Segregacja odpadów

Segregacja odpadów

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Czas czytania: 11 minut

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2022

Na czym polega prawidłowa segregacja odpadów i śmieci

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.
Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych, ale do specjalnych kontenerów na plastik i metal, szkło, papier i odpady biodegradowalne.
Posegregowane stają się wartościowymi surowcami, które nadają się do powtórnego przetworzenia, czyli recyklingu.

Uwaga! Segregowanie śmieci jest dobre dla każdego z nas, dla natury i naszego portfela. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Każdy Polak produkuje śmieci w ilości około 300 kilogramów rocznie, a problem nie kończy się po wyrzuceniu do kubła, śmieci trafiają na składowiska. Większość infrastruktury składowisk w Polsce jest przestarzała, co oznacza w praktyce, że różnego rodzaju środki chemiczne, trucizny, pestycydy przedostają się do gleby, wód podziemnych, wód powierzchniowych, a w konsekwencji do wody pitnej, stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Co trzeci śmieć w koszu to opakowanie, na dodatek z tworzyw sztucznych! Odpady organiczne to 30%, makulatura 20%, tworzywa sztuczne 13%, szkło 12%, odpady wielkogabarytowe 4%, odpady niebezpieczne 1%, inne 20%.

Od kilku lat segregowanie śmieci jest obowiązkowe.

Jak prawidłowo dzielić i segregować odpady

Żeby śmieci mogły zostać przeznaczone do powtórnego wykorzystania, należy je odpowiednio segregować już w naszych domach. W ten sposób odzyskamy surowce potrzebne do wytworzenia nowych produktów, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego, a także do zmniejszenia niepotrzebnego zużycia wody i energii.

Jedna szklana butelka odzyskana i ponownie wprowadzona do obiegu pozwala na oszczędność energii potrzebnej do świecenia 100 W żarówki przez 4 godziny. Zużyte świetlówki można prawie w całości (80-90%) wykorzystać powtórnie do wyprodukowania nowych świetlówek, a z 700 aluminiowych puszek może powstać nowy rower.

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują jednolite dla całego kraju zasady segregowania odpadów. Do tej pory były ustalane w poszczególnych samorządach, w zależności od tego, w której gminie mieszkaliśmy. Zmiany były konieczne, ponieważ zgodnie z unijnymi regulacjami Polska miała w 2020 roku uzyskiwać 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

Odpady są zbierane u źródła, czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych czy miejscach, gdzie powstają. Według zmian mieszkańcy są nagradzani za dobrą segregację. Osoby, które stosują się do reguł i prawidłowo segregują odpady mają niższe opłaty za śmieci.

Niektóre gminy modyfikują zasady segregowania odpadów, dlatego zawsze warto się dowiedzieć, jak dokładnie to wygląda w twoim miejscu zamieszkania

Żeby jak najlepiej oddzielić śmieci od cennych surowców (które można mądrze wykorzystać), dzielimy odpady na 5 frakcji. Nie oznacza to że każdy z nas musi mieć w domu 5 koszy. Wystarczą 3: na odpady zmieszane, do segregacji (metale, tworzywa sztuczne, szkło), oraz pojemnik na odpady biodegradowalne. Na papier można mieć osobne miejsce w domu np. kosz wiklinowy, lub kartonowe. Po zapełnieniu koszy można je wynieść i dopiero ostatecznie posegregować przy altanie śmietnikowej.

Uwaga! Pamiętajmy żeby nie myć odpadów, które mają trafić do poszczególnych pojemników. To tylko niepotrzebna strata wody!

Ogólne zasady co gdzie wyrzucamy

Żeby jak najlepiej prawidłowo segregować odpady, zwracaj uwagę na opisy i kolory pojemników.

PAPIER – niebieski worek, pojemnik

Uwaga! Zasady przed wyrzuceniem
Do niebieskiego pojemnika wrzucamy tylko suchy i niezatłuszczony papier. Nie wrzucamy ręczników papierowych i chusteczek higienicznych (nawet suchych i czystych), bo zawierają w swoim składzie żywice ułatwiające wsiąkanie np. wody, ale uniemożliwiające powtórne ich przetworzenie na pulpę papierową.

