Światowy Dzień Oceanów - wlaczoszczedzanie.pl

Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony w celu zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie oceanów dla naszego życia. Dzień ten stanowi okazję do podejmowania działań mających na celu ochronę dzikiej przyrody i zagrożonych siedlisk w morzach i oceanach.

Obchodzony 8 czerwca Światowy Dzień Oceanów ma nam przypominać, że wszyscy jesteśmy zależni od oceanów, bez względu na to gdzie mieszkamy, dlatego też wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za ich stan.

Bez oceanów pokrywających 70% powierzchni naszej planety nie byłoby życia na Ziemi. Stanowi on środowisko naturalne dla wielu gatunków fauny i flory.

Rośliny morskie są niezbędne dla naszego przetrwania. Wytwarzają połowę tlenu dostępnego na Ziemi i pochłaniają 1/3 dwutlenku węgla.

Globalne ocieplenie, nadmierne rybołówstwo oraz zanieczyszczenie środowiska są wielkim zagrożeniem dla mórz i oceanów.