Znak Zielony punkt

Zielony punkt - znak ekologiczny

Zielony punkt to znak ekologiczny i jeden z najczęściej stosowanych znaków na świecie. Oznacza, że za dane opakowanie wniesiono już opłatę za wtórne przetworzenie opakowania, na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań (zgodnie z zasadami określonymi w Europejskiej Dyrektywie Nr 94/62 i obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa).

Znak zielony punkt to zastrzeżony znak towarowy

Przeciętny odbiorca, który spotyka się z tym oznaczeniem na opakowaniach najczęściej ma mylne skojarzenia. Przeważnie traktuje znak jako oznaczenie materiału przyjaznego dla środowiska, ekologicznego. Jest to jednak znak usługowy, co wynika także z definicji znaku towarowego.

Zielony Punkt jest zastrzeżonym znakiem towarowym będącym własnością Duales System Deutschland A.G. (DSD) z siedzibą w Kolonii. W imieniu właściciela znakiem zarządza Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l. (PRO Europe) z siedzibą w Brukseli.

W Polsce wyłącznym licencjobiorcą jest Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Znak ten jest chroniony na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest on przedmiotem rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, uznanych w Polsce rejestracji międzynarodowych oraz wspólnotowym znakiem towarowym.

Rekopol jako jedyna organizacja w Polsce udziela każdemu zainteresowanemu i spełniającemu określone warunki przedsiębiorcy odpłatnej sublicencji na używanie znaku towarowego Zielony Punkt. Jednym z głównych warunków stawianych przedsiębiorcom jest realizacja obowiązku odzysku i recyklingu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Firmy zainteresowane odpłatnym wykonaniem tego typu usług mogą zwrócić się do właściciela tego znaku czyli firmy Rekopol. Właściciel znaku umawia się z zainteresowaną firmą, że na towarach, które po zakończeniu swojej przydatności będą przez niego zbierane i utylizowane, będzie umieszczany znak Zielony punkt.

Znak Zielony Punkt – podstawowe informacje

  • istnieje na kartonach, puszkach, butelkach i innych produktach
  • jest symbolem odpowiedzialności przedsiębiorcy za środowisko
  • pozycjonuje przedsiębiorcę jako nowoczesnego
  • wpływa na wybór produktu przez konsumenta
  • pomaga przedsiębiorcy funkcjonować na zagranicznych rynkach
  • jest zarejestrowany i chroniony w ponad 170 państwach
  • korzysta z niego ponad 170 000 przedsiębiorstw w Europie i na świecie
  • każdego roku umieszcza się go na około 460 miliardach opakowań

Uwaga! Znak Zielony punkt nie określa jakości ekologicznej produktu. Przedsiębiorca wprowadzający produkt na rynek musi natomiast zapewnić zebranie i przetworzenie określonego procentu zużytych do produkcji opakowań.

Znak Zielony punkt a polskie przepisy

Udzielenie sublicencji na używanie znaku towarowego Zielony Punkt jest niezależne od powierzenia Rekopolowi wykonywania usług związanych z realizacją obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Należy wyraźnie podkreślić, że oznakowanie opakowań symbolem Zielony Punkt formalnie nie ma związku z polskimi przepisami w zakresie obowiązku odzysku i recyklingu wynikającego z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców. Obowiązek odzysku i recyklingu powstaje w momencie wprowadzenia towaru w opakowaniu do obrotu na terenie Polski i może być zrealizowany na różne sposoby np. poprzez przekazanie obowiązku organizacji odzysku.

Polskie przepisy nie wymagają jednak od przedsiębiorcy zaznaczenia na opakowaniu odpowiednim znakiem, że swoje obowiązki wykona, ale wymagają rozliczenia się z urzędem marszałkowskim. Samo naniesienie znaku na opakowanie nie stanowi podstawy do zaliczenia realizacji obowiązków i jest dobrowolne.

W warunkach polskich Zielony Punkt jest znakiem określającym raczej jakość usługi, a nie fakt realizacji obowiązków ustawowych. Przypisywanie mu innego znaczenia jest na gruncie polskich przepisów całkowicie nieuprawnione, a w przypadku importu do Polski wyrobów w opakowaniach oznaczonych tym znakiem do niczego ich importera nie zobowiązuje, ani nie daje mu żadnych uprawnień w zakresie ciążących na nim obowiązków.

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Przewiń do góry
X