Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka 

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ AK Rockefeller / CC BY 2.0

Zanieczyszczenia powietrza w sposób istotny wpływa na zdrowie człowieka powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Szkodliwe substancje przedostają się do organizmu głównie przez drogi oddechowe, drażnią śluzówkę nosa, jamę ustną, krtań, oskrzela, płuca i w ten sposób może dojść do uszkodzenia tych narządów. Poprzez pęcherzyki płucne szkodliwe substancje mogą przedostać się do krwi i tą drogą do wszystkich narządów.

Największy wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi i zwierząt obserwuje się w rejonach przemysłowych i zurbanizowanych. Grupy najbardziej narażone to kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz ludzie z chorobami dróg oddechowych. Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na kondycję ekosystemów oraz niszczenie materiałów (np. korozja metali).

Zanieczyszczenie powietrza jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzi na całym świecie.