Błękitna Planeta Ziemia

Błękitna Planeta Ziemia

Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat

Skalna kula którą zamieszkujemy, jest zlepkiem kosmicznego pyłu krążącego wokół Słońca. Nasz glob pod swoją skorupą jest rozgrzany do białości i ciekły. Na tym ciekłym podłożu przesuwają się kontynenty i poszerzają dna oceanów. Pomiędzy powierzchnią Ziemi a kosmiczną próżnią mieści się cudowny świat nazwany biosferą.

Blue Marble, zdjęcie Ziemi z 1972 roku
Blue Marble, zdjęcie Ziemi z 1972 roku / @ NASA

Kiedy pierwsi astronauci okrążali ziemię miliony słuchaczy odbierały relacje na temat piękna planety Ziemi.

Fotografię znaną pod nazwą Blue Marble (Ziemia przypomina na niej szklaną kulkę do gry, ang. marble), wykonaną w 1972 przez załogę Apollo 17, uważa się za jedno z najsłynniejszych przedstawień kuli ziemskiej i jeden z najbardziej popularnych obrazów w historii. Na zdjęciu widać Afrykę, oraz Bliski Wschód.

Ziemia błękitna perła w przestrzeni

Im dłużej badamy przestrzeń kosmiczną i nasz system słoneczny, tym wyraźniej stwierdzamy niezwykłość naszego świata. Skład mieszaniny gazów w atmosferze jest zupełnie inny niż na sąsiednich planetach. Różni się też od składu, który można by przewidywać na podstawie składu chemicznego samej Ziemi. Sytuacja ta powstała jako wynik procesu ewolucji życia.

Gaja – żywa planeta

Życie przez samą swoją obecność tworzy i podtrzymuje specjalne warunki konieczne dla swego własnego przetrwania. Zjawisko samopodtrzymującej się atmosfery zostało nazwane Gaja – żywa planeta.

W tym królestwie każdy organizm jest powiązany z innym. Mikroby, rośliny, ssaki, mieszkańcy gleby i oceanu, wszyscy są włączeni w obieg energii i pokarmu ze słońca, wody powietrza i ziemi. Ten ogólny system wymiany wykorzystuje bardzo różne mechanizmy transportu, od prądów morskich do zmian klimatycznych i wiatru. Od zwierzęcych wędrówek po procesy karmienia, wzrostu i gnicia.

Biosfera – światowy system ekologiczny

Przez biosferę przepływają także informacje. Rozród powoduje przekazanie kodu genetycznego do następnych pokoleń i stwarza nowe. W całej strefie życia obserwujemy przemiany i zróżnicowanie, specjalizacje i zadziwiające przykłady wzajemnej zależności.

Nasza błękitna, żywa planeta, znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, my czyli człowiek, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie. Powoli zbliżamy się do globalnej ekologicznej katastrofy, ale ciągle mamy szansę zmienić dotychczasowy kurs. Ruszyć w kierunku stabilnej przyszłości, działając mądrze i już dzisiaj dbając o jutrzejszy obraz świata.

Przegląd programów i aplikacji pozwalających oglądać Błękitną Planetę

NASA WorldWind

NASA WorldWind
NASA WorldWind

NASA WorldWind to stworzony przez NASA i społeczność otwartego oprogramowania program komputerowy, który wyświetla wysokiej jakości zdjęcia satelitarne i lotnicze, mapy topograficzne oraz publicznie dostępne dane geograficzne na trójwymiarowych modelach Ziemi, Księżyca oraz Marsa. Dostępne są również Wenus oraz Jowisz wraz z 4 księżycami, jednak już bez danych 3D, a także mapy gwiazd i galaktyk z projektu Sloan Digital Sky Survey. Użytkownik może dowolnie zmieniać swoje położenie, wysokość i kąt widzenia. Możliwe jest również wyświetlanie granic administracyjnych, nazw geograficznych oraz siatki współrzędnych.

NASA WorldWind
NASA WorldWind

WorldWind rozpowszechniany jest na licencji otwartego oprogramowania i korzysta z publicznie dostępnych danych (dzięki czemu można go wykorzystywać w celach komercyjnych bezpłatnie).

Google Earth – szczegółowy obraz kuli ziemskiej

Google Earth
Google Earth

Google Earth, znany poprzednio pod nazwą Keyhole, uznawany jest za konkurenta dla NASA World Wind. Wygląd, obsługa oraz podstawowe funkcje obu programów są podobne. Często uważa się też Google Earth za program lepszy (chodzi tu głównie o wyższą rozdzielczość zdjęć obszarów znajdujących się poza terytorium USA). Tak naprawdę obie aplikacje mają odmienne cele i różnych użytkowników.

