Światowy Dzień Oceanów

Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony w celu zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie oceanów dla naszego życia. Dzień ten stanowi okazję do podejmowania działań mających na celu ochronę dzikiej przyrody i zagrożonych siedlisk w morzach i oceanach.

Obchodzony 8 czerwca Światowy Dzień Oceanów ma nam przypominać, że wszyscy jesteśmy zależni od oceanów, bez względu na to gdzie mieszkamy, dlatego też wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za ich stan.

Bez oceanów pokrywających 70% powierzchni naszej planety nie byłoby życia na Ziemi. Stanowi on środowisko naturalne dla wielu gatunków fauny i flory.

Rośliny morskie są niezbędne dla naszego przetrwania. Wytwarzają połowę tlenu dostępnego na Ziemi i pochłaniają 1/3 dwutlenku węgla.

Globalne ocieplenie, nadmierne rybołówstwo oraz zanieczyszczenie środowiska są wielkim zagrożeniem dla mórz i oceanów.

Światowy Dzień Oceanów - wlaczoszczedzanie.pl

Jak obchodzi się Światowy Dzień Oceanów

W ramach tego dnia organizowane są m.in konferencje, kampanie i spotkania z udziałem ekologów i naukowców, którzy myślą nad sposobami ochrony oceanów. Celem ich jest uświadomienie społeczeństwu problemu, który w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej poważny.

Główne cele Światowego Dnia Oceanów

Na świecie ponad 90% zasobów ryb jest wyczerpanych, znacznie uszczuplonych lub nadmiernie eksploatowanych. Krytycznie niski stan dziko żyjących populacji ryb jest drugim, po zmianach klimatu, wyzwaniem ekologicznym na świecie. Organizacja MSC, przy wsparciu aktorów i kucharzy chce zwrócić uwagę Polaków na sytuację światowych łowisk i przypomnieć, że każdy z nas może chronić morza i oceany, poprzez codzienne decyzje zakupowe.

Historia powstania inicjatywy

Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony w Rio de Janeiro w 1992 roku, a oficjalnie uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2008 roku. Obchodzony jest 8 czerwca na całym świecie.

Jak chronić morza i oceany

Mamy na to wpływ, wybierając ryby z niebieskim certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa MSC, który daje gwarancję że produkty pochodzą ze zrównoważonych połowów, czyli takich które:

  • w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem
  • pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach
  • sprzyjają innym zwierzętom morskim

Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi. Wytwarzają większość dostępnego tlenu, pozwalają na utrzymanie różnych gałęzi gospodarki i dostarczają pożywienia. Ryby i owoce morza stanowią główne źródło białka dla ponad 3 mld ludzi na całym świecie, a kilkaset milionów ludzi utrzymuje się z rybołówstwa.

Światowym Dzień Oceanów stanowi doskonałą okazję do działania i zadbania o morza i oceany