Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Od 1 września 2017 pojawiła się nowa etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów. Wzór i zasady etykietowania dla odkurzaczy do dywanów określa unijna dyrektywa 665/2013 – II. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Dzięki etykiecie energetycznej przyszli użytkownicy odkurzaczy mogą porównywać i zestawiać ze sobą różne modele w oparciu o obiektywne cechy i na tej podstawie podejmować decyzję o zakupie.

Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

  1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. Identyfikator modelu odkurzacza do dywanów
  3. Skala klas efektywności energetycznej od A+++ do D
  4. Klasa efektywności energetycznej
  5. Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w kWh/rok
  6. Klasa reemisji kurzu w skali od A do G
  7. Klasa skuteczności odkurzania dywanów w skali od A do G
  8. Poziom głośności odkurzacza mierzony w decybelach dB(A) – wzrost głośności o 3 dB(A) odpowiada dwukrotnemu wzrostowi hałasu emitowanego przez urządzenie. Stąd odkurzacz o głośności 78 dB(A) jest dwukrotnie cichszy od odkurzacza emitującego 81 dB(A). Przyjmuje się, że typowy odkurzacz powinien emitować hałas w zakresie od 70 do 80 dB. Modele w zakresie od 61-70 dB uznawane są za ciche.
  9. Oznaczenie/piktogram informujące, że odkurzacz nie jest przeznaczony do odkurzania podłóg twardych

Klasa efektywności energetycznej dla odkurzaczy do dywanów

Klasa efektywności jest obliczana na podstawie rocznego zużycia energii przez odkurzacz i skuteczności odkurzania. Znaczenie ma zatem moc odkurzacza oraz skuteczność odkurzania dywanów i podłóg twardych.

Dla klasy efektywności energetycznej kluczowa jest niska moc odkurzacza – im niższa, tym lepsza klasa efektywności.

Skuteczność odkurzania ma marginalne znaczenie dla tego parametru.

Klasa reemisji kurzu dla odkurzaczy do dywanów

Określa czystość wydmuchiwanego przez odkurzacz powietrza. Jest to istotny parametrem, szczególnie dla alergików oraz rodzin z małymi dziećmi. Zależy od jakości zastosowanych w odkurzaczu filtrów. Pojęcie „reemisja kurzu” to stosunek procentowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczby wszystkich cząstek kurzu o wielkości od 0,3 do 10 μm (mikrometrów – milionowych części metra).

Uwaga! Stopień emisji kurzu mierzony jest nie tylko w okolicach filtra, ale wokół całego odkurzacza. Tutaj ma znaczenie to, aby odkurzacz był szczelny. Wartość jest uzyskiwana na podstawie wyniku testu spełniającego normy UE.

Klasa reemisji kurzu jest oznaczona w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą klasę. W przypadku najwyższej klasy, odkurzacze przepuszczają zaledwie 0,02% kurzu. Kolejne przedziały to 0,02% – 0,08% (klasa B), 0,08% – 0,20% (klasa C), 0,20% – 0,35% (klasa D), 0,35% – 0,60% (klasa E), 0,60% – 1% (klasa F) i powyżej 1% (klasa G).

Uwaga! Przepisy zakazują sprzedaży odkurzaczy emitujących powyżej 1% zasysanych nieczystości. Tym samym klasa G reemisji kurzu, choć dalej widoczna na etykiecie energetycznej jest de facto klasą „martwą”.

Klasa skuteczności odkurzania dywanów

Klasa w skali od A do G opisuje skuteczność odkurzania dywanów.
Minimalne wymagania to dpuc ≥ 75%.
Dust pick up on carpet – wskaźnik zbierania kurzu z dywanu.

Uwaga!  Im wyższa klasa skuteczności odkurzania, tym szybciej usuniesz brud i kurz z dywanów.

Wskaźnik zbierania kurzu wynosi co najmniej 75% dla dywanów.

Stara i nowa etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Stara etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów
Stara etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Od 1 stycznia 2014 roku wzór i zasady etykietowania odkurzaczy do dywanów określało unijne rozporządzenie delegowane 665/2013 zawierające 7 klas energetycznych od A do D.

Od 1 września 2017 roku obowiązuje nowe unijne prawo, zakazujące produkcji i importu odkurzaczy o mocy powyżej 900W. Ma to pomóc zmniejszyć pobór energii elektrycznej w gospodarstwie domowym . Wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko zmniejszenia mocy nowych odkurzaczy. Pojawiła się również nowa etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów zawierająca klasy energetyczne pd A+++ do D.

Nowe odkurzacze do dywanów zgodne z bardziej restrykcyjnymi wymaganiami są też solidniejsze i wytrzymalsze, bardziej efektywne, tańsze w eksploatacji oraz przyjazne środowisku i alergikom. Normy dotyczące reemisji kurzu są dla nich bardziej restrykcyjne w porównaniu do starych odkurzaczy.

Jak wybrać energooszczędny odkurzacz

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Scroll to Top