Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Czas czytania: 5 minut

Ostatnia aktualizacja:

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, który m.in. przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego.

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (Noise Awareness Day NAD), Dzień Hałas

To międzynarodowe święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie i zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska.

Święto jest często mylnie nazywane Dniem Hałasu lub Dniem Walki z Hałasem.

Podstawowe informacje

Po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem był obchodzony w 1995 roku przez Ligę Niedosłyszących (The Center for Hearing and Communication). W Polsce obchody Dnia Hałasu zapoczątkowało w 2000 roku Towarzystwo Higieny Akustycznej. Początkowo data tego święta była ruchoma i przypadała w ostatnią środę kwietnia, w 2006 roku ustalono ją na 25 kwietnia.

Na co dzień mamy do czynienia z powszechną obecnością hałasu. Występuje on zwłaszcza w dużych miastach, gdzie istnieje wiele tras komunikacyjnych, sklepów, obiektów przemysłowych i usługowych, co tworzy złożone tło akustyczne, którego często nie jesteśmy świadomi. W Europie, w tym w Polsce, najbardziej powszechny jest hałas komunikacyjny.

Najczęściej hałas można opisać jako uciążliwy dźwięk o częstotliwości 65-70 decybeli [dB]. Nadmierny hałas może prowadzić do rozdrażnienia, powodować stres, zakłócać sen i wypoczynek, a także być przyczyną chorób układu krążenia. Szacuje się, że narażonych na nadmierny hałas jest prawie 32 miliony dorosłych osób, a ponad 13 milionów dorosłych cierpi na zaburzenia snu. Według Światowej Organizacji Zdrowia hałas jest drugą najważniejszą przyczyną środowiskową złego stanu zdrowia.

Zanieczyszczenie środowiska hałasem

Zanieczyszczenie środowiska hałasem

Zagrożenie hałasem rośnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym i działalnością człowieka. Największe niebezpieczeństwo stanowi hałas powodowany ruchem drogowym, kolejowym i lotniczym. Wzrasta szczególnie szybko, zwłaszcza w dużych miastach i na terenach silnie zurbanizowanych.

Hałas i wibracje przyczyniają się do pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego, zakłócając jego naturalną wartość jaką jest cisza. Obniżają jakość i przydatność terenów rekreacyjnych, leczniczych, zmieniają zachowania ptaków i innych zwierząt, co skutkuje np. zmianą siedlisk oraz zmniejszaniem liczby składanych jaj.

Ograniczenie hałasu w środowisku uzyskuje się za pomocą metod i sposobów technicznych, m.in.:

  • przez wyciszenie ich źródeł
  • zabezpieczenia akustyczno-urbanistyczne – np. pasy zieleni, wały ziemne, wykopy i ekrany akustyczne
  • rozwiązania architektoniczne – np. rozpraszające dźwięk elewacje, dźwiękoszczelne okna

dodatkowe informacje:
Zanieczyszczenie środowiska hałasem

Walka z hałasem w Unii Europejskiej

Bardzo istotny wpływ na zwalczanie hałasu mają obowiązujące przepisy prawne, dzięki którym istnieje możliwość kształtowania klimatu akustycznego, a tym samym ograniczenie wskazanego zagrożenia na danym terenie.

W 2002 roku w związku z wciąż rosnącym problemem hałasu Komisja Europejska ustanowiła dyrektywę odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku ma na celu zapobieganie lub zmniejszanie szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu.

W tym celu dla największych miast oraz przy największych trasach komunikacyjnych i lotniskach wykonuje się strategiczne mapy hałasu – na których można sprawdzić, gdzie występuje hałas. Na podstawie map akustycznych opracowywane są programy ochrony środowiska przed hałasem, w których projektuje się strategię eliminowania hałasu np. budując ekrany akustyczne lub stosując specjalne nawierzchnie drogowe zmniejszające emisję hałasu.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska funkcjonuje podsystem monitoringu hałasu, którego celem jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony środowiska przed hałasem. W ramach tego podsystemu wykonywane i zbierane są pomiary hałasu z całego kraju. Na podstawie tych pomiarów i map akustycznych wykonuje się oceny stanu środowiska w kontekście zanieczyszczenia hałasem, tak aby odpowiednie podmioty lub organy mogły podjąć działania mające na celu poprawę stanu klimatu akustycznego.