Wyrzucamy

 • czasopisma
 • gazety
 • kartki zadrukowane
 • katalogi
 • książki
 • opakowania z papieru
 • opakowania z kartonu
 • papier biurowy
 • papier pakowy
 • papier szkolny
 • prospekty
 • tektury (także falista)
 • torby papierowe
 • ulotki
 • worki papierowe
 • zeszyty

Nie wyrzucamy

 • chusteczki higieniczne
 • jednorazowe naczynia zabrudzone
 • kartony po mleku i napojach
 • kartony po pizzy zabrudzone
 • naczynia jednorazowe zabrudzone
 • odpady higieniczne
 • opakowania z papieru zabrudzone
 • papier lakowy
 • papier powlekany folią
 • papier zabrudzony lub zatłuszczony
 • paragony
 • pieluchy jednorazowe
 • podpaski
 • ręczniki papierowe
 • tapety
 • ubrania

SZKŁO – zielony worek, pojemnik

Uwaga! Zasady przed wyrzuceniem
Ogólna i podstawowa zasada jest taka, że do tego pojemnika wyrzucamy tylko szklane odpady opakowaniowe.
Nie trzeba myć słoików – nieumyte opakowania zostają oczyszczone podczas obróbki.
Nie trzeba usuwać etykiet, o ile wymaga to użycia wody – to po prostu jej marnowanie. Wyjątek stanowią etykiety z folii termokurczliwej (PVC) – to tworzywo nie nadaje się do recyklingu – zdejmij je z słoika i wyrzuć do odpadów zmieszanych.

Wyrzucamy odpady opakowaniowe

 • butelki po napojach
 • słoiki po żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach

Nie wyrzucamy

 • ceramiki
 • doniczek
 • fajansu
 • kryształu
 • kubków
 • lamp telewizyjnych
 • luster
 • monitorów
 • opakowań po lekach
 • opakowań po olejach silnikowych
 • opakowań po rozpuszczalnikach
 • porcelany
 • reflektorów
 • strzykawek
 • szkła hartowanego
 • szkła okiennego
 • szkła okularowego
 • szkła zbrojonego
 • szkła żaroodpornego
 • świetlówek
 • talerzy
 • termometrów
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – żółty worek, pojemnik

Uwaga! Zasady przed wyrzuceniem
Przed wyrzuceniem zgnieć butelki, puszki i kartonowe opakowania – zajmą mniej miejsca w koszu i transporcie. Zostaw je odkręcone – ułatwi to zgniecenie butelek przez prasę.

Wyrzucamy

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • butelki plastikowe
 • folię aluminiową
 • kapsle
 • kartony po mleku (opakowanie wielomateriałowe)
 • kartony po sokach (opakowanie wielomateriałowe)
 • metale kolorowe
 • nakrętki plastikowe
 • opakowania plastikowe po kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów)
 • opakowania plastikowe po produktach spożywczych
 • opakowania plastikowe po środkach czystości
 • puszki po konserwach
 • reklamówki
 • torebki foliowe
 • torby plastikowe
 • worki foliowe
 • zabawki z tworzywa sztucznego – jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców.
 • zakrętki do słoików
 • zakrętki od butelek

Nie wyrzucamy

 • AGD
 • akumulatorów
 • baterii
 • części samochodowych
 • opakowań po farbach
 • opakowań po lakierach
 • opakowań po lekach
 • opakowań po olejach
 • RTV
 • zabawek plastikowych połączonych trwale z kilku surowców
 • zużytego sprzętu elektronicznego
 • zużytych artykułów medycznych

BIO (BIODEGRADOWALNE) – brązowy worek, pojemnik

Uwaga! Zasady przed wyrzuceniem
Do odpadów BIO nie wyrzucamy mięsa ani kości. Nie wyrzucamy również produktów określanych jako biodegradowalne lub kompostowalne. Wszystko to utrudnia lub wręcz uniemożliwia kompostowanie odpadów przez przemysłowe kompostownie.

Wyrzucamy

 • fusy
 • gałęzie drzew i krzewów
 • korę drzew
 • kwiaty
 • liście
 • obierki
 • odpady kuchenne
 • owoce
 • resztki jedzenia
 • skorupki jaj
 • trawę
 • trociny
 • warzywa

Nie wyrzucamy

 • impregnowanego drewna
 • kamieni
 • kości zwierząt
 • leków
 • mięsa
 • odchodów zwierząt
 • olejów jadalnych
 • piasku
 • płyt wiórowych
 • płyt pilśniowych
 • popiołu z węgla drzewnego
 • produktów biodegradowalnych np. jednorazowych środków higienicznych
 • produktów kompostowalnych
 • ziemi np. z donic

ZMIESZANE – czarny worek, pojemnik

Uwaga! Zasady przed wyrzuceniem
Wszystko to co nie można wyrzucać do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym

