Termomodernizacja budynku

Czas czytania: 11 minut

Ostatnia aktualizacja:

Istotną przyczyną wysokich rachunków za ogrzewanie starego budynku jest niedostateczna lub niewłaściwa izolacja termiczna i związane z tym straty energii. Dużo ciepła ucieka przez nieszczelne okna, źle izolowane ściany, dachy, stropy nieocieplonych piwnic i podłogi posadowione na gruncie. Żeby ograniczyć straty ciepła, a co za tym idzie obniżyć rachunki i poprawić komfort życia, należy więc zadbać o odpowiednią izolacyjność budynków. Równie istotny jest nowoczesny i energooszczędny system grzewczy, oraz prawidłowo działająca wentylacja, przez którą traci się od 30-60 % energii zużywanej zimą na ogrzewanie.

Dzięki wymianie stolarki okienno-drzwiowej, ociepleniu przegród zewnętrznych, modernizacji wentylacji i źródła ogrzewania, można sprawić, że dom będzie bardziej energooszczędny i ekologiczny. Termomodernizacja to działanie, które szybko zwróci się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. Dodatkowo korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, czy z dofinansowania (np. z Programu Czyste Powietrze), można znacząco obniżyć poniesione koszty całego przedsięwzięcia.

Termomodernizacja

Przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Prace termomodernizacyjne powinny eliminować wszystkie mostki termiczne i obejmować działania jak np.: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, modernizację systemu grzewczego i wentylacyjnego, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.
Należy pamiętać, że termomodernizacja to złożony proces, obejmujący wiele czynników i uwzględniający wzajemne ich powiązania. Uszczelnienie okien może spowodować kłopoty z wentylacją, a wymiana źródła ogrzewania nie będzie w pełni efektywna, jeśli nie docieplimy ścian i dachu.

Typy termomodernizacji

Termomodernizacja obejmuje zmiany w systemach ogrzewania, wentylacji, strukturze budynku, oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego.

Najczęściej przeprowadzane działania termomodernizacyjne to:

 • docieplanie ścian zewnętrznych i stropów
 • wymiana okien
 • wymiana lub modernizacja systemów grzewczych

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne

W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438), do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zalicza się:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych, oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli ww. budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do ww. budynków
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji
Termomodernizacja starego budynku

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa dzięki której można obniżyć podstawę opodatkowania w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych PIT poprzez odliczenie od niej kosztów poniesionych na tzw. termomodernizację budynku. Skutkiem takiego obniżenia dochodu w PIT jest zmniejszenie zobowiązania podatkowego. Działanie takie ma na celu popularyzację efektywnego zarządzania energią w skali kraju i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Do prawidłowego rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej trzeba spełnić kilka warunków:

 • prawo do ulgi mają wyłącznie osoby fizyczne, czyli właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych o charakterze mieszkalnym (a nie użytkowym), którzy poniosą koszty termomodernizacji. Uwaga! Osobą które mieszkają w bloku ulga termomodernizacyjna nie przysługuje (np. z tytułu wymiany okien), ponieważ mogą z niej skorzystać wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych.
 • wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiesz pierwszy wydatek
 • odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki poniesione w poprzednim roku, jeśli więc część kosztów inwestycji przeniesiesz na kolejny rok, należy je rozliczyć w następnej deklaracji
 • kwotę odliczenia przekraczającą roczny dochód możesz odliczyć w kolejnym roku, a w sumie taką inwestycję nie możesz rozliczać dłużej niż przez 6 lat
 • odliczyć możesz wyłącznie wydatki udokumentowane fakturą VAT

Uwaga! W deklaracji możesz ująć wyłącznie wydatki związane z pracami wykonanymi w już stojącym budynku. Jeśli zatem chcesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, budowa domu musi być zakończona, a termomodernizacja wykonana później.

Na podstawie ulgi termomodernizacyjnej w 2021 i 2022 roku można odliczyć:

 • ocieplenie budynku – zarówno jego ściany, fundamenty, płyty balkonowe
 • wymianę pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem – materiały pokrycia dachu, drewniane elementy do wymiany, wełnę mineralną, membranę izolacji przed wilgocią
 • wymianę okien i drzwi
 • wymianę pieca – na kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy, a także na paliwa stałe (ale tylko spełniające określone wymogi ekologiczne)
 • kupienie materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej (w tym systemu ogrzewania elektrycznego) lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • przyłączenie domu do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
 • system wentylacji z rekuperacją
 • instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii takie jak pompa ciepła, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.

dodatkowe informacje:
Ulga termomodernizacyjna

Termomodernizacja starego budynku

Jeżeli mieszkasz w starym domu lub mieszkaniu pomyśl o remoncie, którego celem będzie ograniczenie strat ciepła. W przypadku mieszkania sprawa jest prosta. Wymień stare okna i drzwi wejściowe. Zaoszczędzisz na tym nawet do 1/4 kosztów rocznego ogrzewania. Z domem jest już większy problem.

