryterium, opakowanie produktu ekologicznego powinno być wykonane z materiałów przyjaznych środowisku, o możliwie najmniejszym negatywnym wpływie, a jego wielkość ma być ograniczona do niezbędnego minimum. Gdy jest to możliwe, należy zrezygnować z opakowywania wyrobu.

Ekooznakowanie produktów

Ważne, by komunikaty przekazywane konsumentom zawierały nie tylko informacje o działaniach podjętych przez firmę w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, lecz także posiadanych certyfikatach.

Przyjazne oznaczenie produkty klienci rozpoznają za sprawą ekoznakowania. Istnieje wiele różnych oznaczeń charakterystycznych dla określonych rodzajów artykułów. Umieszczenie na wyrobie znaków, oznaczeń i certyfikatów ekologicznych pomaga przedsiębiorstwu wykreować proekologiczny wizerunek firmy dbającej o ochronę środowiska naturalnego.

Ekologiczna dystrybucja towaru

W zielonym marketingu dużą wagę przywiązuje się również do kwestii dystrybucji produktów ekologicznych. Kryteria środowiskowe powinny zostać uwzględnione przy planowaniu środków transportu, dystansu niezbędnego do przemieszczania surowców bądź gotowych produktów, czy też wyborze dostawców.

Warto zatem przyjrzeć się temu, w jaki sposób można ograniczyć emisje szkodliwych substancji związanych z wykorzystaniem środków transportu.

Ekologiczne pakowanie i wysyłka towaru w sklepie internetowym

Zgodnie z koncepcją eko marketingu w sklepie internetowym ważne jest zwrócenie uwagi na ekologiczne pakowanie i wysyłkę zamówionych przez klientów produktów.

Stosowanie ekologicznych, zoptymalizowanych metod dostaw paczek opartych np. o paczkomaty i dedykowane punkty odbioru przesyłek, przy wykorzystaniu ekologicznych środków transportu.

Akcje społeczne i kampanie ekologiczne

W ramach green marketingu firmy powinny wspierać materialnie i wizerunkowo inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego, czy zrównoważonym rozwojem. Wdrażać własne pomysły na akcje społeczne i kampanie ekologiczne.

Wiele z już przeprowadzonych kampanii ekologicznych pokazuje, jak różnorodne korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe mogą przynieść działania podejmowane w obszarze zielonego marketingu.

Dlaczego zielony marketing działa

Dlaczego zielony marketing działa

Zielony marketing działa ponieważ pomaga ocieplić wizerunek marki i przyciągnąć zaangażowanego, świadomego i odpowiedzialnego konsumenta.

Badania wykazują, iż coraz częściej kryterium mającym wpływ na decyzję o zakupie konkretnego produktu, jest nie tylko cena i jakość, ale również proekologiczny wizerunek marki. Pomimo tego że produkty ekologiczne zazwyczaj są droższe, większa część osób mając do wyboru markę ekologiczną, a tą która nie zważa na środowisko naturalne, wybierze pierwszą z nich.

Duża grupa konsumentów uważa, że jakość i korzyści dla środowiska są ważniejsze od ceny. Takie jednostki określa się kategorią Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS).

Green marketing i uczciwość wobec klienta

Obecnie wyzwaniem dla zielonego marketingu pozostaje brak wyznaczonych jednolitych standardów. Powoduje to trudności zarówno w wartościowaniu działań podejmowanych przez firmy, jak i w ich porównywaniu.

W ostatnich latach nastąpiła eksplozja popularności przedrostka eko, ekologiczny, przyjazny środowisku, we wszelkich dziedzinach życia. Wiele nieuczciwych firm i przedsiębiorców stroi się w zielone szaty, żeby lepiej prezentować się w oczach klientów, a ekomanipulacja stała się powszechnym mechanizmem. Chwalenie się wątpliwej jakości certyfikatami o podobno brzmiących nazwach co do oryginału, a nawet bezpodstawne używanie symboli organizacji ekologicznych, to tylko niektóre przykłady ekościemy czyli w greenwashingu.

Powodem takiego stanu rzeczy jest brak konkretnych regulacji, a w szczególności organów, które mogłyby skutecznie ścigać firmy stosujące złe praktyki i karać je za wybielanie (zazielenienie) swojego wizerunku.

Na szczęście konsumenci wiedzą, jak dotrzeć do sprawdzonych informacji dzięki czemu prędzej czy później fałszywe zamiary firm zostają zdemaskowane. Greenwashing choć wydaje się rozwiązaniem szybkim, tanim i wygodnym, może zatem doprowadzić do utraty przez firmę wizerunku i pozycji na rynku.

