Instytucje i ministerstwa

Instytucje  i ministerstwa

Rządowe i pozarządowe instytucje, ministerstwa,fundusze oraz placówki naukowe zajmujące się ochroną środowiska

Ministerstwo ŚrodowiskaMinisterstwo Środowiska
Prawo, ogłoszenia i programy rządowe związane z ochroną środowiska.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Misja NFOŚiGW jest skuteczne i efektywne wspieranie działania na rzecz środowiska, a celem generalnym poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.


GIOŚGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska
Instytucja odpowiedzialna za monitorowanie i ocenę stanu środowiska.


gdosGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Instytucja która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000. Kontroluje procesu inwestycyjne.


KapeKAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią którego misją jest upowszechnianie i wdrażanie światowych standardów oraz praktyk w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.


Lasy Państwowe
Najnowsze wiadomości z życia Lasów Państwowych, zapowiedzi wydarzeń, kampanie promocyjne oraz akcje.
Najnowsze informacje o stopniu zagrożenia pożarowego dla danego obszaru.


Instytut Ochrony Przyrody PANInstytut Ochrony Przyrody PAN
Jest wyspecjalizowaną placówką naukową działającą na rzecz ochrony przyrody, jedną z nielicznych tego typu w Europie. Misją Instytutu jest zdobywanie wiedzy naukowej służącej ochronie przyrody, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej, wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki oraz ich upowszechnianie.


Europejska Agencja ŚrodowiskowaEuropejska Agencja Środowiskowa
Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej, której głównym celem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. EEA jest źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem polityki ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej.


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to polski urząd antymonopolowy obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji rządowej, działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów[3]. Organizację Urzędu określa statut nadany w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów