Carpooling czyli system grupowych dojazdów

carpooling czyli system grupowych przejazdów - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ Charlotte Marillet / CC BY SA 2.0

Carpooling (car pooling, car-pooling) to system wspólnych, zorganizowanych przejazdów jednym samochodem. Polega on na zwiększaniu liczby pasażerów w czasie przejazdu samochodem, poprzez kojarzenie osób dojeżdżających do danego miejsca na tych samych trasach. Jest rozwijany w sytuacjach, gdy ze względu na małe natężenie ruchu nieopłacalne jest uruchamianie zorganizowanego transportu zbiorowego.

System carpooling rozwija się poprzez serwisy internetowe, portale społecznościowe i ogłoszeniowe, za pośrednictwem aplikacji mobilnych, fora dyskusyjne i tablice ogłoszeń np. w biurowcach, na uczelniach. W niektórych miastach można spotkać specjalnie wydzielone pasy dla samochodów funkcjonujących w systemie carpooling i przewożących co najmniej 2-3 osoby tzw. pasy HOV (ang. High Occupancy Vehicle), oraz wydzielane dla nich specjalne miejsca parkingowe. Carpooling bywa nazywany internetowym autostopem lub e-autostopem. Jednak autostop jest spontaniczny i zwykle bezpłatny.

Carpooling uważany jest za element polityki zrównoważonego transportu

Dzięki korzystaniu z tego rozwiązania, jednym samochodem podróżuje więcej niż jedna osoba, wskutek czego mniejsze są koszty przejazdu (w przypadku podziału kosztów pomiędzy podróżujących), a podróż dzięki towarzystwu staje się przyjemniejsza. Korzystanie ze wspólnych przejazdów prowadzi do zmniejszenia zatłoczenia na drogach, redukcji zanieczyszczeń, emisji spalin, hałasu, zapotrzebowania na miejsca parkingowe.

Carpooling to system upodobniający i dostosowujący samochód osobowy do transportu zbiorowego.

Wyróżnia się 3 kategorie carpoolingu

  • grupowe dojazdy codzienne – dojazdy do pracy, na uczelnię
  • grupowe dojazdy cykliczne – przejazdy powtarzające się o stałej częstotliwości
  • grupowe dojazdy epizodyczne