Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza

zanieczyszczenie powietrza - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ CLAUDIA DEA / Public Domain Mark 1.0Powietrze to mieszanina jednorodnych gazów wchodzących w skład atmosfery. Należą do nich azot, tlen, argon, neon, metan, para wodna, dwutlenek węgla i tlenki azotu. Oprócz gazów w powietrzu znajdują się pyły i mikroorganizmy.

Składnikami zanieczyszczającymi powietrze są drobne cząsteczki ciał stałych, takie jak pyły i sadza, drobne kropelki cieczy oraz gazy. Część z nich pod wpływem światła lub pary wodnej ulega przemianom na nowe, bardziej szkodliwe substancje.


Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ Malinda Rathnayake / CC BY 2.0
ekoprognoza
Smog - podstawowe informacje - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ xgi93 / CC BY SA 2.0
smog podstawowe informacje
Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ AK Rockefeller / CC BY 2.0
wpływ smogu na zdrowie człowieka
Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczony powietrzem - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ Ben Salter / CC BY 2.0
jak chronić się przed smogiem i zanieczyszczony powietrzem
Rośliny w walce ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem - Flickr / @ Ian Sane / CC BY 2.0
rośliny w walce ze smogiem
Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ Carl Lewis / CC BY 2.0
rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze
Carsharing czyli alternatywa dla posiadania samochodu- wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ mariordo59 / CC BY SA 2.0
carsharing sposobem na ograniczenie smogu
Aplikacja Jakość powietrza w Polsce - wlaczoszczedzanie.pl
aplikacja Jakość powietrza w Polsce