Współczesny budynek powinien zużywać 70 kWh/m2/rok (energia pierwotna budynku). Większość domów oddanych do użytku kilkadziesiąt lat temu pochłania nawet 200 kWh/m2/rok. Pełna termomodernizacja budynku, czyli ocieplenie ścian, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania na bardziej wydajną, może przynieść oszczędności na ogrzewaniu sięgające nawet 40% jego rocznych kosztów.

Współczynnik Ep (energia pierwotna budynku)
Ep określa maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Współczesny budynek w 2021 nie może być większy niż 70 kWh/m2/rok (przed zmianą – 95 kWh/m2/rok). Współczynnik ten można obniżyć przez zastosowanie właściwych izolacji – termicznej i przeciwwilgociowej, pozyskanie energii z odnawialnych źródeł oraz wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań do ogrzewania, na przykład montaż

Najkorzystniejsze jest uwzględnienie rozwiązań energooszczędnych już podczas budowania domu. W istotny sposób upraszcza to i obniża koszty potencjalnego ich wdrożenia. Warto również zainwestować w urządzenia wykorzystujące energię odnawialną. Początkowe wysokie nakłady inwestycyjne rekompensowane są bardzo niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

Prawidłowa termomodernizacja budynku:

 • wykonaj badanie termowizyjne budynku – dzięki badaniu za pomocą kamery termowizyjnej dowiesz się gdzie tracisz najwięcej ciepła
 • wymień stolarkę okienno-drzwiową – zadbaj o szczelne i ciepłe okna, drzwi, bramę garażową. Zapytaj sprzedawcę o wartość współczynnika przenikania ciepła interesującego cię produktu. Im niższy, tym lepsza ochrona termiczna. Według standardu WT 2021 maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien pionowych i drzwi balkonowych musi wynosić 0,9 W/m2K, dla okien połaciowych 1,1 W/m2K, dla drzwi zewnętrznych i bram garażowych 1,3 W/m2K.
  • energooszczędne okna – powinny być wyposażone w pakiet 3-szybowy, ciepłą ramkę przyszybową, oraz trzy uszczelki. Duże znaczenie ma również głębokość profili – im większa, tym lepiej.
  • ciepłe drzwi zewnętrzne – bardzo dobrze sprawdzają się drzwi drewniane i aluminiowe, które posiadają wytrzymały system profili, oraz dodatkowy wkład termiczny
  • szczelna brama garażowa – to taka, której panele wypełnia pianka poliuretanowa i zabezpieczone są uszczelkami, dzięki czemu unikamy wilgoci i podmuchów zimnego powietrza w garażu
 • zadbaj o odpowiednią termoizolację ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu i podłóg – utrzymanie właściwego komfortu cieplnego pomieszczeń jest łatwiejsze w przypadku zastosowania odpowiedniej izolacyjności przegród budynku. Poza ograniczeniem strat ciepła w zimie, skutkującym ograniczeniem zapotrzebowania na energię, w okresie letnim właściwa izolacja termiczna powoduje, że zmniejsza się zapotrzebowanie na pracę takich urządzeń jak wentylatory czy klimatyzatory.
  Biorąc pod uwagę powierzchnie ścian, stropu nad nieogrzewaną piwnicą, podłogi na gruncie i wynikających stąd możliwych strat energii, a także faktu, że poprawa ich właściwości termicznych korzystnie wpływa na warunki bytowe w ciągu całego roku, ten sposób poprawy efektywności energetycznej należy traktować jako priorytetowy.
 • wykonaj modernizacje istniejącej instalacji wewnętrznej – działania usprawniające instalację cieplną:
  • izolowanie rur przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane lub o niższej temperaturze np.: korytarz, klatka schodowa, piwnica, w celu ograniczenia niekontrolowanych strat ciepła
  • płukanie chemiczne instalacji grzewczej i usuwanie osadów – w celu przywrócenia pełnej drożności rurociągów i zapewnienia prawidłowej pracy zaworów termostatycznych
  • uszczelnienie instalacji poprzez likwidację ubytków wody
  • likwidacja zbiorczego systemu odpowietrzania i zastosowanie indywidualnych odpowietrzników na pionach
  • zainstalowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach – które umożliwiają regulację temperatury w pomieszczeniach i ograniczają dopływ ciepła z instalacji w czasie występowania wewnętrznych i słonecznych zysków ciepła
  • w przypadku modernizacji całego budynku dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zmniejszonych potrzeb cieplnych pomieszczeń – wymagane wykonanie projektu regulacji hydraulicznej
  • wyposażenie instalacji w urządzenia regulacyjne – takie jak regulacja pogodowa
 • pomyśl o zastąpieniu wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną – wraz z powietrzem usuwanym z budynku traci się od 30-60 % energii zużywanej zimą na ogrzewanie. Znaczną część tej energii można odzyskać stosując wentylacje mechaniczną, której sercem jest tzw. rekuperatory. Elementem decydującym o efektywności energetycznej rekuperatora jest wymiennik ciepła, w którym przez większą część roku powietrze czerpane z zewnątrz ogrzewa się pobierając ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczenia.
 • wymień źródło ciepła na odnawialne źródło energii – pompa ciepła, kocioł na biomasę (przynajmniej 2 lub 3 generacji), solary, ogniwa fotowoltaiczne

