Bez wody nie ma życia

Depositphotos / @ shawn_hempel

Woda pokrywa 71% powierzchni Ziemi, jednak jedynie 2,5% to woda słodka, a tylko 1% to woda zdatna do picia. W wielu miejscach na świecie woda jest jednym z najrzadszych zasobów naturalnych. Szacuje się, że ponad miliard ludzi jest pozbawiony dostępu do wody pitnej.

Polska, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, jest krajem o przeciętnych zasobach wodnych wynoszących 1660 m3 na gospodarstwo domowe rocznie i o przeciętnym zużyciu wody na mieszkańca.

O tym, że zużywamy za dużo wody, przypominamy sobie zwykle kilka razy w roku, dostając rozliczenie kosztów dostawy wody oraz odprowadzania ścieków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego każdy Polak zużywa rocznie ok. 32,2 m3 wody.

Dla mieszkańca stolicy oznaczać to będzie koszt w wysokości ok. 370 zł rocznie, biorąc pod uwagę samo dostarczenie zimnej wody i odbiór ścieków. Kwota ta zostanie powiększona jeszcze o opłaty abonamentowe i koszt jej podgrzania. Jeśli spojrzeć na nią z perspektywy kilkuosobowej rodziny, to może stanowić poważny wydatek w budżecie.

Koszty zużycia wody wynikają zatem zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie. Na oszczędzaniu wody przeciętna 4 osobowa rodzina może zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie.