Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (International Day for Biological Diversity)

Czas czytania: 8 minut

Ostatnia aktualizacja:

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (International Day for Biological Diversity) to święto obchodzone corocznie 22 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/55/201 z 20 grudnia 2000 roku, upamiętniające konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której grupa robocza (Intergovernmental Negotiating Committee) UNEP-u przedstawiła efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Wcześniej obchody miały miejsce 29 grudnia (rezolucja 49/119 z 19 grudnia 1994) i upamiętniały wejście w życie Konwencji o różnorodności biologicznej (29 grudnia 1993). W roku 2000 Konferencja Stron Konwencji zaleciła zmianę daty obchodów z powodu kłopotów z ich celebracją w końcówce roku (okres świąteczno-noworoczny).

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (International Day for Biological Diversity)

Święto to ma za zadanie podnosić poziom zrozumienia, oraz świadomość zagadnień związanych z różnorodnością biologiczną. Upamiętnia konferencję w Nairobi (22 maja 1992 roku), na której przedstawione zostały efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności

Różnorodność biologiczna jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień ekologii i ochrony przyrody. Zagrożenia dla bioróżnorodności wiążą się przede wszystkim z działalnością człowieka, intensywnym rolnictwem, niszczeniem siedlisk, zanieczyszczeniem środowiska, oraz zmianami klimatu.

Zadaniem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego mającego znaczenie dla przyszłości i jakości życia. Ingerencja człowieka często jest nieodwracalna i nieprzewidywalna, dlatego tak ważne jest dbanie o ochronę bioróżnorodności.

Podstawowe informacje

Międzynarodowym Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony w 1994 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia wiedzy i uświadomienia wagi różnorodności biologicznej.

Początkowo święto było obchodzone 29 grudnia, w rocznicę wejścia w życie Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej. Aby ułatwić planowanie i organizację obchodów w wielu krajach, gdzie okres pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem jest tradycyjnie wykorzystywany jako czas urlopów, w 2000 roku datę obchodów przesunięto na 22 maja – rocznicę konferencji w Nairobi, gdzie przyjęto uzgodniony tekst Konwencji.

Znaczenie bioróżnorodności

Termin różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) odnosi się do zróżnicowania wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych, oraz w zespołach ekologicznych których są częścią. Zjawisko bioróżnorodności dotyczy zróżnicowania w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami, oraz różnorodności ekosystemów.

Różnorodność biologiczna jest fundamentem życia na naszej błękitnej planecie, a los ludzkości jest ściśle z nią związany. Jest również niezbędna do walki z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatu. Jednak zdaniem naukowców bioróżnorodność obniża się w zastraszającym tempie powodując, że każdego dnia na ziemi wymiera 200 gatunków.

Bioróżnorodność jest niezbędna do zapewnienia ludzkości dobrobytu, zmniejszenia ubóstwa poprzez dostarczanie podstawowych dóbr i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Ponad 3 mld ludzi jest uzależnionych od różnorodności biologicznej obszarów morskich i przybrzeżnych, a egzystencja ponad 1,6 mld ludzi opiera się na zasobach lasów – drewnie, runie leśnym i zwierzynie.

Degradacja siedlisk i utrata różnorodności biologicznej zagrażają egzystencji ponad 1 mld ludzi żyjących w krajach suchych i półsuchych. Dlatego też, dla ograniczenia ubóstwa i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, konieczne jest rozwijanie strategii ochrony różnorodności biologicznej.

Tematy Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej

Poszczególne tematy Dnia Różnorodności Biologicznej

Każdego roku obchody odbywają się na inny temat:

 • 2010 rok – Bioróżnorodność dla rozwoju i pokonania ubóstwa – Rok Bioróżnorodności
 • 2011 rok – Rokiem Lasów – tematem było podniesienie świadomości społeczeństwa w temacie znaczenia lasów oraz przerażających skutków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych będących skutkiem ich utraty
 • 2012 rok – Bioróżnorodność oceanów i znaczenie środowiska morskiego dla ludzkości
 • 2013 rok – Woda i bioróżnorodność
 • 2014 rok – Różnorodność biologiczna wysp – wyspy i otaczające je morskie obszary przybrzeżne stanowią unikalne ekosystemy, często obejmujące wiele gatunków roślin i zwierząt, które są endemiczne – nie występują nigdzie indziej na Ziemi. Są wyjątkowymi świadkami ewolucji. Są także kluczowe dla utrzymania dobrobytu i tożsamości kulturowej 600 milionów wyspiarzy, którzy stanowią jedną dziesiątą ludności świata.
 • 2015 rok – Różnorodność biologiczna dla zrównoważonego rozwoju
 • 2016 rok – Bioróżnorodność jako warunek dobrobytu oraz źródło utrzymania
 • 2017 rok
 • 2o18 rok
 • 2019 rok – 25 lat działań na rzecz różnorodności biologicznej
 • 2020 rok – Rozwiązania są w przyrodzie
 • 2021 rok – Jesteśmy częścią rozwiązania
 • 2022 rok – Budowanie wspólnej przyszłości dla każdego życia – bioróżnorodność jest fundamentem, na którym możemy lepiej budować
 • 2023 rok – Od porozumienia do działania: przywrócenie różnorodności biologicznej – temat był oparty na analizach 15 Konferencji Stron (COP15) Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD).

źródło: materiały prasowe
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, autorzy, licencja CC BY SA 4.0

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top