Metody docieplenia budynków

Ocieplenie ścian

 • metoda z obmurowaniem – metoda ta polega na domurowaniu ścianki z gazobetonu lub cegły, przy ścianie istniejącej w taki sposób, żeby pomiędzy ścianą domurowywaną, a istniejąca można było umieścić materiał izolacyjny. Jako materiał izolacyjny może być stosowana zarówno wełna mineralna, wełna szklana, styropian, jak i płyty z pianki poliuretanowej.
 • bezspoinowe ocieplenie ścian zewnętrznych (metoda lekka mokra) – metoda ta jest najczęściej stosowana i najtańsza. Polega na przyklejeniu do ściany warstwy izolacyjnej (płyta styropianowa, płyta z twardej wełny mineralnej lub szklanej), na której wykonuje się lekką, cienką warstwę fakturową na siatce z włókna polipropylenowego lub szklanego. Istnieje szereg odmian i wariantów tej metody.
 • ocieplenie od zewnątrz (metoda lekka sucha) – metoda lekka sucha polega na ociepleniu ścian płytami z wełny mineralnej lub styropianu wypełniającymi ruszt drewniany lub metalowy, do którego przymocowuje się od zewnątrz winylową okładzinę elewacyjną typu saiding lub profilowaną blachę.

Ocieplenie stropów, stropodachów i poddaszy ogrzewanych

 • ocieplenie stropów nad piwnicą – w większości istniejących budynków stropy nad nieogrzewaną piwnicą praktycznie nie są ocieplone lub ocieplone niewystarczająco. Strop nad piwnicą powinno się ocieplać od dołu. W przypadku, jeśli piwnica jest ogrzewana do temperatury wyższej niż 12 stopni C to strop nie wymaga żadnego ocieplenia.
 • ocieplenie przegród dachowych poddaszy ogrzewanych – budynki z wysokimi dachami mają poddasza, które często są wykorzystywane na pomieszczenia mieszkalne. W technologii docieplenia należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej w przegrodach dachowych, oraz na infiltrację (przewiewanie) zimnego powietrza zewnętrznego przez nieszczelności pokrycia dachowego i warstwy ocieplającej do pomieszczeń. Materiały termoizolacyjne powinny być zabezpieczone od strony zimnej warstwą tzw. wiatroszczelną, a od strony ciepłej warstwą paroszczelną ograniczająca przenikanie pary wodnej do przegrody.

źródło: materiały prasowe
Termomodernizacja, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Ulga termomodernizacyjna 2022 – co można odliczyć i jak z niej skorzystać? totalmoney.pl

Dom ekologiczny – dodatkowe informacje:
audyt energetyczny, dom energooszczędny, dom inteligentny (smart home,) dom niskoenergetyczny, dom pasywny, domowe (naturalne) środki czystości, energooszczędne ogrzewania (oszczędzanie ciepła), energooszczędne oświetlenie, energooszczędne urządzenia, energooszczędna wentylacja, etykiety energetyczne, etykiety produktów, kuchnia Zero Waste, kosmetyki naturalne (ekologiczne), oszczędzanie energii elektrycznej (prądu), oszczędzanie gazu, oszczędzanie wody, rośliny oczyszczające powietrze, segregacja odpadów, termomodernizacja budynku, zrównoważone budownictwo

Rządowe, ogólnopolskie programy proekologiczne:
Ciepłe Mieszkanie, Czyste powietrze, Mój Prąd, Moja Woda, Stop Smog, Ulga termomodernizacyjna
Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD)
Net-Zero Industry Act

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top