Korzyści ekonomiczne z realizowania przedsięwzięć z zakresu zielonego marketingu są wymierne. Monitoruje się je w powstałym w 1999 roku indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability Index. Jest to światowe zestawienie wyników finansowych firm prowadzących politykę zrównoważonego rozwoju.

W Dow Jones Sustainability Index wyróżniane są firmy reprezentujące różne branże, ale wyprzedzające konkurencję w zakresie monitorowania wskaźników zrównoważonego rozwoju w swojej działalności biznesowej. Wśród wskaźników przeważają ekonomiczne oraz środowiskowe, ale brane są pod uwagę także kryteria społeczne, takie jak kultura korporacyjna, raportowanie środowiskowe, działalność charytatywna oraz promowanie rozwoju pracowników.

Rzetelna informacja, uczciwość, oraz czystość intencji

Ilość firm które można stawiać za wzory rośnie, można więc zakładać, że wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej konsumentów, ich oczekiwania odnośnie autentycznych działań firm w kontekście ekologii także wzrosną, a ekotrend będzie miał częściej odzwierciedlenie w formie dobrych praktyk.

Zielony marketing nie jest już chwilową modą, ale początkiem długofalowego procesu przeobrażeń w myśleniu o produktach i ich reklamie. Dlatego warto w niego inwestować nawet jeśli początkowo będzie to wymagało nakładu pracy i środków.

Właściwie wprowadzane i tworzone strategie eko marketingu to droga do sukcesu i korzyść nie tylko dla klienta, ale przede wszystkim środowiska naturalnego i naszej błękitnej planety.

Sposoby dbania o środowisko naturalne w sklepach, firmach i instytucjach

Sposoby dbania o środowisko naturalne w sklepach, firmach i instytucjach

 • rezygnacja z dokumentacji papierowej na rzecz dokumentacji elektronicznej
 • wykorzystywanie papieru pochodzącego z recyklingu i dwustronne drukowanie
 • elektroniczny obieg dokumentów, faktur i umów
 • korzystanie z naturalnych materiałów oraz produktów rolnictwa ekologicznego
 • stawianie na produkty ekologiczne wytworzone z użyciem przyjaznych dla środowiska substancji
 • korzystanie z ekologicznych opakowań sprzedawanych produktów
 • wdrażanie zasad ekologicznego pakowania
 • stosowanie ekologicznych, zoptymalizowanych metod wysyłki
 • odpowiedzialne praktyki segregacji, recyklingu i usuwania odpadów
 • używanie materiałów pochodzących z recyklingu
 • wspieranie fundacji, stowarzyszeń i organizacji ekologicznych
 • organizowanie akcji i kampanii ekologicznych o charakterze edukacyjnym, popularyzujących zachowania sprzyjające środowisku naturalnemu
 • zachęcanie do nie kupowania nowych przedmiotów, na rzecz wykorzystania tych, które potencjalni nabywcy mają już w domu
 • rezygnacja z prowadzenia promocji np. w Black Friday, Cyber Monday

dodatkowe informacje:
Ograniczenie zużycia papieru
Zero waste
Zasada 3R
Zasada 5R
Zasada 8R

źródło: materiały prasowe

Zrównoważony rozwój – dodatkowe informacje:
Agenda 21, air-commerce, biologiczny potencjał Ziemi, carsharing, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs), cleantech, cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), czynniki ESG, degrowth (postwzrost), dekarbonizacja gospodarki (przemysłu), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), dyrektywa (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Dzień długu ekologicznego, efektywność energetyczna, ekologiczna dystrybucja, ekonomia ekologiczna, ekonomia subskrypcji, ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Europejski Zielony Ład (European Green Deal), Fit for 55, ekologiczna wysyłka i dostawa towarów, ekoprojekt, ekoprojektowanie, greentech, gospodarka niskooemisyjna, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), inteligentna wieś (smart village), Konferencja RIO+20, kryteria ESG, Less waste, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), neutralność klimatyczna (net-zero), normy środowiskowe z serii ISO 14000 14001 26000, opakowanie ekologiczne (zielone opakowanie) (green packaging, sustainable packaging), paperless, Społeczna Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), produkty ekologiczne, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, Ranking Best Global Green Brands, REPowerEU, sparing economy, ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint), transformacja energetyczna, United Nations Environment Programme (UNEP), Zero Waste, zielona gospodarka (green economy), zielone inwestycje, zielona rewolucja, zielona transformacja, zielone miejsca pracy – zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs), zielone certyfikaty dla budynków (BREAM, LEED), zielone technologie, zielone trendy, zielone zarządzanie, zielony marketing – green (eco) marketing, zielony wzrost (green growth), znaki i oznaczenia ekologiczne, zrównoważone miasto, zrównoważony rozwój (sustainable development)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top