Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych

Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych

Wzór i zasady etykietowania dla okapów kuchennych określa unijna dyrektywa 65/2014. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Rozwiązanie to pozwala konsumentowi na rzetelne porównanie urządzeń różnych producentów w każdym z krajów Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzone zostały przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla okapów kuchennych. Obowiązywać zaczęła nowa 7 stopniowa skala klas efektywności energetycznej od A do G. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje skala od A+ do F. Od 1 stycznia 2018 roku od A++ do E. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będzie skala od A+++ do D.

Wprowadzenie polityki oznaczania okapów etykietą ma poprawić wydajność urządzeń i ich energooszczędność.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Etykieta energetyczna dla okapów kuchennych

  1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. Identyfikator modelu okapu kuchennego
  3. Skala klas efektywności energetycznej od A+ do F do użytku domowego (od 1 stycznia 2020 roku od A+++ do D)
  4. Klasa efektywności energetycznej
  5. Roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok) – wskaźnik ten liczony jest według dość złożonej procedury opisanej w załączniku II punkt 2.1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 . Urzędnicy UE przyjęli średni czas dobowy działania okapu na poziomie 60 minut (365 godzin rocznie), natomiast uznali, że z oświetlenia urządzenia korzysta się średnio 120 minut dziennie (730 godzin rocznie).
  6. Klasa wydajności przepływu dynamicznego – im wyższa klasa wydajności, tym skuteczniej okap wyciąga/pochłania powietrze na jednostkę pobieranej mocy. Jest to wartość obliczana według wzoru wymienionego we wspomnianym rozporządzeniu (w załączniku II p. 2.2). Wyliczana w tzw. optymalnym punkcie pracy, czyli przy maksymalnej wydajności przepływu dynamicznego w oparciu o uzyskane natężenie przepływu, różnicę ciśnienia statycznego oraz pobór mocy przez okap.
  7. Klasa sprawności oświetlenia – oznacza stosunek średniej wartości natężenia oświetlenia do nominalnego poboru mocy systemu oświetlenia. Oblicza się ją w luksach na wat (lux/W) według wzoru przedstawionego w załączniku II p. 2.3 powyższego rozporządzenia.
  8. Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń – wyliczana na podstawie masy zanieczyszczeń osadzonych na filtrach przeciwtłuszczowych i przewodach powietrza okapu. Oblicza się ją zgodnie ze wzorem opisanym w załączniku II p. 2.4. rozporządzenia Komisji UE nr 65/2014.
  9. Poziom emitowanego hałasu wyrażony w dB – poziom hałasu przy najwyższym ustawieniu w trakcie normalnej pracy. Wartość zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej.

Dom ekologiczny – dodatkowe informacje:
audyt energetyczny, dom energooszczędny, dom inteligentny (smart home,) dom niskoenergetyczny, dom pasywny, domowe (naturalne) środki czystości, energooszczędne ogrzewania (oszczędzanie ciepła), energooszczędne oświetlenie, energooszczędne urządzenia, energooszczędna wentylacja, etykiety energetyczne, etykiety produktów, kuchnia Zero Waste, kosmetyki naturalne (ekologiczne), oszczędzanie energii elektrycznej (prądu), oszczędzanie gazu, oszczędzanie wody, rośliny oczyszczające powietrze, segregacja odpadów, termomodernizacja budynku, zrównoważone budownictwo

Rządowe, ogólnopolskie programy proekologiczne:
Ciepłe Mieszkanie, Czyste powietrze, Mój Prąd, Moja Woda, Stop Smog, Ulga termomodernizacyjna
Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD)
Net-Zero Industry Act

Scroll to Top