Etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Od 1 stycznia 2017 pojawiła się nowa etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wzór i zasady etykietowania dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej określa unijna dyrektywa 812/2013 – II. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Zestaw zawierający podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne to zestaw oferowany użytkownikom końcowym składający się z jednego lub więcej podgrzewaczy wody oraz jednego lub większej liczby urządzeń słonecznych.

  1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. Identyfikator modelu zestawu zawierającego słoneczny system podgrzewania wody
  3. Piktogram określający funkcja podgrzewania wody, z uwzględnieniem deklarowanego profilu obciążeń, wyrażana odpowiednią literą (od XXXS do XXL)
  4. Skala klas efektywności energetycznej od A+ do F
  5. Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody dla słonecznego systemu podgrzewania wody
  6. Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu w decybelach (dB)
  7. Mapa stref klimatycznych w Europie przedstawiająca trzy orientacyjne strefy temperatur: ciepła – kolor pomarańczowy, umiarkowana – kolor zielony oraz chłodna – kolor niebieski
  8. Roczne zużycie energii elektrycznej w kWh biorąc pod uwagę energię końcową i / lub rocznego zużycia paliw w GJ biorąc pod uwagę wartość opałową (GCV) w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego

Profile obciążeń stosowane do oceny klasy efektywności energetycznej podgrzewaczy wody

Do oceny efektywności energetycznej podgrzewaczy wody stosowane są profile obciążeń. Profil obciążeń oznacza zdefiniowaną w przepisie określoną kolejność (w czasie doby) czerpania wody o określonej temperaturze i natężeniu przepływu, co odpowiada wymaganej dobowej wydajności urządzenia. Profile dobowe (jest ich siedem) określa się oznaczeniami od 3XS do XL.

Uproszczone profile obciążeń dla podgrzewaczy c.w.u.

Uproszczone profile obciążeń dla podgrzewaczy c.w.u.
Klasy efektywności energetycznej dla podgrzewaczy

Na etykiecie energetycznej podgrzewacza ciepłej wody znajduje się zawsze oznaczenie klasy efektywności energetycznej (od A +++ do G), oraz oznaczenie deklarowanego profilu obciążeń (od 3XS do XXL) dla tej klasy. W zależności od osiąganej sprawności ɳwh dla deklarowanego profilu obciążeń, urządzenie ma przydzieloną odpowiednią klasę efektywności energetycznej.

Klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla podgrzewaczy wody z podziałem według deklarowanych profili obciążeń ɳwh w %

Klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla podgrzewaczy wody z podziałem według deklarowanych profili obciążeń ɳwh w %
Klasy efektywności energetycznej podgrzewania wody dla podgrzewaczy wody z podziałem według deklarowanych profili obciążeń ɳwh w %

Stara i nowa etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Stara etykieta energetyczna dla zestawów zawierających słoneczne systemy podgrzewania wody
Stara etykieta energetyczna dla zestawów zawierających słoneczne systemy podgrzewania wody

Od 1 stycznia 2015 roku wzór i zasady etykietowania dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej określało unijne rozporządzenie delegowane 812/2013 zawierające 7 klas energetycznych od A do G.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowe unijne prawo dotyczące słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pojawiła się również nowa etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej zawierająca klasy energetyczne od A+ do F.

Energooszczędny pojemnościowy podgrzewacz do wody

Dom ekologiczny – podstawowe informacje:

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Scroll to Top