Wyrzucamy

 • artykuły higieniczne
 • ceramiki
 • chusteczki
 • folie zabrudzone i zatłuszczone
 • kości
 • lustra
 • mięso
 • papier zabrudzony i zatłuszczony
 • pieluchy
 • ręczniki papierowe
 • szklanki
 • szkło żaroodporne
 • talerze

Nie wyrzucamy

 • akumulatorów
 • baterii
 • chemikaliów
 • leków
 • mebli
 • odpadów budowlanych
 • odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów rozbiórkowych
 • sprzętu AGD
 • sprzętu RTV

Nie wszystkie śmieci na śmietnik

Nie wszystkie śmieci możemy wrzucić po prostu do kolorowych kontenerów lub kosza na odpady mieszane. Niektóre przedmioty czy urządzenia zostały wyprodukowane z udziałem związków chemicznych lub substancji, które są wyjątkowo szkodliwe dla środowiska.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Do tej grupy należą np. sprzęty elektroniczne i elektryczne czy żarówki i świetlówki, które zawierają rtęć. Powinny one trafić do specjalnych punktów zbiórki selektywnej. W takie miejsce zawozimy też odpady o większych gabarytach, jak np. meble. Poza tym, wiele sklepów oferuje odbiór starego, zużytego sprzętu elektronicznego w przypadku zakupu nowego.

Baterie i akumulatory

Z kolei baterie i akumulatory mogą być wrzucane wyłącznie do specjalnych pojemników, które znajdują się w wielu sklepach, czy nawet szkołach i firmach.

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki to także wyjątkowo niebezpieczne substancje, które powinny zostać natomiast wrzucone do specjalnego pojemnika w aptece. W aptekach można też oddawać stare termometry rtęciowe.

Segregacja odpadów
Depositphotos / @ photkas

pobierz:
Rozwiązanie które pozwolą w łatwy i szybki sposób oznakować kosze na śmieci pod względem rodzaju odpadów.

Ogólne zasady co i gdzie wyrzucamy – instrukcja segregacji śmieci i odpadów (naklejka na kosz, instrukcja)
Alfabetyczne zestawienie odpadów – co i gdzie wyrzucamy – w formie tabelki z 2 kolumnami (naklejka, instrukcja)

zobacz również: recykling, upcykling

Flickr / @ Lisa Risager / CC BY SA 2.0

Tworzywa sztuczne
Właściwości tworzyw sztucznych sprawiają, że często są nie do zastąpienia przez drewno, metal, ceramikę, kauczuk, itp. Jednak czas rozkładu, mogący wynosić nawet kilka tysięcy lat, w którym mogą uwalniać się do środowiska naturalnego szkodliwe związki, a także toksyczne substancje wydobywające się w procesie spalania tworzyw sztucznych powodują, że jako odpady są groźne zarówno dla środowiska jak i zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt.

Flickr/ @ Neil Tackaberry / CC BY ND 2.0

Szkło
Szkło stanowi bardzo dobry surowiec wtórny ze względu na odporność na takie procesy jak: biodegradacja, fotodegradacja, rozpuszczanie w wodzie i utlenianie. Można z niego wytworzyć ten sam produkt lub użyć do produkcji innego, bez obniżania spadku wartości. Każda butelka po umyciu może być napełniana 15-krotnie.

Flickr / @ liz west / CC BY 2.0

Papier
Wytwarzając 1 tonę papieru z makulatury zamiast ze świeżej masy drzewnej, oszczędzamy 17 drzew, 26 tys. litrów wody, 4200 kWh energii, 3 m3 powierzchni na wysypisku.

Flickr / @ m o n c h o o h c n o m / Public Domain Mark 1.0

Aluminium
Materiał z którego produkowane są puszki aluminiowe to glin, który uzyskuje się z rudy boksytu. Aluminiowe puszki po raz pierwszy pojawiły się na rynku w 1960 roku. Ich produkcja pociąga za sobą duże zużycie energii i emisję szkodliwych substancji. Na szczęście jest to produkt, który można odzyskać w procesie recyklingu.

Flickr / @ David Morris / CC BY 2.0

Elektrośmieci czyli elektroodpady
Elektrośmieci są to nieużywane, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne. Są niebezpieczne ponieważ mogą zawierać w swej budowie elementy, materiały i podzespoły z substancjami niebezpiecznymi, takimi jak: rtęć, ołów, freon, arsen, kadm, chrom, miedź, nikiel, rtęć.

źródło: materiały prasowe wlaczoszczedzanie.pl

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje/zestawienie/artykuł do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Przewiń do góry
X