Oszczędzanie energii zawsze się opłaca

Depositphotos / @ mmaxer

Wszystkie sposoby zużywania energii mają wpływ na środowisko. Najmniejszy negatywny efekt ma korzystanie ze źródeł odnawialnych. Najbardziej negatywnie oddziałuje na środowisko spalanie paliw stałych, takich jak węgiel, czy ropa. Zanieczyszczają one środowisko, przyczyniając się do globalnego ocieplenia i występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Każdy z nas ma wpływ na zmniejszenie negatywnych skutków globalnego ocieplenia poprzez działania na rzecz oszczędzania energii. Jednym z rozwiązań jest bardziej efektywne wykorzystanie surowców energetycznych i samej energii. Dzięki oszczędzaniu energii zmniejsza się obciążenie środowiska, oraz zużycie zasobów, które będą dostępne dla następnych pokoleń.

Dom ekologiczny to dom wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Budowa i eksploatacja domów pochłania około 40% energii wykorzystywanej w całej Europie. Budowa domu energooszczędnego to jeden z sposobów na płacenie niższych rachunków, ale równie ważne jest wykształcenie odpowiednich nawyków, które skutecznie pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Bodźcem dla budownictwa energooszczędnego stało się wiele elementów

  • ochrona zasobów dla przyszłych pokoleń
  • oszczędności kosztów energii
  • restrykcyjne przepisy w odniesieniu do budownictwa i termomodernizacji
  • ustawa o Efektywności Energetycznej z 2011 roku
  • ustawy związane z Odnawialnymi Źródłami Energii
Depositphotos / @ lucadp
cechy domu energo oszczędnego
Depositphotos / @ dtjs
korzyści budowy domu energo oszczędnego
Depositphotos / @ Wavebreakmedia
koszty budowy domu energo oszczędnego
budowa domu energo oszczędnego
Depositphotos / @ digitalgenetics
termo modernizacja budynku