Etykieta energetyczna dla telewizorów

Etykieta energetyczna dla telewizorów

Wzór i zasady etykietowania telewizorów określa unijne rozporządzenie delegowane 1062/2010. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Etykieta energetyczna dla telewizorów

  1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. Identyfikator modelu telewizora
  3. Skala klas efektywności energetycznej od A+++ do D
  4. Klasa efektywności energetycznej
  5. Roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok) – w oparciu o założenie 4 godzinnego oglądania w ciągu dnia przez 365 dni w roku (nie zużycie na godzinę lub dzienne)
  6. Moc urządzenia w Watach (W)- zużycie energii elektrycznej po włączeniu (nie zużycie na godzinę)
  7. Informacja o istnieniu lub braku głównego wyłącznika urządzenia – dostępność funkcji wyłączenia (nie stand-by) w przypadku telewizorów z łatwo zauważalnym przełącznikiem, który w położeniu wyłączonym przełącza telewizor w tryb zapewniający zużycie energii nieprzekraczający 0,01 Watt
  8. Rozmiar przekątnej widzialnej ekranu w calach (inch) i centymetrach (cm)

Klasy efektywności energetycznej dla telewizorów

Klasa efektywności energetycznej informuje kupującego, jak dużo energii będzie zużywał telewizor w trakcie swojej pracy. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje maksymalnie 7 klas efektywności energetycznej dla telewizorów od A+++ do G

A+++A++A+ABCDEFG
<0.10<0.16<0.23<0.30<0.42<0.60<0.80<0.90<1.00>1.00

Roczne zużycie energii przez telewizor

Roczne zużycie energii elektrycznej dla telewizorów liczone jest w kilowatogodzinach kWH/annum (rok) w oparciu o założenie 4 godzinnego oglądania telewizora w ciągu dnia przez 365 dni w roku, a nie jako zużycie na godzinę lub dzienne.

Jak jest wyliczana szacunkowa wartość rocznego zużycia energii?

Unijny regulator przyjął wzór: E= 1,46 * P, gdzie P, to opisany wcześniej średni pobór mocy w stanie włączonym, a E to szacowane zużycie roczne wyrażone w kWh. Zatem jeżeli np. telewizor pobiera średnio w trybie włączonym 45 watów, to zgodnie z powyższym wzorem szacowane roczne zużycie energii wyniesie 1,46 * 45, czyli ok. 66 kWh.
Współczynnik 1,46 oznacza że telewizor jest używany przez 1460 godzin rocznie, czyli przez 4 godziny dziennie.

Uwaga! Jeżeli z telewizora korzystamy rzadziej niż 4 godziny dziennie, to liczba zużytych kilowatogodzin na pracę telewizora będzie mniejsza. W przypadku gdy z telewizora korzystamy częściej i dłużej to wartość rocznego zużycia energii elektrycznej będzie dużo wyższa.

Moc telewizora

Moc telewizora liczona jest w Watach (W) jako zużycie energii elektrycznej po włączeniu, a nie zużycie na godzinę.

Pomiaru poboru mocy w trybie włączenia dokonuje się w temperaturze 23 st. C przy użyciu dynamicznego sygnału wideo (stanowi on treść typowego przekazu telewizyjnego), przy czym chwilowy pobór mocy jest mierzony przez 10 minut, a wartość umieszczana na etykiecie to średni pobór mocy w czasie pomiaru.

Uwaga! Pomiar poboru mocy telewizora dokonywany jest po wyłączeniu ewentualnej funkcji automatycznego dostosowywania jasności ekranu do oświetlenia otaczającego. Funkcja ta dostępna w wybranych modelach może mieć zauważalny wpływ na zużycie energii.

Uwaga! W przypadku gdy badany telewizor ma funkcję dostosowania luminancji ekranu do jasności otoczenia, a użytkownik nie może jej wyłączyć, wartość pomiaru poboru mocy pozyskiwana jest przy stałym, zewnętrznym oświetleniu czujnika światłem o natężeniu nie mniejszym niż 300 luksów.

Przycisk oszczędzania energii w telewizorze

Kupując telewizor, możesz spotkać się z modelami, które posiadają dodatkowy przycisk, za pomocą którego po wyłączeniu telewizora można go przełączyć w specjalny tryb oszczędzania energii. Po jego naciśnięciu pobór energii będzie bliski zeru.

Przekątna ekranu

Przekątna ekranu podawane jest w calach i centymetrach. 1 cal to około 2,5 centymetra. Parametr ten określa wielkość telewizora.

Rozdzielczość ekranu

Rozdzielczość ekranu mierzoną jest w pikselach. Im większa rozdzielczość ekranu, tym obraz jest wyraźniejszy i wrażenie odbioru lepsze.

Stara i nowa etykieta energetyczna dla telewizorów

Od 30 listopada 2011 roku wzór i zasady etykietowania telewizorów określało unijne rozporządzenie delegowane 1062/2010 zawierające 7 klas energetycznych od A do G.

Od 1 stycznia 2014 roku etykieta energetyczna dla telewizorów wprowadzonych do obrotu po tym terminie zawierała 7 klas energetycznych od A+ do F.

Od 1 stycznia 2019 roku etykieta energetyczna dla telewizorów wprowadzonych do obrotu po tym terminie zawierała 7 klas energetycznych od A++ do E

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowe unijne prawo dotyczące telewizorów. Pojawiła się również nowa etykieta energetyczna dla telewizorów zawierająca klasy energetyczne od A+++ do D.

Jak kupić energooszczędny telewizor

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Scroll to Top