Nadaje się do recyklingu
Nadaje się do recyklingu

Opakowanie nadaje się do recyklingu /trzy strzałki/ – Pętla Mobiusa – to międzynarodowy symbol recyklingu. Symbol ekologiczny potocznie określany mianem „recykling”.

Znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu. Ten znak pojawia się na opakowaniach

  • papierowych – torby, tektury do pakowania itp.
  • z tworzyw sztucznych – pojemniki plastikowe, butelki pastikowe
  • z aluminium – puszki

Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca jaki procent użytych do produkcji materiałów pochodził z recyklingu. Czasem także podaje się nazwę materiału, z którego wytworzono dany produkt ekologiczny.

Znak nadaje siędo recyklingu informuje nas, że gdy zadbamy o właściwe miejsce jego wyrzucenia, zostanie przerobiony przy minimalnym dodatku nowych materiałów (zamiast trafić na wysypisko śmieci, a w jego miejsce nie trzeba będzie wyprodukować nowego opakowania z nowych surowców, co oznaczałoby większe zużycie surowców, wody i energii, itd.).