Błękitna Planeta Ziemia - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ Gideon Wright / CC BY 2.0

Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat

Skalna kula którą zamieszkujemy, jest zlepkiem kosmicznego pyłu krążącego wokół Słońca. Nasz glob pod swoją skorupą jest rozgrzany do białości i ciekły. Na tym ciekłym podłożu przesuwają się kontynenty i poszerzają dna oceanów. Pomiędzy powierzchnią Ziemi a kosmiczną próżnią mieści się cudowny świat nazwany biosferą. Kiedy pierwsi astronauci okrążali ziemię miliony słuchaczy odbierały relacje na temat piękna planety Ziemi.

Ziemia błękitna perła w przestrzeni

Im dłużej badamy przestrzeń kosmiczną i nasz system słoneczny, tym wyraźniej stwierdzamy niezwykłość naszego świata. Skład mieszaniny gazów w atmosferze jest zupełnie inny niż na sąsiednich planetach. Różni się też od składu, który można by przewidywać na podstawie składu chemicznego samej Ziemi. Sytuacja ta powstała jako wynik procesu ewolucji życia. Życie przez samą swoją obecność, tworzy i podtrzymuje specjalne warunki konieczne dla swego własnego przetrwania. Zjawisko samopodtrzymującej się atmosfery zostało nazwane Gaja – żywa planeta.

W tym królestwie każdy organizm jest powiązany z innym. Mikroby, rośliny, ssaki, mieszkańcy gleby i oceanu, wszyscy są włączeni w obieg energii i pokarmu ze słońca, wody powietrza i ziemi. Ten ogólny system wymiany wykorzystuje bardzo różne mechanizmy transportu, od prądów morskich do zmian klimatycznych i wiatru. Od zwierzęcych wędrówek po procesy karmienia, wzrostu i gnicia.

Przez biosferę przepływają także informacje. Rozród powoduje przekazanie kodu genetycznego do następnych pokoleń i stwarza nowe. W całej strefie życia obserwujemy przemiany i zróżnicowanie, specjalizacje i zadziwiające przykłady wzajemnej zależności.

Nasza błękitna, żywa planeta, znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, my czyli człowiek, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie. Powoli zbliżamy się do globalnej ekologicznej katastrofy, ale ciągle mamy szansę zmienić dotychczasowy kurs i ruszyć w kierunku stabilnej przyszłości, działając mądrze i już dzisiaj dbając o jutrzejszy obraz świata.