Powyższe działania realizowane są w szczególności poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska takie jak mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem oraz rozwiązania techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące oddziaływanie.

dodatkowe informacje:
International Noise Awareness Day
The NOISE Observation & Information Service for Europe

źródło: materiały prasowe
Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, licencja CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zagrożenia ekologiczne – dodatkowe informacje:

definicje, teorie, hipotezy, zjawiska:
antropocen, antropopresja, bezpieczeństwo ekologiczne, biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji (biocapacity), bioremediacja, ekobójstwo (ekocyd), ekomodernizm, ekosystem sztuczny, ekoterroryzm, globalne zagrożenia ekologiczne, granice planetarne, hipoteza wypadających nitów (rivet popping), homogenocen, kapitalocen, katastrofy i klęski ekologiczne, katastrofy ekologiczne na świecie, klęski żywiołowe, masowe wymieranie, monokultura, komodyfikacja żywności (utowarowanie), plantacjocen, plastikoza, plastisfera (plastisphere), przeludnienie, stres cieplny, syndrom przesuwającego sią punktu odniesienia, szóste masowe wymieranie (szósta katastrofa), tragedia wspólnego pastwiska, utrata bioróżnorodności, Wielkie przyspieszenie, zielony anarchizm, zjawisko przedniej szyby

degradacja środowiska:
akwakultura, betonoza (betonowanie miast), choroby odzwierzęce, górnictwo morskie, hodowla zwierząt, melioracja, monokultura, niszczenie siedlisk, przełownie, przemysł wydobywczy, przyłów, rolnictwo, spadek liczebności owadów, turystyka masowa, wylesianie (deforestacja), wypalanie traw

ozon i ozonosfera (warstwa ozonowa):
dziura ozonowa, freon (CFC)

zanieczyszczenie środowiska:
azbest, beton, bisfenol A (BPA), eutrofizacja, farmaceutyki, handel emisjami zanieczyszczeń, kwaśny deszcz, mikroplastik, martwe strefy, nanoplastik, neonikotynoidy, niedopałki papierosów, odpady niebezpieczne, pestycydy, polichlorowane bifenyle (PCB), przemysł tekstylny (włókienniczy). sieci widma, sinice, składowiska odpadów (wysypiska śmieci), smog, sól drogowa, sztuczne ognie (fajerwerki, petardy), tworzywa sztuczne (plastik), Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wycieki ropy naftowej, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie wody, związki per- i polyfluoroalkilowe (PFAS) – wieczne chemikalia

zmiany klimatu (kryzys klimatyczny):
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), efekt cieplarniany, ekstremalne zjawiska, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, kryzys wodny, miejska wyspa ciepła (MWC), migracje gatunków, nawałnice, ocieplenie oceanu, wzrost poziomu mórz i oceanów, podtopienie, powódź, pożar lasu, przyducha, pustynnienie, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, trąba powietrzna, upał

klęski i katastrofy ekologiczne:
katastrofy jądrowe (nuklearne), katastrofy przemysłowe, największe katastrofy ekologiczne na świecie, największe katastrofy ekologiczne w Polsce, wycieki ropy naftowej

Czerwona księga gatunków zagrożonych, Czerwona Lista IUCN (The IUCN Red List):
gatunek wymarły (extinct EX), gatunek wymarły na wolności (extinct in the wild EW), gatunek krytycznie zagrożony (critically endangered CR), gatunek zagrożony (endangered EN), gatunek narażony gatunek wysokiego ryzyka (vulnerable VU), gatunek bliski zagrożenia (near threatened NT), gatunek najmniejszej troski (least concern LC)
Polska czerwona księga roślin, Polska czerwona księga zwierząt
gatunek inwazyjny (inwazyjny gatunek obcy IGO)

Poruszający i inspirujący do działania apel Davida Attenborough

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top