Segregacja odpadów

Segregacja odpadów

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych, ale do specjalnych kontenerów na plastik, szkło, metale, papier.

Posegregowane stają się wartościowymi surowcami, które nadają się do powtórnego przetworzenia, czyli recyklingu. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Każdy Polak produkuje śmieci w ilości około 300 kilogramów rocznie, a problem nie kończy się po wyrzuceniu do kubła, śmieci trafiają na składowiska. Większość infrastruktury składowisk w Polsce jest przestarzała, co oznacza w praktyce, że różnego rodzaju środki chemiczne, trucizny, pestycydy przedostają się do gleby, wód podziemnych, wód powierzchniowych, a w konsekwencji do wody pitnej, stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Co trzeci śmieć w koszu to opakowanie, na dodatek z tworzyw sztucznych! Odpady organiczne to 30%, makulatura 20%, tworzywa sztuczne 13%, szkło 12%, odpady wielkogabarytowe 4%, odpady niebezpieczne 1%, inne 20%.

Jak prawidłowo dzielić i segregować odpady

Żeby śmieci mogły zostać przeznaczone do powtórnego wykorzystania, należy je odpowiednio segregować już w naszych domach. W ten sposób odzyskamy surowce potrzebne do wytworzenia nowych produktów, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego, a także do zmniejszenia niepotrzebnego zużycia wody i energii.

Jedna szklana butelka odzyskana i ponownie wprowadzona do obiegu pozwala na oszczędność energii potrzebnej do świecenia 100 W żarówki przez 4 godziny. Zużyte świetlówki można prawie w całości (80-90%) wykorzystać powtórnie do wyprodukowania nowych świetlówek, a z 700 aluminiowych puszek może powstać nowy rower.

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują jednolite dla całego kraju zasady segregowania odpadów. Do tej pory były ustalane w poszczególnych samorządach, w zależności od tego, w której gminie mieszkaliśmy. Zmiany były konieczne, ponieważ zgodnie z unijnymi regulacjami Polska musi w 2020 roku uzyskiwać 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

Odpady są zbierane u źródła, czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych czy miejscach, gdzie powstają. Według zmian mieszkańcy są nagradzani za dobrą segregację. Osoby, które stosują się do reguł i prawidłowo segregują odpady mają niższe opłaty za śmieci.

Żeby prawidłowo segregować odpady, zwracaj uwagę na opisy i kolory pojemników.

Uwaga! Pamiętajmy żeby nie myć odpadów, które mają trafić do poszczególnych pojemników. To tylko niepotrzebna strata wody!

Niebieski pojemnik

Do niebieskiego pojemnika mogą trafić: opakowania z papieru, karton, tektura (także falista), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy czy torby i worki papierowe.

Do niebieskiego worka nie można wyrzucać: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych czy ubrań.

Zielony pojemnik

Do zielonego kubła (szkło) mogą trafiać: butelki i słoiki po napojach i żywności – w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach – o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców.

Do zielonego worka ze szkłem nie mogą trafiać: ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształy, szkło okularowe, szkło żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach, czy olejach silnikowych, lustra, szyby okienne i zbrojone, monitory i lampy telewizyjne, termometry czy strzykawki.

Żółty pojemnik

Żółty śmietnik jest na metale i tworzywa sztuczne. Można do niego wrzucać: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, czy zabawki z tworzywa sztucznego, jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców.

Do takiego śmietnika nie można wyrzucać: plastikowej butelki, jeśli będzie w niej jeszcze zawartość, opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych, po olejach silnikowych, części samochodowe, zużyte baterie i akumulatory, puszki po farbach i lakierach, czy zużyty sprzęt elektroniczny czy AGD.

Brązowy pojemnik

Do brązowego śmietnika przeznaczonego na odpady bio można wrzucać: resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty czy trociny i korę drzew.

Nie można do niego wrzucać: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, czy innych odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych.

Nie wszystkie śmieci na śmietnik

Nie wszystkie śmieci możemy wrzucić po prostu do kolorowych kontenerów lub kosza na odpady mieszane. Niektóre przedmioty czy urządzenia zostały wyprodukowane z udziałem związków chemicznych lub substancji, które są wyjątkowo szkodliwe dla środowiska.

Do tej grupy należą np. sprzęty elektroniczne i elektryczne czy żarówki i świetlówki, które zawierają rtęć. Powinny one trafić do specjalnych punktów zbiórki selektywnej. W takie miejsce zawozimy też odpady o większych gabarytach, jak np. meble. Poza tym, wiele sklepów oferuje odbiór starego, zużytego sprzętu elektronicznego w przypadku zakupu nowego. Z kolei baterie i akumulatory mogą być wrzucane wyłącznie do specjalnych pojemników, które znajdują się w wielu sklepach, czy nawet szkołach i firmach. Przeterminowane leki to także wyjątkowo niebezpieczne substancje, które powinny zostać natomiast wrzucone do specjalnego pojemnika w aptece. W aptekach można też oddawać stare termometry rtęciowe.

Flickr / @ Lisa Risager / CC BY SA 2.0

Tworzywa sztuczne
Właściwości tworzyw sztucznych sprawiają, że często są nie do zastąpienia przez drewno, metal, ceramikę, kauczuk, itp. Jednak czas rozkładu, mogący wynosić nawet kilka tysięcy lat, w którym mogą uwalniać się do środowiska naturalnego szkodliwe związki, a także toksyczne substancje wydobywające się w procesie spalania tworzyw sztucznych powodują, że jako odpady są groźne zarówno dla środowiska jak i zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt.

Flickr/ @ Neil Tackaberry / CC BY ND 2.0

Szkło
Szkło stanowi bardzo dobry surowiec wtórny ze względu na odporność na takie procesy jak: biodegradacja, fotodegradacja, rozpuszczanie w wodzie i utlenianie. Można z niego wytworzyć ten sam produkt lub użyć do produkcji innego, bez obniżania spadku wartości. Każda butelka po umyciu może być napełniana 15-krotnie.

Flickr / @ liz west / CC BY 2.0

Papier
Wytwarzając 1 tonę papieru z makulatury zamiast ze świeżej masy drzewnej, oszczędzamy 17 drzew, 26 tys. litrów wody, 4200 kWh energii, 3 m3 powierzchni na wysypisku.

Flickr / @ m o n c h o o h c n o m / Public Domain Mark 1.0

Aluminium
Materiał z którego produkowane są puszki aluminiowe to glin, który uzyskuje się z rudy boksytu. Aluminiowe puszki po raz pierwszy pojawiły się na rynku w 1960 roku. Ich produkcja pociąga za sobą duże zużycie energii i emisję szkodliwych substancji. Na szczęście jest to produkt, który można odzyskać w procesie recyklingu.

Flickr / @ David Morris / CC BY 2.0

Elektrośmieci czyli elektroodpady
Elektrośmieci są to nieużywane, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne. Są niebezpieczne ponieważ mogą zawierać w swej budowie elementy, materiały i podzespoły z substancjami niebezpiecznymi, takimi jak: rtęć, ołów, freon, arsen, kadm, chrom, miedź, nikiel, rtęć.

Przewiń do góry
X