Google Earth to program komercyjny, o zamkniętym kodzie źródłowym i korzystający z płatnych źródeł danych, skierowany do użytkownika, który poszukuje przede wszystkim rozrywki. Niektóre funkcje są dostępne jedynie w płatnych wersjach programu. Użycie zdjęć do zastosowań profesjonalnych jest ograniczone przez restrykcyjne licencje.

Google Earth
Google Earth

Google Earth umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy, oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych.

Zdjęcia z Google Earth są wyświetlane na cyfrowej kuli ziemskiej, która wyświetla powierzchnię planety za pomocą jednego złożonego obrazu z dużej odległości. Po dostatecznym powiększeniu obrazy są przekształcane w inne obrazy tego samego obszaru z drobniejszymi szczegółami, które różnią się datą i czasem od jednego obszaru do drugiego. Obrazy są pobierane z satelitów lub samolotów. .

Rozdzielczość obrazu wynosi od 15 metrów do 15 centymetrów. Na dużej części Ziemi Google Earth wykorzystuje dane z modelu elewacji gromadzone przez NASA Shuttle Radar Topography Mission. To stwarza wrażenie trójwymiarowego terenu, nawet jeśli obraz jest tylko dwuwymiarowy.

Każdy obraz utworzony z Google Earth przy użyciu danych satelitarnych dostarczonych przez Google Earth jest mapą chronioną prawem autorskim. Wszelkie pochodne z Google Earth są tworzone z danych chronionych prawami autorskimi. Google zezwala na niekomercyjne, osobiste wykorzystanie zdjęć (np. na osobistej stronie internetowej lub blogu) pod warunkiem zachowania praw autorskich i atrybutów.

Google Earth Timelapse

Google Earth Timelaps
Google Earth Timelaps

Google Earth Timelaps przedstawia również archiwalne obrazowanie, pozwalając użytkownikom na oglądanie starszych zdjęć Ziemi. Kliknięcie ikony zegara na pasku narzędzi powoduje otwarcie suwaka czasu, który określa czas dostępnych zdjęć z przeszłości. Ta funkcja pozwala na obserwację zmian obszaru w czasie w tzw. technologi timelaps.

Google Earth View i najpiękniejsze miejsca na Ziemi

Google Earth View to sięgająca 2010 roku, kolekcja ziemskich krajobrazów wyodrębnianych z bazy Google Earth pomyślana została jako źródło zdjęć do używania w komputerach i telefonach jako wygaszacze ekranu czy tapety. Obecnie serwis Earth View ma ponad 2,5 tys. satelitarnych zdjęć powierzchni Ziemi, często przypominających bardziej abstrakcyjne dzieła sztuki, niż istniejące w rzeczywistości obiekty.

Przeglądarka Google Eart View posiada suwak pozwalający filtrować dostępne do ściągnięcia obrazy na mapie Ziemi według dominujących w nich barw. Jeżeli ktoś zatem woli więcej żółtego czy czerwonego, może oglądać tylko takie propozycje.


Bing Maps

Bing Maps (znany wcześniej jako Windows Live Local, Windows Live Maps, Virtual Earth i Live Search Maps) – należący do firmy Microsoft internetowy serwis z mapami drogowymi oraz zdjęciami satelitarnymi i lotniczymi, będący częścią wyszukiwarki internetowej Bing.

Oprócz wyświetlania map i zdjęć, wyszukiwania miejscowości i dróg oraz wyznaczania trasy pomiędzy wybranymi punktami (również dla terenu Polski) usługa oferuje zdjęcia z lotu ptaka (Bird’s Eye), wysokiej rozdzielczości zdjęcia lotnicze wykonane pod kątem 45 stopni (dostępne dla ponad 100 miast w USA i 80 Europie – głównie w Wielkiej Brytanii i we Włoszech). Serwis jest regularnie aktualizowany o nowe dane.

Możliwe jest dodawanie własnych informacji do map (punkty, linie i wielokąty), a następnie dzielenie się nimi z innymi użytkownikami serwisu. Bing Maps udostępnia również specjalne API, które umożliwia innym programistom tworzenie własnych aplikacji internetowych z wykorzystaniem map i informacji z serwisu.

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli nowa epoka w historii Ziemi

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną. Obecnie aktywność ludzi jest tak intensywna, a jej skutki rozległe, że mówiąc o kształcie naszej planety, nie sposób pominąć wpływu ludzi.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi, związany z przekształceniem cząsteczki ozonu do dwuatomowej cząsteczki tlenu pod wpływem reakcji fotochemicznych zachodzących w stratosferze. Dziura ozonowa to po prostu spadek ilości ozonu w stratosferze.

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego

Zanieczyszczenie środowiska
Zanieczyszczenie środowiska to obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Są to również odmiany energii które przekraczają swój naturalny poziom.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, nieregularne pory roku, susze, fale upałów, ulew, huragany, trąby powietrzne, pożary czy powodzie.

Przewiń do góry
X