Transport powierzchniowy

Transport powierzchniowy to ogólna nazwa transportu, w którego skład wchodzi transport lądowy i transport wodny. Transport lądowy można podzielić na kolejowy i drogowy.

Transport powierzchniowy odgrywa kluczową rolę w krajowym transporcie, dlatego państwa chętnie inwestują w rozwój infrastruktury. Transport wodny można podzielić na śródlądowy i morski (daleki i bliski). W obydwóch wypadkach przewóz dotyczy zarówno osób, zwierząt jak i ładunków.

Transport lądowy

Pod pojęciem transport lądowy mieszczą się wszystkie rodzaje transportu, które odbywają się na stałym podłożu, a więc na lądzie. Rozumie się przez to transport towarów na lądzie, po drogach i szynach, za pomocą samochodów ciężarowych, osobowych czy kolei.

Transport drogowy

Transport drogowy to jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu. Gałąź ta posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg.

Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Podstawowy podział środków transportu obejmuje środki przeznaczone do przewozu osób oraz środki przeznaczone do przewozu ładunków Istnieją również rozwiązania pośrednie czyli pojazdy przystosowane do przewozu osób, jak i ładunków (samochody towarowo-osobowe).

Transport osób

Środki transportu do przewozu osób podzielić można na indywidualne środki transportu oraz środki transportu zbiorowego. Do pierwszej grupy można zaliczyć np. rowery, motorowery, motocykle oraz samochody osobowe.

Do drugiej natomiast autobusy (wszelkich rozmiarów od mikrobusów, po autobusy duże), autokary oraz trolejbusy.

Specyficzną funkcję w indywidualnych przewozach osób pełnią taksówki.

Innym ciekawym środkiem transportu wykorzystywanym do przewozu osób jest autobus torowy. Łączy on niektóre zalety transportu szynowego i transportu drogowego.

Na uwagę zasługuje również koncepcje transportu określane jako carsharing i carpooling. Mające one na celu zwiększenie ilości osób przemieszczających się jednocześnie w jednym środku transportu, co przyczynia się do ograniczenia efektu kongestii (tłoku, zatoru) na drogach, a tym samym do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Transport ładunków

Środki transportu do przewozu ładunków to samochody dostawcze, samochody ciężarowe, oraz ciągniki.

Transport powierzchniowy
Pixabay / @ Schwoaze / CC0

Transport kolejowy

Transport kolejowy to przemieszczenie towarów lub pasażerów przy użyciu pojazdów kolejowych w obrębie danej sieci kolejowej. Najszerzej rozpowszechniona w krajach rozwiniętych jest kolej na torze dwuszynowym (kolej konwencjonalna), zwykle o rozstawie 1435 mm, zwana też normalnotorową.

Transport wodny

Transport wodny oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.

Do przewozu towarów używa się wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i innych. 

Przewozy pasażerskie stanowią znikomy odsetek ogólnego transportu ludzi, a to ze względu na długi czas podróży. Jedynie w niektórych regionach świata, na obszarach o silnie rozwiniętej linii brzegowej lub w państwach wyspiarskich, ważną rolę odgrywa komunikacja promowa.

Przydatne informacje

Transport ekologiczny

Podstawowe informacje na temat transportu
Transport to w prostych słowach przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie.

Ekojazda (ecodriving) czyli podstawowe zasady jazdy ekonomicznej
Ekojazda to ekonomiczna i ekologiczna technika jazdy samochodem, odpowiednia taktyka poruszania się na drodze, korzystna dla portfela i środowiska naturalnego. Kierowca ma możliwość znacznie obniżyć zużycie paliwa, zmniejszyć zużycie podzespołów samochodu, dba o środowisko poprzez ograniczenie emisji CO2 i hałasu.

Ekojazda ecodriving
Ekonomiczna eksploatacja samochodu

Ekonomiczna eksploatacja samochodu
Odpowiednia technika jazdy to podstawowa zasada jazdy ekonomicznej czyli ecodrivingu. Jednak świadomy kierowca dba także o prawidłową eksploatację samochodu, co przekłada się na korzyści dla bezpieczeństwa, kieszeni, oraz środowiska.

Kilka prostych sposobów na oszczędzanie paliwa

Kilka prostych sposobów na oszczędzanie paliwa
Jak zmniejszyć zużycie paliwa czyli kilka prostych sposobów na oszczędzanie paliwa m.in. zasada zwolnij i jedź, dostosowanie prędkość poruszania się samochodem do tzw. zielonej fali, optymalne, ekonomiczne tempo jazdy samochodem.

Samochody zero i niskoemisyjne

Samochody zero i niskoemisyjne
Przed zakupem samochodu każdy kierowca powinien zastanowić się nad rodzajem napędu. Powinien być on dopasowany do warunków w jakich najczęściej użytkujemy auto. Ma to realny wpływ na nasze wydatki i w dalszej perspektywie pomaga chronić środowisko naturalne.

Carsharing
Carsharing to zorganizowane, współdzielone użytkowanie samochodów osobowych. Użytkownicy systemu carsharing mają dostęp do samochodu, bez konieczności jego posiadania, opłat za naprawę, ubezpieczenie, czy sprzątanie samochodu. Carsharing stanowi uzupełnienie dostępnej komunikacji zbiorowej.

Carsharing


Carpooling to system wspólnych, zorganizowanych przejazdów jednym samochodem. Polega na zwiększaniu liczby pasażerów w czasie przejazdu samochodem, poprzez kojarzenie osób dojeżdżających do danego miejsca na tych samych trasach.

Etykieta energetyczna dla opon samochodowych

Etykieta energetyczna dla opon samochodowych
Wzór i zasady etykietowania opon określone unijnym rozporządzeniem. Zasady wprowadzane przez Unię Europejską, nakazują producentom obowiązkowe etykietowanie opon. Oznaczenia odpowiednio kategoryzują opony, określają ich wpływ na wydajność paliwową, bezpieczeństwo, oraz poziom generowanego hałasu.

Scroll to Top