Depositphotos / @ photkas

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania..

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych, ale do specjalnych kontenerów na plastik, szkło, metale, papier.

Posegregowane stają się wartościowymi surowcami, które nadają się do powtórnego przetworzenia, czyli recyklingu. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Każdy Polak produkuje śmieci w ilości około 300 kilogramów rocznie, a problem nie kończy się po wyrzuceniu do kubła, śmieci trafiają na składowiska. Większość infrastruktury składowisk w Polsce jest przestarzała, co oznacza w praktyce, że różnego rodzaju środki chemiczne, trucizny, pestycydy przedostają się do gleby, wód podziemnych, wód powierzchniowych, a w konsekwencji do wody pitnej, stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Co trzeci śmieć w koszu to opakowanie, na dodatek z tworzyw sztucznych! Odpady organiczne to 30%, makulatura – 20%, tworzywa sztuczne – 13%, szkło – 12%, odpady wielkogabarytowe – 4%, odpady niebezpieczne – 1%, inne – 20%.

Flickr / @ Lisa Risager / CC BY SA 2.0
plastik
Flickr/ @ Neil Tackaberry / CC BY ND 2.0
szkło
Flickr / @ liz west / CC BY 2.0
papier
Flickr / @ m o n c h o o h c n o m / Public Domain Mark 1.0
aluminium
Flickr / @ David Morris / CC BY 2.0
elektroodpady

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.